Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ירון זיו - קבלת החלטות

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

ירון זיו - קבלת החלטות

Télécharger pour lire hors ligne

דר' ירון זיו מנהל מרכז מעו"ף עם מצגת על תהליכי קבלת החלטות

דר' ירון זיו מנהל מרכז מעו"ף עם מצגת על תהליכי קבלת החלטות

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus par ירון זיו (19)

ירון זיו - קבלת החלטות

 1. 1. מבוא ליחב”ל : שעור מס 6 קבלת החלטות במדיניות חוץ
 2. 2. קבלת החלטות : תהליך שבו גורם מסויים בוחר חלופה אחת מבין מספר חלופות אפשריות שנועדו לפתור בעייה נתונה . החלטות במדיניות חוץ ובטחון הן אותן חלופות שנועדו לפתור בעיות שבין מדינה לבין מדינות או גורמים אחרים מחוץ לגבולותיה . מרכיבי ההגדרה 1. תהליך ולא אירוע . מחייב מעבר מספר שלבים כדי להגיע לעצם הבחירה בין החלופות 2. דילמה של בחירה בין חלופות 3. קבלת החלטות נוגעת לצורך לפתור בעיות
 3. 3. אופי היחסים הבינלאומיים על פי גישת קבלת ההחלטות החלטה של מדינה א’ בעיית החלטה למדינה ב’ החלטה של מדינה ב’ בעיית החלטה למדינה א’ החלטה של מדינה א’ בעיית החלטה למדינה ב’ החלטה של מדינה ב’ בעיית החלטה למדינה א’ בעיית החלטה למדינה ב’ החלטה של מדינה ב’ החלטה של מדינה א’
 4. 4. סוגי בעיות החלטה 1. מצבי איום : חשש כי העדר פעולה או תגובה עלול להביא לאובדן או שחיקה של ערכים רצויים או להתממשות מצבים בלתי רצויים . 2. מצבי הזדמנות : תחושה כי יש סיכוי ממשי להגשמת יעדים קיימים , להשגת יעדים חדשים או הגדלת נכסים וערכים 3. מצבי לחץ : מצבים הכוללים עירוב של תחושות איום והזדמנות בו זמניים , שאפשרות התגובה להם מוגבלת בזמן
 5. 5. שלבי תהליך ההחלטה 1. שלב הדיאגנוזה ( איתור הבעייה ): מקבל ההחלטות מזהה שקיימת בעייה ( פער בין המציאות כפי שהוא תופס אותה לבין מצב צפוי ), ומגדיר את מאפייני הבעייה ( זיהוי איומים , הזדמנויות , אילוצים וכד’ ) 2. שלב החיפוש ( איתור החלופות ) : מקבל ההחלטות מאתר דרכי פעולה אפשריות כדי להתמודד עם הבעייה , ומזהה את התוצאות האפשריות הנובעות מכל חלופה .
 6. 6. 3 . שלב הרוויזיה ( ניתוח המידע ) : מקבל ההחלטות אוסף מידע לגבי סיכויי התרחשותן של תוצאות שונות ; כמו כן , קיים תהליך של עדכון שוטף של ההערכות ההסתברותיות עם זרימת מידע חדש למערכת המחליטה . 4. שלב הערכת החלופות : מקבל ההחלטות מגדיר את הקריטריונים ( יעדים ) על פיהם יש להעריך חלופות שונות ; משקלל את חשיבותם היחסית של הקריטריונים הללו ; מדרג ( או מסלם ) את התוצאות השונות על כל אחד מן הקריטריונים , ומבצע אינטגרציה של דירוגים מעבר לכל הקריטריונים .
 7. 7. 5. שלב הבחירה ( ההחלטה ) : לאור המידע וההערכות של החלופות השונות , מקבל ההחלטות מפעיל כלל החלטה לבחירה בין החלופות . 6. שלב היישום : מקבל ההחלטות מוריד הנחיות לדרגים מבצעים ( ומפקח על תהליך הביצוע של ההחלטה ?)
 8. 8. רמות ניתוח בקבלת החלטות 1. רמת היחיד : תהליכי קבלת החלטות אינדיבידואליות ; גיבוש מחוייבות אישית לדרך פעולה מסויימת 2. רמת הקבוצה : תהליכי קבלת החלטות קולקטיביות ; טרנספורמאציה של מחוייבויות אישיות שונות להעדפה קבוצתית אחידה 3. הרמה הארגונית והבין ארגונית : תרגום החלטות עקרוניות לתכניות אופרטיביות בסביבה ארגונית או בין - ארגונית
 9. 9. מודלים של קבלת החלטות 1. המודל הרציונאלי - אנליטי : אבות הגישה , ג’ון וון - נוימן ואוסקר מורגנשטרן , תורת המשחקים וההתנהגות הכלכלית . 2. המודל ( הקיברנטי ) הארגוני - ביורוקרטי : אבי הגישה , הרברט סיימון 3. המודל הפסיכולוגי - קוגניטיבי , אבות הגישה , פסיכולוגים קוגניטיביים שונים . חוקרים בולטים , עמוס טברסקי ודניאל קהנמן
 10. 10. מאפיינים של המודל הרציונאלי 1. כלליות . איתור “כל החלופות האפשריות ;” ניתוח מקיף של מידע , הערכה רב - מימדית של חלופות . 2. שיטתיות . שימוש בכלים אנליטיים או אינטואיטיביים לצורך ניתוח המידע וגיבוש הערכות . 3. סימולטאניות : תהליך הבחירה , הניתוח , ההערכה , והבחירה של החלופות נעשית במקביל ולא בדירוג . 4. מקסימיזאציה של תוחלת התועלת . כלל ההחלטה הרציונאלי מחייב בחירת החלופה שממקסמת את היעדים של המחליט .
 11. 11. מאפיינים של המודל הביורוקרטי - אכגוני 1. צמצום ופישוט מורכבות . שימוש במערכת של מנגנונים שנועדה לפשט את רמת המורכבות של התהליך ולצמצם את כמות המידע הנדרשת להחלטה . 2. דירוגיות . שימוש בגישות שונות לפישוט בעיות החלטות באמצעות דירוג : א . איתור , הערכה והחלטה דירוגית . ב . אלימינציה באמצעות אספקטים ( Elimination by Aspects )-- עמוס טברסקי 3. השבעת רצון ( Satisficing ) . בחירה בחלופה הראשונה העוברת סף מינימאלי של שביעות רצון
 12. 12. מאפיינים של המודל הפסיכולוגי - קוגניטיבי 1. צמצום מורכבות על ידי שימוש בכללי אצבע קוגניטיביים . שימוש ב”קיצורי דרך” קוגניטיביים לפישוט תהליך עיבוד המידע 2. צמצום או מניעה של קונפליקט ערכי . רצון להימנע מתמורה ערכית הדורשת להמיר ערך רצוי אחד בערך רצוי אחר . 3. בחירה חד - ערכית . ניסיון לפישוט הבעייה באמצעות מכאניזמים קוגניטיביים “קרים” ו”חמים” לכדי בחירה בין חלופות על פי קריטריון הערכה יחיד . 4. מנגנוני עידוד ומחוייבות עצמית . יצירת התחייבות גבוהה להחלטה לאחר שהתקבלה .
 13. 13. החלטות קבוצתיות בעיית ההחלטה היסודית בקבוצה היא לגבש החלטה יחידה בהינתן מערכת העדפות שונה של מקבלי ההחלטות . התהליך הקבוצתי הוא תהליך של המרה של חלופות שונות -- שכל אחת מהן מועדפת על ידי אדם או תת - קבוצה מסויימת , לכדי החלטה קבוצתית מקובלת . כללי החלטה : קונצנזוס , הכרעת רוב , קביעה על פי עקרונות סדר יום ( דירוג ), הכרעת רוב משוקלל , וכדומה .
 14. 14. דינאמיקות קבוצתיות : 1. דיון רציונאלי והכרעה ממקסמת . ( פראדוקס אי - האפשרות של ארו -- Arrow’s Impossibility Theorem) 2. טיפלול ( מניפולאציה ) של החלטות קבוצתיות . 3. חשיבת יחד ( Groupthink ), אירווינג ג’אניס
 15. 15. גורמי השפעה על תהליכי קבלת החלטות ברמת היחיד : משתני אישיות משתנים מצביים משתני תפקיד מבנה אישיות ( ריכוזית , ביזורית , אוטוריטרית , וכו’ ) מורכות קוגניטיבית לחץ פסיכולוגי : רמת איום , רמת הזדמנות , לחץ זמן סוג התפקיד , היקף אחריות , רמת מומחיות בנושא ההחלטה ברמת הקבוצה : משתנים מצביים לחץ פסיכולוגי : רמת איום , רמת הזדמנות , לחץ זמן מבנה פורמאלי רמת ההירארכיה הארגונית , סוג הארגונים המיוצגים מבנה א - פורמאלי רמת הפתיחות של המנהיג , סגנון ארגוני
 16. 16. לחץ פסיכולוגי וקבלת החלטות טיב ההחלטה גבוה - רציונאלי נמוך - קיברנטי / קוגניטיבי לחץ פסיכולוגי גבוה בינוני נמוך השערת עקומת ה - U ההפוכה ( Inverted U Hypothesis )

×