Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Onderwijs tijdens en na covid19

Lezing voor groep directies over impact en gevolgen van de pandemie op onderwijs

 • Soyez le premier à commenter

Onderwijs tijdens en na covid19

 1. 1. ONDERWIJS TIJDENS EN NA COVID19 26/1/2021 Dirk Van Damme OECD/EDU
 2. 2. COVID-19 HEEFT ONDERWIJS MIDSCHEEPS GERAAKT 2
 3. 3. • België heeft in de eerste golf (maart-juni) gedurende 15,7 weken de scholen gesloten, wat relatief vrij lang is (OESO: 14 weken). • Het Vlaamse onderwijs was niet voorbereid en had significante comparatieve tekorten om de schoolsluitingen goed door te komen – Er was geen scenario voor afstandsonderwijs – Investeringen in ICT en technologie in de voorbije jaren waren te laag om een duurzame basis voor afstandsonderwijs te leggen – Slechts 38% van de leraren rapporteerde in TALIS 2018 frequent digitale onderwijsmiddelen te gebruiken (OESO-gemiddelde 53%, Denemarken >90%). Impact van COVID19 op onderwijs
 4. 4. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Denmark New Zealand Australia United Arab Emirates Colombia Russia Mexico Turkey Kazakhstan Alberta (Canada) CABA (Argentina) Chile Sweden Lithuania United States Portugal Romania Iceland Georgia OECD average-31 Israel Spain Netherlands Finland Saudi Arabia Latvia Hungary Malta Slovak Republic Italy Croatia Estonia Bulgaria Viet Nam Singapore Brazil England (UK) South Africa Flemish (Belgium) Slovenia France Czech Republic Austria Korea Belgium Shanghai (China) French (Belgium) Japan 2018 2013 Tables I.2.1 and I.2.4 Technology use (TALIS 2018) Percentage of teachers who “frequently” or “always” let students use ICT for projects or class work %
 5. 5. Teachers themselves do not rely heavily on distance learning for their own professional development Percentage of lower secondary teachers who participated in selected types of professional development (2018) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lithuania Latvia Slovenia Australia Austria Estonia Netherlands Belgium Fl. Alberta (Canada) New Zealand Turkey Russian Federation Iceland Czech Republic Israel United States Italy OECD average Korea Chinese Taipei England (UK) Shanghai (China) Sweden Norway Denmark Saudi Arabia Spain South Africa Finland Portugal CABA (Argentina)² Brazil Belgium Slovak Republic Hungary Colombia Chile Mexico France Japan French Comm. (Belgium) % Courses/seminars attended in person Peer and/or self-observation and coaching as part of a formal school arrangement Online courses/seminars Formal qualification programme¹
 6. 6. • Afstandsonderwijs heeft de verschillen tussen leerlingen uitvergroot op velerlei vlakken – Grote verschillen tussen leerlingen en scholen – Sociaal-economische achtergrond erg belangrijk, maar opletten om ze niet te deterministisch te bekijken – Actieve betrokkenheid en ondersteuning door ouders is absoluut cruciale factor – Niet vergeten dat voor sommige leerlingen en in sommige scholen afstandsonderwijs wel degelijk goed gefunctioneerd heeft; buitenlands onderzoek suggereert dat sommige lln zelfs beter performeren Sociale en digitale kloof
 7. 7. • Digitale kloof – Eerste digitale kloof: infrastructuur, uitrusting, connectiviteit • Belangrijk, maar slechts minimale voorwaarde. – Tweede digitale kloof: competenties • Leraren: indicaties dat digitale competenties Vlaamse leraren laag zijn • Leerlingen: vergeet dat huidige generaties lln ‘digital natives’ zijn; hun digitale competenties zijn eerder laag – Derde digitale kloof: actief gebruik digitale infrastructuur en mogelijkheden Sociale en digitale kloof
 8. 8. GEVOLGEN VAN SCHOOLSLUITINGEN
 9. 9. Learning loss (Belgium/Flemish sample comparing June 2020 test results with 2015-19 results) https://feb.kuleuven.be/research/economics/ces/documents/DPS/2020/dps2017.pdf 9
 10. 10. Learning loss (NFER survey of 1782 teachers in the UK) https://www.nfer.ac.uk/media/4119/schools_responses_to_covid_19_the_challenges_facing_schools_and_pupils_in_september_2020.pdf 10
 11. 11. 11 Learning loss (Univ of Oxford study of Dutch schools)
 12. 12. Learning loss in hybrid teaching & learning mode Source: http://www.nber.org/papers/w27431 12
 13. 13. Study time decreased Swiss study DOI: 10.1016/j.rssm.2020.100554
 14. 14. Grootschalig Frans onderzoek toont integendeel positieve evolutie leerresultaten
 15. 15. • We zien nu pas eerste ernstige onderzoeken. Veel meer onderzoek nodig. • Conceptuele en methodologische discussies onder onderzoekers. • Enkele voorlopige conclusies – Wat zeker is, is dat de kloof tussen leerlingen (naar sociaal-economische achtergrond, maar ook andere factoren) is toegenomen – Kwetsbare leerlingen hebben bijzonder weinig vooruitgang geboekt, maar sterke leerlingen hebben relatief weinig schade opgelopen en hebben soms zelfs vooruitgang geboekt – Leerprocessen hebben voor sommigen aan efficiëntie gewonnen – Ondersteuning door leraren én ouders van ontzettend groot belang geweest Hebben leerlingen grote cognitieve schade opgelopen?
 16. 16. • Schoolsluitingen hebben een sterke negatieve impact op cognitieve ontwikkeling, maar – Veel hangt af van kwaliteit vervangend aanbod (afstandsonderwijs, tutoring, zelfstudie, enz.) – Rol van ouders cruciaal in het milderen van de negatieve effecten – Weinig onderzoek over de mate waarin leerverlies kan geremedieerd worden op school • Onderzoek naar effecten op lange termijn suggereren meer vroegtijdig schoolverlaten, lager niveau kwalificaties, en inkomens- en welvaartsverlies Hoe erg is de cognitieve schade op termijn?
 17. 17. • Scholen vervullen naast cognitieve ook vele niet-cognitieve functies, waaronder sociale en emotionele ontwikkeling • School is ook erg cruciale gemeenschapsvormende factor in de lokale gemeenschap • Voor kwetsbare groepen is de school misschien wel belangrijkste maatschappelijke institutie • Schoolsluitingen hebben wellicht (maar onderzoek ontbreekt vooralsnog) grote schade berokkend op niet-cognitief vlak Belang van niet-cognitieve dimensies
 18. 18. STRATEGIEËN 18
 19. 19. 1. Fixeer je niet op per se willen redden van instructietijd – Er is geen relatie tussen instructietijd en leeruitkomsten Strategieën
 20. 20. Learning time ≠ learning outcomes 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 10 20 30 40 50 60 70 Finland Germany Switzerland Sweden Estonia New Zealand Japan Czech Republic Macao (China) Netherlands Ireland France United Kingdom Australia Norway Iceland Canada Belgium Slovenia Hong Kong (China) Latvia OECD average Lithuania Uruguay Luxembourg Portugal Slovak Republic Denmark Poland Hungary Singapore Austria United States Chinese Taipei Israel Croatia Korea Russia Bulgaria Greece Italy Turkey Chile Brazil Colombia Mexico Costa Rica Montenegro Peru Qatar United Arab Emirates Thailand Dominican Republic Score points in reading per hour of learning time Hours Time in school Learning out of school Productivity Note: Learning time is based on reports by 15-year-old students in the same country/economy in response to the PISA 2015 questionnaire, Productivity is measured by score points in reading per hour of total learning time
 21. 21. 1. Fixeer je niet op per se willen redden van instructietijd – Er is geen relatie tussen instructietijd en leeruitkomsten 2. Probeer niet uit alle macht het klassikaal contactonderwijs te redden, maar bereid je voor op hybride situaties waartussen snel kan geschakeld worden Strategieën
 22. 22. 1. Fixeer je niet op per se willen redden van instructietijd – Er is geen relatie tussen instructietijd en leeruitkomsten 2. Probeer niet uit alle macht het klassikaal contactonderwijs te redden, maar bereid je voor op hybride situaties waartussen snel kan geschakeld worden 3. Herdenk curriculum en prioriteer eindtermen – De ‘Marie Kondo approach’ Strategieën
 23. 23. ‘Marie Kondo-ing the curriculum’ Reich, J. & Mehta J. (2020) Imagining September: Principles and Design Elements for Ambitious Schools during Covid-19. Retrieved from https://edarxiv.org/gqa2w
 24. 24. 1. Fixeer je niet op per se willen redden van instructietijd – Er is geen relatie tussen instructietijd en leeruitkomsten 2. Probeer niet uit alle macht het klassikaal contactonderwijs te redden, maar bereid je voor op hybride situaties waartussen snel kan geschakeld worden 3. Herdenk curriculum en prioriteer eindtermen – De ‘Marie Kondo approach’ 4. Hou toetsing, assessment, examens zo zorgvuldig mogelijk – Leerlingen hebben groot belang bij zorgvuldig toetsingsbeleid Strategieën
 25. 25. 1. Fixeer je niet op per se willen redden van instructietijd – Er is geen relatie tussen instructietijd en leeruitkomsten 2. Probeer niet uit alle macht het klassikaal contactonderwijs te redden, maar bereid je voor op hybride situaties waartussen snel kan geschakeld worden 3. Herdenk curriculum en prioriteer eindtermen – De ‘Marie Kondo approach’ 4. Hou toetsing, assessment, examens zo zorgvuldig mogelijk – Leerlingen hebben groot belang bij zorgvuldig toetsingsbeleid 5. Investeer in een krachtig en effectiever sociaal beleid op school Strategieën
 26. 26. DE LANGE TERMIJN 26
 27. 27. • Het gaat er niet om uit deze éénmalige COVID19 pandemie te geraken. Er volgen nog pandemieën… De lange termijn “Although sometimes referred to as very rare and unexpected ‘black swan’ events, scientists, healthcare practitioners and others had warned policy makers of the high likelihood of pandemics. Epidemics and pandemics have occurred throughout human history and are the predictable result of an increasingly growing, urbanised and mobile human world population that is expanding into and exploiting the natural world (UNEP & ILRI, 2020; IPBES, 2020). Indeed, COVID-19 is the latest in a series of recent epidemics and pandemics, and will not be the last one. In fact, the rate of emerging infectious disease outbreaks seems to be increasing significantly over time (GPMB, 2019; Jones et al., 2008; Moon et al., 2017; Smith et al., 2014). In addition, the socioeconomic costs of these outbreaks are also reported to be increasing (Dobson et al., 2020).” European Commission (2020), Improving pandemic preparedness and management. Published 12 November 2020. https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-advisors- provide-joint-opinion-pandemic-preparedness-and-management-2020-nov-11_en
 28. 28. • Zorg ervoor dat onderwijssysteem robuust en veerkrachtig is om externe shocks op te vangen. – Ten overvloede: versterk de professionele competenties van leraren en schoolteams – Zorg voor een adequate technologische infrastructuur langs de kant van scholen en leraren en langs de kant van leerlingen – Zorg voor protocollen, niet alleen op vlak van veiligheid, maar ook op pedagogisch vlak – Versterk de sociale rol van de school naar kwetsbare leerlingen en geef meer ruimte aan sterke leerlingen De lange termijn
 29. 29. • COVID19 zal een trigger zijn om fundamentele vragen te stellen bij het her-denken van effectief onderwijs – Tegelijk zal de drang om zonder meer het oude ‘normaal’ te herstellen, bijzonder groot zijn • Van groot belang om het gigantische experiment dat COVID19 in onderwijs heeft teweeggebracht, zorgvuldig te analyseren en te evalueren en er lessen uit te trekken Onderwijs opnieuw uitvinden
 30. 30. • Belangrijke vragen in dit verband: – Groot belang van degelijk optuigen van digitaal afstandsonderwijs • Digitalisering zal eindelijk doorbreken in onderwijs – Afstappen van ‘industrieel’ onderwijsmodel met zijn ‘one size fits all’ • Flexibeler trajecten, differentiatie, maar extreme individualisering vermijden – Onderwijsdoelen en eindtermen: groter belang aan skills zoals ‘resilience’, doorzettingsvermogen, moed, enz.; meer reflectie over wat echt essentieel is Onderwijs opnieuw uitvinden
 31. 31. Dank voor uw aandacht! dirk.vandamme@oecd.org www.oecd.org/edu twitter @VanDammeEDU 31

×