Publicité

Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien Sote-keskusten yhteistyönä

Työterveyslaitos
23 Sep 2022
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien Sote-keskusten yhteistyönä(20)

Publicité

Plus de Työterveyslaitos(20)

Publicité

Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien Sote-keskusten yhteistyönä

 1. Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio TTH:n ja Sote-keskusten yhteistyönä Ari Vehmas yleislääketieteen erikoislääkäri kuntoutuksen erityispätevyys ”Työ tekijäänsä tervehdyttää”
 2. Hallituksen Työkykyohjelman tavoite: ”Parantaa osatyökykyisten työttömien työllistymistä”
 3. Hallituksen Työkykyohjelman tavoite: ”Parantaa osatyökykyisten työttömien työllistymistä” ”Yhä useamman työikäisen tulisi kuulua työlliseen työvoimaan”
 4. 23.9.2022 VehmasA TTL ja Ek.fi sivusto
 5. Hallituksen Työkykyohjelman tavoite: ”Parantaa osatyökykyisten työttömien työllistymistä” ”Yhä useamman työikäisen tulisi kuulua työlliseen työvoimaan” ”Jokaisella tulisi olla mahdollisuus työskennellä olemassa olevalla työkyvyllään” ”Jokainen on työkykyinen johonkin työhön, jos 1) työ muokataan olemassa olevan työkyvyn mukaiseksi ja 2) hänelle annetaan riittävä tuki”
 6. Työttömyys ja heikkenevä terveys - toisiaan vahvistava huono kierre • Työttömät voivat huonommin, ovat sairaampia ja elinajanodotteensa on lyhyempi kuin työllisillä (TEM, 2011) • Työttömyys heikentää myös läheisten terveyttä ja elämänlaatua sekä vaikeuttaa heidän tulevaisuuden suunnittelua ”Työ tekijäänsä tervehdyttää”
 7. Uudenmaan työnhakijat 5/2022 • Työnhakijat 153 056 • Työttömät työnhakijat 80 337 9,1 % (työvoimasta) • Helsinki 75 506 9,1 % (työvoimasta) • Pitkäaikaistyöttömät 37 334 (yli 1 v. työttömänä)
 8. Työttömien terveystarkastus NYKYTILANNE ?
 9. Työttömän terveystarkastuksen vastuutahot Ohjekirje TEM 2011, Ohjekirje STM 2013, Valtioneuvoston asetus 10/2013 • TE-toimiston tehtävänä on tunnistaa ne työttömät työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida, ja ohjata heidät terveystarkastukseen • Kunnan terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää työttömien terveystarkastukset ja huolehtia sairauksien hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä • Työterveyshuollon tulisi työsuhteen päättyessä tarvittaessa arvioida työntekijän työ- ja toimintakyky ja laatia yhdessä hänen kanssaan suunnitelma työkyvyn ylläpitämisestä sekä ohjata hänet tarvittaessa ottamaan yhteyttä oman kuntansa perusterveydenhuoltoon ja kuntoutuksen tukitoimenpiteisiin
 10. Työttömien terveystarkastus Ohjaava ja toteuttava taho nykytilanne? Terveyskeskus Työttömien terveystarkastus TE / TYP Työllisyyspalvelut Työterveyshuolto?
 11. 23.9.2022 VehmasA TTL Työttömiä 295 000 227 000 5/2022 Lähde: Stat.fi
 12. Oleellista työttömän terveystarkastuksessa olisi … … työ- ja toimintakyvyn arviointi … • Mitkä syyt ovat johtaneet työttömyyteen ja ylläpitävät sitä? • terveydelliset tekijät tärkeysjärjestyksessä • muut tekijät … ja osalla kuntoutustarpeen arvio Terveystarkastuksen laatu ja fokus
 13. Miten arvioin pitkäaikaistyöttömän työkykyä? (, kun ei ole ollut töissä) Vastaanoton perusteella vaikeaa? Työ/ Työkokeilu / Työharjoittelu / Muu arviointi usein tarpeen (esim. Kelan ammatillinen kuntoutus)
 14. Ajatuksia osatyökykyisten työttömien työkykyarviosta • Yksilön terveysongelmien hoitaminen ei ole riittävää työkyvyn palauttamiseksi vaan tarvitaan kokonaisvaltaisempi näkemys työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi (Kerätär Raija 2016) • Työttömien työkyvyn arvion tulisi olla moniammatillinen ja liittyä työllistymistä edistävien toimenpiteiden yhteyteen (Vehmas, H. 2015, Vehmas, H. 2016) • Konkreettiset jatkotoimenpiteet auttavat osatyökykyistä etenemään kuntoutuksessa ja työllistymisessä (Vehmas A., Railio, Viukari, Mäkelä-Pusa & Anttilainen, 2017)
 15. Tempo-hanke 2015-2018:
 16. Polkuja työelämään – osatyökykyisen työnhakijan tuki (= Tempo-hanke 2015–2018 ) 1. alle 12 kk työttömänä ja työkyvyssä terveydellisiä / sosiaalisia rajoitteita 2. työelämään pyrkivät nuoret Pilottitutkimus: Työttömäksi jäävän ohjautuminen suoraan TTH:sta PTH:oon? • Diacor >>> ”Kaisankodin tk” • 12 juuri työttömäksi jäänyttä asiakasta
 17. Tuloksia: • 30 – 57 v. (N=12) keskimääräinen työsuhde n. 15 v. • Työsuhde päättynyt n. ½ v. aikaisemmin • Irtisanottu (N = 9): työkykyä vastaavan työn löytymättömyys (N=5), tuot. ja taloudelliset syyt (N = 3), työntekijän laiminlyönti (N = 1) • Koulutus: Kansakoulu (N=1), ammatillinen koulutus (N = 9), yliopistokoulutus (N=2) Löydökset: 1. Kaikki saapuivat ”Kaisankodin tk:n” vastaanotolle sovitusti (paitsi yksi vasta 3. kerralla) 2. Motivaatio työelämään palaamiseen: vahva (N =8), epävarma (N=2) ja heikko (N=2) 3. Kaikilla ollut ohut kontakti kunnan terveyspalveluihin, ½ :lla ei mitään 4. Pääasiallinen terveysongelma: tules (N=3), työuupumus/depressio (N=3), päihteet (N= 3) neurologinen sairaus (N=2) 5. Masennus (BDI): 1/2:lla ja 1/3:lla vaikeana 6. Riskialtis alkoholinkäyttö: 1/3:lla (audit yli 15) 7. Lähes kaikki kokivat irtisanomistilanne edelleen traumaattisena
 18. Tempo-hankkeen huomioita 1 • Työmarkkinoilta syrjäytymisen taustalla usein terveysongelmat ja työkyvyn puutteet • TE-toimistoilla ei ole riittävää ammattitaitoa tunnistaa terveydellisten tekijöitä o viive terveyden arviointiin kuukausia / vuosia • Työkyvyn ongelmiin pitäisi päästä kiinni heti työttömyyden alkuvaiheessa • alle 3 kk:ssa ? • Työttömäksi jäävän ohjautuminen TTH:sta suoraan PTH:oon olisi suotavaa • TTH:ssa olevaa tietoa tulisi hyödyntää uudelleen työllistymisen tukena – • Miten onnistuisi? o Kuka kirjaa TTH:ssa työsuhteen päättymisilmoituksen ja kenelle tieto ohjataan? o Kuka tekisi työkyvyn lopputarkastuksen TTH:ssa? o Kuinka asiakkaan työkykytieto siirretäisiin perusterveydenhuoltoon?
 19. Tempo-hankkeen huomioita 2 • Jatko-ohjauksen kontaktihenkilön löytäminen PTH:sta on työlästä • Siirtyminen TTH:sta PTH:oon ei voi jäädä vain osatyökykyisen hartioille o Jää usein toteutumatta (haitaten yksilön tulevaisuutta) • Työttömän ”työ- ja toimintakyvyn kartoitus” olisi tärkeää, jos työelämään palaaminen on tavoitteena • Kunnan peruspalveluista tarvittaisiin työttömäksi jäävän konkreettinen hoidon, kuntoutuksen ja työllistymisen suunnitelma (moniammatillisesti): o paikalliset hoidon ja kuntoutuksen mahdollisuuksien tuntemus etuna o asiakkaan muun elämäntilanteen tuntemus etuna (esim. sosiaalipalveluissa)
 20. TULEVAISUUS? Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio TTH:n ja Sote-keskusten yhteistyönä
 21. Hallituksen Työkykyohjelman tavoite: ”Parantaa osatyökykyisten työttömien työllistymistä” ”Yhä useamman työikäisen tulisi kuulua työlliseen työvoimaan” ”Jokaisella tulisi olla mahdollisuus työskennellä olemassa olevalla työkyvyllään” >> Työkykyhankkeet eri puolilla Suomea
 22. Osatyökykyisen työttömän työkykyarvion lähtökohtia Työkyvyttömyyden tarkastelusta >>> 1. .. 2. Työllistymisen edistämiseen • työtehtävien muokkaus osatyökykyiselle sopiviksi • ammatillinen kuntoutus • työhön valmennus etc. ”Jokainen on työkykyinen johonkin työhön, jos työ muokataan olemassa olevan työkyvyn mukaiseksi ja hänelle annetaan riittävä tuki”
 23. Osatyökykyisen työttömän työkykyarvion lähtökohtia Työkyvyttömyyden tarkastelusta >>> 1. Olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ▪ tutkimukset, hoito, lääkinnällinen kuntoutus etc. 2. Työllistymisen edistämiseen • työtehtävien muokkaus osatyökykyiselle sopiviksi • ammatillinen kuntoutus • työhön valmennus etc. ”Jokainen on työkykyinen johonkin työhön, jos työ muokataan olemassa olevan työkyvyn mukaiseksi ja hänelle annetaan riittävä tuki”
 24. Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio TTH:n ja Sote-keskusten yhteistyönä, tulevaisuus? YHTEENVETO VISIOSTA: • Esimies/työntekijä >> TTH >> PTH >> Työllisyyspalvelut • Työllisyyspalvelut: Pohjoismainen työvoimapalvelumalli 2.5.2022- • Sote-keskus: Työkyvyn tuen tiimi (moniammatillinen) • Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus (konsultoimassa) • Työkanava Oy vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi • ???
 25. Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio TTH:n ja Sote-keskusten yhteistyönä, tulevaisuus? YHTEENVETO VISIOSTA: TYÖTÖN OSATYÖKYKYNEN ITSE AKTIIVISENA TOIMIJANA ! • Esimies/työntekijä >> TTH >> PTH >> Työllisyyspalvelut • Työllisyyspalvelut: Pohjoismainen työvoimapalvelumalli 2.5.2022- • Sote-keskus: Työkyvyn tuen tiimi (moniammatillinen) • Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus (konsultoimassa) • Työkanava Oy vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi • ???
 26. Osatyökykyisen työkyky-tiedon hallittu siirtyminen pikaisen uudelleen työllistymisen tueksi Esimies/työntekijä > TTH > PTH > Työllistävät palvelut
 27. TYÖLLISYYSPALVELUIDEN UUDISTUS 2.5.2022 alkaen Pohjoismainen työvoimapalvelumalli • Alkuhaastattelu 5 pv:n kuluttua työnhaun aloittamisesta • Ensimmäisen 3 kk:n aikana työnhakukeskusteluita 2 vko:n välein o henkilökohtaisen työllistymissuunnitelma o vähintään 4 työpaikan hakeminen/kk • 6 kk:n jälkeen uusi kk:n mittainen jakso, jolloin 2 työnhakukeskustelua
 28. TYÖLLISYYSPALVELUIDEN UUDISTUS 2.5.2022 alkaen Pohjoismainen työvoimapalvelumalli • Alkuhaastattelu 5 pv:n kuluttua työnhaun aloittamisesta • Ensimmäisen 3 kk:n aikana työnhakukeskusteluita 2 vko:n välein o henkilökohtaisen työllistymissuunnitelma o vähintään 4 työpaikan hakeminen/kk • 6 kk:n jälkeen uusi kk:n mittainen jakso, jolloin 2 työnhakukeskustelua >>> Ohjaus työttömän terveystarkastukseen olisi tärkeää !
 29. • TE-palveluiden siirto paikallistasolle 2024 alkaen • kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa • työntekijöiden nopea työllistyminen
 30. Sote-keskuksen ”Työkyvyn tuen tiimi” Ari Vehmas 23.9.2022
 31. Sote-keskuksen työkyvyn tuen tiimi 2023 alkaen Sote- keskus Työkyvyn tuen tiimi
 32. Sote-keskuksen työkyvyn tuen tiimi Helsinki Työkyvyn tuen verkosto Terveys- ja hyvinvointikeskus
 33. Sote-keskuksen työkykytiimi ESSOTE Sote- keskus Työkykytiimi
 34. Työttömän työkykyarvio ? Asiakkaan tunnistaminen Ohjaavat tahot SOTE-KESKUKSEN Työkykytiimi - alkukartoitus Työllisyyspalvelut TE / TYP Oppilaitokset Kuntoutuksen palveluntuottajat Työtön itse Työterveyshuolto Kela Erikoissairaanhoito Työeläkelaitos / vakuutusyhtiö Ohjaamo Etsivä nuorisotyö Järjestöt Yksityinen terveysasema SOTE-KESKUS Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Kuntoutus- tutkimus yks. Päivystys MTP-palvelut
 35. Asiakkaan tunnistaminen ja ohjaus Sote-keskuksen työkykytiimiin (esim) Erikoissairaanhoito (ESH): Työkyvyn rajoite + työtön • ei TTH:n asiakas >> Sote-keskuksen työkykytiimiin Työterveyshuolto (TTH): Irtisanottu + työkyvyn rajoite • loppuyhteenveto työkyvystä >> Sote-keskuksen työkykytiimiin Perusterveydenhuolto (PTH) Terveysongelma + työtön >> Sote-keskuksen työkykytiimiin Päivystysvastaanotto Työtön, joka ei halua sairauslomaa >> Sote-keskuksen työkykytiimiin
 36. Työttömän terveystarkastus Essote Työkykytiimin alkukartoitus ALKUKARTOITUS
 37. Työttömän terveystarkastus Essote Työkykytiimin alkukartoitus Etäpalvelu (30 min) Kysymykset: • Minkälainen on elämäntilanteesi tällä hetkellä? • Oletko milloin viimeksi ollut työssä tai koulutuksessa? • Mitkä asiat omasta mielestäsi vaikuttavat työttömyyteesi? • Miten koet terveydentilasi? • Mitä asiaa haluaisit ensisijaisesti lähteä hoitamaan/ selvittämään? ALKUKARTOITUS
 38. Työttömän terveystarkastus Essote ALKUKARTOITUS TH työttömän terveystarkastus Työkykykoordinaattorin vo
 39. Työttömän terveystarkastus Essote ALKUKARTOITUS TH työttömän terveystarkastus Työkykykoordinaattorin vo Työkykytiimi
 40. 11/2021 • Työkykykoordinaattori • Terveydenhoitaja (1/2 pv) • Työkykylääkäri 1 pv/vko etänä • Työhön valmentaja x2 • Elintapaohjaaja x2 8/2022 • Työkykykoordinaattori x2 • Terveydenhoitaja x4 (1 TYP:stä) • Työkykylääkäri 1 pv/vko etänä • Sosiaaliohjaaja (Kunt. työtoiminta) • Työterveyshuollon erikoislääkäri x2 • Perusterveyden huollon lääkärit • Fysioterapeutti • Työhön valmentaja x2 • Elintapaohjaaja x2 Työkykytiimi Essote Etäkokous ti 2h (ei asiakkaita paikan päällä)
 41. Työttömän terveystarkastus Essote Ohjaus tarvittaviin jatkotutkimuksiin ALKUKARTOITUS Terveydenhoitajan työttömän terveystarkastus Työkykykoordinaattorin vastaanotto Työkykytiimi Jatkotutkimukset? 1) Lääkärin työttömän terveystarkastus PTH ? 2) Työhönvalmentajan vo 3) Fysioterapeutin vo 4) Sosiaalityöntekijän vo 5) Muun ammattilaisen vo Konsultointi
 42. Työttömän työ- ja toimintakykyarvio: Lääkärillä pitäisi olla jonkinlainen käsitys työkykyarviota tehdessään TYÖ >> ELÄMÄ >> TERVEYS >> JATKOSUUNNITELMA >> • Ammatillinen osaaminen (tutkinnot, työkokemus kk/v) • Työttömyystilanne (viimeksi töissä, syy työttömyyteen?) • Sosiaalinen tilanne (perheen kuormittavat tekijät, velat) • Elämänhallinta (päihteet, addiktiot) • Terveys (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen): yksittäisten tekijöiden vaikutus tärkeysjärjestyksessä • Status ja mittarit (työkyky X/10, BDI, BMI, kykyviisari) • Potilaan oma exit-suunnitelma (motivaatio, tavoitteet) • Lääkärin tutkimus-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma
 43. Työttömän työ- ja toimintakykyarvio: Lääkärin työn osuus lääketieteellisessä työkykyarviossa TYÖ >> ELÄMÄ >> TERVEYS >> JATKOSUUNNITELMA >> • Terveys (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen): yksittäisten tekijöiden vaikutus tärkeysjärjestyksessä • Status • Potilaan oma exit-suunnitelma (motivaatio, tavoitteet) • Lääkärin tutkimus-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma • ”Työkykytiimi • Työkykyarvio ja kuntoutussuunnitelma >> B-lausunto / muu lausunto
 44. Työttömän terveystarkastus Essote Ohjaus työllistymisen palveluihin, opintoihin, kuntoutukseen seuraten tai saattaen ALKUKARTOITUS Terveydenhoitajan työttömän terveystarkastus Työkykykoordinaattorin vastaanotto Työkykytiimi Jatkotutkimukset? 1) Lääkärin työttömän terveystarkastus PTH ? 2) Työhönvalmentajan vo 3) Fysioterapeutin vo 4) Sosiaalityöntekijän vo 5) Muun ammattilaisen vo B-lausunto Työllistymisen tuki Opiskelu Kelan kuntoutus
 45. Työttömän terveystarkastus Essote Työkyvyn tuen tiimi ALKUKARTOITUS Terveydenhoitajan työttömän terveystarkastus Työkykykoordinaattorin vastaanotto Työkykytiimi Jatkotutkimukset? 1) Lääkärin työttömän terveystarkastus PTH ? 2) Työhönvalmentajan vo 3) Fysioterapeutin vo 4) Sosiaalityöntekijän vo 5) Muun ammattilaisen vo Työkyvyn tuen tiimi asiakas + kutsutut työntekijät Konsultointi
 46. Työkanava Oy… (valtion omistama erityistehtäväyhtiö 1.9.2022 alkaen) • … työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä työttömiä • … palkkaa työntekijät suoraan palvelukseensa työsuhteeseen ja edelleen myy heidän työpanostaan asiakkailleen • … tukee työntekijöitä työllistymään jatkossa avoimille työmarkkinoille • asiakkaina yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja yksityiset kuluttajat, jotka tarvitsevat työvoimaa • … myy alihankintana palvelukokonaisuuksia, joita sen osatyökykyiset työntekijät tuottavat o myös työvoiman vuokraus on mahdollista. • … tuottamien palvelujen hinnoittelu on markkinaehtoista
 47. Hyvinvointialueiden Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskukset? Työ- ja toimintakyvyn ammattilaisten tuki (etänä?): • Työkyvyn tuen tiimit • Hyvinvointialueen Sote-ammattilaiset • TTH ammattilaiset • Työllisyyspalveluiden ammattilaiset • TE-toimiston ammattilaiset • Kuntoutusalan ammattilaiset • Kelan ammattilaiset
 48. Mitä muuta yhteistyötä TTH:n ja Sote-keskusten välillä? - Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa
 49. Kiitos ! 23.9.2022 VehmasA TTL
Publicité