Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

H. arbaoui. adhar d uzar

490 vues

Publié le

Recueil de poèmes kabyles

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

H. arbaoui. adhar d uzar

 1. 1. Tamedyazt Neîîef avar n$il d aéar ! 2007 Lêusin Äerbawi 01/01/2007 Lêusin Äerbawi
 2. 2. 2
 3. 3. 1 Neîîef avar n$il d aéar !
 4. 4. 2
 5. 5. 3 Lêusin Äerbawi Neîîef avar n$il d aéar !
 6. 6. 4 « Iles i$leb tira » Ccix Muêend
 7. 7. 5
 8. 8. 6 Macahu ! Tellem cahu ! Ifûiêen tendeh tessirt Tanezzakt i tt-ssekkren Ireêwiyen n teqbaylit èéaven lêebb s$ur-sen Yir cc$el telha t$imit Sif ay a$erbal-nnsen
 9. 9. 7
 10. 10. 8 Usu n wawal1 Anfet-iyi ad ssefru$ Ahat ddwa g wayagi Ma nni$-d ahat ad êlu$ D isefra-w anfet-iyi Anfet-iyi ard ssefru$ Ad s-ddu$ leb$i i tayri Anfet-iyi ad ssel$u$ Agrud i mazal deg-i Anfet-iyi ad ssefru$ Di llfen-iw ard ssiwve$ Ur t-nnu$e$ ur iyi-innu$ U y-d-ijbid u s-d-jbide$ Anfet-iyi ad ssefru$ Di tirga-w ard ssdave$ Lemmer ay ixf-iw di ceffu$ Si tatut i d-u$ale$ Anfet-iyi ad ssefru$ Ad lawi$ deg ussan-iw Ad tthuddun ad bennu$ S tala$t n wawal-iw Anfet-iyi ad ssefru$ Anfet-iyi d tmedyazt-iw Ad ttcerrige$ ttaru$ Ooet-iyi d tewriqin-iw 1 Usu n wawal : Prologue.
 11. 11. 9 Anfet-iyi ad ssefru$ Ay mazal u d-nenni ara Ay ixf-iw ula i k-rnu$ Siwa lmut u njerreb ara Anfet-iyi ad ssefru$ Lemmer d ayagi ay d ddwa Taqbaylit kker ard êlu$ Ma nâuned aîîan yestufa
 12. 12. 10
 13. 13. 11 Limin Uêeq kra ye$lin Ikker weêd-s Tilufa s-izzin Yiwen ur t-iwunes Irwa ti$altin Äeddi ma ad yayes Uêeq kra nt-irwan Iîîef di Öebbi Tiyersi d-yellan Yini-as ad tâeddi Mi s-zaden i$eblan Miga ad i$enni Uêeq kra yettfan Ives wer t-issin D itri gar yetran Uvan la ttâeddin Yessaram ussan Ar t-id mmektin
 14. 14. 12 Tilufa Err ay ul-iw tessusmev Aîas ay teddmev Tilufa sennig lêeq-ik D lmeêna segmi d-tekkrev Teççiv tessagrev I yâeddan f tqerruyt-ik Ass-a mi ara nt-id têesbev Amek ur tejhilev Twehme$ deg umkan-ik Uêeq kra tewwet ddunit Ur yerri ti$rit Yegguma ad yerr ttar Aql-a$ am waman di zzit D ccedda tugar talwit Nessen$al-itt tettaççar A wi issefragen targit Urga$ timsensit Di ééher-iw la tettqaqar
 15. 15. 13 Aql-a$... Aql-a$ acu ara wen-nini Ma neêka i ééebra tefla Ngehhem lhem s tsusmi Ne$leb lêif s isefra Aql-a$ nettderrio taswiât Ma yella ma ulac neûber Nettarra s tfenîazit Am uxnaq s iri n lebêer Aql-a$ ne$leb amemmay Deg wasif iqubel avu Yid-s la yettemâetnay Yerwa ugeswaê kennu Aql-a$ am tagest n rrmel Sami-tt d asami ad d-teddu Di ééher-nne$ la nneîîel Äezzit-a$-d la nettru Aql-a$ acu ara wen-nini Necba deg uéru alemmas D lêerû ani$er yezzi Itxed asenned akk fell-as Aql-a$ ad iqil Rebbi Ula di lâid wer nefriê D itri-nne$ a medden yexsi Ur t-id iceââel ujajiê
 16. 16. 14 Ay ifer n uzemmur Nbub adrar $ef sawen Neâya berdayen Ula wi irran f ukessar A$ilif d lemêayen Ma drus i $-yu$en Amzun $ef Rebbi nugar Ru ay iéri d idammen Daya i k-d-iqqimen D tas$art-ik i d yir s$ar Ay ifer uzemmur Isgamen ittuzur Err-a$ seg ul ay tesâiv Mi nezha ayyur Aseggas d amur Ini-as i Rebbi teb$iv Ay ifer uûefûaf Zegzawen d axlaf Maççi am nekkni d arafu Neéra tesmeî nettsaâaf Nettlawi imencaf Wi ib$an iâeddi yeknu
 17. 17. 15 Ay ile$ n taga Yesgamen ar tura D ddunit i ak-yefkan Maççi am nekkni da Ur a$-tefki ara Üaêêa di ééher afuêan
 18. 18. 16 Ti$ri Nenna-d awal yu$al-d Yennak ur ufi$ yiwen Kkate$ lêes ulaêed Ad s-tiniv ulac-iten A kra t-issexdamen rret-d Nevrura akka d asawen Ayen a tiggad n Rebbi Nettleqqim di lmeêna-nne$ Akken i tt-id nebna te$li A wi iddern ard ad tt-nezde$ Tawenza yecban tagi Lemmer d lka$ev ad t-cerrge$ Kan akka i d-necfa rexûit Nerwa lqub d rregmat Mi d-nenîeq nerna ti$rit Seg ufus n wid $ef nekkat Newêel d imsellek ulac-it Am leêrir deg tzegg°art
 19. 19. 17 Wi i d-yusan irr-a$ deg yidis Yinak ur teswim ara Anwa avar ur a$-neâfis Am leêcic deg lqaâa Ula wi i s-iddemn afvis Daya i ylaqen i ééher am wa Akka i d nekkni g zik-nni Taûebêit lhem yekker-a$ Maççi d ccedda ay nugi Maâni ta bezzaf fell-a$ Ma neêka i wuzzal yefsi Abbuh a Öebbi ççant-a$
 20. 20. 18 Tuzzmiwin Ussan deg ussan Ayen xfifen ma ad yezder Urfan deg urfan Win êuzan ma ad yessenser Ini-as di lêwemman Wi ib$an as$ar ad t-inoer D nekkni i s-innan Tizzelgi n umger temger Asefru-w d nekk i d-iqsed Ur d-lhi$ a gma yid-k Anef-as i îîlaba ad temmed Akken i a$-d-iwwi ad nsellek Ma tella zzyada nâemmed Tarewla sseg-s ulamek Ur yesâi êed taylut-ik Keçç tettcuffuv deg yilem I yi-i$aven d nnefs-ik Mi t-teff$ev d acu i k-yexdem Ruê teqqimev d yiman-ik Tezzmev-t uqbel ad k-yezzem
 21. 21. 19 Kkes f rrezg-ik îîlem Terrev-t-id $ef rray-ik Ur smiri ur d-ttagem Siwa keçç i d axûim-ik Terouv ad ak-d-tseggem A lêenni wwten ifassen-ik Kker-as i ttejôa-k fres-itt A win ivallen i yefri Tifest n nnger tettawiv-tt A lxir-ik i tettfukti Ar ttawi lehwa âass-itt Tef$ev-d ay im$i abeâli Tefkiv i lâib tameééu$t La yhedder tesmuzgutev Lxir u k-yufi tawwurt Si lewqam i d-teqqersev Ay amaâiz $ef teérut Ur teksiv ur teqqimev Times teb$iv-tt Abbu tugiv-t Teb$iv ad tbeddel ddunit Awal tenniv-t Wayev terriv-t Te$liv-a$ $ef teqbaylit Kulci teréiv-t Iqqim cwiî Tettkemmilev-as di targit
 22. 22. 20 Lêeq teériv-t Lbaîel tgiv-t Yerna la teqqarev a lêeq Abrid teooiv-t Ubdis tewwiv-t Siwa rray-ik d amrafeq Alla$ tesâiv-t Nncaf teôwiv-t Temmut teqbaylit menîeq I keçç a gma i d-ikecmen R rreêba ur tessinev ara Tzeddwev la k-d-kkaten Lfayda di tneggura èer tura amek ssusumen D awal-ik i d menwala
 23. 23. 21 Tikli-nne$ Sani akka ttedduv sani Ay aseqqav $er tikli Ad k-ini$ tezwarev-iyi Lemmer ulac-ik deffir-i Acu akka d-trebêev d acu A win inehren agu D rray izleg am yeflu Teksiv anda ulac avu Ayen akka têecdev ayen Kif aéar kif afriwen Tecbiv di ééebra asîenîen Ala ûûut i k-yeççuren Tagmat annar Di ccetwa la sserwaten Tagmat affar A taneqqalt gar-asen Ma tettnekkar Icveê êirruc Wwet-as ay abuâemmar Yuoew ukerruc Teqqimev a îîejra n ujenoar Iruêen tquc
 24. 24. 22 Nruê nexsef Tessuli-ya$ asawen Nenna anef Ad neqqen d izelmaven Imi tcennef Iwwev-d lexbar D lêila yewwet i$isi Ni$ ay am$ar Leqrar-is d taruéi Ur tettnejbar Irgazen awal Taqbaylit r din tekfa Wi ur nesâi azal Yini-as ulac di ssuq-a Ar s-d-nu$al Aql-a$ nedduz Illa gg wawal d uqalus Nxeddem azduz Ay at Rebbi get-as afus Irna s wannuz Ihder wungif Ma d keçç ay uêdiq susem U$al di rrif Üaêêa di ééher imqeggel Ur d-itett nnif
 25. 25. 23 Terbeê tufa-t A seksu seddaw texsayt Kulci nwala-t Tettarew bibras tezdayt D lêal yefka-t
 26. 26. 24 Lezzayer Ay urfan m-iddan s-usu Ïul n yiv kem d aneqleb Ass yulin ad am-yernu Ïul n wass kem d agrireb Amzun tewwiv deâwessu Ussan-im akk d lme$reb A lehna-m s-igla wavu Öou ad d-ires ad t-nqelleb Ur temniâev ula g unebdu Tignewt-im tezga texreb Win yeb$an tazmert yeêlu Rebbi iseffev iketteb D nekkni ur neqqim D iggad nniven ur nu$al Nsemmeê gg uqdim Ma d ajdid ur a$-yuklal Tamusni-nne$ wer tt-nefhim Di tmusni n medden nfetter Neffe$ yerna mliê S te$ruvt lebda newwi-tt Lemmer di terbiê S nnver i trebba tnisit Cc$el wer nexdim melliê Ard imsus mi as-nekker
 27. 27. 25 Tissas ay udi A tirgit tt-iddan f waman D aff°ad wer nesâi Nettmettat uqbel lawan Ay asmi te$li ur tem$i Tenger qbel ad tt-id tger Lehdur d ayla-nne$ Ma d ixeddim $ef Rebbi Ay yellan deg-ne$ Siwa ulac la d-yettvilli W’i s-yennan tizzelgi-nne$ Iseggem-itt-id ma yezmer Nneddeô f lewqam Nekkni deg-s la netthuddu Nnehhu f leêram D nekkni deg-s nteééu Ne$leb izan mi tennam Di tfuêanin i ngemmer Ta$ennant a kem Yerran ûûwab $er deffir I nessen ad neévem Nekker-as i tyerza s wenyir A ccix ittdeêêin susem Ïaqqa n ujram d acekker
 28. 28. 26 Nekkat di leêkem D nekkni deg-s nâedda D irgazen d yilem A nnger-im a tirrugza Susem-a$ ay aêbib susem Mi ye$li lbaîel ad t-nesker Ay akken neskiddib Armi ula d lekdeb yumen-a$ Win yeêwaoen lâib Inadi-it-id $er $ur-ne$ Si zik i t-nesâa d aêbib Nekkni yid-s akken i d-nekker
 29. 29. 27 Amsebrid A wa i $-d-ibedden f tewwurt Ulac-iya$ a wlidi Maççi d abrid ay nemmut Si lemêibba am wakkagi Ad k-in-fke$ tameééu$t A wi ijerrben mel-iyi Ddwa n tayri ma d tatut Ddwa n tatut ma d tayri A wa i $-d-ibedden f umnar D acu d ssebba n trezzaf Ma d tawatra la k-neqqar Ur nettak u d-nettaîîaf Tekkrev ad tsahlev meqqar Lembat leêram d aseîîaf Ma d nekkni ur ak-nefki avar Ur ak-nelli d imsuεaf A wa i $-d-ibedden f targit Neâya di ûûyada n lexyal Akka i k-nâus di ddunit Ammar ad k-id-ifk lêal Nâus acemma ulac-it Ur qrib ur âlaêal
 30. 30. 28 A win ur d-tgir tewwurt I wacu llant tewwura Nettu amek tga tsarut Ur nleddi ur nettarra Ula ma ngen nesêuzgut Lemmer ad k-id-tefk tnafa A win ur d-ifki ubrid D acu $-t$ilev a winnat Am gujilen ay nessikkid Ansi ara d-tejbuv ahat Neroa-k am ayyur n lâid D lxiq am ugris yekkat
 31. 31. 29 Imusnawen A wi issefran fell-awen A kra yezzizdigen awal Nettargu addud yid-wen Tedâum ad $-issefk lêal Nxaq abbuh anda-kwen Rret-a$-d la nessawal S nnif i s-tekkrem Nenna-yas akk d lmuêal Imi yes-s tumnem Walit ass-a amek tu$al Tejjuooeg tesgem A sseâd-nne$ mi s-nval £er-ne$ asirem D ayen ur d-iqeîîeâ wawal S kra i a$-tennam Ass-agi neffe$ akk $ur-s S kra i a$-d-teooam Neqleb-it-id mi teêreû Mebâid i twalam Ayt usekkud imkemmbeû Am akken teéram Yas-d wass ideg ad nxelleû
 32. 32. 30 Ma txemmem asefru Ala lmut ur ittmettat Ibdded am zezzu Loil i s-yedlan yufa-t D ccetla n leêlu Issa$ i medden tafat Yes-s i nettaâu Ula ma deg wallen ssnat
 33. 33. 31 Mel-iyi ay amusnaw Nezzwer lmaâun S annar uqbel izgaren Nezwar-d s lemâun Ur asen-nhegga uêdiqen A kra la ycennun I tura wa $-d-ifehmen Mel-iyi ay amusnaw Ansi d abrid r tmusni Ma d win i teçça nniyya-w Ne$ d win n tiêerci I têerci ma tessufu$ I nniyya ma tga tili Gar tmellalt d tnicca Ansi d abrid $er tayri I tayri anda tt-nettaf S ufella ne$ teddari I wuffir amek ara t-naf D lmektub ne$ d anadi I wnadi ma ur immxallaf Gar umeggal d usuki Tiyita n wulman d aslaf Ansi d abrid r imeîîi
 34. 34. 32 I truéi ma tif kennu Kennu ma wer tt-yif tikwal Amek i la yrekkeb wavu I tt-id iêeggu wawal I wagu icqirriwen avu Mel-iyi $er tura acêal I d-nelêa ara nelêu Deg yiberdan i a$-mazal Mel-iyi ay amusnaw Lfiq ma mççi si tkellax Ahat ad yi-tfak tazzla-w D acu mi yezmer ulexxax Rrbeê ma mççi g lexsara-w Ma la yessebdad wesyax Mel-iyi ay amusnaw Amek akken i tt-bdan lecyax Am ass-agi am yivelli Di nnâi-k i tewwa tevsa-w I yiîij mi ara ye$li Attan lfayda n tirga-w Wa yettru wa yett$enni Wa yregg°i wa yessefraw Mel-iyi a tamusni Ansi i d abrid s amusnaw
 35. 35. 33 Mel-iyi ay amusnaw £ef te$rast n ugayemru Ma d tamment i d l$ella-w Ne$ ka din d avu f wavu Mel-iyi ay amusnaw D acu ylaqen deg-s nedhu D acu ara ççare$ lêila-w Ma d irden ne$ d asefru I laûel ma ad yessenûel Am uzrem di teglimt-is I sshala ma di teshel Tem$er ma tessen lêedd-is Melmi la ttfant lemkaêel I yteddem baba-s f mmi-s I tegmat amek t$emmel Amek i tettruéu g uâeddis Mel-iyi a win yessnen Ansi d abrid $er Rebbi Issakser ne$ yessawen Imzuéed ne$ d ilili Amek i zeggren ur bezzgen I tt-ttaken wer telli Tinev-as i tfelluct yumsen Tezzizdig xas akkenni
 36. 36. 34 Taqbaylit ma ad d-tennunet Anga akken i$ab usevêi Leêya ma ylaq ad tt-nekkset Ma s lâib ara nâeddi Anef kan maççi d yiwet Äad aîas ur d-nenni Ayen i d-tenniv ma ad yemmet Ayen terriv ma ad yem$i
 37. 37. 35 Lemâun A ccix yekkaten asefru Ay afûiê efk-i s lemâun D acu ara s-rre$ i gma-ynu I gezzmen deg-i irennun Aseâdi ixeddem-as wavu Ara s-teqqarev ay aâeggun Ihedder yeqqar Im$i n ûûaba meâqul La yettban deg uéar Seddu n tmurt i d-yettmuqqul Qqar-as rou meqqar L$ella sked $er yifer Üûbeê i tt-ferqen Iqqar ûûyada akkenni Ime$ban yeîîsen Anef ad rwun taguni Qqar-as akken nniven Nnûib useâdi yeffer Iheddeô iqqar-as Ittban usigna ss tekkat Argaz d aterras Tayerza nnan d aêeôôat Qqar-as i tkemmlev-as Awal maççi d asifer
 38. 38. 36 Ini-asen Ini-asen ay akal Iîij s u$erbal Ala wi ur neâmir Ini-asen ay ak°bal D ixulaf acêal Yiwen ur a$-yezmir Ini-asen ay awal D acu i d raûlmal Muêal nettwexxir Ini-asen ay uzzal Layas d lmuêal Di ûûber nettûebbir
 39. 39. 37 Itran d i$essan Itran maççi d i$essan Tuzzya maççi d aserwet Ivarren amççi d iéuran Timâayin lamççi d yiwet Anef ay aêbib anef kan Ikkat uvebbal newwet Am uéar am yixf D nekkni i d tarwa n lmuêal Gzem-a$ ad d-nexlef Nettmettat la d-nettu$al Te$liv-d deg u$aref D-ikkan nnig uâeddal Di tjaddit neîîef Am ttejôa deg wakal Tagmat ss i nemlal Seknet-a$-tt ad tt-nessusef Yes-s ar dawen-neggal Ar yid-wen tundi tesref Zwaren-a$-d awal Iggad iteff$en i ûûef Deg urebbi n lexyal I yeçça tibêirt yilef
 40. 40. 38 Aql-a$ nettxemmim D acu i nexdem mi $-tenwer Mazal ur nefhim Wi issnen ad $-tt-id ifesser M lmaâun aqdim Iooa bab-is deg yiger Ur yer$i ur yeqqim Ur yeâni êed ad t-yaker Wi ib$un yet$ewwet Awal u $-t-itekkes ara Imi d$a ad nemmet Tasusmi u $-d-tettarra ara Nenna-t-id slet Tinim-t i yineggura Tirrugza yiwet Irgazen ur âdilen ara Negrareb am u$erbal A tiéra la d-nettmagar Tin i$ef neffal Tayev d irebbi i s-neggar D acu i a$-mazal Tura mi nerra f wkessar Iooa-ya$ wawal Äezzit-a$-d d imengar A Kem iâussen times Ttxil-m efk-a$ asafu Wagi i $-d-issekfalen i$es S adif i la $-d-iteddu Gezme$ ka cerke$ yid-s D temsalt-nni i$ef nteddu
 41. 41. 39 Keçç izeîîen tirga Èèev-ane$-d a gma yiwet Zun tagmat tella Di ddunit-a teîîuqqet Tekfuv-tt akken i ak-ihwa Mi éri$ di tidet qlilet
 42. 42. 40 Iberdan n tegmat Tenniv aha berka Te$li-d lmut Lli$ ur yeddim ara D ifer n tzemmurt Fek-a$ ay aêbib lehna Serreê i taluft Nekk éri$ netta yeéra Lexbar taylut A win tt-ihudden nni$-ak Tagmat yid-k d i$isi Ma d iîij um as-ri$-ak Awer a gma d-tcerqev fell-i A win tt-ixedmen yerwel Akka i d lehna zi$enni Ma telliv a gma d lefêel Rnu asurif s$ur-i Äemmde$ abrid-iw weêd-i Xas d uguren ard idemmek Yir tagmat am ilili Rriêa n tiéedt ulamek Xir tesliv-ten a gma zdat-i Wala ad ten-ini$ deffir-k
 43. 43. 41 Tagmat-nni if nettêafav Keçç tekkiv-as-d swadda Tesdunfiv-tt ur tessetêav Wi tesâiv d gma-k tura Ula d taqbaylit-nni I s-nni$ cerke$ yid-k Ufi$-tt $er lberrani Ur tt-ufi$ a gma $ur-k Ayen teréiv ad s-kemmle$ Zi$ diri wi ittêezziben I tesle$zamev ad t-rrée$ Nekk yid-k win yu$alen Ula d taqbaylit-nni I teqqarev akka i tt-ssne$ Tevêa-d zi$ maççi akkenni Yya-d tura ad ak-tt-mmle$ D acu d-teooiv d lâali-t Akken assa ad k-id nettmekti Ay uccen yeksan tajlibt Ameksa d Sidi Rebbi Ula d taqbaylit-nni I yezgan lebda f yiles-ik Ini-iyi a gma ar melmi Ara d-tban deg lec$al-ik
 44. 44. 42 Attan tewwurt ad tt-tekkev Ma ur tt-tessinev ad k-tt-mmle$ Mi teb$iv ad d-tu$alev Äeggen-iyi-d ard ad ff$e$ Ula d taqbaylit-nni I trejnev îîallaye$ Ma ooi$-ak-tt a gma akkagi Ccla$em-agi arda ten-ooe$
 45. 45. 43 Acewwiq Tiydert n yiger Yugin ad tekker Lec$al d aslullec Maççi d akeîîer A îîejra yfires La yesgamen tses Wi iîîfen di Rebbi Tameddit ines A tara yfelfel Yurwen têawel Win tt-ibnan f ûûeê Xas ad iâeîîel
 46. 46. 44 Idaren2 A kra yteff$en $ef leswaq D lexrif iffe$ unebdu A lemâani d iseâlaq Ay iêeddaden usefru Awal amek i as-ilaq Ma ad t-nessiwel ne$ ad t-naru Ay amedyaz $er tmeééu$t Tiwizi teêwao afus Wa yhedder wa yesmuzgut Awal nnan s uqerru-s Wi i s-islan miga yeêku-t Ittekki deg usnulfu-s Ay amedyaz s usiwel Ini awal tedduv deg-s Kra din n sser baîel Tameslayt s rruê-ines Kulci ma yruê ad t-neqbel Ar nefk afus deg yiles 2 Idaren : Awal n taggara.
 47. 47. 45 Taqbaylit seg yiles akin !
 48. 48. 46 Ay irgazen ay arek°ti Win iâeddan ad t-iârek I yifassen idda leb$i Ard yerrugzi ulamek Ur ittadded ur i$elli Iqqim-as-d ard isellek Tivt tekkat Tayev a tettru Nnger tamawt Yuoew qlilu Tenza tsemmamt Iqqim leêlu Anti lmeênat Ata yemru Ka yura Ka ad t-nettaru Serrêe$ i uvar R tmurt a medden i yeâjel Nni$ wissen Ahat din mazal laûel D acu i n-ufan Sen$el ay iéri-w sen$el Llahlêed Ula d tissent tbeddel
 49. 49. 47 Tagrest tecbeê s tmes Rnu ula d adfel $ur-s Adfel ishel ad yames Ishel ad ikkes Ttejôa n uêdiq tefres Wi iâeddan ikkes Ungif tawekka-s yid-s Isseâlaf dg-s Am wadif yezde$n i$es
 50. 50. 48 Taqbaylit seg yiles akin !
 51. 51. 49 A gma nni$-ak A gma sli$-ak Lefhama tezwar te$ruvt A gma nni$-ak Tiréi n tmellalt di tâebbuvt A gma ggulle$-ak Afvis-ik ma tesrusuv-t A gma sli$-ak Tezdeg tebâen-tt ilefvan A gma nni$-ak Ilefvan tebâen waman A gma qwi$-ak Amek i la tegganev uvan A gma sli$-ak W’ur neqbiê yezga yexûer A gma nni$-ak Wi izemren yelha uwexxer A gma qqare$-ak Leqder ittrebbi aêebber A gma sli$-ak Teîîsev akud ittâedday A gma nni$-ak Rebbi yetteww yessewway A gma nnan-ak W’ib$an i yelhan yaéay
 52. 52. 50 A gma sli$-ak Ikfa lxir deg watmaten A gma nni$-ak Tagmat g sin d asawen A gma vemne$-ak Tameddit-ik d acciwen A gma sli$-ak Agaver tegra tweggirt A gma nni$-ak Teddun yirden $er tessirt A gma qqare$-ak D iberdan akk teqbaylit
 53. 53. 51 Kenwi Nnan ééerb i wuêdiq A wid wer nefriq Gar weârav d wesniger Tudert-nnwen d iceqqiq Ur tebvi ur telsiq Ifka-kwen ubrid i yenker Tadukli-nnwen d axenqiq Rni$-tt $er lxiq Ne$ yif-itt ahat sser Kulci txedmem-t I yegran d ayen lâali Kulci tessnem-t Ay asmi tewwi ur terri Am lme$reb Lec$al-nnwen akkenni Ternam lekdeb Ay iêeddaden n tselbi Ansi tekkam Tecbam di leqveâ n tefrut Ulac lewqam Ay imeêbak r tzemmurt Am yir nnâur Yufgen ar times yemmut Ternam lehdur Ay ixemmasen f tatut
 54. 54. 52 S kra te$ram Siwa ta$ert uqerru Ternam-d îîlam Yufa iman-is bururu Am buseîîaf Di lexûara i yettsudu Ternam zzâaf A wid turar deâwessu D acu teb$am Mi tâuyrem al$em s ûûber D acu tenwam Mi teêreûm azger s i$mer Am twekka Cc$el-is ala asexûer Ternam tavsa A wid tt-ittagmen tenqer
 55. 55. 53 Ini-asen ay avu A wi i n-yulin $er $ur-wen A kra $-yeîîfen taqbaylit Tamusni têemmel asawen Nekkni asawen nekreh-it A wi i n-yulin d asawen A kra $-ivmenn tameddit Taqbaylit d mm afriwen Nekkni amured ulac-it Ma ad truêev ay avu Ad k-cegâe$ $ur-sen D uvar-ik ddu Ttxil-k in-asen Aql-a$ nettraou D acu ara $-d-rren Nzerreâ ur d-mm$int Waqila ad nâeddi ad neqqim Acu ur a$-d-rnint Fell-a$ urfan d ameççim Leâmer da$-xvint Ula ma nngen nettxemmim Ini-asen i tejmilt Deg wavu ne$ deg uclim
 56. 56. 54 Ula wi i wen-inin Nekkat d wavu itennev Tu$ izwar limin Ad nruê anga ad nesselqev Dayen ad nekkes akin Ad nbeddel awal s wayev Ini-asen ssalin Äyan di tyerza n lka$ev A tanqelt-nnsen Tesse$val âeddi xerref Xvu-k tixer-asen Hder ay aydi ad nesseglef Day vellsen dayen Am tyuga deg uvref Ay avu anef-asen I ynifif melmi i yeîîef Nutni : Ay avu err-asen Akka wi ixeddmen s lmul Sken-asen ad éren S kra yeff$en di lemtul Ini-asen ad ferêen Xedmen taqbaylit seg ul
 57. 57. 55 Err-asen in-asen Asirem iddari layas Mi ruêen ad aysen Übern ard yali wass Ansi tti$ilen Ddunit tebna g yiwwas Ini-asen a tarwa Ula ma zzman ihwah-it Xas terra tmara Ad t-ternum s tfenîazit U ttayset ara Yal ass isâa tameddit Kkes-asen a$ilif Ini-asen ay avu ssefrut Tasusmi n wungif Irbeê yesserbeê tatut Ini-asen ay avu D nutni i d adif n tmurt
 58. 58. 56 Imnayen n wawal Aql-a$ nessendaw Aql-a$ nessefraw Taqbaylit ur tt-iqviâ êed A$fal ulaêed Yak ay amusnaw D isefra i nxeddem Maççi d igeévem Di tzeggart irran avu Wi ib$an asnulfu Awal d aleqqem Aql-a$ nettâassa £ef teftilt nesâa Ay at wavu tt-yeggunin Deg wid i tt-yugin Aql-a$ nettarra Aql-a$ la ntelles Di laûel nferres Awal d-ooan la yteddu Aql-a$ nettazu A Ccix-nne$ deg-s
 59. 59. 57 Tagmat-nni Amek ara k-semmêe$ Keçç deg-i la tett$iziv Ruê a gma ad k-neddôe$ Nekk nni$-ak keçç tesliv Lemmer ad k-in-êasbe$ Ad teff$ev aglim telsiv èri$ ur tbeddlev ara Ur tettbeddilev da$enni Akkagi i d keçç kan akka Sked di teérut-nni Ruê a gma u d-mazal ara Ur mazal tagmat-nni Nessawel i tegmat yeêfan Nettargu deg-s temsed-ed Mi d-nezzi d wayen yevran I yessefraêen ulaêed Tagmat ideg ulac laman Ay iâdawen qerrebt-ed Nessawel i tegmat yenfan Mazal-a$ nettader-itt-id Amzun texdem i yelhan Yes-s ass-a nettmekti-tt-id Yir tagmat am usennan Mi yerreé âeddi kkes-it-id
 60. 60. 58 Nessawel i tegmat yekfan A tinexsas terramt-ed D tigad-is i $-d-ismektan Ay atmaten llahlêed Yir tagmat ay izerman Mi teooam tuqqsa int-a$-ed
 61. 61. 59 Ungif A win ittruéun lêeq Ijebber-it-id s lbaîel Anda s-tenniv iceqqeq Din a nniyya ay yeddukel A win isseêmawen afus I win d-tesseêma téayert Ul-ik yu$al d ayeffus Asmi k-id têuz t$er$ert A win ittqaqaren avu Mender teîîfeîv-t ne$ yeîîef-ik Anef i rray-ik ad k-yerwu Am uje$lal yettawi-k èer aâaôus ma ad k-yernu Ne$ ula d win ma yeqbel-ik Ay isegni deg yibidi La tekkatev la tettruv S acetki tezwarev-iyi Win tufiv ad as-teêkuv Ruê telhiv nekk dir-iyi Aksum-iw awer t-terwuv
 62. 62. 60 Ay azrem d-iger uqelmun Ma ur câife$ ard u$ale$ D ul-iw-agi i d aâeggun Wi i yi-d irun kan umne$ Tti-d d loennet ttargun Gre$ di tmes ad k-ooe$ D acu k-id yerran A lmal iooan tajlibt-is D keçç i s-innan W’ur ten-nesâi amarezg-is Lhedra zware$ nni$-ak-tt Ur tekki$ di nndama-yis Tagmat am tagi rni$-ak-tt D tazegg°art axir-is
 63. 63. 61 Susem ay ul Susem ay ul i ak-nenna Labas ay nella Tiswiâin ilha lekdeb La k-neqqar u $-yu$ wara Ma di yella kra I d-mazal xas ad t-ikteb Nettargu ayen nesâa U $-d-iûaê ara Leb$i yezwar uêezzeb Mel-iyi d acu tewwiv A win i d-imm$en yeêweû Ur txemmev ur as-tenniv Ulamek i t$edre$ yeîîes Muqel iman-ik ad twaliv Win k-israêen ad k-id iâves Tevra-yak a gma ur teériv Am ufrux yukren lqefû D acu tewwiv ay aclim Baxlaf avu ara k-yawin I rray-ik anda n-yeqqim Hat akka ytezzi kan din Ittâawad i yilem llqim D ûûaba tu$al ssin As$ar uceâwaw tinim Melmi akka i yga tirgin
 64. 64. 62 Ma âunde$-k am keççini Gi tesxuxxud deâwessu A tissirt-ik $er yefri A la k-teééav yettruêu Üûwab yessilqiqen ansi Xas afvis ur k-ittruéu Tirrugza-ynek d iqecci Taqbaylit-ik d arafu A win i t$ull lefhama Xas leqraya tefka-yas Leêsab a gma d iqerra Ivarren xeddmen fell-as èri$ ur tefhimev ara Azger iteqqen $er gma-s Ruê ul’i k-xedme$ ara Di teqbaylit nettwalas
 65. 65. 63 Tizi n leâmer Bedde$ $ef tizi n leâmer Wala$ akk i d-nesâedda Tudert teêwao awexxer Teméi u tesmuzgut ara Ass-a iwqem ne$ yexûer D ayla-w ur t-nkire$ ara Bedde$ $ef tizi n leâmer Vegre$ tivt-iw $er wussan Ula wi ibdedn iûeffer εεXemmen akka zrebêen âeddan Kifkif a meééi meqqer Yiwen ubrid i $-yefkan Bedde$ $ef tizi n leâmer Ïîfe$-d akk ddunit-iw Wala$ abrid i d-nenoer Amzun d ajgu n uârur-iw D kra ay ul-iw ay neûber D kra i nesâedda ay ixf-iw Bedde$ $ef tizi n leâmer Wa yesfav wa yessusuf D acu d-mazal ad t-nn$er Si laman d-iooan lxuf Llahlêed neste$fer Ur yekmiz êed s uzegvuf
 66. 66. 64 Inig Serreê-a$ a tamurt ad nruê Leâmer d amecîuê Ulac di tudert-agi Loerê infufed $ef leoruê D ééher-nne$ icuê Ittak-a$-tt-id s uwehhi A wi iddern izhu ciîuê Xas issufe$ rruê Ste$firelleh a Öebbi A lxiq d-idlan tikelt-a Amzun tefra d wawal-is Armi kwen-ijerreb akk tura I t$eddam deg watmaten-is Iâya seg uzekka-m-zekka I yruêen deg ussan-is Maççi d cwiî i yeroa I yernan deg uvan-is Armi dayen ifaq ass-a Yid-wen ma yvewwel i$imi-s D âyun jjuogen yiéra Ur d-ttali tewriqt-is D ayen akk i t-yeooan yerfa Ad iruê mebla leb$i-s Iqbel s mya d l$erba Wala s yiwet g wakal-is
 67. 67. 65 Gar-awen nvaq nekkufer Siwa Rebbi mu neêka Anta tagi ur d-nmuger Ala lmut ur nesâedda Am w’ ikemmzen i yefker Yid-wen akken i a$-tevra Ansi wen-d-nekka d inker Caylelleh tirgit tefla Zik demmren medden ndemmer Armi d ass-agi berka Teméi-nne$ tâedda tenser Ur neéri ansi tekka Ad neffe$ am wawal d-nnger Tamu$li r deffir ala Kker ay ul-iw ma ad nezger Rebbi anda teddiv yella D acu akka nesâa ad $-d-iîîef D acu akka nesâa ad t-nawi Igra-d a l$erba nwulef Ardeqqal d acu-tt tagi Kulci-nne$ alma s ucennef Yusa-d leb$i-nne$ imnuksi Win tufiv ad k-d-iûerref Ma nerra nedmu f kulci W’ad $-d-irgem w’ad $-d-issusef Awal ur a$-d-ittali Nettawi ubdis nverref Wala ad nâaned i$isi A wi irun ard yeccef Maççi s waman s imeîîi Si îîaqa n yi$eblan nenzef A tas$art icban tagi
 68. 68. 66 Yif-a$ di lqefû imerqem Xerûum win yenza s wacêal Gar-awen ur nesâi amsawem Xas nessafag tixellal Abbuh seg yi$eblan neôdem Newwa yesseww-a$ lêal Aéar $-icudden ad t-negzem Ad nruê iqqers u$erbal Wi $-ixemmen ar s-nxemmem Lxiq-nnwen d lmuêal Cwiî n tmurt aa nejjem Ad tt-nelâeb deg-s i $-mazal Nesâa k’isefra ad t-neddem Lakked tkemmict n wakal A kwen-neoo mebla asellem W’i d-yu$alen awer yu$al
 69. 69. 67 A wi innu$en d wi i t-yifen A wi innu$en d wi i t-yifen Ula ma ad yexser yerbeê Ad t-ijebbed d asawen Attan lfayda n ûûeê Wamma s wigi $-d-imutlen Kra din akk d asgerweê A wi iddan d wat wawal Ma ulac akk ad yessefraw Muqle$ s adfel d amellal Muqle$ $er lebêer zegzaw Kulci s leâtab i t-nettnal Ur d-ilul êed d amusnaw A wi iâunden axir-is Ad ittasem ar t-ilaêeq Ad iddu di loerra-yis Ssuq-is ar t-isewweq Wamma i$isan am nekkni Ulamek irgeln ccqayeq A wi issawven di tmusni Ulac tin i s-idergen Issen-as i ddunit-agi Imsefham yid-s s wallen Watayel nekkni s wigi Nettawel ula g yisemmaven
 70. 70. 68 Awufan ul-s g ufus-is Imel-as amek ttêemmilen Ar s kra is$er ussan-is U$alen-as deg yizegzawen Iâyu ittâawad leêsab-is Zi$ lemêibba akken nniven A wi iqqimen d win issnen I temsal iddem aqerdac Isqerdic deg lemâayen Xas ar tamusni amenâac Wamma s wigi i $-d-imutlen Caylelleh tawwurt ulac
 71. 71. 69 Taqbaylit Freê a taqbaylit freê Wi i yezmern ad am-ikkes S kra n wayen ibnan f ûûeê Maâlum tameddit ines Akka i d-necfa D kem si lêif $er lêif Siwa lmeêna Deg tenyirt-im ya laîif D lhem yezga £ur-m am tazart di lexrif D itri-m yensa Ula g tirga-m d a$ilif A wer ttêeqqiq Wahi d iîij-im kker Ay yettreqriq I zik-is anda yeffer Xas kkes lxiq Iruê îîlam yenduder Ansi ikka îîiq Nnan ad d-yetbeâ liser
 72. 72. 70 Tufrar tagut Iûfa-d lêal d ayen kan Telli tewwurt Ïîlam ala ayen iâeddan Tekcem tefsut S yijeooigen dam-yehwan Teqqel-am-d tmurt A yemma-s i tt-id yesâan
 73. 73. 71 Tajmilt Semmeê-iyi ard cnu$ fell-ak A win $ef yeêbes wawal Anwa akka zeglent tirga-k Taggara izgel-ik lêal Acêal teréiv d isegni Tewwtev iîij ad d-yu$al Tewwtev $ef lehna ad tili Taggara budden-ak ccwal Semmeê-iyi ar k-id-bedre$ Tura mi $-zellgen wussan Ula yakken ur uyise$ A ten-id-terrev ar akken llan Semmeê-iyi xas tettsetêiv Teériv di medden stufan Cc$el-ik ard ad t-twaliv Tekksev-t amzun d asennan Semmeê-iyi ar k-id-mmekti$ Ula ma deg waya nxuû Kan akka g wasmi d-cfi$ Nesrus i wuêdiq afus Xas zik-is acu ad k-ini$ Ittawi-ya$ d uyeffus Xuvi mi te$liv $li$ Fell-a$ i yefka aqerru-s
 74. 74. 72 Semmeê-iyi ar d-bder$ isem-ik Keçç ur nenéim deg yise$ Ula ma yexdem ufus-ik Awal ur k-id-iteffe$ D ulac terriv iman-ik Tenniv lemmde$ ard mmte$ Telhiv-d d teqbaylit-ik Tenniv d ayagi i yessne$ Semmeê-iyi ar k-ssefru$ A win yugin ad tt-iffe$ Amzun ur tt-ibli ur tt-yu$ D keçç ssne$ ay ssne$ Nekkni nelha-d d umennu$ Keççini d leoruê-nne$ Xas teîîfev-d izem g umeééu$ Tenniv d acu akka i xedme$ Am keçç drus ay yellan Cban di tgejda n tafat Yal taluft i d-yennulfan Zzin-as-id am temrart Mi tefra ad a$en amkan Siwa tasusmi tekkat Ataya win d-iâeddan Yawi-tt s uhuzzu n tuyat
 75. 75. 73 Uh ya leêbab Xas ad yefsi ur ittcuddu Yiwen ufus a gma akken kan Yiwet n tivt ula ay taâu Xas tuâa d tama-s kan Uh ya lexwan Ula wukud nemâawan Qwi$ i uzger acerqi Iknan i uzaglu meskin Xas ixva umanun-nni Deg wawal kerrzen i sin Uh ya lmumnin I yu$en irgazen ur d-nnin A win la yesvaven avu Ulac yerna ad itt$alab A win izerreân iléu Kra din deg yimi n lk°ellab Uh ya leêbab Üûaba useâdi f leâqab
 76. 76. 74 Mmuqel a wagi yid-i Mmuqel a wagi yid-i èer zi$ ma ad twaliv gma Ur neooi abrid s tikli F loal-is i d-newwev r da Tineggura ur d-yusi Wissen d acu n ssebba Wissen d acu t-in iîîfen Ahat ur yesli wara Ad tafev d avu i t-yewwten Inîer tzad-as tawla Ne$ ahat d ayen nniven D lweqt ur yesâi wara Wissen d acu t-in yeîîfen Lec$al i yeggten fell-as Ahat ulac idrimen Irna mazal-t f lexlaû Ne$ ahat d ives i t-yukren Yuki-d d tameddit n wass Wissen d acu t-in yeîîfen Twalem iâreq-as ubrid Ahat d rrekba i yxuûûen Ttâeddin êed ur t-irfid Ne$ d ssaâa i s-ixeûren Win isteqsa yeskiddib
 77. 77. 75 Wissen d acu t-in yeîîfen Ahat iruê d imâezzi Ma yella wi i yemmuten Izad-as leêzen ye$li Ne$ yella wi i d-ilulen Anda ara $-d-yemmekti Wissen d acu t-in yeîîfen Awwah yella kra yellan Tasa ur tt-ittkellix yiwen Awwah yella kra yevran Ur tufiv d acu t-yu$en Ay ul-iw yestehza kan
 78. 78. 76 Asertay Äiwed ay aêbib leêsab-ik Äanida n-tettuv yiwen Qir tegrarbev a nnger-ik Tegrarbev yerna f sawen Ara k-id yeêyun d imi-k D netta ara k-yenn$en Iévem-d âeggu ad yexdem Ume$bun $ef laxert-is Ijbed abrid meôtayen Yeâya yu$al s axxam-is Ay atmaten awer tt-tekkrem Taddart-agi tettxelliû Iffe$-d urgaz ad yezdem Dayen içça-t-id wul-is Lhedra ssnat ittwargem Ur yefrié êed s idis-is Irra-d taddart i lexûem Yennu$ ula d yid$a$en-is Ay irgazen a tife$wa Ur tufiv ara xeûre$ Lêerû ur s-zmire$ ara Ad i-d-têellem ne$ ad ruêe$ Tu$al lhiba i trewla Tirrugza ar d-u$ale$
 79. 79. 77 Ay abujad $er tsertit Yergeln ur yesâi tawwurt Aqerru nnig tcacit Xas taérut ma tettruéu-t Ini-as ur yefhim tiqit Wi iheddern ur yesmuzgut Acu k-yewwin s afennan Aêeddad n leslaê-ik Awal-nni wi t-ilan Imi la tleddiv deg yimi-k Ne$ tura rebêen yes$an Yu$al iserreê yiles-ik Bezzaf a wlidi i têercev Tineggura ad ak-d-taâqab Têettbev ur tesseêsabev Tenwiv ddeâwa d leêsab Wiyyak a wlidi ad tnedmev Ddunit-a tettneqlab Ay asertay n tûebêit £er uzal dayen issusem I zzux ittak tawa$it I yexdem ara yexdem Tamu$li ilmend n tcacit Yerna yettnadi ad yeêkem
 80. 80. 78 Amedyaz Tenniv ay aêbib ayen Tettaruv ur d-tteff$ent Amzun iâoeb-ak wayen Yak ula d tira ttfatent Mi tent-iooa zzman dayen Xas ay aêbib cerreg-itent Awal-agi am téallit Ni$ ay aêbib di lweqt-is Keçç tufiv-as i t$imit Aru kan terrev deg yidis Ma d leqraya ar timlilit Tenniv ar d-yas wass-is Isefra am wigi sehlen Ad nekker akk ad nessefru Ttettif deg yimeslayen Wa $ef wa tgev atemmu Ur terbiêev ur rbiêen Siwa taruéi uqerru Acu ay aêbib ad k-n-rre$ Teqqeêqeê ur k-ttlummu$ Ttif xir-iyi ad ssusme$ Meâni awal ad k-t-id kfu$ Nekk d isefra i la xeddme$ Maççi d leqlul i znuzu$
 81. 81. 79 Aêeddad di têanut-is Ur isrusu ur iteddem Ur inecced s cc$el-is Wi ib$an ta$awsa yxeddem Taqbaylit g yiman-is Lfen maççi d aêettem Ay aêbib tebren tes$art Wamma awal-a ma ad k-d-inser Maççi d tamevluât ad tfat Lfen itt$acca asegger Ay aêbib ta d tamedyazt Wi ib$an ad d-iban yeffer
 82. 82. 80 Imennilfi A win tesselqev tsertit Wali sanga k-tessawev Mmxalfa i k-teffe$ targit Ass ikcem-ed keçç teff$ev Teff$ev tamurt n tjaddit D wakal $ef tennu$ev Teff$ev ûûbeê taûebêit D tameddit ur d-tu$alev A tamurt-agi I ten-isâan la nt-tessufu$ A l$erba u $-neôwi Amzun d Rebbi nennu$ A ssfina rou-yi Ma $er yiminigen ad n-rnu$ I weqlaâ melmi A Sidna Nuê ma ad ddu$ Yal tallit tella Myal loil s l$erba-s Mi s-nenna tekfa Attan tejba-d wletma-s Yufa-ya$ winna I k-innan d ifirellas Mi d-nusa lhedda Miga ad nedreg aseggas
 83. 83. 81 A rrwaê i $-yecfan Nugar abrid ay nelêa A l$erba i $-yeççan Anta tamurt i neooa A lferg iâeddan Ini-as gma-s ata-ya A ééher afuêan Yettawin ur d-ittarra Yessa$ lbaîel Amzun d adfel aseîîaf D teméi terwel Xas avu ur tt-id yettaîîaf A tara n lebûel Ad ttru$ kem ttneskaf Mi tt-nugem ad $-ten$el Üaêêa di ééher aqeffaf Uêeq kra ur nenti Liêala-s la tessewham Asg°en ur t-isâi Yeânu-t ma ara d-ye$li îîlam Yerwa d ucali D a$rib ula di lemnam A lbaz mel-iyi I yberriq ma ad yerr axxam
 84. 84. 82 Ini-as ay avu Ini-as dayen iâya lhem D acu yettraoou Ini-as i gma ma d-ikcem Ula ay yekkukru I tmurt ibeddel leêkem Ini-as ay avu Nâus lecvuv n lebêer Ula d asawen Ahat d llabyu ad tt-néer Sani la nteddu D acu i yellan di leâmer Ini-as ay avu Netta d a$rib nekkni kter
 85. 85. 83 Tineggura Wwet awal skud yeêma D alla$-ik i d tixnezyar Ur s-ttarra tilisa Ur t-id ittcuddu s umrar Wa d taqsist wa d ak°erra Lmeâna txuû d asafar Ulamek i k-neqqar a gma I $-d-terrev ababder d adrar Eg tirect tefruv awal Asegres seg tirect-ik Aman ilmend iêumal Xas kkat $ef yiman-ik Wa d uzzal wa d aqellal Akka i ten-id nufa seg zik Wa yregg°i wa yettnawal Terrev-as i teqbaylit-ik Ooan-d imenza tesliv Awal iêwao aqerru-k Taqbaylit êed ur tt-iwwiv Xas kkes a$bel i yimru-k Deg umeslay wwet tâeddiv Amek ara k-irkeb wavu-k Ini-d acu ara d-tiniv Tekkev-d nnig usefru-k
 86. 86. 84
 87. 87. 85 Agbur Tazwart________________________________________________ Macahu_______________________________________________ 6 Tamedyazt ____________________________________________ 8 Limin________________________________________________ 11 Tilufa ________________________________________________ 12 Aql-a$ _______________________________________________ 13 Ay ifer n uzemmur____________________________________ 14 Ti$ri _________________________________________________ 16 Tuzzmiwin ___________________________________________ 18 Tikli-nne$ ____________________________________________ 21 Lezzayer _____________________________________________ 24 Amsebrid ____________________________________________ 27 Imusnawen __________________________________________ 29 Mel-iyi ay amusnaw___________________________________ 31 Lemâun______________________________________________ 35 In-asen ______________________________________________ 36 Itran d i$essan _______________________________________ 37 Iberdan n tegmatt ____________________________________ 40 Acewwiq_____________________________________________ 43 Idaren _______________________________________________ 44 Taqbaylit seg yiles akin _______________________________ 45
 88. 88. 86 A gma nni$-ak________________________________________ 49 Kenwi _______________________________________________ 51 In-asen ay avu _______________________________________ 53 Imnayen n wawal_____________________________________ 50 Tagmatt-nni__________________________________________ 57 Ungif ________________________________________________ 59 Susem ay ul__________________________________________ 61 Tizi n leâmer _________________________________________ 63 Inig__________________________________________________ 64 A w’innu$en d w i t-yifen______________________________ 67 Taqbaylit ____________________________________________ 69 Tajmilt_______________________________________________ 65 Uh ya leêbab_________________________________________ 73 Mmuqel a wagi yid-i __________________________________ 74 Asertay ______________________________________________ 76 Amedyaz ____________________________________________ 78 Imennilfi_____________________________________________ 80 Tineggura____________________________________________ 83
 89. 89. 87

×