Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

La composicio

482 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

La composicio

 1. 1. LaComposició
 2. 2. La feina d’analitzar la composició d’una fotografia ha de començar per la pregunta: «Què és el que faque aquest conjunt sigui una cosa singular i que espugui reconéixer?»
 3. 3. Què és composar?• Es un proceso organizativo mediante el cual se ordenan sobre el plano o en el espacio, los elementos del lenguaje plástico y visual con intenciones expresivas determinadas.
 4. 4. Principis de Composició• La clau d’una imatge forta • hi ha 4 línies imaginaries està en la seva senzillesa que divideixen el rectangle• Ha d’haver un centre de la foto, les interseccions d’atenció. Si són persones: • són els punts auris, o punts han d’estar ocupades forts : qualsevol objecte• Si hi ha diferents situat en una línia forta (o persones: evitar que es punt col·loquin desaprofitant • fort) adquireix importància l’espai estètica enfront dels altres• El centre d’interès no té elements de la composició. per què ocupar el centre de la fotografia: regla dels terços:
 5. 5. LES LINIES • Línia horitzontal: calma,• Estableixen punts continuïtat, silenci, fred. d’interés • o Línia vertical: exaltació, dignitat, calor, espiritualitat.• Condueixen la vista • o Línia diagonal: dinamisme, acció, velocitat. per la fotografia • o Línies convergents:• Però no han de dividir profunditat, impacte. • ! Les línies dominants ajuden la foto en dues a organitzar la fotografia meitats !!!!! ( la divisió • o La vorada d’un objecte • o L’horitzó en terços és més • o Un riu creuant una escena• subjectiva) de camp
 6. 6. LES FORMES GEOMÉTRIQUES• Triangle: actiu, • Els motius ascendent. geomètrics guanyen• o Cercle: moviment força quan estan infinit, perfecció. centrats• o Quadrat: estabilitat, equilibri.
 7. 7. S’ha de fer atenció a les relacions entre l’objecte i el fons:• Normalment s’ha de simplificar:• Apropant-nos al subjecte o canviant punt de visió• Reduint la profunditat de camp: – Obrint diafragma – Fotografiant de prop si conté informació essencial• Fer atenció a les relacions tonals subjecte- fons
 8. 8. TIPUS PLANS• En el grup dels descriptius podem parlar de: gran pla general, pla general, pla de• conjunt.• En el grup dels narratius podem parlar de: pla sencer, pla tres quarts o americà, pla mig.• En el grup dels expressius podem parlar de: primer pla, primeríssim pla, pla de detall.
 9. 9. • Pla sencer • Pla americà
 10. 10. Primer pla• Pla mig
 11. 11. Factors que intervenen al procés de composició:• Eixos o esquemes compositius,• Format• Figura i fons• Pes i equilibri• Simetria• Ritme, moviment• Proporció
 12. 12. Esquemas compositivos• El esquema compositivo es un conjunto de líneas maestras que organizan los espacios donde van a estar situados los elementos visuales
 13. 13. Composición central que da sensación de sosiego ytranquilidad
 14. 14. Composición con forma en espiral que produceefectos de movimiento y velocidad
 15. 15. Composición con presencia de líneas curvas yoblicuas que producen sensación de dinamismo
 16. 16. El Formato• El formato tiene que ver con la forma y orientación de una superficie.• El formato es todo ese espacio donde se configura la composición.• Según el formato de una obra varían sus cualidades expresivas.
 17. 17. Tipos de formato Formato vertical: sensación visual de equilibrio y elevación. Se ha utilizado mucho para temas religiosos porque potencia el sentido de elevación y espiritualidad.
 18. 18. Tipos de formato• Formato Horizontal: Calma y estabilidad. Muy utilizado en temas de paisaje y en bodegones, donde ayuda a crear el efecto de orden de sus elementos
 19. 19. Figura y fondo en la composición• El campo visual es el espacio que ocupan las formas y colores.• En el campo visual podemos distinguir entre figura y fondo.
 20. 20. Peso VisualEl peso visual, ocentro deatención, es elcentro de interésde lacomposición, lasformas o coloresque más llaman laatención, haciadonde se dirigenuestra mirada.
 21. 21. En el peso visual influyen, entre otros, los siguientes factores:Tamaño: A mayor tamaño corresponde mayor peso.
 22. 22. Color. Los colores cálidos, como el rojo,pesan más que los fríos, como el azul.
 23. 23. Tono: Los tonos claros sobre fondo oscuro pesanmás que los oscuros debido al contraste
 24. 24. Ubicación: Una posición fuerte sobre la armazónestructural (es decir, bien centrada o en coincidenciacon alguno de los ejes principales horizontal-vertical ylas diagonales) puede aguantar más peso que otradescentrada o alejada de dichos ejes.
 25. 25. El equilibrio visual• El equilibrio visual se consigue con la distribución y compensación correcta del peso visual y de la dirección de las formas. Wassily Kandinsky
 26. 26. La simetría• Es un sistema básico que permite la colocación ordenada de las formas.• Las formas se organizan respecto a un eje.
 27. 27. La simetría es axial si la figura completa puede sergenerada por repetición de una de sus mitades,reflejándola en un espejo ideal, situado en la líneaimaginaria (eje de simetría) que la divide en dos partesiguales
 28. 28. La simetría central se caracteriza porque todos loselementos de la figura ocupan posiciones igualesrespecto de un punto común, por el que pasan todos losejes de la simetría de la figura.
 29. 29. Si al hacer media vuelta la figura queda igual diremos quetiene simetría central.
 30. 30. Ritmo y MovimientoEl ritmo es el principio del arte que indica el movimientocon la repetición de elementos o objetos.
 31. 31. La semejanza es un factor dentro del ritmo, porque allídonde hay semejanza hay repetición y, por lo tanto,ritmo y cadencia.
 32. 32. El movimiento visual es el principio del arte usado paracrear la impresión y la sensación de acción y para guiarlos ojos del observador por la obra de arte.
 33. 33. En consonancia con la idea de ritmo y de semejanza seencuentra la noción de proporción, la cual refiere a larelación existente entre elementos de similar configuraciónpero de diferente tamaño.

×