Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Skapelse och evolution, Hestra 2019-02-23

93 vues

Publié le

Översikt om olika hållningar. Teser: (1) Saklighet och respekt är möjligt (men ungjordskreationister bryter ofta mot det). (2) Evolutionsteorin har god akribi. (3) Genesis 1-11 är inte positivistisk sakprosa (bättre tolkning presenteras). (4) Biologisk evolution motsäger inte kristen tro. (5) Kreationism är kontraproduktivt. (6) Evolutionen ger argument för gudstro och tillbedjan.

Publié dans : Spirituel
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Skapelse och evolution, Hestra 2019-02-23

 1. 1. Ursprungsfrågorna HUR KAN VI TALA OM DEM MED RESPEKT FÖR BIBELN, RESPEKT FÖR VETENSKAPEN OCH RESPEKT FÖR VARANDRA?
 2. 2. Djur eller Guds avbild? MATS MOLÉN
 3. 3. Djur eller Guds avbild? MATS MOLÉN ARISTOTELES
 4. 4. Djur eller Guds avbild? THOMAS AV AQUINO CARL VON LINNÉ
 5. 5. Oavsett hur människan kommit till… Har vi gemensam anatomi med primaterna Har vi 50 % gemensamt DNA med bananer Består vår kropp av celler Med kromosomer Med mitokondrier Med DNA/RNA- proteinreglering
 6. 6. Evangelikalismens holotyp
 7. 7. Making sense The organic diversity becomes, however, reasonable and understandable if the Creator has created the living world not by caprice but by evolution propelled by natural selection. It is wrong to hold creation and evolution as mutually exclusive alternatives. I am a creationist and an evolutionist. Evolution is God's, or Nature's method of creation.
 8. 8. Making sense Does the evolutionary doctrine clash with religious faith? It does not. It is a blunder to mistake the Holy Scriptures for elementary textbooks of astronomy, geology, biology, and anthropology. Only if symbols are construed to mean what they are not intended to mean can there arise imaginary, insoluble conflicts. As pointed out above, the blunder leads to blasphemy: the Creator is accused of systematic deceitfulness. Theodosius Dobzhansky, "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution." The American Biology Teacher, March 1973 http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/10/2/text_pop/l_102_01.html
 9. 9. Teser Respektfullt samtal är möjligt Evolutionsteorin har mycket god akribi Genesis 1 – 11 är inte positivistisk sakprosa Evolutionsläran undergräver inte gudstron Kreationism undergräver våra argument Evolutionsläran pekar på Gud (naturlig teologi)
 10. 10. Vad är evolution? Evolution som världsbild – evolutionism – ”onwards and upwards” ◦ En slags scientism ◦ ”Utvecklingsoptimism” (det moderna projektet) ◦ Socialdarwinism (Herbert Spencer) “We must sharply distinguish between Evolution as a biological theorem and popular Evolutionism or Developmentalism which is certainly a Myth” C. S. Lewis, The Funeral of a Great Myth
 11. 11. Evolution som vetenskaplig teori Organic evolution, or biological evolution, is a change over time in the proportions of individual organisms differing genetically in one or more traits. Such changes transpire by the origin and subsequent alteration of the frequencies of genotypes from generation to generation within populations, by alteration of the proportions of genetically differentiated populations within a species, or by changes in the numbers of species with different characteristics, thereby altering the frequency of one or more traits within a higher taxon. https://evolution4e.sinauer.com/glossary.html
 12. 12. (Nästan) inga teologiska anspråk Like other sciences, evolutionary biology cannot be used to justify beliefs about ethics or morality. Nor can it prove or disprove theological hypotheses such as the existence of a deity. [Jag håller inte med fullt ut, se avslutningen.] Many people hold that evolution is compatible with religious belief. However, evolution is incompatible with a literal interpretation of some passages in the Bible. [Jag skulle säga “literalistic”] Evolutionary biology and other sciences can test and reject claims for supernatural causes of observed phenomena. [Inom sitt område] https://evolution4e.sinauer.com/summary01.html
 13. 13. Alla livsformer har ett gemensamt ursprung (”common descent”)
 14. 14. Olika mekanismer ger upphov till variationer INTE BARA SLUMPMÄSSIGA MUTATIONER! https://extendedevolutionarysynthesis.com/
 15. 15. Naturligt urval ger vissa populationer större chanser att överleva Survival of the fittest Långt ifrån alltid den starkaste + Genetisk drift
 16. 16. Förklarar inte livets uppkomst (abiogenesis) UTANFÖR EVOLUTIONSTEORINS RÄCKVIDD
 17. 17. Evolutionslärans evolution Lamarckism – förändringar ärvs Darwin (och Wallace) – naturligt urval Darwin + Mendel: Den moderna syntesen, neodarwinism ◦ Mutationer ◦ Naturligt urval ”Extended evolutionary synthesis” (EES) ◦ Punkterad jämvikt (Niles Eldredge, Stephen James Gould)  Kladogenes (”rapid speciation”) ◦ Genetisk drift ◦ Epigenetik ◦ Förändringar av fenotypen som inte beror på förändringar av genotypen ◦ M.fl.
 18. 18. Teser Respektfullt samtal är möjligt Evolutionsteorin har mycket god akribi Genesis 1 – 11 är inte positivistisk sakprosa Evolutionsläran undergräver inte gudstron Kreationism undergräver våra argument Evolutionsläran pekar på Gud (naturlig teologi)
 19. 19. Saklighet och respekt Inte sopa skillnader under mattan Ge alla ditt öra, lyssna och pröva ◦ Bemöda dig om att förstå Skarpa argument är inte detsamma som skarpa ord
 20. 20. Alternativen 1. Jorden är ung – Young Earth Creationism – YEC 2. Jorden är gammal, men evolutionsläran har fel – Old Earth Creationism – OEC 3. Evolutionsläran har fel, i övrigt säger vi inget – Intelligent Design – ID 4. Gud skapar genom evolutionen – Teistisk evolution – Biologos – Evolutionary Creationism (EC) 5. Naturalistisk evolution
 21. 21. Krig mellan två förklaringsmodeller? ”Antingen så har Bibeln rätt eller så har den fel” ”Creation Science” vs. ”Godless evolution” Vardera teorin ska kunna förklara allt Leta efter hål och motsägelser
 22. 22. Krig mellan två förklaringsmodeller? Stelbent dogmatisk syn på de båda alternativen ◦ Försvara eller attackera neodarwinistisk modern syntes (NDMS) ◦ Försvara eller attackera en specifik tolkning av Genesis 1-11 ”Slippery slope” – lutande planet ◦ Minsta lilla avsteg från den egna rigida hållningen är farlig ◦ Minsta glipa i den andres argument är ett motbevis Teistisk evolution är den gemensamma fienden
 23. 23. Was Jesus rong about creation
 24. 24. Enda möjliga tolkningen? Urhistorien kan enbart tolkas som sju bokstavliga skapelsedygn ◦ Acceptera eller förkasta ◦ (Aila Annalas exeges i föreningen Genesis tidning) ”För han sade och det blev till, han befallde och det stod där” (Ps 33:9, SFB) ◦ ”Bägge dessa alternativ kan inte vara sanna. Alltså måste ett av dem vara helt fel.” ◦ (Ingvar Nilsson i Dagen, 2019-02-13)
 25. 25. / Logiken…? 1. Bibeln har rätt 2. Jag tror på Bibeln 3. Därför har jag rätt
 26. 26. Tight coupling Alla delar av läran är ömsesidigt beroende av varandra ◦ ”Utan en historisk Adam ingen frälsning i Jesus Kristus” ◦ ”Om djuren dog före syndafallet är världen inte fallen och Jesus hade inget att dö för”
 27. 27. Skilj på stort och smått “The Christian worldview can be thought of as a web of beliefs, rather like a spider’s web, with core doctrines represented by the innermost strands of the web and less important doctrines represented by the strands radiating from the web’s core to its periphery. Changes in core doctrines will result in great reverberations throughout the web, whereas changes in less central doctrines will require adjustments to the web but will not destroy the entire structure.” William Lane Craig
 28. 28. Vem är YEC? Ingen som skrev i “The Fundamentals” Ytterst få före 1960-talet George McCready Price (1870 – 1963) John C. Whitcomb (f. 1924) Henry M. Morris (1918 – 2006) Ken Ham Mats Molén Anders Gärdeborn Vesa Annala Göran Schmidt
 29. 29. Grundtankar inom YEC Jorden är yngre än 20.000 år Skapelsedygnen är bokstavligen 6 x 24 timmar Gud skapade liv enligt fasta ”sorter” (kinds) ≈ familj, släkte – ”baraminologi” Syndafloden var global – flodgeologi ◦ Där uppstod (nästan) alla fossil Efter floden skapades fler arter genom hyper-snabb mikroevolution
 30. 30. Ken Ham sammanfattar Bibeln 1. Creation 2. Corruption 3. Catastrophe 4. Confusion 5. Christ 6. Cross 7. Consummation
 31. 31. Ken Ham sammanfattar Bibeln 1. Creation 2. Corruption 3. Catastrophe 4. Confusion 5. Christ 6. Cross 7. Consummation Genesis 1-11
 32. 32. Ken Ham sammanfattar Bibeln 1. Creation 2. Corruption 3. Catastrophe 4. Confusion 5. Christ 6. Cross 7. Consummation Genesis 1-11 NT
 33. 33. Är Babels torn viktigare än… 1. ”Abraham, Isak och Jakobs Gud” 2. Uttåget, Moses, Torah 3. Josua, Domarna 4. David, Salomo 5. Profeterna 6. Vishetslitteraturen 7. Församlingen i Andens kraft Genesis 1-11 NT Hela GT i övrigt
 34. 34. Ord på C som Ken Ham missat Covenant ◦ Abraham ◦ Israel ◦ David ◦ Det nya förbundet Charisma ◦ Församlingen i Andens kraft
 35. 35. Alla andra är fiender “It is compromisers like William Lane Craig who are contributing to why so many of the next generation are leaving church!” Ken Ham om världens kanske främste apologet!
 36. 36. Vem är OEC? Gap creationism ◦ Harry Rimmer ◦ The Scofield Reference Bible Day-age creationism ◦ William Bell Riley ◦ William Jennings Bryan Progressive creationism ◦ Bernard Ramm (1916 – 1992) ◦ Hugh Ross (f. 1945) ◦ John C. Lennox
 37. 37. Tre argument för jordens höga ålder GAMLA TRÄD GAMLA SJÖAR GAMMAL IS
 38. 38. Hur vet vi att dessa stämmer? Extern kontroll ◦ Skriftliga källor från flera delar av världen ◦ Arkeologiska fynd från hela världen ◦ Kända vulkanutbrott Överensstämmelse internt Radiometrisk datering ◦ I grova drag står den på egen hand ◦ Finjustering sker med dessa
 39. 39. Gamla träd Världens äldsta träd med årsringar är 5068 år gammalt. ◦ YEC lär att syndafloden var för 4500 år sedan. Dendrokronologi har tidsbestämt 12.500 år gamla träd. Pando, en asp, är mellan 80.000 och 1.000.000, men saknar årsringar YEC svarar: ”Jag har studerat frågan i många år. Vi kan ändå inte förklara, men det måste finnas en förklaring.”
 40. 40. Gamla sjöar Antal sedimentsvarv (ordet har lånats från svenskan) Suigetsusjön: Över 50.000 år ◦ Plus 150.000 där varje varv inte kan räknas Lake Van: Över 500.000 varv YEC:s svar: Flera varv om året ◦ Så klantiga är inte forskarlagen ◦ Motsägs av överensstämmelserna mellan olika sjöar, dendrokronoologin och isarna
 41. 41. Gammal is Fyra separata dateringstekniker Vostok 5: 420.000 år gammal is ◦ Och då hade man inte borrat ner till botten Japan Dome F: 330.000 år ◦ Förväntas utsträckas till 720.000 år EPICA Dome C: 800.000 år
 42. 42. Den äldsta isen är inte åldersbestämd ännu They comprise a record which until recently stretched back 800,000 years, a record which has been broken significantly with the recovery of samples from "blue ice" areas that have pushed the oldest cores back to about 2.7 million years and with the possibility of going back to 5 million years when new sites are sampled in the near future. The age of the ice in an area is dependent on the depth and the rate of accumulation. https://coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/science /science-in-antarctica-ice.php Is från Antarktis förvarad i Colorado
 43. 43. Flera varv om året? 5 000 000 4 500×365,25 ≈ 2,5 𝑣𝑎𝑟𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 4 500×365,25 800 000 ≈ 2 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑣
 44. 44. Ken Ham (AiG) om OEC ”En mycket värre attack” på evangeliet än att förneka uppståndelsen! ”Eftersom det är en attack på ordet varifrån evangeliet kommer”
 45. 45. Vem är ID? Philip Johnson William Dembski Michael Behe Stephen C. Meyer Mats Selander
 46. 46. Tre slags ID Som alla kristna tror – ”jag tror att Gud skapat allt” Finjustering av universum ◦ Kan inkludera evolutionen Evolution och abiogenesis kräver mirakel ◦ Livets uppkomst ◦ Evolutionära språng
 47. 47. Tre slags ID Som alla kristna tror – ”jag tror att Gud skapat allt” Finjustering av universum ◦ Kan inkludera evolutionen Evolution och abiogenesis kräver mirakel ◦ Livets uppkomst ◦ Evolutionära språng ID-rörelsen (Discovery institutet)
 48. 48. Vad är ID? Inte ”creation science” – ingen alternativ modell presenteras Kan kombineras med OEC och TE ◦ Behe tror på gemensamt ursprung ◦ Dembski är snarare OEC
 49. 49. Vad är ID? Evolutionen ensam räcker inte till Gud måste finnas med ◦ På ett sätt som man kan detektera Ett deistiskt antagande (sic!) – världen är som en klocka ◦ Ingen immanens
 50. 50. Evolutionen ensam anses inte förklara Abiogenesis och biologisk informations uppkomst Att arter utvecklats ”snabbt” eller ”ny information” Hur medvetande uppstått Hög grad av komplexitet (Dembski) eller ”irreducibel komplexitet” (Behe) Intuitiv design: Om det ser ut som design är det design
 51. 51. ID bygger på indirekt deism “If we can explain everything about the beginnings of life and everything else without needing God as an explanatory tool—in other words, if it can be completely explained naturalistically—it’s very hard to see how it gives evidence of the glory of God and his existence.” J. P Mooreland i boken Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique (min betoning)
 52. 52. A.k.a. God of the Gaps Som man erkänner: So familiar and potent has this "God of the Gaps" (GOTG) objection become that it causes a well-known phobia among many theists who work in the sciences. Fearful of committing a GOTG blunder, these scientists and philosophers simply avoid saying anything that may implicate a designer in the physical history of the universe. A designer who does nothing detectable, of course, is not a designer who could possibly lose his job. Thus protected, however, the designer becomes superfluous in another way. He makes no discernable difference in the affairs of the universe. The GOTG phobia thus strips theism of any content.
 53. 53. God of the Gaps Closely related to the GOTG objection is the claim that physicalism turns out to be inevitably superior to designed- based reasoning in the sciences. On this view — call it the inherent superiority of physicalism — intelligent design can only be a placeholder for a physical causal account, from which all agent causation has been eliminated. Agents disappear and the fundamental particles take over. Evolution News presentation av föredrag av Discovery Institute fellow Paul Nelson
 54. 54. Med andra ord… Det regelbundna i världen är inte Gud som verkar Ingen immanens Ingen allmän försyn Skapelsen är helt autonom = deismens syn
 55. 55. Budord för kreationister Alla tolkar Bibeln, också du – erkänn det! Det går att vara en (1) andefylld (2) innerligt troende kristen med (3) bibeltrogen, god teologi och samtidigt tänka sig en gammal jord och att evolutionen förklarar arters uppkomst. ◦ C. S. Lewis ◦ John Stott ◦ William Lane Craig ◦ Alvin Plantinga o John Ortberg o J. I. Packer o Torsten Åhman o B. B. Warfield
 56. 56. Kreationismens viktigaste poäng NDMS räcker inte till Det har funnits en dogmatism om NDMS "It has long been debated whether the so- called Modern Synthesis was overall a positive force in biology, or whether its lacunae [gaps] undermine its contributions“ (Ehud Lamm)
 57. 57. Vem är TE (EC)? Asa Gray Katolska kyrkan ◦ Inklusive den konservativa falangen James Orr (1844–1913) i The Fundamentals American Scientific Affiliation Kenneth Miller Francis Collins
 58. 58. Budord för evolutionsaccepterande Det är inte en fråga om intelligens – acceptera det! Kreationismens har en övertygande intern logik – acceptera dess potential Läs inte in evolution i Bibeln Låt inte evolutionen styra teologin
 59. 59. Teser Respektfullt samtal är möjligt Evolutionsteorin har mycket god akribi Genesis 1 – 11 är inte positivistisk sakprosa Evolutionsläran undergräver inte gudstron Kreationism undergräver våra argument Evolutionsläran pekar på Gud (naturlig teologi)
 60. 60. Det finns mellanformer De hittas där teorin förutsäger att de ska vara https://en.wikipedia.org /wiki/List_of_transition al_fossils
 61. 61. Människans andra kromosom Dubbel uppsättning centromerer och telomerer Samma gener som hos chimpansen däremellan Detta är inte ”återanvänd grunddesign”
 62. 62. Spår av retrovirus i vårt DNA 10.000 gånger har mänskligt DNA absorberat DNA från virus Vi har detta gemensamt med olika apor på ett sätt som stämmer med evolutionsträdet Detta är inte ”återanvänd grunddesign”
 63. 63. Det finns vetenskaplig konsensus The overwhelming majority of biologists accept evolution. Those who know professionally the evidence for evolution cannot deny it. Scientists agree that the evolutionary origin of animals and plants is a scientific conclusion beyond reasonable doubt. The evidence is compelling and all- encompassing because it comes from all biological disciplines including those that did not exist in Darwin's time.
 64. 64. Det finns vetenskaplig konsensus In the second half of the nineteenth century, Darwin and other biologists obtained convincing evidence from a variety of disciplines, which had reached early maturity during the nineteenth century: anatomy, embryology, biogeography, geology, and paleontology. Since Darwin's time, the evidence for evolution has become much stronger and more comprehensive, coming not only from traditional sources but also from recent disciplines such as genetics, biochemistry, ecology, ethology, neurobiology, and molecular biology.
 65. 65. Det finns vetenskaplig konsensus ... Because the evidence is so overwhelming, ... evidence for evolution no longer engages the interest of biologists except when explaining evolution to the public or arguing with those who refuse to accept evolution. Although not sought and no longer needed, the evidence for the fact of evolution continues to accumulate. Francisco Ayala (präst och biolog), Am I a Monkey? Six Big Questions about Evolution, Johns Hopkins Press, Baltimore, MD, 2010
 66. 66. ”Extremely unlikely to be false” Evolution is a fact—a hypothesis that is so thoroughly supported that it is extremely unlikely to be false. The theory of evolution is not a speculation, but rather a complex set of well-supported hypotheses that explain how evolution happens.
 67. 67. ”Extremely unlikely to be false” The evidence for evolution comes from all realms of biology and geology, including comparative studies of morphology, development, life histories, and other features, as well as molecular biology, genomics, paleontology, and biogeography. Evolutionary principles can explain features of organisms that would not be expected of a beneficent intelligent designer, such as imperfect adaptation, useless or vestigial features, extinction, selfish DNA, sexually selected characteristics, conflicts among genes within the genome, and infanticide. Furthermore, all the proposed mechanisms of evolution have been thoroughly documented, and evolution has been observed. Douglas Futuyma https://evolution4e.sinauer.com/summary22.html
 68. 68. En fast kärna, otydlig periferi This complex of interrelated ideas about the causes of evolution is the theory of evolution, or "evolutionary theory." It is not a "mere speculation," for all the ideas are supported by evidence. It is not a hypothesis, but a body of hypotheses, most of which are well supported. It is a theory in the sense defined in the preceding section. Like all theories in science, it is incomplete, for we do not yet know the causes of all of evolution, and some details may turn out to be wrong. But the main tenets of evolutionary theory are so well supported that most biologists accept them with confidence. Douglas Futuyma Evolutionary Biology, 3rd ed., Sinauer Associates, 1998, pp. 9-12.
 69. 69. En fast kärna, otydlig periferi This complex of interrelated ideas about the causes of evolution is the theory of evolution, or "evolutionary theory." It is not a "mere speculation," for all the ideas are supported by evidence. It is not a hypothesis, but a body of hypotheses, most of which are well supported. It is a theory in the sense defined in the preceding section. Like all theories in science, it is incomplete, for we do not yet know the causes of all of evolution, and some details may turn out to be wrong. But the main tenets of evolutionary theory are so well supported that most biologists accept them with confidence. Douglas Futuyma Evolutionary Biology, 3rd ed., Sinauer Associates, 1998, pp. 9-12.
 70. 70. Säger också Dobzhansky Let me try to make crystal clear what is established beyond reasonable doubt, and what needs further study, about evolution. Evolution as a process that has always gone on in the history of the earth can be doubted only by those who are ignorant of the evidence or are resistant to evidence, owing to emotional blocks or to plain bigotry.
 71. 71. Säger också Dobzhansky By contrast, the mechanisms that bring evolution about certainly need study and clarification. There are no alternatives to evolution as history that can withstand critical examination. Yet we are constantly learning new and important facts about evolutionary mechanisms. Theodosius Dobzhansky, "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution." The American Biology Teacher, March 1973 (min betoning)
 72. 72. Mycket god förklaringskraft Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution Alternativet: “The creator playing practical jokes” Theodosius Dobzhansky, "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution." The American Biology Teacher, March 1973
 73. 73. Teser Respektfullt samtal är möjligt Evolutionsteorin har mycket god akribi Genesis 1 – 11 är inte positivistisk sakprosa Evolutionsläran undergräver inte gudstron Kreationism undergräver våra argument Evolutionsläran pekar på Gud (naturlig teologi)
 74. 74. Jag håller med Schmidt! ”Tolka inte er Bibel genom ett filter bestående av de senaste vetenskapliga publikationerna baserade på en naturalistisk världsbild. Det är både dumt och dömt att misslyckas.” Göran Schmidt, ordförande föreningen Genesis https://www.dagen.se/debatt/goran-schmidt-biologisk-likhet-stoder-teorin-om-design- 1.1278215
 75. 75. Finns inte i Bibeln Evolution Gravitation Big bang DNA Entropi Atomteori Kvantmekanik TV-apparater Kapitalism Kommunism Feminism Konservatism Liberalism Kristdemokrati Min teologi som jag har idag – eller din!
 76. 76. Rätt fråga ÄR DET FÖRENLIGT MED BIBELN?
 77. 77. En YEC läser Bibeln ”Emrén, liksom vem som helst, har självklart all frihet att inte tro på Bibelns skapelseberättelse, men då vore det mycket hederligare att helt enkelt bara förkasta den, i stället för att försöka vända och vrida den till någonting annat än vad den vanliga hebreiska prosatexten säger.” Aila Annala https://www.dagen.se/debatt/aila-annala-dag-betyder-just-dag-pa- hebreiska-1.1278201
 78. 78. En YEC läser Bibeln ”Emrén, liksom vem som helst, har självklart all frihet att inte tro på Bibelns skapelseberättelse, men då vore det mycket hederligare att helt enkelt bara förkasta den, i stället för att försöka vända och vrida den till någonting annat än vad den vanliga hebreiska prosatexten säger.” Aila Annala https://www.dagen.se/debatt/aila-annala-dag-betyder-just-dag-pa- hebreiska-1.1278201 Vad slags prosa?
 79. 79. ”Läsa som det står” = Som man är van = Utan insikt om den egna förförståelsen Tolkningarna genom historien har skiftat!
 80. 80. Literalistisk tolkning av urhistorien?
 81. 81. Gud skiljde ljuset från mörkret – hur? Inte två skilda substanser ◦ Mörker är frånvaro av ljus Men solen finns ännu inte… ◦ Origenes (ca 185 – ca 254) ◦ Augustinus (354 – 430)
 82. 82. Himlavalvet? En solid kupol, likt uthamrat järn, ”den hårda blanka spegeln” (Job 37:18) Uppspänt av Gud Vatten ovanför, med gluggar för regn Stjärnorna fästa på valvet ”The basic historical fact that defines the meaning of raqiac in Genesis 1 is simply this: all peoples in the ancient world thought of the sky as solid.” (Paul H. Seely, The Westminster Theological Journal)
 83. 83. Ormen ett listigt, talande och bestraffat djur? ”Ormen var listigast av alla vilda djur” (1 Mos 3:1) Ormen ”frågade, ormen ”sade” Ormen moraliskt ansvarig och bestraffad ”Jord skall du äta så länge du lever”
 84. 84. Herren vandrade i trädgården, kroppsligen? Gud är Ande, sa Jesus Alla teologer (utanför mormonkyrkan) lär att Gud inte har en kropp
 85. 85. Öster om Eden – geografiskt? ”Undan Herren” – hur då? Varifrån kom Kains hustru? Invånarna i den stad han byggde? Alla som hotade att slå ihjäl honom?  Andra människor postulerades redan före Darwin
 86. 86. Om somligt tolkas bildligt…? Vad får dig att välja det alternativet ibland? Sex dygn? Ordningsföljden ”Gud sade – och det vart” Men inte annars?
 87. 87. Relectura – att tvingas tänka om Geocentrism  Heliocentrism Hjärtdöd  Hjärndöd Bra: externa faktorer kan tvinga fram en omtolkning Dåligt: externa faktorer dikterar tolkningen Konkordism
 88. 88. John Walton skriver The authority of the text is found when we read it for what it is—no more, no less. For those who pride themselves on interpreting the text ‘literally,” we can only say that a person cannot read the text more literally than to read it as the original author intended for it to be read. (The Lost World of the Torah)
 89. 89. Bibelsynens två dimensioner 1. Leder mig Bibeln rätt? Är den sann? 2. Hur talar Gud genom Bibeln? Hur ska den tolkas?
 90. 90. Vilka externa faktorer? Ancient Near East (ANE) ◦ Enuma Elish (Babylon) ◦ Gilgamesh (Sumer) ◦ Egyptisk urhistoria Historievetenskapen ◦ Arkeologin Geologin (jordens ålder) Astrofysiken (universums ålder) Biologin • Paleontologin • DNA
 91. 91. Jag börjar med bokstaven! Jag läser först texten bokstavligt För att fastställa exakt vad som står På ett sätt läser jag mer bokstavligt än kreationisterna! ◦ Jag behöver inte tolka bort det som inte passar Men sedan tar jag hänsyn till genre och kontext Så att jag kan se vilken litterär funktion orden har
 92. 92. Hur ska urhistorien tolkas? Utan historisk kontext (fundamentalism) Innehållet uttrycker en historiska kontext (liberalteologi) ◦ ”Indebted” Givet i en historisk kontext ◦ ”Embedded” ◦ ANE-kosmologi ◦ ANE-berättarkultur
 93. 93. Några slutsatser om 1 Mos 1 Stilistiska indikatorer visar att den inte är regelrätt historieskrivning Dagarna är bokstavligen regelrätta dygn i texten Inte ”tidsålder” Vars litterära funktion är bildspråk Sekvensen är inte kronologisk Dvs. ordningsföljden spelar en annan roll Formuleringarna tillåter processer Gud sade: ”Jorden skall ge grönska…” Gud sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser…”
 94. 94. Budskapet En Gud, inte en massa olika gudaväsen Kamp, men inte mellan jämbördiga parter Jorden skapas inte ur den besegrade fiendens kropp Kaos blir kosmos ◦ ”Öde och tom” = ”Huller om buller” ◦ Guds Ande (ruah) svepte över ’urhavet’ - kaosmakterna
 95. 95. Funktionell skapelse Funktioner 1. Ljus, mörker 2. Vatten uppe, vatten nere 3. Tort land, med växtlighet Funktionärer 4. Sol, måne, stjärnor 5. Djur i vattnet 6. Djur på land och människor
 96. 96. Vilken funktion? Att skapa ett tempel/tabernakel åt Gud ◦ En boningsplats – gemenskap, närvaro Immanuel – Gud med oss ◦ ”Ordet blev människa och bodde [slog upp sitt tabernakel] bland oss.” (Joh 1:14) ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem” (Upp 21:22)
 97. 97. Det var gott = det fyller sin funktion
 98. 98. Människan Guds avbild Segerherrens staty Medregenter, ambassadörer  Projektet ska fullbordas av oss
 99. 99. Det finns gudagivna dikotomier = Uppdelningar Himmel – jord Ljus – mörker Vatten uppe – vatten nere Land – hav Man – kvinna
 100. 100. Slutsatser om 1 Mos 2 och 3 Det är en annan ordning – som inte kan harmonieras kronologiskt Adam står oftast med bestämd artikel = människan Eva (chawa) = livet, livgivande Människan formas av jord ◦ Vi är en del av skapelsen och delar dess materia ◦ Inte animerade lergubbar (Jfr 1 Mos 18:27 och Job 10:9) Kvinnans skapelse är inte heller bokstavlig
 101. 101. Trädgården är avgränsad Inte hela jorden ◦ John Milton, inte Bibeln! Varken djur eller människor har inneboende odödlighet ◦ Livets träd ger evigt liv
 102. 102. Kunskapens träd står för oberoende Inte allmän kunskap ◦ Eller vetenskap Inte ”på” gott och ont ◦ ”Om” gott och ont ◦ Moralisk insikt ◦ För att bli rättfärdiga i sig själva (Inte ett äpple)
 103. 103. En ”hjälpare”? Inte underordnad ◦ Ordet används om Gud själv Mannens överordnade ställning är syndagiven, inte skapelsegiven
 104. 104. Ett fall Konsekvenser för världen ◦ Förlorad harmoni och ordning (shalom) Inte bara en arketypisk berättelse (som Jordan B. Peterson använder ordet) Inte bara en moraliserande berättelse (så kan det gå)
 105. 105. Nya testamentet kompletterar Skapelsen läggs under tomhetens välde Synden får makt över oss Djävulen blir ”denna världens härskare”
 106. 106. I vad slags värld lever vi? INTE HUR DET GICK TILL
 107. 107. Några övriga skapelsetexter 1 Mos 14:18-24 2-5 Mos passim (inkl. 2 Mos 20:9-11) 1 Sam 2:8 2 Kung 9:15 1 Krön 16:26; 2 Krön 2:12 Neh 9:6 Job passim (inkl. kapitel 39f) Psalt passim Psalt 33:6; 90:2; 136:1-9; 139:13-14 Psalt 104 (hela) Psalt Ps 148 (hela) Ords 8:22-31 Pred 3:11 Jes passim (inkl. 40:12-31) Jer passim (inkl. 32:17) Hes 28:11-19
 108. 108. Och några till Hos 8:14; Amos 5:8; 9:6; Jona 1:9; Sak 12:1; Mal 2:10 Matt 13:35; 19:4-8; 25:34; Mark 10:6; 13:9 Joh 1:1ff Joh 17:5, 24 Apg 4:24; 7:50; 14:15-17; 17:24-31 Rom 1:20ff; 4:17; 8:17ff; 9:20; 11:36 1 Kor 2:6-10; 8:6; 11:9-12; kapitel 15; 2:10; 2 Kor 5:5, 17f Ef 1:3-6, 9-10; 3:1-13 Kol 1:13-20 2 Tim 1:9; 2:13; 4:3f; 6:13; Tit 1:2 Heb 1:2, 10; 2:10; 3:4; 4:1-11; 11:3; 12:9 Jak 3:9 1 Pet 1:20; 4:19; 2 Pet 3:4 1 Joh 2:13f Upp 3:14; 4:11; 10:6; 14:7; 13:8; 17:8
 109. 109. För vår diskussion Inget i texterna – tolkade med exeges som tar hänsyn till genre och ANE-kontexten – motsäger att Gud kan ha skapat genom big bang-kosmologi och evolutionär biologi
 110. 110. Teser Respektfullt samtal är möjligt Evolutionsteorin har mycket god akribi Genesis 1 – 11 är inte positivistisk sakprosa Evolutionsläran undergräver inte gudstron Kreationism undergräver våra argument Evolutionsläran pekar på Gud (naturlig teologi)
 111. 111. Oförenligt med kristen tro? Slumpen eller mening? Syndafallet – evangeliet ◦ Adam och Eva En ”god skapelse” Gud onödig?
 112. 112. Korsets Gud är skapelsens Gud Inte grekisk ”perfekt” eller medeltidens ”maximalt stor varelse” Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. (Rom 8:28) Jämför: ◦ De har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus… Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk (Apg 4:27) ◦ Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. (Apg 4:28)
 113. 113. Kol 1:13-20 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
 114. 114. Gudsrikesteologi 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
 115. 115. Försoning 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
 116. 116. Skapelse 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
 117. 117. Creatio continua 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
 118. 118. Ecklesiologi och eskatologi 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
 119. 119. Sonen som medskapare 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
 120. 120. Sonen som mottagare 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
 121. 121. Gud skapar med avsikt Mening, vilja, syfte, plan Gentemot sig själv i trinitarisk kärlek För att förhärliga sig själv i alla sina verk För att ”leka med skapelsen” Gentemot oss i kärlek Gentemot de onda makterna i kamp (Ef 3:8-11)
 122. 122. Samma modus operandi Som Gud frälser Så skapar Gud Evolutionen är därför inte förvånande
 123. 123. Fallet i tiden Förlorat tillstånd? ◦ John Milton Retroaktiv verkan? Momentant eller process? Förlorad möjlighet ◦ Ofullbordad ordning
 124. 124. En märklig hållning Mats Molén och Vesa Annala säger att: Gud skapar rovdjursekologi ◦ Det är ”gott” Gud använder inte rovdjursekologi ◦ Då vore Gud ett monster! Så långt ifrån korsets Gud man kan komma!
 125. 125. Adam och Eva? • Men det förekoms av teologer långt före Darwin DNA-vetenskapen gör den literalistiska tolkningen omöjlig • Och har funnits längeFlera olika tolkningar finns • Men inte ”mitokondrie-Eva” och ”Y-kromosom Adam” • Möjligen utvalda representanter • Möjligen genealogiska föregångare till oss alla Inklusive ”real people in a real past” (John Walton)
 126. 126. Giambattista Vico (1668 – 1744) Gud är en ”förklaring” ◦ God of the gaps David Hume förstärkte tanken Dawkins förtydligar: Religion är en ”evolutionär restprodukt” ◦ Som inte längre behövs
 127. 127. ”Gud behövs visst” YEC/OEC/ID: Vetenskap som ”bortförklarar” Gud är farlig
 128. 128. Vico-influerade ateister har fel Evolutionsläran förklarar inte religiositetens uppkomst på det viset • Dawkins är okunnig om hur religions- och evolutionsforskning möts Religionsforskning visar att detta inte är religionens kärna • Även om Migrationsverket tycks tro det… Kristen tro lär att Gud är med i de regelbundna processerna • Allmän försyn
 129. 129. Vico-influerade kreationister har fel Att förklara naturliga processer är inte att bortförklara Gud En god teolog skulle inte säga “purely material causes” om naturliga processer En god teolog skulle inte säga “rather than by divine creation” Gud är inte de vetenskapliga luckornas Gud
 130. 130. Teser Respektfullt samtal är möjligt Evolutionsteorin har mycket god akribi Genesis 1 – 11 är inte positivistisk sakprosa Evolutionsläran undergräver inte gudstron Kreationism undergräver våra argument Evolutionsläran pekar på Gud (naturlig teologi)
 131. 131. Kreationism som självmål Den underminerar våra argument Den underminerar vår trovärdighet Den tränar oss i fel slags tänkande Den ger apologetiken fel fokus
 132. 132. VOTEB:s avfärdas som ”God of the gaps” EFTERSOM ANDRA INTE SER SKILLNADEN I VÅR ARGUMENTATION
 133. 133. BTW, kreationister är oftast cessationister Alla ledande kreationister är fundamentalister ◦ De är inte pentekostala/karismatiska De tror inte alls ◦ Att Gud gör under idag (hård cessationism) ◦ Eller att under idag skulle spela någon väsentlig roll (mjuk cessationism)
 134. 134. YEC undergräver finjustering
 135. 135. Vem kan jag lita på? VI FRAMSTÅR SOM DUMMA
 136. 136. God vetenskap? AiG:s barnmaterial 1. Javamänniskan var en människa 2. Javamänniskans skalle kommer från en apa Och: 1. Australopithecus sebida var en människa och "ättling till Abraham” 2. Australopithecus sebida var en apa Och: 1. ICR säger att Pekingmänniskan var ”en stor apa” 2. AiG säger att Pekingmänniskan var en människa
 137. 137. Polystratafossil Mitt favoritargument! Förklaras bättre av gängse teorier ◦ Sedan 1800-talet! https://en.wikipedia.org/wiki/Polystrate_fossil https://ageofrocks.wordpress.com/100-reasons-the-earth-is-old/ http://www.talkorigins.org/faqs/polystrate/trees.html
 138. 138. Träning i fel slags tankar Klimatskepticism Vaccinationsmotstånd Konspiracism
 139. 139. ”Observational science” definieras så att vi inte kan argumentera för uppståndelsen
 140. 140. Tappad tro – hindrad tro KORSET SKA VARA ENDA STÖTESTENEN!
 141. 141. Teser Respektfullt samtal är möjligt Evolutionsteorin har mycket god akribi Genesis 1 – 11 är inte positivistisk sakprosa Evolutionsläran undergräver inte gudstron Kreationism undergräver våra argument Evolutionsläran pekar på Gud (naturlig teologi)
 142. 142. Evolutionen pekar på Gud “To conclude, the doctrine of Evolution leaves the argument for an intelligent Creator and Governor of the world stronger than it was before.” Frederick Temple (1821-1902) The Relations between Religion and Science, London, MacMillan, 1884; 122
 143. 143. Evolutionen är finjusterad DNA molekyler bär all genetisk information, som kodar proteiner genom tripletter av de fyra baser som utgör det genetiska alfabetet: A (adenosin), T (thymin), G (guanin) och C (cytosin). RNA liknar DNA, men i stället för T finns U (uracil). RNA svarar bl.a. för ihopsättandet av proteiner. Livets byggstenar är proteinerna, som är sammanställda av aminosyror. Varför det nu finns ett alfabet av 4 bokstäver, och inte t.ex. ett binärt, eller ett av 6 bokstäver, och varför varje semantisk enhet i den genetiska koden (ett ”ord” eller kodon) består av just tre ”bokstäver” vet vi inte. Det vore ju tänkbart att alfabetet hade till exempel 5 bokstäver. Och att varje ”ord” hade 4 eller 5 bokstäver. Faktum är, att den genetiska koden som finns är endast en av många tänkbara. Antalet möjliga koder kan vara så stort som 1018 enligt vissa forskare.
 144. 144. Evolutionen är finjusterad Freeland och Hurst har studerat en miljon av dessa. Många av dem kan vara goda och effektiva och skulle kunna fungera. Men den verkliga koden är nästan den allra bäst tänkbara: Freeland och Hurst menar att av deras en miljon koder är den verkliga nästbäst. Det är, som Conway Morris påpekar när han refererar deras arbete, märkligt att evolutionen så snabbt hittade en av de få allra bäst tänkbara genetiska koder. En ren slumpmässig utveckling borde med stor sannolikhet ha resulterat i en av de många goda men inte bästa genetiska koder. Ändå blev det ett osannolikt men bättre alternativ.
 145. 145. Evolutionen är teleologisk Simon Conway Morris ”[Morris] describes how the course of evolution navigates towards fixed points in the total space of biological possibilities. This winding path towards higher levels of complexity, and ultimately intelligent life, is entirely consistent with the Christian belief in the purposeful sustaining of the universe by its Creator.” https://scienceandbelief.org/2011/12/01/biological-fine- tuning/
 146. 146. Evolutionen väcker förundran Tänk att någon skapar en process som ger så makalösa resultat! En Gud som skapar en skapande värld är större än en gud som skapat en statisk värld!

×