Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Lena Koinberg | Biologi: Evolution

3 844 vues

Publié le

Presentation om evolutionen. Biologi årskurs 7-9.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Lena Koinberg | Biologi: Evolution

 1. 1. Biologi för årskurs 7-9 Evolution – Livets utveckling Lena Koinberg
 2. 2. Denna presentation innehåller • Evolution är förändring • Bevis för evolution • Livets utveckling på jorden
 3. 3. Evolution är förändring Lena Koinberg
 4. 4. Ett gemensamt ursprung • Det har funnits liv på jorden i 3500 miljoner år. • Allt liv på jorden kommer från en mycket enkel form av liv som sedan har utvecklats till bakterier, arkéer, växter, svampar och djur. • Den långsamma utvecklingen från enkla varelser vill mer utvecklade varelser kallas för evolution.
 5. 5. Jordens miljöer ändras hela tiden • Jordens miljöer ändras hela tiden. • Ibland sker katastrofer som innebär stora förändringar på ganska kort tid. • För 65 miljoner år sedan skedde en sådan förändring som gjorde att dinosaurierna dog ut. • När miljön förändras måste arterna anpassa sig. De arter som inte kan anpassa sig dör ut. Ibland bildas också nya arter.
 6. 6. Naturligt urval • Syskon liknar varandra, men är ändå olika. Föräldrarnas gener har kombinerats på lite olika sätt. • Några individer är lite bättre anpassade till miljön än de andra, de kan t.ex. ha lite längre ben och därför springa lite snabbare. • De individer som är bäst anpassade till miljön har störst sannolikhet att överleva och få egna ungar. Detta kallas för det naturliga urvalet.
 7. 7. Mutation • En mutation är en plötslig och slumpmässig förändring av generna. • De flesta mutationer påverkar inte en individs chans att överleva. • En del mutationer minskar en arts chans att överleva. • En del mutationer ökar en arts chans att överleva. När den individen får ungar så kan mutationen föras vidare till ungarna.
 8. 8. Arter utvecklas och nya arter bildas • Naturligt urval och mutationer gör att en arts gener förändras. • När två grupper av samma art skiljs åt (t.ex. bor på varsin kontinent) så kan grupperna utvecklas åt olika håll så att de till slut är två olika arter. • Det naturliga urvalet och mutationer driver evolutionen.
 9. 9. Bevis för evolutionen Lena Koinberg
 10. 10. Charles Darwin • Charles Darwin (1809-1882) upptäckte evolutionen. • Darwin reste runt i världen och såg hur djur och växter hade anpassat sig till miljön. • Darwin kom bl.a. fram till att fåglarna på fyra olika öar kom från samma anfader. Fåglarna hade anpassat sig till miljön på de olika öarna och såg numera olika ut. • Folk hade svårt att acceptera Darwins evolutionslära. Framförallt så hade många svårt att acceptera att människan är släkt med apan.
 11. 11. Evolutionen är bevisad • Forskarna har de senaste hundra åren hittat massor av bevis för evolutionen. • Fossiler och DNA-teknik har bevisat evolutionen. • Man kan också se att ryggradsdjuren har en gemensam anfader på att ryggradsdjurens foster är väldigt lika i början av deras fosterutveckling.
 12. 12. Fossil • Fossil är avtryck från döda växter och djur. • Fossiler kan åldersbestämmas med kol 14- metoden eller genom att mäta hur djupt ner i berget de ligger. • Fossiler ger en bild av hur livet på jorden har förändrats.
 13. 13. DNA-teknik • DNA-analys kan användas för att avgöra hur nära besläktade olika organismer är. • Människan har till 40% samma gener som växter. • Människan har till över 90% samma gener som en schimpans. • Människan och schimpansens utvecklingsgrenar skiljdes åt för cirka 5 miljoner år sedan.
 14. 14. Livets utveckling på jorden Lena Koinberg
 15. 15. Livets utveckling på jorden • 4,5 miljarder år sedan: Jorden bildades • 3,5 miljarder år sedan: Första organismerna bildades i haven • 3 miljarder år sedan: Blågröna bakterier utvecklades. De blågröna bakterierna är de första cellerna med fotosyntes. Syrehalten steg på jorden. • 700 miljoner år sedan: Flercelliga organismer • Liv på land har bara funnits en liten del av jordens historia. • Växter var de första organismerna på land. • De första djuren på land var mångfotingar och insekter. • Ryggradsdjuren utvecklades i havet. • De första ryggradsdjuren på land var grodor.
 16. 16. Tidslinje över livets utveckling
 17. 17. Människans utveckling • Aporna har samma ursprung som människan. • De första människoliknande varelserna fanns i Afrika för 3-4 miljoner år sedan. • Fossiler har visat att det tidigare har funnits flera olika människoarter, t.ex. Neanderthalare och Homo Erectus. • Dagens människa heter Homo Sapiens. Det är latin och betyder den tänkande människan. • Homo Sapiens utvecklades i Afrika för 200 000 år sedan. • Från Afrika har Homo Sapiens spridit sig ut över jorden.

×