Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

El llenguatge visual

275 vues

Publié le

el llenguatge visual

Publié dans : Art & Photos
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

El llenguatge visual

 1. 1.  Característiques de la imatge.  Estructura de la imatge.  Recursos expressius de la imatge.  Funcions de la imatge.  Codificació visual.  Lectura d’imatges.
 2. 2.  La iconocitat és la capacitat que posseeix la representació per produir un efecte visual similar al que ens produirà la realitat representada.  L’abstracció suposa que la imatge no manté semblança amb una realitat concreta.
 3. 3.  La senzillesa o complexitat d’una imatge depèn de l’estructura de l’objecte, la quantitat d’elements que conté, la manera en què es plantegen les relacions entre ells i la comprensibilitat de la significació de les relacions establertes.
 4. 4.  La connotació comporta l’associació de la imatge amb determinats sentiments.  La denotació és el significat objectiu d’un mot o expressió que la majoria de parlants d’una llengua li atorguen per convenció.
 5. 5.  La polisèmia són les imatges que fan possibles diferents interpretacions.  La polisèmia de les imatges neix de les connotacions que provoquen les relacions entre els diferents elements de la imatge.  La polisèmia icònica és calculada i programada pels creadors d’imatges per entrar en connexió amb els sentiments.
 6. 6.  Imatge gràfica és una informació eleborada per un emissor amb una material, que s’ordena segons una estructura i un punt de vista, fent ús d’un codi i d’uns recursos expressius, per a dirigir-se a un receptor.
 7. 7.  La composició d’una imatge consisteix en l’organització dels seus elements en un espai determinat.
 8. 8.  COMPOSICIÓ HORITZONTAL predominen les línies horitzontals. Suggereix: equilibri, calma, quietud...  COMPOSICIÓ VERTICAL destaquen les línies verticals. Suggereix: acció, força, tensió...  COMPOSICIÓ DIAGONAL predominen les línies diagonals. Suggereix: desequilibri, originalitat...  COMPOSICIÓ CÍCLICA predominen les línies corbes. Suggereix: complicació, dinamisme, moviment...
 9. 9.  El pla és l’espai que presenta una imatge en relació amb els seus components.  Plans llargs: mostren més espai que objectes.  GRAN PLA GENERAL: mostra un espai enorme. No destaca cap element.  PLA GENERAL: predomini de l’espai sobre els elements.  PLA DE CONJUNT: apareix un element que destaca en un espai extens.
 10. 10.  Plans mitjos: mostren un equilibri entre espai i objectes:  PLA MIG: el subjecte predomina sobre l’ambient en que es troba.  PLA AMERICÀ: mostra la figura humana del cap als genolls.
 11. 11.  Plans curts: mostren més objectes que espais.  PRIMER PLA: part essencial del tema que es vol destacar.  PLA DE DETALL: no és suficient per a reconèixer la totalitat.
 12. 12.  La comparació: consisteix en exposar dos elements per tal que puguin establir-se semblançes i diferències entre les seves qualitats.
 13. 13.  La personificació: consisteix en donar els objectes qualitats humanes.
 14. 14.  La metàfora: consisteix en substituir allò que es vol mostrar per una altre cosa amb la que guarda alguna relació.
 15. 15.  La hipèrbole: consisteix en utilitzar una exageració per a destacar l’expressió.
 16. 16.  La sinècdoque: es tracta de mostrar un objecte presentant-ne només una part de manera que el receptor pugui imaginar el que falta.
 17. 17. FUNCIÓ INFORMATIVA  És la funció orientada al context.  Aquesta funció facilita la descripció del mon des d’un punt de vista imparcial.
 18. 18. FUNCIÓ EMOTIVA  És la funció orientada a l’autor de la imatge; expressió directe.
 19. 19. FUNCIÓ POÈTICA  Aquest funció està centrada en la fotografia mateixa.  És la funció orientada al missatge.
 20. 20. FUNCIÓ CONNOTATIVA  Va dirigida a convèncer l’espectador i la que dominen les imatges publicitàries.  Les imatges subliminals són aquelles que, tot i no sent aparentment captades per l’individu, arriben al cervell i s’hi registren de forma inconscient.

×