Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Oyun Tasarımı Sunumu

Bu sunumu Beşiktaş taki bir eğitim kurumunda yapmıştım.Oyun Tasarımı ile ilgili bilgiler verdim.Bu sunum 2008 yılında başlanan Oyun Geliştirme Evreleri Webiner Serisi'nin 2.videosu ve aşamasıdır.Umarım faydalı olmuştur...

 • Soyez le premier à commenter

Oyun Tasarımı Sunumu

 1. 1. Oyun Tasarımı<br />İbrahim ErsoyMicrosoft Student PartnerMsAkademik.net CG EditorIT Specialist-Consultant<br />
 2. 2. Bir Oyun Projesinin Süreçleri<br />
 3. 3. Bir Oyun Projesinin Süreçleri<br /><ul><li> Konsept Oluşturma</li></li></ul><li>Bir Oyun Projesinin Süreçleri<br /><ul><li> Konsept Oluşturma
 4. 4. Oyun Tasarımı</li></li></ul><li>Bir Oyun Projesinin Süreçleri<br /><ul><li> Konsept Oluşturma
 5. 5. Oyun Tasarımı
 6. 6. Teknik Tasarım</li></li></ul><li>Bir Oyun Projesinin Süreçleri<br /><ul><li> Konsept Oluşturma
 7. 7. Oyun Tasarımı
 8. 8. Teknik Tasarım
 9. 9. Sanat ve Ses Dizaynı</li></li></ul><li>Bir Oyun Projesinin Süreçleri<br /><ul><li> Konsept Oluşturma
 10. 10. Oyun Tasarımı
 11. 11. Teknik Tasarım
 12. 12. Sanat ve Ses Dizaynı
 13. 13. Uygulama Planı</li></li></ul><li>Bir Oyun Projesinin Süreçleri<br /><ul><li> Konsept Oluşturma
 14. 14. Oyun Tasarımı
 15. 15. Teknik Tasarım
 16. 16. Sanat ve Ses Dizaynı
 17. 17. Uygulama Planı
 18. 18. Takım Yönetimi</li></li></ul><li>Bir Oyun Projesinin Süreçleri<br /><ul><li> Konsept Oluşturma
 19. 19. Oyun Tasarımı
 20. 20. Teknik Tasarım
 21. 21. Sanat ve Ses Dizaynı
 22. 22. Uygulama Planı
 23. 23. Takım Yönetimi
 24. 24. Dış İlişkiler ve Pazarlama</li></li></ul><li>Konsept Oluşturma Eğitseli<br />DeveloperMania.NET Sitemizin Oyun Programlama kategorisinden Oyun Geliştirme Evreleri – Bölüm 1: Konsept Oluşturma adlı konuya girerek<br />Ya da<br />http://www.developermania.net/post/2008/12/14/Oyun-Gelistirme-Evreleri-Bolum-1-Konsept-Olusturma.aspx<br />Adresinden Konsept Oluşturma konusu ile ilgili tarafımdan hazırlanmış 17 dklık görsel eğitsele bakabilirsiniz... <br />
 25. 25. Oyun Tasarımı<br />
 26. 26. Oyun Tasarımı Süreçleri<br />
 27. 27. Oyun Tasarımı Süreçleri<br /><ul><li> Tasarım Ekibi Seçme</li></li></ul><li>Oyun Tasarımı Süreçleri<br /><ul><li> Tasarım Ekibi Seçme
 28. 28. Hikaye Oluşturma</li></li></ul><li>Oyun Tasarımı Süreçleri<br /><ul><li> Tasarım Ekibi Seçme
 29. 29. Hikaye Oluşturma
 30. 30. Oyuncu Karakter (PC/Player Character)</li></li></ul><li>Oyun Tasarımı Süreçleri<br /><ul><li> Tasarım Ekibi Seçme
 31. 31. Hikaye Oluşturma
 32. 32. Oyuncu Karakter (PC/Player Character)
 33. 33. Oyuncu Olmayan Karakter(NPC/Non-Player Character)</li></li></ul><li>Oyun Tasarımı Süreçleri<br /><ul><li> Tasarım Ekibi Seçme
 34. 34. Hikaye Oluşturma
 35. 35. Oyuncu Karakter (PC/Player Character)
 36. 36. Oyuncu Olmayan Karakter(NPC/Non-Player Character)
 37. 37. Oyun Mekaniği</li></li></ul><li>Oyun Tasarımı Süreçleri<br /><ul><li> Tasarım Ekibi Seçme
 38. 38. Hikaye Oluşturma
 39. 39. Oyuncu Karakter (PC/Player Character)
 40. 40. Oyuncu Olmayan Karakter(NPC/Non-Player Character)
 41. 41. Oyun Mekaniği
 42. 42. Bölüm-Sahne Tasarımı</li></li></ul><li>Oyun Tasarımı Süreçleri<br /><ul><li> Tasarım Ekibi Seçme
 43. 43. Hikaye Oluşturma
 44. 44. Oyuncu Karakter (PC/Player Character)
 45. 45. Oyuncu Olmayan Karakter(NPC/Non-Player Character)
 46. 46. Oyun Mekaniği
 47. 47. Bölüm-Sahne Tasarımı
 48. 48. Kullanıcı Arabirimi</li></li></ul><li>Tasarım Ekibi Seçme<br />
 49. 49. Tasarım Ekibi Seçme<br />Tasarım Ekibi Yaklaşık olarak 5-6 kişiden oluşmaktadır.<br />
 50. 50. Tasarım Ekibi Seçme<br />Tasarım Ekibi Yaklaşık olarak 5-6 kişiden oluşmaktadır.<br />Yaratıcı Yönetmen veya Oyun Yönetmeni liderlik yapmaktadır.<br />
 51. 51. Tasarım Ekibi Seçme<br />Tasarım Ekibi Yaklaşık olarak 5-6 kişiden oluşmaktadır.<br />Yaratıcı Yönetmen veya Oyun Yönetmeni liderlik yapmaktadır.<br />Game Director un görevi nedir?<br />
 52. 52. Tasarım Ekibi Seçme<br />Tasarım Ekibi Yaklaşık olarak 5-6 kişiden oluşmaktadır.<br />Yaratıcı Yönetmen veya Oyun Yönetmeni liderlik yapmaktadır.<br />Game Director un görevi nedir?<br />Genel olarak tasarım felsefesi ve “Big idea” dediğimiz oyun<br />Elementleri ile ilgili çalışmalar yapan,bütünleştiren kişidir.<br />
 53. 53. Tasarım Ekibi Seçme<br />Tasarım Ekibi Yaklaşık olarak 5-6 kişiden oluşmaktadır.<br />Yaratıcı Yönetmen veya Oyun Yönetmeni liderlik yapmaktadır.<br />Game Director un görevi nedir?<br />Genel olarak tasarım felsefesi ve “Big idea” dediğimiz oyun<br />Elementleri ile ilgili çalışmalar yapan,bütünleştiren kişidir.<br />Big Idea Nedir?<br />Bir Oyunda kullanılan elementlerin,tasarım genel hatları,PC,NPC<br />Özellikleri ve Oyun Mekaniğidir.Bunlar bir bütün olarak Big Idea yı<br />Oluşturur.<br />
 54. 54. Tasarım Ekibi Seçme<br />Ekibimizde olması istenilen kişiler:<br />
 55. 55. Tasarım Ekibi Seçme<br />Ekibimizde olması istenilen kişiler:<br />Oyun Yönetmeni/Yaratıcı Yönetmen<br />
 56. 56. Tasarım Ekibi Seçme<br />Ekibimizde olması istenilen kişiler:<br />Oyun Yönetmeni/Yaratıcı Yönetmen<br />Baş Tasarımcı<br />
 57. 57. Tasarım Ekibi Seçme<br />Ekibimizde olması istenilen kişiler:<br />Oyun Yönetmeni/Yaratıcı Yönetmen<br />Baş Tasarımcı<br />Teknik Yönetmen<br />
 58. 58. Tasarım Ekibi Seçme<br />Ekibimizde olması istenilen kişiler:<br />Oyun Yönetmeni/Yaratıcı Yönetmen<br />Baş Tasarımcı<br />Teknik Yönetmen<br />Sanat Yönetmeni<br />
 59. 59. Tasarım Ekibi Seçme<br />Ekibimizde olması istenilen kişiler:<br />Oyun Yönetmeni/Yaratıcı Yönetmen<br />Baş Tasarımcı<br />Teknik Yönetmen<br />Sanat Yönetmeni<br />Ses Yönetmeni<br />Yapımcı<br />
 60. 60. Tasarım Ekibi Seçme<br />Baş Tasarımcı Ne İş Yapar?<br />
 61. 61. Tasarım Ekibi Seçme<br />Baş Tasarımcı Ne İş Yapar?<br />Oyun Tasarımıyla ilgili detaylarla ilgilenir.Bölümler/Görevler,Olaylar,<br />Yetenek/Kabiliyet durumları ve Kullanıcı Arabirimi ile ilgili<br />Görselleştirme ve geliştirme çalışmalarında bulunur.<br />Baş Tasarımcı birden fazla Oyun Tasarımcısı ile çalışmaktadır.<br />
 62. 62. Tasarım Ekibi Seçme<br />Teknik Yönetmen Ne İş Yapar?<br />
 63. 63. Tasarım Ekibi Seçme<br />Teknik Yönetmen Ne İş Yapar?<br />Ortaya konan tasarım şemasına programatik bir gözle bakar,<br />Yapılabilirliğini test eder ve teknik açıdan bir oyuna yeni<br />Özellikler eklenip eklenemeyeceğine dair fikirlerini belirtir.<br />
 64. 64. Tasarım Ekibi Seçme<br />Sanat Yönetmeni Ne İş Yapar?<br />
 65. 65. Tasarım Ekibi Seçme<br />Sanat Yönetmeni Ne İş Yapar?<br />Tasarım Planını ve oyunun görselliğini desteklemesi açısından<br />Konsept Çizimleri ve tasarımsal fikirlerini beyan eder.<br />Sanat Yönetmeni birden fazla Artist ile beraber çalışmaktadır.<br />
 66. 66. Tasarım Ekibi Seçme<br />Ses Yönetmeni Ne İş Yapar?<br />
 67. 67. Tasarım Ekibi Seçme<br />Ses Yönetmeni Ne İş Yapar?<br />Oyunda kullanılabilecek,oyunu en güzel şekilde anlatabilecek,<br />Oynanış biçimini en güzel şekilde destekleyecek sesler ile ilgili<br />Çalışmalar ve geliştirmeler yapan şahısdır.<br />Ses Yönetmeni birden fazla ses tasarımcısı ile çalışmaktadır.<br />
 68. 68. Tasarım Ekibi Seçme<br />Yapımcı Ne İş Yapar?<br />
 69. 69. Tasarım Ekibi Seçme<br />Yapımcı Ne İş Yapar?<br />Yapımcı genel olarak projenin tüm gelişmelerinden sorumlu kişidir.<br />Yönetmenler arası fikirleri bir araya toplayan ve sürekli bir şekilde<br />Beyin fırtınası yaptırıp ortaya orjinal bir düşünce çıkarmayı<br />Amaçlayan şahısdır.<br />Yapımcı nın diğer bir özelliği de Moralite yi en üst kapasitede<br />Tutacak bir şekilde takıma koçluk yapmasıdır.<br />
 70. 70. Hikaye Oluşturma<br />
 71. 71. Hikaye Oluşturma<br />Mario,Pacman gibi oyunların dahi birer hikayeleri vardır.<br />
 72. 72. Hikaye Oluşturma<br />Mario,Pacman gibi oyunların dahi birer hikayeleri vardır.<br />Prensesi canavarların elinden kurtarmak...<br />
 73. 73. Hikaye Oluşturma<br />Hikaye Gidişatı<br />
 74. 74. Hikaye Oluşturma<br />Hikaye Gidişatı<br />Bir hikaye gidişatı dökümanı hazırlarken yapılması gereken <br />Hikayemize ait elementlerin biraraya getirilip hizaya sokulmasıdır<br />Ve bu işlem 2-3 sayfayı geçmeyecek şekilde yapılmasına özen <br />Gösterilmedir.<br />
 75. 75. Hikaye Oluşturma<br />Önemli Noktalar<br />
 76. 76. Hikaye Oluşturma<br />Önemli Noktalar<br />Bir hikayenin olmazsa olmazlarındandır.Hikayenin gidişatında bu<br />Önemli noktalar kullanılmalıdır.<br />Mario daki önemli noktalar nelerdir?<br />Baş Düşman ile savaşması,Mario oyunu için önemli bir noktadır.<br />
 77. 77. Hikaye Oluşturma<br />Çevresel Etkenler<br />
 78. 78. Hikaye Oluşturma<br />Çevresel Etkenler<br />Hikayemizde belirli bir tarih,yer belirlenmesi gerekmektedir.<br />Orta Çağ Avrupası ile ilgili oyun yapıyorsak,Orta Çağ ın izlerini<br />En çok taşıyan Prag kentini yapılarıyla birlikte hikayeye dahil etmek<br />Çevresel Etkenlere verilebilecek bir örnektir.<br />
 79. 79. Hikaye Oluşturma<br />Metin Oluşturma<br />
 80. 80. Hikaye Oluşturma<br />Metin Oluşturma<br />Metin hikayedeki tüm dialogların ve yazıların bulunduğu bir<br />Dökümandır<br />
 81. 81. Hikaye Oluşturma<br />Metin Oluşturma<br />Metin hikayedeki tüm dialogların ve yazıların bulunduğu bir<br />Dökümandır<br />Örnek olarak:<br />Sahne 1:<br />Mario Prensesini kurtarmak zorundadır.<br />********************************************<br />Mario Yoshisine biner ve prensesini aramaya başlar...<br />
 82. 82. Hikaye Oluşturma<br />Diyalog Oluşturma<br />
 83. 83. Hikaye Oluşturma<br />Diyalog Oluşturma<br />Dialoglar bir oyuna hareketlilik ve anlam katan en önemli<br />Bileşenlerden biridir.<br />
 84. 84. Hikaye Oluşturma<br />Diyalog Oluşturma<br />Dialoglar bir oyuna hareketlilik ve anlam katan en önemli<br />Bileşenlerden biridir.<br />Örnek bir dialog:<br />Ahmet:Merhaba<br />Hamdi:Merhaba<br />Ahmet:Nasılsın?<br />Hamdi:İyiyim Sağol<br />Hamdi:Sen Nasılsın?<br />Gibi...<br />
 85. 85. PC-Player Character<br />
 86. 86. PC-Player Character<br />Player Character Nedir?<br />
 87. 87. PC-Player Character<br />Player Character Nedir?<br />Bir oyunda yönetebileceğimiz,oynayabileceğimiz her karakter<br />Birer PC dir.<br />
 88. 88. PC-Player Character<br />Player Character Nedir?<br />Bir oyunda yönetebileceğimiz,oynayabileceğimiz her karakter<br />Birer PC dir.<br />Player Character herhangi bişey olabilir.<br />İnsan,Araba,Uçak,Fantastik Karakterler,Bir Ordu...<br />
 89. 89. PC-Player Character<br />PC Tipleri<br />
 90. 90. PC-Player Character<br />PC Tipleri<br />Melee: Yakın Dövüş.Street Fighter,Mortal Kombat gibi oyunlar<br />Buna örnektir...<br />
 91. 91. PC-Player Character<br />PC Tipleri<br />Melee: Yakın Dövüş.Street Fighter,Mortal Kombat gibi oyunlar<br />Buna örnektir...<br />Projectile: Uzaktan atış yapılarak oynanan oyunlar.<br />Sniperları oynadığınız her oyun bu tipten bir oyundur...<br />
 92. 92. PC-Player Character<br />PC Tipleri<br />Melee: Yakın Dövüş.Street Fighter,Mortal Kombat gibi oyunlar<br />Buna örnektir...<br />Projectile: Uzaktan atış yapılarak oynanan oyunlar.<br />Sniperları oynadığınız her oyun bu tipten bir oyundur...<br />Siege: Böl Parçala Yönet tarzı oyunlardır.Genellikle bir orduyu <br />oynarız. Bu tip oyunlarda...<br />
 93. 93. PC-Player Character<br />PC Tipleri<br />Melee: Yakın Dövüş.Street Fighter,Mortal Kombat gibi oyunlar<br />Buna örnektir...<br />Projectile: Uzaktan atış yapılarak oynanan oyunlar.<br />Sniperları oynadığınız her oyun bu tipten bir oyundur...<br />Siege: Böl Parçala Yönet tarzı oyunlardır.Genellikle bir orduyu <br />oynarız. Bu tip oyunlarda...<br />Stealth: Hırsızlık yapabileceğimiz oyun tipleridir.Thief adlı oyun en<br />Güzel örnektir...<br />
 94. 94. PC-Player Character<br />PC Tipleri<br />Melee: Yakın Dövüş.Street Fighter,Mortal Kombat gibi oyunlar<br />Buna örnektir...<br />Projectile: Uzaktan atış yapılarak oynanan oyunlar.<br />Sniperları oynadığınız her oyun bu tipten bir oyundur...<br />Siege: Böl Parçala Yönet tarzı oyunlardır.Genellikle bir orduyu <br />oynarız. Bu tip oyunlarda...<br />Stealth: Hırsızlık yapabileceğimiz oyun tipleridir.Thief adlı oyun en<br />Güzel örnektir...<br />Climbing/Jumping: Çoğunlukla platform oyunlarında görülen<br />Zıplayan ve tırmanan oyunlar bu tipe bir örnektir...<br />
 95. 95. PC-Player Character<br />PC Tipleri<br />Melee: Yakın Dövüş.Street Fighter,Mortal Kombat gibi oyunlar<br />Buna örnektir...<br />Projectile: Uzaktan atış yapılarak oynanan oyunlar.<br />Sniperları oynadığınız her oyun bu tipten bir oyundur...<br />Siege: Böl Parçala Yönet tarzı oyunlardır.Genellikle bir orduyu <br />oynarız. Bu tip oyunlarda...<br />Stealth: Hırsızlık yapabileceğimiz oyun tipleridir.Thief adlı oyun en<br />Güzel örnektir...<br />Climbing/Jumping: Çoğunlukla platform oyunlarında görülen<br />Zıplayan ve tırmanan oyunlar bu tipe bir örnektir...<br />Flying/Driving: Bunlar uçabileceğimiz ve yahut sürebileceğimiz<br />Oyun tipleridir.NFS,Flight Simulator gibi oyunlar birer örnektir...<br />
 96. 96. NPC-Non Player Character<br />
 97. 97. NPC-Non Player Character<br />Oyun Esnasında PC ile birlikte etkileşime giren her karaktere NPC<br />Adı verilmektedir.<br />
 98. 98. NPC-Non Player Character<br />Oyun Esnasında PC ile birlikte etkileşime giren her karaktere NPC<br />Adı verilmektedir.<br />Örneğin:<br />
 99. 99. NPC-Non Player Character<br />Oyun Esnasında PC ile birlikte etkileşime giren her karaktere NPC<br />Adı verilmektedir.<br />Örneğin:<br />Düşmanlarımız<br />
 100. 100. NPC-Non Player Character<br />Oyun Esnasında PC ile birlikte etkileşime giren her karaktere NPC<br />Adı verilmektedir.<br />Örneğin:<br />Düşmanlarımız<br />Yardımcılarımız<br />
 101. 101. NPC-Non Player Character<br />Oyun Esnasında PC ile birlikte etkileşime giren her karaktere NPC<br />Adı verilmektedir.<br />Örneğin:<br />Düşmanlarımız<br />Yardımcılarımız<br />Satıcılar(oyunlarda silah,yiyecek satanlar)<br />
 102. 102. NPC-Non Player Character<br />Oyun Esnasında PC ile birlikte etkileşime giren her karaktere NPC<br />Adı verilmektedir.<br />Örneğin:<br />Düşmanlarımız<br />Yardımcılarımız<br />Satıcılar(oyunlarda silah,yiyecek satanlar)<br />Rehineler(Özellikle CS ve SWAT 4 de bu durum söz konusu)<br />
 103. 103. NPC-Non Player Character<br />Oyun Esnasında PC ile birlikte etkileşime giren her karaktere NPC<br />Adı verilmektedir.<br />Örneğin:<br />Düşmanlarımız<br />Yardımcılarımız<br />Satıcılar(oyunlarda silah,yiyecek satanlar)<br />Rehineler(Özellikle CS ve SWAT 4 de bu durum söz konusu)<br />Taşıyıcılar(Fantastik oyunlarda sizin yükünüzü taşıyan hayvanlar)<br />
 104. 104. Kullanıcı Arabirimi<br />
 105. 105. Kullanıcı Arabirimi<br />Bir oyunun vazgeçilmezlerindendir,ve olmazsa olmazlarındandır.<br />
 106. 106. Kullanıcı Arabirimi<br />Bir oyunun vazgeçilmezlerindendir,ve olmazsa olmazlarındandır.<br />Kullanıcı Arabirimi olmayan bir oyun daha çok bir prototipdir.<br />Teknik Yönetmenler,teknik tasarım aşamasına geçildiği anda <br />Programcılar oyunda UI olmadan sadece hareket edebilecekleri<br />Bir prototip hazırlamalarını ister.Kamera açıları olan,Skybox<br />eklenmiş,gerçekçi ışıklandırma tekniklerinden yararlanılmış,shader<br />kodları yazılmış bir uygulamadır.<br />
 107. 107. Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br />
 108. 108. Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 109. 109. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 110. 110. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 111. 111. Harita kullanımı</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 112. 112. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 113. 113. Harita kullanımı
 114. 114. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 115. 115. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 116. 116. Harita kullanımı
 117. 117. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)
 118. 118. NPC lerle etkileşim(Dövüşmek,konuşmak,ticaret yapmak)</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 119. 119. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 120. 120. Harita kullanımı
 121. 121. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)
 122. 122. NPC lerle etkileşim(Dövüşmek,konuşmak,ticaret yapmak)
 123. 123. PC nin durum bilgisini alma(ne kadar canı,parası kaldığı vesaire)</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 124. 124. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 125. 125. Harita kullanımı
 126. 126. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)
 127. 127. NPC lerle etkileşim(Dövüşmek,konuşmak,ticaret yapmak)
 128. 128. PC nin durum bilgisini alma(ne kadar canı,parası kaldığı vesaire)
 129. 129. Özel araçların kullanımı(düğmeler,kapılar,aletler)</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 130. 130. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 131. 131. Harita kullanımı
 132. 132. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)
 133. 133. NPC lerle etkileşim(Dövüşmek,konuşmak,ticaret yapmak)
 134. 134. PC nin durum bilgisini alma(ne kadar canı,parası kaldığı vesaire)
 135. 135. Özel araçların kullanımı(düğmeler,kapılar,aletler)
 136. 136. Seçeneklerin belirlenmesi(ses,video ve tuş konfigürasyonu)</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 137. 137. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 138. 138. Harita kullanımı
 139. 139. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)
 140. 140. NPC lerle etkileşim(Dövüşmek,konuşmak,ticaret yapmak)
 141. 141. PC nin durum bilgisini alma(ne kadar canı,parası kaldığı vesaire)
 142. 142. Özel araçların kullanımı(düğmeler,kapılar,aletler)
 143. 143. Seçeneklerin belirlenmesi(ses,video ve tuş konfigürasyonu)
 144. 144. Kaydetme/Yükleme işlemleri</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 145. 145. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 146. 146. Harita kullanımı
 147. 147. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)
 148. 148. NPC lerle etkileşim(Dövüşmek,konuşmak,ticaret yapmak)
 149. 149. PC nin durum bilgisini alma(ne kadar canı,parası kaldığı vesaire)
 150. 150. Özel araçların kullanımı(düğmeler,kapılar,aletler)
 151. 151. Seçeneklerin belirlenmesi(ses,video ve tuş konfigürasyonu)
 152. 152. Kaydetme/Yükleme işlemleri
 153. 153. Online oyunlara katılabilme veya oluşturabilme</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 154. 154. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 155. 155. Harita kullanımı
 156. 156. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)
 157. 157. NPC lerle etkileşim(Dövüşmek,konuşmak,ticaret yapmak)
 158. 158. PC nin durum bilgisini alma(ne kadar canı,parası kaldığı vesaire)
 159. 159. Özel araçların kullanımı(düğmeler,kapılar,aletler)
 160. 160. Seçeneklerin belirlenmesi(ses,video ve tuş konfigürasyonu)
 161. 161. Kaydetme/Yükleme işlemleri
 162. 162. Online oyunlara katılabilme veya oluşturabilme
 163. 163. Diğer oyuncularla konuşabilme</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 164. 164. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 165. 165. Harita kullanımı
 166. 166. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)
 167. 167. NPC lerle etkileşim(Dövüşmek,konuşmak,ticaret yapmak)
 168. 168. PC nin durum bilgisini alma(ne kadar canı,parası kaldığı vesaire)
 169. 169. Özel araçların kullanımı(düğmeler,kapılar,aletler)
 170. 170. Seçeneklerin belirlenmesi(ses,video ve tuş konfigürasyonu)
 171. 171. Kaydetme/Yükleme işlemleri
 172. 172. Online oyunlara katılabilme veya oluşturabilme
 173. 173. Diğer oyuncularla konuşabilme
 174. 174. Yardım ve Destek alınması</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 175. 175. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 176. 176. Harita kullanımı
 177. 177. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)
 178. 178. NPC lerle etkileşim(Dövüşmek,konuşmak,ticaret yapmak)
 179. 179. PC nin durum bilgisini alma(ne kadar canı,parası kaldığı vesaire)
 180. 180. Özel araçların kullanımı(düğmeler,kapılar,aletler)
 181. 181. Seçeneklerin belirlenmesi(ses,video ve tuş konfigürasyonu)
 182. 182. Kaydetme/Yükleme işlemleri
 183. 183. Online oyunlara katılabilme veya oluşturabilme
 184. 184. Diğer oyuncularla konuşabilme
 185. 185. Yardım ve Destek alınması
 186. 186. Oyunu durdurma veya Oyundan çıkma</li></li></ul><li>Kullanıcı Arabirimi<br />Bir UI de bulunması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz:<br /><ul><li> Hareket etme(yürüme,koşma,zıplama)
 187. 187. PC yi kontrol etme(silah ve yetenekleri kullanmak)
 188. 188. Harita kullanımı
 189. 189. Sahip Olunanlar(silahlar,zırhlar,kasklar)
 190. 190. NPC lerle etkileşim(Dövüşmek,konuşmak,ticaret yapmak)
 191. 191. PC nin durum bilgisini alma(ne kadar canı,parası kaldığı vesaire)
 192. 192. Özel araçların kullanımı(düğmeler,kapılar,aletler)
 193. 193. Seçeneklerin belirlenmesi(ses,video ve tuş konfigürasyonu)
 194. 194. Kaydetme/Yükleme işlemleri
 195. 195. Online oyunlara katılabilme veya oluşturabilme
 196. 196. Diğer oyuncularla konuşabilme
 197. 197. Yardım ve Destek alınması
 198. 198. Oyunu durdurma veya Oyundan çıkma</li></li></ul><li>Sorularınız?<br />
 199. 199. Katıldığınız için<br />Teşekkür ederim<br />İbrahim Ersoy<br />Microsoft Öğrenci Ortağı<br />

×