Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Signaleren en analyseren van verschillen les 2

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 86 Publicité

Signaleren en analyseren van verschillen les 2

Télécharger pour lire hors ligne

Deze presentatie hoort bij les twee van thema 5 voor studenten van Hogeschool Domstad. In deze les kijken we naar Meervoudige Intelligentie en de mogelijkheden van ICT. We kijken ook naar de Digitale taxonomie van Bloom. Tot slot kijken we naar webquests. We leggen een link tussen deze drie onderwerpen.

Deze presentatie hoort bij les twee van thema 5 voor studenten van Hogeschool Domstad. In deze les kijken we naar Meervoudige Intelligentie en de mogelijkheden van ICT. We kijken ook naar de Digitale taxonomie van Bloom. Tot slot kijken we naar webquests. We leggen een link tussen deze drie onderwerpen.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Signaleren en analyseren van verschillen les 2 (20)

Publicité

Plus par Gerard Dummer (20)

Plus récents (20)

Publicité

Signaleren en analyseren van verschillen les 2

 1. 1. Signaleren en analyseren van verschillen Meervoudige intelligentie + ICT Digitale Taxonomie Bloom Webquests
 2. 2. Terugblik vorige keer <ul><li>Onderwerpen: </li></ul><ul><ul><li>Educatieve software </li></ul></ul><ul><ul><li>Technische Maatjes bij dyslexie </li></ul></ul><ul><ul><li>Passend Onderwijs en Assistive Technology </li></ul></ul><ul><li>Gericht op zorgkant voor leerlingen met leerproblemen </li></ul>
 3. 3. Opdracht 1 <ul><li>Maak aantekeningen van de belangrijkste informatie die je krijgt deze les. </li></ul><ul><li>Doe dit in steekwoorden </li></ul><ul><li>Hier komen we straks op terug. </li></ul>
 4. 4. Bedoeling van deze bijeenkomst <ul><li>Na deze bijeenkomst ben je in staat om opdrachten te formuleren die leerlingen aanspreken op hun intelligentie . </li></ul><ul><li>Na deze bijeenkomst heb je inzicht in verschillende niveaus waarop je opdrachten kunt geven. </li></ul><ul><li>Na deze bijeenkomst kun je eindopdrachten bij een webquest aanpassen op intelligentie en niveau. </li></ul>
 5. 5. Ken Robinson over creativiteit Lees artikel over Ken Robinson over creativiteit en talenten
 6. 6. Overzicht deze bijeenkomst <ul><li>Meervoudige intelligentie (MI) </li></ul><ul><li>MI + ICT </li></ul><ul><li>Digitale taxonomie van Bloom </li></ul><ul><li>Webquest </li></ul><ul><li>Webquest + MI +Digi Bloom = inspelen op verschillen </li></ul><ul><li>Zelfstandig werken/leren bevorderen </li></ul>
 7. 7. Pas Op <ul><li>Je krijgt deze les veel voorbeelden te zien! </li></ul><ul><li>Houd de doelen van de les voor jezelf in de gaten: </li></ul><ul><ul><li>Kan ik leerlingen opdrachten geven aansluitend op hun intelligentie ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan ik niveaus van opdrachten inschatten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Weet ik hoe ik webquests kan inzetten aanpassen? </li></ul></ul>
 8. 8. M eervoudige I ntelligentie <ul><li>Gardner , Amerikaanse leerpsycholoog: meer tijd uittrekken om kinderen te helpen hun natuurlijke capaciteiten en gaven te ontdekken en te ontwikkelen. </li></ul><ul><li>Intelligentie : het vermogen van de mens om problemen op te lossen en producten te maken die in een cultuur gewaardeerd worden. ( Bron: geciteerd in Meer dan Onderwijs, blz 126 t/m 128 ). </li></ul>
 9. 9. M eervoudige I ntelligentie <ul><li>Talig </li></ul><ul><li>Logisch-mathematisch </li></ul><ul><li>Visueel-ruimtelijk </li></ul><ul><li>Muzikaal-ritmisch </li></ul><ul><li>Lichamelijk-kinetisch </li></ul><ul><li>Interpersoonlijk </li></ul><ul><li>Intrapersoonlijk </li></ul><ul><li>Natuurgericht </li></ul>
 10. 10. M eervoudige I ntelligentie <ul><li>Ieder mens bezit de verschillende intelligenties en is uniek in het gebruik ervan. </li></ul><ul><li>Je kunt intelligenties ontwikkelen. De ontwikkeling wordt door de cultuur bepaald; elke cultuur waardeert de intelligenties verschillend. </li></ul>
 11. 11. MI en ICT
 12. 12. MI en ICT <ul><li>Welke ICT-middelen kun je inzetten om in te spelen op Meervoudige Intelligenties van leerlingen en daarmee aandacht te besteden aan de verschillen tussen leerlingen? </li></ul>
 13. 13. Pas op: Voorbeelden! (1) <ul><li>Voorbeelden worden kort genoemd. </li></ul><ul><li>Thuis zelf verder bestuderen. </li></ul>
 14. 15. Talig <ul><li>Weblog (denkt in woorden) </li></ul><ul><li>Wordle (denkt in woorden) </li></ul><ul><li>Voicethread (houdt van lezen, praten en schrijven) </li></ul><ul><li>Moviemaker (gedachten onder woorden brengen) </li></ul>
 15. 16. Weblog <ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe gebruik je het in het onderwijs? </li></ul>
 16. 17. Wordle
 17. 18. Voicethread
 18. 19. Moviemaker
 19. 20. Logisch mathematisch <ul><li>Excel (spelen met getallen, informatie ordenen) </li></ul><ul><li>Freemind (informatie ordenen) </li></ul>
 20. 21. Excel <ul><li>klassenonderzoek opstellen en uitwerken met Grafiek </li></ul>
 21. 22. Freemind
 22. 23. Visueel-ruimtelijk <ul><li>Paint.net (beelden en kleuren) </li></ul><ul><li>Slideshare (ontwerpen en schetsen) </li></ul><ul><li>XtraNormal (denkt en schrijft plastisch) </li></ul><ul><li>SketchUp (experimenteren met ontwerpen en schetsen) </li></ul>
 23. 24. Paint.net
 24. 25. Slideshare
 25. 26. XtraNormal
 26. 27. SketchUp
 27. 28. Muzikaal <ul><li>Audacity </li></ul><ul><li>Garageband </li></ul><ul><li>Animoto </li></ul>
 28. 29. Audacity
 29. 30. Garageband
 30. 31. Animoto
 31. 32. Lichamelijk-kinesthetisch <ul><li>Film maken met moviemaker (leren door doen) </li></ul>
 32. 33. Moviemaker
 33. 34. Interpersoonlijk <ul><li>Wiki (samenwerken) </li></ul><ul><li>klassenweblog (anderen helpen, samenwerken) </li></ul>
 34. 35. Wiki
 35. 36. klassenweblog
 36. 37. intrapersoonlijk <ul><li>Picozone (gevoel voor poëzie, filosofie en reflectie) </li></ul><ul><li>Voicethread (gevoel voor poëzie, filosofie en reflectie) </li></ul>
 37. 38. Picozone
 38. 39. Voicethread
 39. 40. Natuurgericht <ul><li>Google Earth (geïnteresseerd in de natuur) </li></ul><ul><li>Video en fotocamera, digitale microscoop (buiten waarnemen, verzamelen en ordenen) </li></ul>
 40. 41. Google Earth
 41. 42. Video- fotocamera microscoop
 42. 43. Einde voorbeelden <ul><li>Dit waren de voorbeelden die hoorden bij M eervoudige I ntelligentie </li></ul><ul><li>Weet jij hoe Intelligent je bent? </li></ul><ul><li>Weet jij hoe intelligent je leerlingen zijn? </li></ul>tinyurl.com/lnka5o
 43. 44. Opdracht 1 Vervolg <ul><li>Ga naar www.wordle.net </li></ul><ul><li>Zet je aantekeningen in het invoerveld van Wordle. </li></ul><ul><li>Pas je tekst zo aan dat je er tevreden over bent </li></ul><ul><li>Vergelijk het met een buurman/vrouw. </li></ul><ul><li>Welke overeenkomsten en verschillen zie je? </li></ul>
 44. 46. Bloom
 45. 47. Bloom 2 <ul><li>Cognitief </li></ul><ul><li>Affectief </li></ul><ul><li>Psychomotorisch </li></ul>
 46. 48. Bijgestelde Taxonomie van Bloom Taxonomie door Bloom Zelfstandig naamwoord Herziene versie van Bloom door Lorin Anderson en David Krathwohl. werkwoord
 47. 49. Remembring - Onthouden <ul><li>Remembering - Recognising, listing, describing, identifying, retrieving, naming, locating, finding </li></ul><ul><li>Onthouden : herkennen, luisteren, omschrijven en identificeren, terugvinden, labelen, localiseren, vinden. </li></ul>
 48. 50. Understanding - Begrijpen <ul><li>Understanding - Interpreting, summarising, inferring,paraphrasing, classifying, comparing, explaining, exemplifying </li></ul><ul><li>Begrijpen: interpreteren, samenvatten, afleiden, parafraseren, classificeren, vergelijken, uitleggen ,voorbeelden geven </li></ul>
 49. 51. Applying - Toepassen <ul><li>Applying - Implementing, carrying out, using, executing </li></ul><ul><li>Toepassen: implementeren, uitvoeren, gebruiken </li></ul>
 50. 52. Analysing - analyseren <ul><li>Analysing - Comparing, organising, deconstructing, Attributing, outlining, finding, structuring, integrating </li></ul><ul><li>Analyseren: vergelijken, organiseren, deconstrueren, bijdragen, uitlijnen, uitzoeken, structureren, integreren </li></ul>
 51. 53. Evaluating - Evalueren <ul><li>Evaluating - Checking, hypothesising, critiquing, Experimenting, judging, testing, Detecting, Monitoring </li></ul><ul><li>Evalueren: controleren, hypothese opstellen, kritiek geven, experimenteren, oordelen, onderzoeken, monitoren (in de gaten houden) </li></ul>
 52. 54. Creating - Creëren <ul><li>Creating - designing, constructing, planning, producing, inventing, devising, making </li></ul><ul><li>Creëren: ontwerpen, construeren, plannen, produceren, uitvinden, maken </li></ul>
 53. 55. Digitale Taxonomie van Bloom
 54. 56. Opdracht 2 <ul><li>Maak aantekeningen over de voorbeelden. Bedenk welk voorbeeld je het meest aanspreekt voor in de klas. </li></ul>
 55. 57. Pas op: Voorbeelden! (2) <ul><li>Voorbeelden worden kort genoemd. </li></ul><ul><li>Thuis zelf verder bestuderen. </li></ul>
 56. 58. Remembring - Onthouden <ul><li>Social Bookmarking: favorieten delen met anderen ( Delicious ) </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><li>Gerard Dümmer </li></ul><ul><li>Computers in de klas </li></ul>
 57. 59. Understanding - Begrijpen <ul><li>Weblog bijhouden en/ of volgen via RSS </li></ul>
 58. 60. Applying - Toepassen <ul><li>Ontwerpen in SketchUp </li></ul><ul><li>Serious games spelen </li></ul><ul><li>Informatie online delen </li></ul>
 59. 61. SketchUp
 60. 62. Serious Games
 61. 63. Informatie online delen
 62. 64. Analysing - analyseren <ul><li>Enquête/ formulier maken </li></ul><ul><li>Mash-up maken met Google Maps </li></ul><ul><li>Mindmappen </li></ul><ul><li>Exceloverzicht maken </li></ul><ul><li>Data verzamelen, ordenen, presenteren en analyseren </li></ul>
 63. 65. Enquete/ formulier maken
 64. 66. MashUp maken met Google maps
 65. 67. Mindmappen
 66. 68. Excel overzicht maken
 67. 69. Data verzamelen, ordenen, presenteren en analyseren Webwijsheid
 68. 70. Evaluating - evalueren <ul><li>Kritische weblog schrijven of posten op forum </li></ul><ul><li>Modereren op wiki’s of forums </li></ul><ul><li>Online samenwerken </li></ul><ul><li>Informatie controleren van websites </li></ul>
 69. 71. Schrijven op weblogs en forums
 70. 72. Modereren op wiki en forum
 71. 73. Online samenwerken
 72. 74. Informatie controleren websites
 73. 75. Creating - creëren <ul><li>Programmeren </li></ul><ul><li>Filmen, podcast </li></ul><ul><li>Publiceren (tekst, beeld, geluid) </li></ul><ul><li>Modelleren </li></ul>
 74. 76. Programmeren
 75. 77. Filmen/ podcasten
 76. 78. Publiceren (tekst, beeld en geluid)
 77. 79. Modelleren
 78. 80. Opdracht 2 Vervolg <ul><li>Vul de enquete in: tinyurl.com/kkfwoo </li></ul><ul><li>Welke tool vind je het meest geschikt? </li></ul>
 79. 81. Zo veel voorbeelden <ul><li>Maar er zijn nog veel meer! </li></ul><ul><li>Onthoud: </li></ul><ul><ul><li>Ik kan opdrachten formuleren op verschillende niveaus </li></ul></ul><ul><ul><li>Er zijn ICT-middelen die ik hierbij in kan zetten </li></ul></ul><ul><ul><li>Ik heb voorbeelden hiervan gezien in de les. </li></ul></ul>
 80. 82. Webquest
 81. 83. Webquestmaker.nl
 82. 84. Opdracht 3 <ul><li>Maak de webwandeling over de webquest die je in de ELO vindt. </li></ul>
 83. 85. Opdracht 4: Webquest + MI + Digi Bloom <ul><li>Op http://webquestmaker.nl/ontwerpidee vind je een overzicht aan producten die leerlingen kunnen maken. </li></ul><ul><li>Sorteer de producten eerst op Meervoudige intelligentie </li></ul><ul><li>Verander de opdracht zo dat je leerlingen met een ICT-toepassing aan het werk zet. </li></ul><ul><li>Verantwoord de nieuwe opdracht vanuit MI en Digi Bloom. </li></ul>
 84. 86. Opdracht 5 <ul><li>Ontwerp een lesidee </li></ul><ul><li>Het beste lesidee wint een prijs </li></ul><ul><li>Gebruik een tool die we hebben besproken </li></ul><ul><li>Zet het lesidee op hogeschooldomstad.wikispaces.com/Lesidee </li></ul><ul><li>Insturen kan tot 27 oktober 12:00. </li></ul>

Notes de l'éditeur

 • (COO, COO+, CBO) Compenseren en dispenseren Daisyspeler, Kurzweil 3000, ReadingPen, Dragon Naturally Passend onderwijs
 • Het boek meer dan onderwijs is te vinden in Sherpa Pro. Lees hier meer over de precieze invulling van de verschillende intelligenties. Foto van: http://www.flickr.com/photos/alist/2414270599/
 • Gardner vermoed een negende intelligentie: existentiële intelligentie.
 • In de verdere presentatie zie je een selectie uit de ICT applications and tools die je goed in de klas kunt gebruiken. In de ELO staat deze presentatie helemaal.
 • http://www.slideshare.net/sachac/a-teachers-guide-to-web-20-at-school
 • Zie ook www.werkenmetgoogleearth.nl
 • Gaan we mee werken in de volgende bijeenkomst.
 • Foto van Bloom van: http://www.c21te.usf.edu/materials/institute/ct/bloom.png Beeld van taxonomie: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bloom%27s_Rose.png
 • Per onderdeel van de taxonomy een voorbeeld van de digitale mogelijkheden.
 • Zie ook www.werkenmetgoogleearth.nl
 • Komt ook in thema 6 aan bod.
 • http://www.rijdendeschool.nl/
 • http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=21314

×