SlideShare une entreprise Scribd logo
1
                          Handel
                          Bourré
       œ œ »» œ »
       »»»   »»»
       _ _ œ _ œ »»œ »œ »œ »œ œ «
               »                                   œ
             » »» »» »» »»» »» »»» »»» « »»œ »œ »œ »œ œ « « . « « œ « œ »»»
                                                Arr. Eduardo Casacio

                                        « « « « »»» « »»»
   l& b C
   ===================== l
          l        l            ˆ l » »» »»» »» »»» ˆ l ˙ « « l ˆ =
                              «          « « ˆˆ «
   l      l        l             l          l    l     l
   l    œ l œ œ œ »œ l »œ »œ#œ œ œ « l « « « « « « l « « « l « « « œ l
            »
     b C »»» l »» »»» »»» »» l »»» »»» »»» »»»» »»» « l « « « « « « l « . ˆ « l « « « =l
   ===================== »»»
   l&                          ˆ ««««ˆ « ˙ «« ˆ ˆ ˆ
                              « «ˆˆ«« ˆ « «ˆ « « «
                                ˆ ˆ
   l      l        l             l          l    l     l
   l   _ l œ _ »»œ l œ œ _ l œ œ
        œ                                 l  œ »» l »    l
        »»»
          l »»»
             œ
             »»» œ
               »»» » l »»»  »»» œ œ l »»» »» »œ œ l « œ _ œ l œ « « « l
                            »»»              »»»
   l bC
   ===================== «
   l?      l        l        »»»    l   » »» »»» l « »»» » l »» « « =l
                                          ˆ
                                          «     « ˆ «
                                                ˆ « ˆ

           œ »» œ » » »
   »»» » » »»» »»» »»» œ »»» »œ »» »œ »»» »»» » » » « »»» »»» »» »» »»»
   œ »œ »œ œ _ œ _ __ »œ _ œ œ »œ œ œ « œ œ »œ »œ ˙ .
  b » »          » » »»                       « «
                                        « «
======================= l
l&          l         l    » »» »» l ˆ «     l { ˆ ˆ
                                      ”“ { « « =
l           l         l        l       l ”“     l
l   « œ « œ l œ œ œ œ l ˙ ˙ l œ ˆ « œ « l «.   »»»     ««     ”“     l
l & b « »»» «
   ˆ ˆ     »»» l »»» »»» »»» »»» l »»»         ««» « l «
                             l »»» « ˆ »» ˆ ˙    « «
   « «
======================= l                       « « { « «
                                      ”“ { ˆ « =
                                        « ˆ
l           l         l        l       l ”“     l
l           l         l        l       l ”“     l
   « « œ « l « œ « « l œ œ œ œ l œ œ « « l « « œ ”“ «
l b « ˆ »» ˆ ˆ »» ˆ ˆ »» »»» »»» »»» »»» »» « « « « »»»
   ˆ « » « l« » « « l»
l? « « « « « «
======================= l                l » ˆ ˆ lˆ ˆ
                                 « « « « ”“ { «
                                      { ˆ   =
                                           l
                                        «

                                    »»» »» »»» »»» »œ _ œ »œ »» œ »» »»
    « « « »œ »œ « œ œ »œ »œ œ œ »œ »œ œ ˙ . »»»œ »œ œ »œ#œ œ _œ _ _ »œ _ »œ »œ
                   »»» »» » » »»» »»                 »» »»» »»» »» »»»
   « ««ˆ » lˆ
  b « ˆ « « »» » « »»» »»» »» »»
l& ˆ «ˆ«
   «       «
======================= l     l » » » l»
                                  »»
                                   l            l        =
l         l        l        l         l            l          l
l         l        l «       l    « l œ « œ »œ#œ l œ œ »œ œ œ »œ l
    « « « « « l « œ « « l «nˆ œ œ bœ l ˙ .
        « « « »» « « « «
l & b « « « « « « ˆ » « ˆ « » » »» »
   « ««ˆ ˆˆ « ˆ « ˆ
    ˆˆ«               « »» »» » »»    « l «
                               ˆ
                               «       »»» « »»» »» »»» l »»» »»» »» »»» »»» »» l
                                        ˆ
=======================
   ˆ
   «                                                     =
l         l        l        l         l            l          l
l         l        l     _ œ l œ _ œ _ l œ _ œ »»œ l œ
                       œ »» » œ »» œ » œ
                       »»»   »»»   »»»       »»» »                l
l b « « « « l œ « œ »œ l « œ » l »»
l? ˆ ˆ« « « « l »»» « »»» »» l « »»»
   « «  ˆ ˆ
      « «
======================= ˆ
            «      ˆ
                   «       l
                              »     l »»
                                   l       »» » ll »œ »»» œ « ll
                                                 »»    »»» «
                                                        ˆ
                                                        =
                                                        «
                       Camerata Municipal de Valinhos
2
     »œ »œ »œ »œ _ _ _ »œ »œ »»»œ »»»œ »»œ »»»œ ˙ Œ « œ nœ œ #œ œ#œ œ œ œ »»»œ__ œ »œ »œ Ÿ. œ
   b »»» »» »»    »»» œ œ œ »» »» » » »»
              »»» »»» »»»
                               « »» »» »»» »»» »»» »»» »»» »»»» »»» »»»œ »»»»œ »»» »» »» œ »J
                                                            »»» »
======================= l
 l&                l        » l»    ˆ
                               « l» »     l»               l       = »
 l                 l         l      l      l               l         l
 l                 l         l      l      l               l         l
     »œ#œ œ »œ œ »œ »œ l#œ œ »œ »œ œ l œ »œ »œ ˆ « « « l « « « « « « l « « « « « œ l #œ œ œ nœ l
   b »»» »»» » »»» »» »»» »» »» »» »» »» »» »» »» » » « « « « « « « « « « « « « »» »» »» »» »»
                             «ˆˆ ˆˆ ˆˆ « ˆˆˆ
l=======================
  &                  » »    » » » » « ««« « « « « « « ˆ «« « « » » » » =
                                 ˆ « «
                                 « ˆ ˆ        ˆ
                                           «                   »
 l                 l         l      l      l               l         l
 l     œ œ »œ œ œ l »»œ             l      l      l»               l         l
      »»» »» » » »»
 l b » » »» » l » œ « « l »»œ »œ œ œ l œ « « »»» »» » » »» » »» » »» »»» « œ l œ œ »œ œ œ œ œ l œ œ œ « l
                                           »»» » »» » »» »» »»
======================= l
 l?                l    »»» « « l » »» »»» »»» l »»» ˆ « l
                        ˆ ˆ
                        « «           « ˆ
                                    « «          »       l » =     ˆ
                                                              «


  b ˙.
   »»»
l&
=======================
           ={
            ”
l           ”
l           ”
l& b  ˙.
    »»»       ”
=======================
           ={
l           ”
l           ”
l b   ˙.
     »»»
=======================
l?          =
            ”
            {
            ”

Contenu connexe

Tendances

Caminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orquCaminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orqu
Bela Bartok Escola Música
 
Tollite hostias (camille saint saëns) -baixo
Tollite hostias (camille saint saëns) -baixoTollite hostias (camille saint saëns) -baixo
Tollite hostias (camille saint saëns) -baixocorocantabille
 
Choro em d menor joao pernambuco
Choro em d menor  joao pernambucoChoro em d menor  joao pernambuco
Choro em d menor joao pernambucoMarco Lima
 
A voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao soloA voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao soloMarco Lima
 
Theme from daying tenor ou soprano
Theme from daying tenor ou sopranoTheme from daying tenor ou soprano
Theme from daying tenor ou soprano
Rayslam Teles
 
Az eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalAz eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalSomogyi Tamás
 
Over the rainbow
Over the rainbowOver the rainbow
Over the rainbowroseandreia
 
201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvarCelso Nery
 
Dantzari Dantza Agintariena
Dantzari Dantza AgintarienaDantzari Dantza Agintariena
Dantzari Dantza AgintarienaItxartu
 
Sheep May Safely Violino I
Sheep May Safely  Violino ISheep May Safely  Violino I
Sheep May Safely Violino IHOME
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosbarbeiroze
 

Tendances (19)

1 trumpete
1 trumpete1 trumpete
1 trumpete
 
Caminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orquCaminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orqu
 
Felizdia
FelizdiaFelizdia
Felizdia
 
Tollite hostias (camille saint saëns) -baixo
Tollite hostias (camille saint saëns) -baixoTollite hostias (camille saint saëns) -baixo
Tollite hostias (camille saint saëns) -baixo
 
Desperta e Vive
Desperta e ViveDesperta e Vive
Desperta e Vive
 
Trumpet 1
Trumpet 1Trumpet 1
Trumpet 1
 
Cristo é a Resposta
Cristo é a RespostaCristo é a Resposta
Cristo é a Resposta
 
Choro em d menor joao pernambuco
Choro em d menor  joao pernambucoChoro em d menor  joao pernambuco
Choro em d menor joao pernambuco
 
A voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao soloA voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao solo
 
The simpsons pdf
The simpsons pdfThe simpsons pdf
The simpsons pdf
 
Theme from daying tenor ou soprano
Theme from daying tenor ou sopranoTheme from daying tenor ou soprano
Theme from daying tenor ou soprano
 
Trumpet 2
Trumpet 2Trumpet 2
Trumpet 2
 
Az eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalAz eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocal
 
Over the rainbow
Over the rainbowOver the rainbow
Over the rainbow
 
201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar
 
Dantzari Dantza Agintariena
Dantzari Dantza AgintarienaDantzari Dantza Agintariena
Dantzari Dantza Agintariena
 
A musica
A musicaA musica
A musica
 
Sheep May Safely Violino I
Sheep May Safely  Violino ISheep May Safely  Violino I
Sheep May Safely Violino I
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
 

En vedette

Vitamin B12 Deficiency symptoms
Vitamin B12 Deficiency symptomsVitamin B12 Deficiency symptoms
Vitamin B12 Deficiency symptoms
Jamie289
 
Actividad 2
Actividad 2Actividad 2
Actividad 2
Ismael Becerril
 
Exercícios registros linguísticos
Exercícios registros linguísticosExercícios registros linguísticos
Exercícios registros linguísticos
greghouse48
 
Urtarrilak 14 jardunaldia / Jornada del 14 de Enero
Urtarrilak 14 jardunaldia / Jornada del 14 de EneroUrtarrilak 14 jardunaldia / Jornada del 14 de Enero
Urtarrilak 14 jardunaldia / Jornada del 14 de EneroIrunirutenkirola
 
Geo loja
Geo lojaGeo loja
Geo loja
Marlon Aguirre
 
Administrador de Redes Sociales
Administrador de Redes SocialesAdministrador de Redes Sociales
Administrador de Redes Sociales
Denisse Priscila Armijos Flores
 
Normativa de proyectos en ingeniería informática: el visado como reto
Normativa de proyectos en ingeniería informática: el visado como retoNormativa de proyectos en ingeniería informática: el visado como reto
Normativa de proyectos en ingeniería informática: el visado como reto
Jose Luis Poza Luján
 
Tsunami transcr
Tsunami transcrTsunami transcr
Tsunami transcr
Xisca GR
 
la enseñanza del español en el nivel básico
la enseñanza del español en el nivel básicola enseñanza del español en el nivel básico
la enseñanza del español en el nivel básico
mariomorales97
 
Medicine grand rounds
Medicine grand roundsMedicine grand rounds
Medicine grand rounds
usacme
 
Administracion
AdministracionAdministracion
Realidad escolar y pedagogía
Realidad escolar y pedagogíaRealidad escolar y pedagogía
Realidad escolar y pedagogía
Alfredo Banda Jr.
 
TRABAJO FINAL DE PSICOINFORMATICA
TRABAJO FINAL DE PSICOINFORMATICATRABAJO FINAL DE PSICOINFORMATICA
TRABAJO FINAL DE PSICOINFORMATICA
Gail Estefany Taipe Mercado
 
Los actos procesales
Los actos procesalesLos actos procesales
Los actos procesales
Eladio Román Urbina Tortolero
 
SIP Final Report
SIP Final ReportSIP Final Report
SIP Final Report
Chirag Chauhan
 
brand defence
brand defencebrand defence
brand defence
scoopitone
 
5 rzeczy, które musisz wiedzieć o konkursach na Facebooku
5 rzeczy, które musisz wiedzieć o konkursach na Facebooku5 rzeczy, które musisz wiedzieć o konkursach na Facebooku
5 rzeczy, które musisz wiedzieć o konkursach na Facebooku
Karolina Chrostek
 
CV Jacques Coutant ENG 2016
CV Jacques Coutant ENG 2016CV Jacques Coutant ENG 2016
CV Jacques Coutant ENG 2016
Jacques Coutant
 

En vedette (20)

Alexis0451
Alexis0451Alexis0451
Alexis0451
 
Vitamin B12 Deficiency symptoms
Vitamin B12 Deficiency symptomsVitamin B12 Deficiency symptoms
Vitamin B12 Deficiency symptoms
 
Actividad 2
Actividad 2Actividad 2
Actividad 2
 
Exercícios registros linguísticos
Exercícios registros linguísticosExercícios registros linguísticos
Exercícios registros linguísticos
 
Urtarrilak 14 jardunaldia / Jornada del 14 de Enero
Urtarrilak 14 jardunaldia / Jornada del 14 de EneroUrtarrilak 14 jardunaldia / Jornada del 14 de Enero
Urtarrilak 14 jardunaldia / Jornada del 14 de Enero
 
Geo loja
Geo lojaGeo loja
Geo loja
 
Administrador de Redes Sociales
Administrador de Redes SocialesAdministrador de Redes Sociales
Administrador de Redes Sociales
 
Normativa de proyectos en ingeniería informática: el visado como reto
Normativa de proyectos en ingeniería informática: el visado como retoNormativa de proyectos en ingeniería informática: el visado como reto
Normativa de proyectos en ingeniería informática: el visado como reto
 
Tsunami transcr
Tsunami transcrTsunami transcr
Tsunami transcr
 
la enseñanza del español en el nivel básico
la enseñanza del español en el nivel básicola enseñanza del español en el nivel básico
la enseñanza del español en el nivel básico
 
Medicine grand rounds
Medicine grand roundsMedicine grand rounds
Medicine grand rounds
 
Administracion
AdministracionAdministracion
Administracion
 
Realidad escolar y pedagogía
Realidad escolar y pedagogíaRealidad escolar y pedagogía
Realidad escolar y pedagogía
 
TRABAJO FINAL DE PSICOINFORMATICA
TRABAJO FINAL DE PSICOINFORMATICATRABAJO FINAL DE PSICOINFORMATICA
TRABAJO FINAL DE PSICOINFORMATICA
 
Los actos procesales
Los actos procesalesLos actos procesales
Los actos procesales
 
SIP Final Report
SIP Final ReportSIP Final Report
SIP Final Report
 
Aa
AaAa
Aa
 
brand defence
brand defencebrand defence
brand defence
 
5 rzeczy, które musisz wiedzieć o konkursach na Facebooku
5 rzeczy, które musisz wiedzieć o konkursach na Facebooku5 rzeczy, które musisz wiedzieć o konkursach na Facebooku
5 rzeczy, które musisz wiedzieć o konkursach na Facebooku
 
CV Jacques Coutant ENG 2016
CV Jacques Coutant ENG 2016CV Jacques Coutant ENG 2016
CV Jacques Coutant ENG 2016
 

Similaire à Handell bourré grade

Imagine
ImagineImagine
Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1 Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1 Eduardo casacio
 
A bela e a fera solo - violino (2)
A bela e a fera  solo - violino (2)A bela e a fera  solo - violino (2)
A bela e a fera solo - violino (2)Eliseu Oliveira
 
Handell bourré flauta 2
Handell bourré flauta 2 Handell bourré flauta 2
Handell bourré flauta 2 Eduardo casacio
 
Se jesus comigo estiver
Se jesus comigo estiverSe jesus comigo estiver
Se jesus comigo estiverroseandreia
 

Similaire à Handell bourré grade (20)

Imagine
ImagineImagine
Imagine
 
Aleluia Ele Vem
Aleluia Ele VemAleluia Ele Vem
Aleluia Ele Vem
 
Colocar o nome
Colocar o nomeColocar o nome
Colocar o nome
 
Filho da Luz
Filho da LuzFilho da Luz
Filho da Luz
 
Razão de Viver
Razão de ViverRazão de Viver
Razão de Viver
 
Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1 Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1
 
A bela e a fera solo - violino (2)
A bela e a fera  solo - violino (2)A bela e a fera  solo - violino (2)
A bela e a fera solo - violino (2)
 
Salmo I
Salmo ISalmo I
Salmo I
 
Rei do universo
Rei do universoRei do universo
Rei do universo
 
Handell bourré flauta 2
Handell bourré flauta 2 Handell bourré flauta 2
Handell bourré flauta 2
 
Rei do Universo
Rei do UniversoRei do Universo
Rei do Universo
 
Os que Confiam no Senhor
Os que Confiam no SenhorOs que Confiam no Senhor
Os que Confiam no Senhor
 
Handell bourré cello
Handell bourré cello Handell bourré cello
Handell bourré cello
 
Se jesus comigo estiver
Se jesus comigo estiverSe jesus comigo estiver
Se jesus comigo estiver
 
Jesus me deu salvação
Jesus me deu salvaçãoJesus me deu salvação
Jesus me deu salvação
 
Caminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orquCaminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orqu
 
Caminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orquCaminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orqu
 
14 jesus metais
14 jesus metais14 jesus metais
14 jesus metais
 
Soldado Fiel
Soldado FielSoldado Fiel
Soldado Fiel
 
Dai Glória a Deus
Dai Glória a DeusDai Glória a Deus
Dai Glória a Deus
 

Plus de Eduardo casacio

Hillsong united-none-but-jesus
Hillsong united-none-but-jesusHillsong united-none-but-jesus
Hillsong united-none-but-jesusEduardo casacio
 
Hillsong united-mighty-to-save
Hillsong united-mighty-to-saveHillsong united-mighty-to-save
Hillsong united-mighty-to-saveEduardo casacio
 
Hillsong united-god-he-reigns-all-need-is-you
Hillsong united-god-he-reigns-all-need-is-youHillsong united-god-he-reigns-all-need-is-you
Hillsong united-god-he-reigns-all-need-is-youEduardo casacio
 
Hillsong united-from-the-inside-out
Hillsong united-from-the-inside-outHillsong united-from-the-inside-out
Hillsong united-from-the-inside-outEduardo casacio
 
Hillsong united-at-the-cross
Hillsong united-at-the-crossHillsong united-at-the-cross
Hillsong united-at-the-crossEduardo casacio
 
Hillsong united-all-for-love
Hillsong united-all-for-loveHillsong united-all-for-love
Hillsong united-all-for-loveEduardo casacio
 
Hillsong united-emmanuel
Hillsong united-emmanuelHillsong united-emmanuel
Hillsong united-emmanuelEduardo casacio
 

Plus de Eduardo casacio (18)

Handel minueto grade
Handel minueto gradeHandel minueto grade
Handel minueto grade
 
Handel minueto cello
Handel minueto cello Handel minueto cello
Handel minueto cello
 
Handel minueto 4 voz
Handel minueto 4 voz Handel minueto 4 voz
Handel minueto 4 voz
 
Handel minueto 3 voz
Handel minueto 3 voz Handel minueto 3 voz
Handel minueto 3 voz
 
Handel minueto 2 voz
Handel minueto 2 voz Handel minueto 2 voz
Handel minueto 2 voz
 
Handel minueto 1 voz
Handel minueto 1 voz Handel minueto 1 voz
Handel minueto 1 voz
 
Isaias 9 idb 1
Isaias 9 idb 1Isaias 9 idb 1
Isaias 9 idb 1
 
Isaias 9 idb 3
Isaias 9 idb 3Isaias 9 idb 3
Isaias 9 idb 3
 
Isaias 9 idb 2
Isaias 9 idb 2Isaias 9 idb 2
Isaias 9 idb 2
 
Hillsong united-none-but-jesus
Hillsong united-none-but-jesusHillsong united-none-but-jesus
Hillsong united-none-but-jesus
 
Hillsong united-mighty-to-save
Hillsong united-mighty-to-saveHillsong united-mighty-to-save
Hillsong united-mighty-to-save
 
Hillsong united-hosanna
Hillsong united-hosannaHillsong united-hosanna
Hillsong united-hosanna
 
Hillsong united-god-he-reigns-all-need-is-you
Hillsong united-god-he-reigns-all-need-is-youHillsong united-god-he-reigns-all-need-is-you
Hillsong united-god-he-reigns-all-need-is-you
 
Hillsong united-from-the-inside-out
Hillsong united-from-the-inside-outHillsong united-from-the-inside-out
Hillsong united-from-the-inside-out
 
Hillsong united-at-the-cross
Hillsong united-at-the-crossHillsong united-at-the-cross
Hillsong united-at-the-cross
 
Hillsong united-all-for-love
Hillsong united-all-for-loveHillsong united-all-for-love
Hillsong united-all-for-love
 
Hillsong united-saviour
Hillsong united-saviourHillsong united-saviour
Hillsong united-saviour
 
Hillsong united-emmanuel
Hillsong united-emmanuelHillsong united-emmanuel
Hillsong united-emmanuel
 

Handell bourré grade

 • 1. 1 Handel Bourré œ œ »» œ » »»» »»» _ _ œ _ œ »»œ »œ »œ »œ œ « » œ » »» »» »» »»» »» »»» »»» « »»œ »œ »œ »œ œ « « . « « œ « œ »»» Arr. Eduardo Casacio « « « « »»» « »»» l& b C ===================== l l l ˆ l » »» »»» »» »»» ˆ l ˙ « « l ˆ = « « « ˆˆ « l l l l l l l l œ l œ œ œ »œ l »œ »œ#œ œ œ « l « « « « « « l « « « l « « « œ l » b C »»» l »» »»» »»» »» l »»» »»» »»» »»»» »»» « l « « « « « « l « . ˆ « l « « « =l ===================== »»» l& ˆ ««««ˆ « ˙ «« ˆ ˆ ˆ « «ˆˆ«« ˆ « «ˆ « « « ˆ ˆ l l l l l l l l _ l œ _ »»œ l œ œ _ l œ œ œ l œ »» l » l »»» l »»» œ »»» œ »»» » l »»» »»» œ œ l »»» »» »œ œ l « œ _ œ l œ « « « l »»» »»» l bC ===================== « l? l l »»» l » »» »»» l « »»» » l »» « « =l ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ œ »» œ » » » »»» » » »»» »»» »»» œ »»» »œ »» »œ »»» »»» » » » « »»» »»» »» »» »»» œ »œ »œ œ _ œ _ __ »œ _ œ œ »œ œ œ « œ œ »œ »œ ˙ . b » » » » »» « « « « ======================= l l& l l » »» »» l ˆ « l { ˆ ˆ ”“ { « « = l l l l l ”“ l l « œ « œ l œ œ œ œ l ˙ ˙ l œ ˆ « œ « l «. »»» «« ”“ l l & b « »»» « ˆ ˆ »»» l »»» »»» »»» »»» l »»» ««» « l « l »»» « ˆ »» ˆ ˙ « « « « ======================= l « « { « « ”“ { ˆ « = « ˆ l l l l l ”“ l l l l l l ”“ l « « œ « l « œ « « l œ œ œ œ l œ œ « « l « « œ ”“ « l b « ˆ »» ˆ ˆ »» ˆ ˆ »» »»» »»» »»» »»» »» « « « « »»» ˆ « » « l« » « « l» l? « « « « « « ======================= l l » ˆ ˆ lˆ ˆ « « « « ”“ { « { ˆ = l « »»» »» »»» »»» »œ _ œ »œ »» œ »» »» « « « »œ »œ « œ œ »œ »œ œ œ »œ »œ œ ˙ . »»»œ »œ œ »œ#œ œ _œ _ _ »œ _ »œ »œ »»» »» » » »»» »» »» »»» »»» »» »»» « ««ˆ » lˆ b « ˆ « « »» » « »»» »»» »» »» l& ˆ «ˆ« « « ======================= l l » » » l» »» l l = l l l l l l l l l l « l « l œ « œ »œ#œ l œ œ »œ œ œ »œ l « « « « « l « œ « « l «nˆ œ œ bœ l ˙ . « « « »» « « « « l & b « « « « « « ˆ » « ˆ « » » »» » « ««ˆ ˆˆ « ˆ « ˆ ˆˆ« « »» »» » »» « l « ˆ « »»» « »»» »» »»» l »»» »»» »» »»» »»» »» l ˆ ======================= ˆ « = l l l l l l l l l l _ œ l œ _ œ _ l œ _ œ »»œ l œ œ »» » œ »» œ » œ »»» »»» »»» »»» » l l b « « « « l œ « œ »œ l « œ » l »» l? ˆ ˆ« « « « l »»» « »»» »» l « »»» « « ˆ ˆ « « ======================= ˆ « ˆ « l » l »» l »» » ll »œ »»» œ « ll »» »»» « ˆ = « Camerata Municipal de Valinhos
 • 2. 2 »œ »œ »œ »œ _ _ _ »œ »œ »»»œ »»»œ »»œ »»»œ ˙ Œ « œ nœ œ #œ œ#œ œ œ œ »»»œ__ œ »œ »œ Ÿ. œ b »»» »» »» »»» œ œ œ »» »» » » »» »»» »»» »»» « »» »» »»» »»» »»» »»» »»» »»»» »»» »»»œ »»»»œ »»» »» »» œ »J »»» » ======================= l l& l » l» ˆ « l» » l» l = » l l l l l l l l l l l l l l »œ#œ œ »œ œ »œ »œ l#œ œ »œ »œ œ l œ »œ »œ ˆ « « « l « « « « « « l « « « « « œ l #œ œ œ nœ l b »»» »»» » »»» »» »»» »» »» »» »» »» »» »» »» » » « « « « « « « « « « « « « »» »» »» »» »» «ˆˆ ˆˆ ˆˆ « ˆˆˆ l======================= & » » » » » » « ««« « « « « « « ˆ «« « « » » » » = ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « » l l l l l l l l œ œ »œ œ œ l »»œ l l l» l l »»» »» » » »» l b » » »» » l » œ « « l »»œ »œ œ œ l œ « « »»» »» » » »» » »» » »» »»» « œ l œ œ »œ œ œ œ œ l œ œ œ « l »»» » »» » »» »» »» ======================= l l? l »»» « « l » »» »»» »»» l »»» ˆ « l ˆ ˆ « « « ˆ « « » l » = ˆ « b ˙. »»» l& ======================= ={ ” l ” l ” l& b ˙. »»» ” ======================= ={ l ” l ” l b ˙. »»» ======================= l? = ” { ”