Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Livets utveckling       Jorden befolkas2012-09-11      (C) Malin Åhrby  1
Teorier om livets utveckling  Det fanns tidigt teorier om en  utveckling från enkla  organismer till mer  komplice...
Evolutionsteorin  De bästa anpassade   individerna överlever  Då förs deras gener vidare  Detta kallas naturlig...
Nya arter  Förändringar i miljön är största  drivkraften för evolutionen  Den genetiska variationen ökar  överlevn...
Jordens historia på 12 timmar  Tänk dig jordens historia, som är  4,6 miljarder år lång, som en  12-timmarsperiod ...
Jordens historia på 12 timmar  Jordens historia på 12 timmar2012-09-11  (C) Malin Åhrby  6
Jordens historia på 12 timmar  0.00 – jorden bildas2012-09-11   (C) Malin Åhrby  7
Jordens historia på 12 timmar  2.45 – de första levande cellerna    Det var troligen bakterier (fossil)    Kemis...
Jordens historia på 12 timmar  3.15 – Fotosyntesen    Cyanobakterier (blågröna alger)    Tillverkar näring   ...
Jordens historia på 12 timmar  8.00 – växtceller, encelliga alger    Ozonlager    Cellkärna, klorofyll, mitokond...
Jordens historia på 12 timmar  10.45 – livet går upp på land    Enkla sporväxter    Koldioxid och ljus    Li...
Jordens historia på 12 timmar  10.53 – första ryggradsdjuren    Pansarrundmunnar    Snabb utveckling2012-09-11 ...
Jordens historia på 12 timmar  11.06 – de första landdjuren    Fenor  Ben    Fiskar  groddjur    Rik växtl...
Jordens historia på 12 timmar  11.15 – de första kräldjuren    Dinosaurier    Fåglar utvecklas2012-09-11    (...
Jordens historia på 12 timmar  11.30 – de första däggdjuren    Från reptilerna    Små, pälsklädda    65 milj...
Jordens historia på 12 timmar  c:a 11.59 – de första människorna    Skiljdes från chimpanserna    Levde på savan...
Hominidernas utveckling  Timeline  wikipedia2012-09-11   (C) Malin Åhrby  17
Förmänniskorna  4,5 miljoner år sedan –  Australopithecus ramidus    130 cm    Liten hjärna    Få fossil20...
Förmänniskorna  4 miljoner år sedan –   Australopithecus afarensis    Långa armar, korta ben    Växt- & köttä...
De första människorna  1,8 miljoner år sedan – Homo erectus    Levde på savannen i grupper    Hjärnan växer  ...
De första människorna  350 000 år sedan –   Homo neanderthalensis    Stor hjärna    Europa & Asien    Lev...
Den moderna människan  170 000 år sedan i Afrika – Homo  sapiens    Från erectus    Levde samtidigt    som...
Kan vi tro på evolutionsteorin?  Hur vet vi att alla organismer  utvecklats från enklare former?    Fossil visar u...
Anpassningar av olika slag  Massdöd av arter – ex. meteorit, istid    Tecken på fem sådana perioder    99,9 % av...
Bättre apassningar  Generna överlever  individen    Passar inte in  liten/ingen    förökning    Överlevna...
Speciella beteenden  Uppstår genom naturligt urval  Betydelse för överlevnad  Betydelse för fortplantning,  sexuel...
Framtiden…  Utvecklingen har skett i balans  Idag rubbar vi denna balans    CO2 ökar    Ozonskiktet tunnas ut ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Livets utveckling

6 574 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • This is your last chance to grab all 16,000 plans at this discount price. I've been told that Ted will only extend this offer until midnight tonight and this offer will NOT be repeated again. ➤➤ https://url.cn/ktFCrsHZ
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • I just discovered this and suggest you see this immediately. There are over 16,000 woodworking plans that comes with step-by-step instructions and detailed photos 》》》 https://t.cn/A62Ye5eM
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Livets utveckling

 1. 1. Livets utveckling Jorden befolkas2012-09-11 (C) Malin Åhrby 1
 2. 2. Teorier om livets utveckling Det fanns tidigt teorier om en utveckling från enkla organismer till mer komplicerade. På 1800-talet fick dessa teorier genomslag när Charles Darwin presenterade evolutionsteorin. 2012-09-11 (C) Malin Åhrby 2
 3. 3. Evolutionsteorin De bästa anpassade individerna överlever Då förs deras gener vidare Detta kallas naturligt urval, (”survival of the fittest”) 2012-09-11 (C) Malin Åhrby 3
 4. 4. Nya arter Förändringar i miljön är största drivkraften för evolutionen Den genetiska variationen ökar överlevnaden vid miljöförändringar Nya arter kan utvecklas vid isolering och skillnader i miljö Darwins finkar2012-09-11 (C) Malin Åhrby 4
 5. 5. Jordens historia på 12 timmar Tänk dig jordens historia, som är 4,6 miljarder år lång, som en 12-timmarsperiod Då kan vi följa utvecklingen på en klocka 1 h  400 miljoner år 9 s  1 miljon år2012-09-11 (C) Malin Åhrby 5
 6. 6. Jordens historia på 12 timmar Jordens historia på 12 timmar2012-09-11 (C) Malin Åhrby 6
 7. 7. Jordens historia på 12 timmar 0.00 – jorden bildas2012-09-11 (C) Malin Åhrby 7
 8. 8. Jordens historia på 12 timmar 2.45 – de första levande cellerna  Det var troligen bakterier (fossil)  Kemisk utveckling – molekyler  Biologisk utveckling startar  Syre saknas  UV-strålning2012-09-11 (C) Malin Åhrby 8
 9. 9. Jordens historia på 12 timmar 3.15 – Fotosyntesen  Cyanobakterier (blågröna alger)  Tillverkar näring  Avger syre  Atmosfären ändras2012-09-11 (C) Malin Åhrby 9
 10. 10. Jordens historia på 12 timmar 8.00 – växtceller, encelliga alger  Ozonlager  Cellkärna, klorofyll, mitokondrier  Endosymbiontteorin2012-09-11 (C) Malin Åhrby 10
 11. 11. Jordens historia på 12 timmar 10.45 – livet går upp på land  Enkla sporväxter  Koldioxid och ljus  Liten konkurrens2012-09-11 (C) Malin Åhrby 11
 12. 12. Jordens historia på 12 timmar 10.53 – första ryggradsdjuren  Pansarrundmunnar  Snabb utveckling2012-09-11 (C) Malin Åhrby 12
 13. 13. Jordens historia på 12 timmar 11.06 – de första landdjuren  Fenor  Ben  Fiskar  groddjur  Rik växtlighet och träd2012-09-11 (C) Malin Åhrby 13
 14. 14. Jordens historia på 12 timmar 11.15 – de första kräldjuren  Dinosaurier  Fåglar utvecklas2012-09-11 (C) Malin Åhrby 14
 15. 15. Jordens historia på 12 timmar 11.30 – de första däggdjuren  Från reptilerna  Små, pälsklädda  65 miljoner år sedan, snabb utveckling2012-09-11 (C) Malin Åhrby 15
 16. 16. Jordens historia på 12 timmar c:a 11.59 – de första människorna  Skiljdes från chimpanserna  Levde på savannen  hominider (människoliknande)2012-09-11 (C) Malin Åhrby 16
 17. 17. Hominidernas utveckling Timeline wikipedia2012-09-11 (C) Malin Åhrby 17
 18. 18. Förmänniskorna 4,5 miljoner år sedan – Australopithecus ramidus  130 cm  Liten hjärna  Få fossil2012-09-11 (C) Malin Åhrby 18
 19. 19. Förmänniskorna 4 miljoner år sedan – Australopithecus afarensis  Långa armar, korta ben  Växt- & köttätare Lucy  Stenverktyg2012-09-11 (C) Malin Åhrby 19
 20. 20. De första människorna 1,8 miljoner år sedan – Homo erectus  Levde på savannen i grupper  Hjärnan växer  180 cm lång  Stenverktyg & eld  Spred ut sig  Fanns i 1,5 milj. år2012-09-11 (C) Malin Åhrby 20
 21. 21. De första människorna 350 000 år sedan – Homo neanderthalensis  Stor hjärna  Europa & Asien  Levde i grottor  Försvann plötsligt2012-09-11 (C) Malin Åhrby 21
 22. 22. Den moderna människan 170 000 år sedan i Afrika – Homo sapiens  Från erectus  Levde samtidigt som neandertalare  Europa 40 000 år  Skickliga jägare  Grottmålningar2012-09-11 (C) Malin Åhrby 22
 23. 23. Kan vi tro på evolutionsteorin? Hur vet vi att alla organismer utvecklats från enklare former?  Fossil visar utvecklingen  ”Levande fossil”, Kvastfeningen  Likheter i skelettet  Fosterutvecklingen  DNA & proteiner  Nuvarande utbredning2012-09-11 (C) Malin Åhrby 23
 24. 24. Anpassningar av olika slag Massdöd av arter – ex. meteorit, istid  Tecken på fem sådana perioder  99,9 % av alla arter är utdöda  Nu är kanske en ny massdöd på gång…2012-09-11 (C) Malin Åhrby 24
 25. 25. Bättre apassningar Generna överlever individen  Passar inte in  liten/ingen förökning  Överlevnad – några klarar ny miljö  Genetisk variation  ”Survival of the fittest”  Anpassning – klara problem2012-09-11 (C) Malin Åhrby 25
 26. 26. Speciella beteenden Uppstår genom naturligt urval Betydelse för överlevnad Betydelse för fortplantning, sexuellt urval Motsäger varandra ibland Skillnad mellan könen2012-09-11 (C) Malin Åhrby 26
 27. 27. Framtiden… Utvecklingen har skett i balans Idag rubbar vi denna balans  CO2 ökar  Ozonskiktet tunnas ut  Mångfalden minskar  Gener går förlorade2012-09-11 (C) Malin Åhrby 27

×