Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Llengua catalana ESO
lurdes.saavedra1@gmail.com
Els verbs irregulars
Què és un verb irregular?
 No coincideix amb la conjugació dels verbs models
(cantar, témer i perdre, dormir i servir)
Ir...
Canvis ortogràfics
1a
conjugació
lexema acabat amb: Canvia pel canvi de vocal
-c: toc-ar
-ç: començ-ar
-j: raj-ar
-g: reg-...
Irregularitats al morfema
Conjugació regular irregular
1a cant-o estic-
2a perd-s torc-es
3a dorm- cus-es
Així s’expliquen...
Irregularitats al lexema
est-ar
regular est-em
c/gu
estic-
estigu-i
1a conjugació
an-ar
regular an-ava
c/gu
vaig-
vag-i
2a conjugació
Acabats en -endre
vend-re
regular ven-
c/gu
venc-
vengu-i
-d- vend-ria
dold-re
regular dol-ia
c/gu
dolc-
dol...
val-er
regular val-ia
c/gu
valc-
valgu-i
-d- vald-ria
Acabats en –ler
conèix-er
regular coneix-ia
c/gu
conec-
conegu-i
Aca...
deu-re
regular deu-
c/gu
dec-
degu-i
u>v dev-eu
Amb diftong al lexema
cou-re
regular cou-
c/gu
coc-
cogu-i
u co-eu
seu-re
...
Altres casos
viure veure
visc visqu-i
visqu-is
visqu-i
visqu-em
visqu-eu
visqu-in
veig veg-i
veg-is
veg-i
veq-em
veg-eu
ve...
3a conjugació
ven-ir
regular ven-ia
c/gu
vinc-
vingu-i
-d- vind-ré
collir, cosir, sortir, escopir, tossir
Arrel àtona amb ...
Participis irregulars
morfema verb participi
-ut,
-uda,
-uts,
-udes
Vendre
Caure
Aparèixer
Viure
Néixer
...
Venut
Caigut
A...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Verb irregular

3 629 vues

Publié le

Verb irregular

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Verb irregular

 1. 1. Llengua catalana ESO lurdes.saavedra1@gmail.com Els verbs irregulars
 2. 2. Què és un verb irregular?  No coincideix amb la conjugació dels verbs models (cantar, témer i perdre, dormir i servir) Irregularitat Al lexema Al morfema  No es poden considerar irregularitats  Obeeixen les normes d’ortografia Canvis ortogràfics
 3. 3. Canvis ortogràfics 1a conjugació lexema acabat amb: Canvia pel canvi de vocal -c: toc-ar -ç: començ-ar -j: raj-ar -g: reg-ar -qu: toqu-es -c: comenc-es -g: rag-es -gu: regu-es conjugació Sense accent Amb accent Amb dièresi 1a canviem canviïs 2a reia rèiem 3a agraís agraïm
 4. 4. Irregularitats al morfema Conjugació regular irregular 1a cant-o estic- 2a perd-s torc-es 3a dorm- cus-es Així s’expliquen algunes excepcions ortogràfiques:  Vine, corre, obre, omple  Acaben amb la lletra e perquè és una vocal eufònica que serveix per poder pronunciar l’aplec consonàntic
 5. 5. Irregularitats al lexema est-ar regular est-em c/gu estic- estigu-i 1a conjugació an-ar regular an-ava c/gu vaig- vag-i
 6. 6. 2a conjugació Acabats en -endre vend-re regular ven- c/gu venc- vengu-i -d- vend-ria dold-re regular dol-ia c/gu dolc- dolgu-i -d- dold-rà Acabats en –ldre
 7. 7. val-er regular val-ia c/gu valc- valgu-i -d- vald-ria Acabats en –ler conèix-er regular coneix-ia c/gu conec- conegu-i Acabats en –èixer
 8. 8. deu-re regular deu- c/gu dec- degu-i u>v dev-eu Amb diftong al lexema cou-re regular cou- c/gu coc- cogu-i u co-eu seu-re regular seu-en c/gu sec- segu-i u>i sei-eu
 9. 9. Altres casos viure veure visc visqu-i visqu-is visqu-i visqu-em visqu-eu visqu-in veig veg-i veg-is veg-i veq-em veg-eu veg-in poder voler puc pugu-i pugu-is pugu-i pugu-em pugu-eu pugu-in ________ pugu-es pugu-i pugu-em pugu-eu pugu-in vull vulgu-i vulgu-is vulgu-i vulgu-em vulgu-eu vulgu-in ________ vulgu-es vulgu-i vulgu-em vulgu-eu vulgu-in jeure, néixer, treure Arrel tònica amb e Arrel àtona amb a jec, neix, treuen jai-em, trai-eu, naix-erà
 10. 10. 3a conjugació ven-ir regular ven-ia c/gu vinc- vingu-i -d- vind-ré collir, cosir, sortir, escopir, tossir Arrel àtona amb o Arrel tònica amb u colliré, cosirà, sortia, escopíem tossit cullen, cus-, surt-en, escup-, tus-
 11. 11. Participis irregulars morfema verb participi -ut, -uda, -uts, -udes Vendre Caure Aparèixer Viure Néixer ... Venut Caigut Aparegut Viscut Nascut ... -t, -ta, -ts, -tes Resoldre Moldre Estrènyer Respondre Veure ... Resolt Mòlt Estret Respost Vist ... morfema verb participi -s, -sa, -sos, -ses Ofendre Atendre Fondre Empènyer Admetre Cloure … Ofès Atès Fos Empès Admès Clos … -rt, -rta, -rts, -rtes Ofrir Cobrir Omplir Establir Suplir Morir … Obert, Cobert Omplert Establert Suplert Mort …

×