Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

La moral kantiana jaume moriel

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

La moral kantiana jaume moriel

  1. 1. La moral Kantiana<br />Que he de fer?<br />
  2. 2. Diferències entre raó pura teòrica i pràctica<br />Raó pura teòrica : S’ocupa del objectes del coneixement.<br />Què puc saber?<br />Raó pura pràctica : Tracta el fonaments de determinació de la voluntat, segons els quals ha de produir les seves decisions moral.<br /> Què he de fer?<br />
  3. 3. Novetats en la història d’aquesta disciplina<br />Les ètiques havien estat materials fins a l’arribada de Kant.<br />L’ètica material és aquella on la<br /> conducta humana depèn <br /> d’alguna cosa que es considera bé <br /> suprem.<br />Kant pren una ètica formal.<br />
  4. 4. Crítica Kantiana a les ètiques materials<br />Les ètiques materials són empíriques i es basen en la experiència.<br />Els imperatius de les ètiques materials són hipotètics i són mitjans per assolir un fi.<br />Les ètiques materials són <br /> heterònomes.<br />Una ètica amb aquests principis<br />és buida.<br />
  5. 5. Primera formulació de l’imperatiu categòric<br />No estableix cap norma concreta, sinó la forma que ha de tenir qualsevol norma concreta de les nostres accions (màxima).<br />Les màximes han d'aconseguir ser <br /> universals.<br />
  6. 6. Segona formulació de l’imperatiu categòric<br />Mostra el seu caràcter formal, la exigència d’universalitat i a més la idea de fi.<br />L'únic que es un fi en si mateix és l’ésser humà i , per tant, no ha de ser utilitzat mai com a mitjà. <br />
  7. 7. Critica de la raó pura<br />Planteja la impossibilitat de la metafísica com a ciència, es a dir, com a coneixement objectiu sobre el món, l’ànima y Déu.<br />No nega d'immortalitat de l’anima o l'existència de Déu.<br />
  8. 8. Crítica de la raó pràctica<br />Afirma que la llibertat humana, la immortalitat de l’ànima i l'existència de Déu son postulats de KpV<br />Un postulat una proposició no demostrable, però que es suposada necessariament com a condició de la moral. <br />

×