Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Rani tilt winst firma naar hoger niveau

122 vues

Publié le

De vennootschap van Rani De Coninck heeft in het laatste boekjaar een correcte winst behaald. De winst was hoger dan in het boekjaar daarvoor.

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

Rani tilt winst firma naar hoger niveau

  1. 1. Nr. BE 0878.000.250 MIC 4 RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge (+)/(-) 9900 24.228 11.333 Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 1.750 Omzet 70 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateri�le en materi�le vaste activa 630 1.648 2.690 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8 Andere bedrijfskosten 640/8 478 1.051 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649 Niet-recurrente bedrijfskosten 66A Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 22.102 7.592 Financi�le opbrengsten 75/76B 12.666 11.478 Recurrente financi�le opbrengsten 75 12.666 11.478 Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753 Niet-recurrente financi�le opbrengsten 76B Financi�le kosten 65/66B 107 224 Recurrente financi�le kosten 65 107 224 Niet-recurrente financi�le kosten 66B Winst (Verlies) van het boekjaar v��r belasting (+)/(-) 9903 34.661 18.847 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680 Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 10.282 4.783 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 24.379 14.064 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789 Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 24.379 14.064 6/12

×