Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Elektroniczny rekord pacjenta w wojewóztwie dolnośląskim projekt dolnośląskie e zdrowie

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Elektroniczny rekord pacjenta w wojewóztwie dolnośląskim projekt dolnośląskie e zdrowie

Télécharger pour lire hors ligne

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Elektroniczny rekord pacjenta w wojewóztwie dolnośląskim projekt dolnośląskie e zdrowie (13)

Plus par Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi (19)

Publicité

Plus récents (20)

Elektroniczny rekord pacjenta w wojewóztwie dolnośląskim projekt dolnośląskie e zdrowie

 1. 1. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Elektroniczny rekord pacjenta w województwie dolnośląskim – projekt ,,Dolnośląskie E-Zdrowie” Mariusz Wereszczyński – Kierownik Działu Informatyki Łódź 27.11.2013 r.
 2. 2. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Plan prezentacji: -O projekcie DEZ-informacje wstępne -Założenia DEZ -Koncepcja Systemu -Architektura rozwiązania -DEZ dziś -Co dalej z DEZ?
 3. 3. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie O projekcie: -Projekt powstał na przełomie 2008 r. i 2009 r. - Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013, Priorytet 2 społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.2 rozwój usług elektronicznych -Dokumentację aplikacyjną złożono w czerwcu 2009 r. dla 19 podmiotów. - E-rekord pacjenta (12 jednostek) - ZoZ na odległość (8 jednostek) - Projekt konsorcjalny, gdzie wyłoniono lidera projektu oraz 2 współliderów.
 4. 4. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Lider: Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Współliderzy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
 5. 5. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Uczestnicy projektu – Elektroniczny Rekord Pacjenta: 1.Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 2.Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 We Wrocławiu 3.Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 4.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 5.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 6.Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 7.Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotny 8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze 10. Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 12. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
 6. 6. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Elektroniczny rekord pacjenta Budżet zadania – 7 500 000 zł Tryb konkursowy na: „Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie”
 7. 7. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie System Elektronicznego Rekordu Pacjenta (system ERP) zdefiniowany jest jako system informatyczny, którego zadaniem jest udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami ZOZ. Udostępniana elektroniczna dokumentacja medyczna gromadzona jest w heterogenicznych systemach informatycznych wspierających działalność ZOZ-ów. W przypadku DEZ, ze względu na brak elektronicznej dokumentacji w ZOZ-ach ERP oparty jest o informację medyczną.
 8. 8. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Założenia dla projektu: • Integracja z systemami dziedzinowymi, - integrator lokalny różnych systemów (HIS, LIS, RIS, ERP itp.) • Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych – pracowników uczestników projektu • Zgodność z aktualnym stanem prawnym • Wymiana informacji medycznej pomiędzy podmiotami • Dane pobrane od innego świadczeniodawcy nie są zapisywane w innym systemie dziedzinowym • Każdy system dziedzinowy zachowuje i stosuje własne słowniki
 9. 9. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Koncepcja systemu c.d. Cechy systemu: -umożliwienie pełnej integracji z systemami dziedzinowymi ZOZ, -pełne bezpieczeństwo danych medycznych, odpersonalizowanych na poziomie regionalnym, z zachowaniem identyfikacji pacjentów na poziomie lokalnym ZOZ, -elastyczna wielopoziomowa architektura logiczna systemu, pozwalająca na łatwe jego dostosowanie do zmian w ogólnokrajowym obiegu informacji medycznej,
 10. 10. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Koncepcja systemu. Zakres danych : • skorowidz danych, • podstawowe dane medyczne pacjenta (np. waga, wzrost, choroby przewlekłe, stale zażywane leki), • dane o badaniach laboratoryjnych i diagnostycznych, • dane o konsultacjach lekarskich, • dane o pobytach w oddziałach szpitalnych, • dane o zgodach i sprzeciwach pacjentów.
 11. 11. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Koncepcja systemu c.d. Architektura dwupoziomowa : •Integrator lokalny (tzw. LW-lokalny węzeł)-przechowuje dane medyczne pacjenta z lokalnej jednostki, zapewniając pełną, automatyczną wymianę danych medycznych poprzez protokoły HL7 i XML. •Węzeł regionalny (tzw. RW-regionalny węzeł)-przechowuje identyfikator pacjenta-zakodowany pesel oraz informację o zgodach/sprzeciwach pacjenta.
 12. 12. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Koncepcja systemu c.d. Wykorzystane mechanizmy komunikacji: -serwis sieciowy (WebService) zgodny ze standardem HL7 oraz XML -buforowa baza danych (DataBuffer)-dla starszych systemów - szyna danych – HP eHealth Broker
 13. 13. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Koncepcja systemu – struktura logiczna ERP: Węzeł regionalny Szyna danych Portal ZOZ 1 ZOZ n LW LW Użytkownicy Systemy Dziedzinowe … Systemy Dziedzinowe
 14. 14. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Regionalny portal
 15. 15. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Regionalny portal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 16. 16. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Regionalny portal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 17. 17. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Regionalny portal xxxxxxx xxxxxxx
 18. 18. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Regionalny portal xxxxxx x x x x x x x
 19. 19. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Bezpieczeństwo : 1.Poza placówkami medycznymi dane są anonimowe (nie zawierają danych identyfikujących osobę, każdy rekord na poziomie regionalnym powiązany jest z rekordem na poziomie lokalnym wyłącznie kluczem identyfikacyjnym) 2.Prowadzony jest papierowy rejestr zgód i sprzeciwów na przetwarzanie danych 3.Wprowadzone zostały zabezpieczenia techniczne (szyfrowanie, uprawnienia, autoryzacja)
 20. 20. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Zgoda/sprzeciw pacjenta na przetwarzanie danych w systemie
 21. 21. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Portal informacyjny – www.dolnoslaskieezdrowie.pl
 22. 22. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Co było trudne: -zintegrować różne środowiska HIS (12 różnych systemów dziedzinowych) -krótki czas realizacji Co jest trudne: -utrzymać fizyczną komunikację pomiędzy węzłami lokalnymi a regionem -utrzymać poprawną komunikację HIS z LW (lokalnym węzłem)
 23. 23. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Co dalej…. - rozwinięcie funkcjonalności pilotażu DEZ 1 integracji z platforma krajową P1 integracji ze zbiorami danych binarnych dalszy rozwój zakresów interfejsów wymiany danych w oparciu o ogólnie stosowane standardy HL 7, XML, DICOM - włączenie do obsługi elektronicznych dokumentów medycznych - podłączanie kolejnych jednostek oraz rozbudowa zakresu danych i rozszerzenie grupy użytkowników na poziomie jednostek ochrony zdrowia i pacjentów - włączenie DEZ1 do DEZ2, czyli regionalnego systemu EDM
 24. 24. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dolnośląskie e-Zdrowie Co dalej…. Uruchomienie DEZ2 z danymi medyczny-wiarygodnymi (uwierzytelnionymi zgodnie z obowiązujący, prawem dotyczącym EDM)
 25. 25. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dziękuję za uwagę. mariusz.wereszczynski@zdrowie.walbrzych.pl www.zdrowie.walbrzych.pl www.dolnoslaskieezdrowie.pl

×