SlideShare une entreprise Scribd logo
Intro Nobili
  Nobili est le premier fabricant italien avec une production de plus de 2.000.000 de pièces en robinetterie
cuisine et salle de bain. A la pointe de la technologie, NOBILI est capable de créer et de mettre en oeuvre dans
 un délai très court, de nouveaux produits pour répondre aux attentes du marché. Nobili est le détenteur de
  plusieurs brevets apportant fiabilité et confort d'utilisation exclusifs. Nobili offre 5 ans de garantie sur le
                       mecanisme (Cartouche).
  Nobili is the eerste italiaanse producent met een productie van meer dan 2.000.000 kraanstuikken voor
 keukens en badkamers. Met zijn spitstechnologie is Nobili in staat om nieuwe producten die aan de markt
vraag voldoet binnen korte termijn te ontwikkelen et te fabriceren. Nobili is houder van verschillende brevetten
die betrouwbaarheid en exclusief gebruiksconfort met zich meebregen. Nobili geeft een garantie van 5 jaar op
                        het mechanisme.

                                                     NO - 1
Robinetterie
                                                Mengkranen

 HI SENSE D CH            pg. 7    TOWER PRO D       pg. 9    PRO D 8          pg. 9
                       €                  €                   €
             HIGHSENSEDCH  999          TOWERPRODCH  499          PROD8CH     449
 PRO D 10               pg. 9    PRO D 9         pg. 9    TOWER ALTO        pg. 11
                       €                  €                   €
             PROD10CH    419          PROD9CH    419          TOWERALTOCH   399
             PROD10SAT    419
 TOWER 12               pg. 11   TOWER 8         pg. 11   TOWER D          pg. 11
                       €                  €                   €
             TOWER12CH    359          TOWER8CH    369          TOWERDCH    449
                                TOWER8IS    479
 LOOP                 pg. 13   DN 1           pg. 13   DN 360 FLEX        pg. 13
                       €                  €                   €
             LOOP      379          DN1CH     429          DN360FLEX    489
                                DN1IS     529
 WEB 9 LED              pg. 15   WEB 9 D         pg. 15   WEB 9           pg. 15
                       €                  €                   €
             WEB9LEDCH    699          WEB9DCH    459          WEB9CH     299
 WEB 12                pg. 15   PRO D 13         pg. 16   TN 12 D          pg. 16
                       €                  €                   €
             WEB12CH     299          PROD9CH    419          TN12DCH     299
Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                    NO - 2
Robinetterie
                                            Mengkranen

 AQUATOP D             pg. 18  AQUATOP        pg. 18  AQUA D          pg. 18
                     €                €                  €
             AQUATOPDCH  419       AQUATOPCH    299         AQUADCH     299
 AQUA                pg. 18  TN 7 D         pg. 20  TN 7           pg. 20
                     €                €                  €
             AQUACH    249       TN7DCH     329         TN7CH      269
                             TN7DIS     439         TN7IS      379
 TN 2                pg. 20  SWING CH        pg. 22  TN 3 CH         pg. 22
                     €                €                  €
             TN2CH     249       SWINGCH     399         TN3CH      249
             TN2SAT    279
 TN 91 CH              pg. 22  TN 90 CH        pg. 22  TN8 D          pg. 24
                     €                €                  €
             TN91CH    219       TN90CH     149         TN8DCH      349
                                               TN8DGAN     349
                                               TN8DGVA     349
 TN8                pg. 24  TN1 D         pg. 24  TN1           pg. 24
                     €                €                  €
             TN8CH     259       TN1DCH     329         TN1CH      229
             TN8GAN    259       TN1DSAT     389         TN1IS      339

             TN8GVA    259       TN1DIS     429         TN1SAT      289
 MITOSVB              pg. 26  MELOSVB        pg. 26  MITOSCH         pg. 26
                     €                €                  €
             MITOSVB    429       MELOSVB     399         MITOSCH     309
Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                  NO - 3
Robinetterie
                                            Mengkranen

 MELOSCH               pg. 26  NEWPORT D CH     pg. 28  NEWPORT         pg. 28
                     €                €                  €
             MELOSCH    289       NEWPORTD    219         NEWPORT     149
 MND                 pg. 28  MN1          pg. 28  SDCH           pg. 29
                     €                €                  €
             MNDCH     219       MN1CH     169         SDCH      199
             MNDGAN     319       MN1GAN     219

             MNDGVA     319       MN1GVA     219

             MNDSAT     269       MN1SAT     169
 MITDCH               pg. 29  MN1BP         pg. 29  MITCH          pg. 29
                     €                €                  €
             MITDCH     199       MN1CHBP    219         MITCH      89
 KIT2SECU              pg. 30  SOAP36CH       pg. 30  SOAP35CH         pg. 30
                     €                €                  €
             KIT2SECU    25       SOAP36CH    99         SOAP35CH    89
                             SOAP36IS    119
Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                  NO - 4
Robinetterie
Mengkranen
     NO - 5
HI SENSE D CH
      NO - 6
Robinetterie
                                      Mengkranen


                                   HI SENSE D CH

• Mitigeur SENSITIF Exclusif !!!
• 7 positions de débit. Position 1 ECO.
• 12 positions de température assorties à un rétroéclairage (de
 bleu à orange vif). Voir Photos.
• Sécurité anti brûlure.
• Douchette double jet (1 seconde d’appui sur la touche
 ON/OFF).
• Finition : chrome (CH).
• Hauteur : 434 mm.
• Livré avec Kit 2 Sécu.

• Exclusief : mengkraan met tiptoetsen.
• 7 debiet posities. Positie 1 ECO.
• 12 temperatuurstanden met aangepaste lichtindicatie (van
 blauw tot hevig oranje). Zie foto.
• Veiligheid tegen verbranden.
• Sproeikop met dubbele straal (1 sec drukken op toets
 ON/OFF).
• Afwerking: chroom (CH).
• Hoogte 434 mm.
• Geleverd met Kit 2 Sécu.
                                 €
HIGHSENSEDCH                        999
    Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                       NO - 7
PROD9CH
   NO - 8
Robinetterie
                                                                 Mengkranen


                     TOWER PRO D                                           PRO D 8
• Mitigeur douchette Professionnel  • Professionele mengkraan TOWER       • Mitigeur douchette double jet.    • Mengkraan met douche dubbele
 TOWER.                met douche.                 Rotatif sur 360°.            straal. 360° draaibaar.
• Hauteur : 450 mm.          • Hoogte : 450 mm.              • Hauteur : 422 mm.           • Hoogte : 422 mm.
• Finitions : chrome (CH).      • Afwerkingen : chroom (CH).         • Finition : chrome (CH).        • Afwerking : chroom (CH).
• Option : KIT2SECU. Pg 30.      • Optie : KIT2SECU. Pg 30.          • Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Optie : KIT2SECU. Pg 29.
 Accessoire(s) : Distributeur de    Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg      Accessoire(s) : Distributeur de     Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 savon. Pg 30.             30.                     savon. Pg 30.              29.
                                        €                                          €
                TOWERPRODCH                  499                    PROD8CH                  449
                          PRO D 10                                        PRO D 9
• Mitigeur douchette Professionnel  • Professionele mengkraan met        • Mitigeur douchette Professionnel.   • Professionele meng-kraan.
 avec Joy Stick rotatif 360°.     douche, 360° draaibaar, dubbele      • Douchette double jet avec retour   • Dubbele straal, uitneembare
• Douchette double jet avec retour   straal.                   automatique.              douchekop die automatisch in de
 automatique.            • Uitneembare douchekop die         • Hauteur : 490 mm.            kraan terug komt.
• Hauteur : 460 mm.           automatischin de kraan terug komt.     • Finition : chrome.          • Hoogte : 490 mm.
• Finitions : chrome (CH), satiné   • Hoogte : 460 mm.              • Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Afwerking : chroom.
 (SAT).               • Afwerking : chroom (CH), satijn       Accessoire(s) : Distributeur de    • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
                    (SAT).                 €   savon. Pg 30.              Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
                PROD10CH                   419                       30.                  €
                PROD10SAT                   419                    PROD9CH                  419
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                        NO - 9
TOWER ALTO
    NO - 10
Robinetterie
                                                                 Mengkranen


                      TOWER ALTO                                         TOWER 12
• Mitigeur monocommande Design.    • Design eénsgreepsmenkraan.         • Mitigeur monocommande.        • Eénsgreepsmenkraan.
• Bec et col carrés.         • Met kromme of vierkante tuit.       • Hauteur : 390 mm.           • Hoogte : 390 mm.
• Hauteur : 320 mm.          • Hoogte : 320 mm.              • Finition : chrome (CH).        • Afwerking : chroom (CH)
• Finition : chrome (CH).       • Afwerking : chroom (CH).          • Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
• Option : KIT2SECU. Pg 30.      • Optie : KIT2SECU. Pg 30.           Accessoire(s) : Distributeur de     Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 Accessoire(s) : Distributeur de    Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg      savon. Pg 30.              30.
 savon. Pg 30.             30.                                                             €
                                        €                    TOWER12CH                 359
                TOWERALTOCH                 399
                          TOWER 8                                       TOWER D
• Haut. : 180-210 mm sans       • Hoogte : 180-210 mm zonder         • Haut. : 180-232 mm avec        • Hoogte : 180-232 mm met douche.
 douchette.              douche.                   douchette.              • Afwerking : chroom.
• Finition : chrome (CH) ou Inox   • Afwerking : chroom (CH) of Inox      • Finition : chrome.          • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
 Style (IS).              Style (IS).                • Option : KIT2SECU. Pg 30.        Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
• Option : KIT2SECU. Pg 30.      • Optie : KIT2SECU. Pg 30.           Accessoire(s) : Distributeur de     30.
 Accessoire(s) : Distributeur de    Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg      savon. Pg 30.
 savon. Pg 30.             30.                                                             €
                                        €                    TOWERDCH                  449
                TOWER8CH                   369
                TOWER8IS                   479
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                       NO - 11
DN 360 FLEX
    NO - 12
Robinetterie
                                                                Mengkranen


                              LOOP                                       DN 1
• Mitigeur Exclusif sans joint O Ring  • Uitzonderlijk mengkraan zonder O      • Mitigeur monocommande DESIGN.   • DESIGN eénsgreepsmenkraan.
 pour une fiabilité encore accrue.    Ring voor meer betrouwbaarheid.      • Bec courbe et carré.       • Met kromme of vierkante tuit.
• Finition : chrome (CH).        • Afwerking : Chrome ( CH ).         • Finition : chrome (CH) ou Inox  • Afwerking : chroom (CH) of Inox
• Hauteur : 280 mm.           • Hoogte : 280 mm.               Style (IS).             Style (IS)
• Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Optie : KIT2SECU. Pg 30.          • Hauteur : 330 mm.         • Hoogte : 330 mm.
                                         €  • Accessoire(s) : Distributeur de  • Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
                 LOOP                     379   savon. Pg 30.            30.
                                                                                 €
                                                         DN1CH                     429
                                                         DN1IS                     529


                       DN 360 FLEX
• Mitigeur monocommande DESIGN.     • DESIGN eénsgreepsmenkraan.
• Tourne sur 360°.           • 360° Draaibaar.
• Finition : chrome (CH)        • Afwerking : chroom (CH).
• Hauteur : 275 mm.           • Hoogte : 275 mm.
• Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
 Accessoire(s) : Distributeur de     Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 savon. Pg 30.              30.
                                         €
                 DN360FLEX                   489
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                      NO - 13
WEB 9 LED
   NO - 14
Robinetterie
                                                                Mengkranen


                         WEB 9 LED                                      WEB 9 D
• Mitigeur WEB Monocommande       • WEB eénsgreepsmengkraan met 6       • Mitigeur WEB monocommande.    • WEB Eénsgreepsmengkraan.
 avec 6 LEDS de 3 watts.         LEDS van 3 watts.             • Avec douchette double jet.    • Met Douche dubbele straal.
• Interrupteur intégré à la douchette  • Schakkelaar geintegreerde aan de      • Hauteur : 450 mm.         • Hoogte : 450 mm.
 pour un éclairage indépendant.     douche voor een onafhankelijke       • Finition : chrome (CH).      • Afwerking : chroom.
• Hauteur : 450 mm.            verlichting .               • Option : KIT2SECU. Pg 30.     • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
• Finition : chrome (CH).        • Hoogte : 450 mm.               Accessoire(s) : Distributeur de   Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
                    • Afwerking : chroom (CH).        €   savon. Pg 30.            30.
                 WEB9LEDCH                   699                                        €
                                                          WEB9DCH                   459
                              WEB 9                                     WEB 12
• Mitigeur WEB monocommande.      • WEB Eénsgreepsmengkraan.          • Mitigeur WEB monocommande.    • WEB mengkraan.
• Hauteur : 450 mm.           • Hoogte : 450 mm.              • Hauteur : 305 mm.         • Hoogte : 305 mm.
• Finition : chrome (CH).        • Afwerking : chroom.            • Option : KIT2SECU. Pg 30.     • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
• Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Optie : KIT2SECU. Pg 30.           Accessoire(s) : Distributeur de   Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 Accessoire(s) : Distributeur de     Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg      savon. Pg 30.            30.
 savon. Pg 30.              30.                                                           €
                                         €                 WEB12CH                   299
                 WEB9CH                    299
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                      NO - 15
Robinetterie
                                                            Mengkranen


                          PRO D 13                                   TN 12 D
• Mitigeur douchette         • Eéngreepsmengkraan met douche.      • Mitigeur monocommande avec  • Eéngreepsmengkraan met
 monocommande.            • Uitneembare douchekop die          douchette extractible.     afneembare douche.
• Douchette extractible avec retour   automatisch in de kraan terug komt.    • Hauteur : 376 mm.      • Hoogte : 376 mm.
 automatique.            • Hoogte : 385 mm.             • Finitions : chrome (CH).   • Afwerking : chroom (CH).
• Hauteur : 385 mm.          • Afwerking : chroom.                                            €
• Finitions : chrome.         • Optie : KIT2SECU. Pg 30.                       TN12DCH              299
• Option : KIT2SECU. Pg 30.       Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 Accessoire(s) : Distributeur de    30.
 savon. Pg 30.
                                       €
                PROD9CH                  419
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                  NO - 16
AQUATOP D
   NO - 17
Robinetterie
                                                                   Mengkranen


                        AQUATOP D                                         AQUATOP
• Mitigeur AQUATOP.           • AQUATOP eénsgreepsmengkraan.        • Mitigeur AQUATOP.           • AQUATOP eénsgreepsmengkraan.
• Monocommande avec douchette      • Met douche dubbele straal (Wit).      • Position ECO.             • Positie ECO.
 double jet (flexible Blanc).     • Positie ECO.                • Hauteur: 190mm.            • Hoogte: 190mm.
• Position ECO.             • Hoogte: 438 mm.               • Finitions: Chrome (CH).        • Afwerking: Chroom (CH).
• Hauteur : 438 mm           • Afwerking: Chroom (CH).           • Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
• Finitions: Chrome (CH).                                Accessoire(s) : Distributeur de     Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
                                         €   savon. Pg 30.              30.
                  AQUATOPDCH                 419                                          €
                                                             AQUATOPCH                 299
                            AQUA D                                          AQUA
• Mitigeur AQUA avec douchette     • AQUA eénsgreepsmengkraan met        • Mitigeur AQUA. Position ECO.     • AQUA eénsgreepsmengkraan Positie
 double jet. Position ECO.        douche dubbele straal. Positie ECO.     • Hauteur : 190 mm.            ECO.
• Hauteur : 190 mm.           • Hoogte : 190 mm.              • Finitions : chrome (CH).       • Hoogte : 190 mm.
• Finitions : chrome (CH).       • Afwerking : chroom (CH).          • Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Afwerking : chroom (CH).
• Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Optie : KIT2SECU. Pg 30.           Accessoire(s) : Distributeur de    • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
 Accessoire(s) : Distributeur de     Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg      savon. Pg 30.              Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 savon. Pg 30.              30.                                          30.                  €
                                         €                    AQUACH                   249
                  AQUADCH                   299
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                         NO - 18
TN 7 D
  NO - 19
Robinetterie
                                                                 Mengkranen


                            TN 7 D                                         TN 7
• Mitigeur avec douchette.      • Mengkraan met douche.           • Mitigeur Sans douchette.       • Mengkraan zonder douche.
 Finitions : chrome (CH), Inox Style  Afwerking : chroom (CH), Inox Style     Finitions :chrome (CH), Inox Style   Afwerking : chroom (CH), Inox Style
 (IS).                 (IS).                    (IS).                 (IS).
• Hauteur : 285 mm.          • Hoogte : 285 mm.              • Hauteur : 285 mm.          • Hoogte : 285 mm.
• Option : KIT2SECU. Pg 30.      • Optie : KIT2SECU. Pg 30.          • Option : KIT2SECU. Pg 30.      • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
 Accessoire(s) : Distributeur de    Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg      Accessoire(s) : Distributeur de    Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 savon. Pg 30.             30.                     savon. Pg 30.             30.
                                        €                                         €
                TN7DCH                    329                  TN7CH                   269
                TN7DIS                    439                  TN7IS                   379


                              TN 2
• Mitigeur monocommande avec     • Eéngreepsmengkraan met joy-stick.
 joy-stick.             • Hoogte : 355 mm.
• Hauteur : 355 mm.          • Afwerking : chroom (CH) of satijn
• Finitions : chrome (CH) ou satiné   (SAT).
 ant (SAT).             • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
• Option : KIT2SECU. Pg 30.       Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 Accessoire(s) : Distributeur de    30.
 savon. Pg 30.
                                        €
                TN2CH                    249
                TN2SAT                    279
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                       NO - 20
TN 3
 NO - 21
Robinetterie
                                                               Mengkranen


                        SWING CH                                       TN 3 CH
• Mitigeur monocomande Col de     • Eéngreepsmengkraan zwaauhals        • Mitigeur TECH monocommande.    • TECH eéngreepsmengkraan.
 cygne rabattable.           afneembaar.                • Finition : chrome (CH).      • Afwerking : chroom (CH).
• Hauteur : 320 mm à 80 mm.      • Hoogte : 320 mm tot 80 mm.         • Hauteur : 355 mm.         • Hoogte : 355 mm.
• Finition : chrome (CH)       • Afwerking : chroom (CH).          • Option : KIT2SECU. Pg 30.     • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
                                        €   Accessoire(s) : Distributeur de   Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
                SWINGCH                    399   savon. Pg 30.            30.
                                                                                €
                                                         TN3CH                    249
                         TN 91 CH                                     TN 90 CH
• Mitigeur TECH monocommande.     • TECH eéngreepsmengkraan.          • Mitigeur TECH monocommande.    • TECH eéngreepsmengkraan.
• Finition : chrome (CH).       • Afwerking : chroom (CH).          • Finition : chrome (CH).      • Afwerking : chroom (CH).
• Hauteur : 325 mm.          • Hoogte : 325 mm.              • Option : KIT2SECU. Pg 30.     • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
• Option : KIT2SECU. Pg 30.      • Optie : KIT2SECU. Pg 30.           Accessoire(s) : Distributeur de   Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 Accessoire(s) : Distributeur de    Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg      savon. Pg 30.            30.
 savon. Pg 30.             30.                                                           €
                                        €                 TN90CH                   149
                TN91CH                    219
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                     NO - 22
TN 1 D CH
   NO - 23
Robinetterie
                                                               Mengkranen


                             TN8 D                                        TN8
• Mitigeur TECH monocommande     • TECH eéngreepsmengkraan met       • Mitigeur TECH monocommande.     • TECH eéngreepsmengkraan.
 avec douchette double jet.      douche dubbele straal.         • Finitions : chrome + Granité    • Afwerking : chroom + Granité
• Finitions : chrome + Granité    • Afwerking : chroom + Granité       anthracite + Vanille.         Anthraciet + Vanille.
 anthracite + Vanille.         Anthraciet + Vanille.          • Assorti avec les couleurs PLADOS.  • Kleur Plados.
• Assorti avec les couleurs PLADOS.  • Kleur Plados.                                                    €
                                      €                 TN8CH                   259
                TN8DCH                  349                 TN8GAN                   259
                TN8DGAN                  349                 TN8GVA                   259
                TN8DGVA                  349
                             TN1 D                                        TN1
• Mitigeur TECH monocommande     • TECH eénsgreepsmengkraan met      • Mitigeur TECH monocommande.     • TECH eénsgreepsmengkraan.
 avec douchette.            douche.                 • Hauteur : 175 mm.          • Hoogte : 175 mm.
• Hauteur : 195 mm.          • Hoogte : 195 mm.            • Finitions : chrome (CH), satiné   • Afwerking : chroom (CH), satijn
• Finitions : chrome (CH), satiné   • Afwerking : chroom (CH), satijn      (SAT), Inox Style (IS).        (SAT), Inox Style (IS).
 (SAT), Inox Style (IS).        (SAT), Inox Style (IS).                                               €
                                      €                 TN1CH                   229
                TN1DCH                  329                 TN1IS                   339
                TN1DSAT                  389                 TN1SAT                   289
                TN1DIS                  429
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                     NO - 24
MITOS / MELOS
     NO - 25
Robinetterie
                                                                  Mengkranen


                           MITOSVB                                       MELOSVB
• Mitigeur « Old Style ».        • Mengkraan « Old Style ».          • Mélangeur « Old Style ».       • Kraan « Old Style ».
• Chrome (CH) ou Vieux Bronze      • Chroom (CH) of Oud brons (VB).       • Chrome (CH) ou Vieux Bronze      • Chroom (CH) of Oud brons (VB).
 (VB).                 • Optie : KIT2SECU. Pg 30.           (VB).                 • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
• Option : KIT2SECU. Pg 30.        Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg     • Option : KIT2SECU. Pg 30.        Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 Accessoire(s) : Distributeur de     30.                     Accessoire(s) : Distributeur de     30.
 savon. Pg 30.                                    savon. Pg 30.
                                         €                                          €
                  MITOSVB                  429                    MELOSVB                  399
                          MITOSCH                                       MELOSCH
• Mitigeur « Old Style ».        • Mengkraan « Old Style ».          • Mélangeur « Old Style ».       • Kraan « Old Style ».
• Chrome (CH) ou Vieux Bronze      • Chroom (CH) of Oud brons (VB).       • Chrome (CH) ou Vieux Bronze      • Chroom (CH) of Oud brons (VB).
 (VB).                 • Optie : KIT2SECU. Pg 30.           (VB).                 • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
• Option : KIT2SECU. Pg 30.        Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg     • Option : KIT2SECU. Pg 30.        Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 Accessoire(s) : Distributeur de     30.                     Accessoire(s) : Distributeur de     30.
 savon. Pg 30.                                    savon. Pg 30.
                                         €                                          €
                  MITOSCH                  309                    MELOSCH                  289
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                        NO - 26
NEWPORT D CH
     NO - 27
Robinetterie
                                                                  Mengkranen


                     NEWPORT D CH                                         NEWPORT
• Mitigeur Exclusif avec douchette    • Uitzonderlijk mengkraan met douche    • Mitigeur Exclusif sans joint O Ring  • Uitzonderlijk mengkraan zonder O
 sans joint O Ring pour une fiabilité   zonder O Ring voor meer          pour une fiabilité encore accrue.    Ring voor meer betrouwbaarheid.
 encore accrue.              betrouwbaarheid.             • Hauteur : 175 mm.           • Hoogte : 175 mm.
• Hauteur : 175 mm.           • Hoogte : 175 mm.             • Finition : chrome (CH).        • Afwerking : Chrome ( CH ).
• Finition : chrome (CH).        • Afwerking : Chrome ( CH ).        • Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
• Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Optie : KIT2SECU. Pg 30.          Accessoire(s) : Distributeur de     Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 Accessoire(s) : Distributeur de     Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg     savon. Pg 30.              30.
 savon. Pg 30.              30.                                                            €
                                        €                  NEWPORT                    149
                 NEWPORTD                   219


                               MND                                         MN1
• Mitigeur avec douchette double jet • Eéngreepsmengkraan met douche        • Mitigeur avec position économique. • Eéngreepsmengkraan met spaarstand.
 monocommande.             dubbele straal.               • Finition : chrome (CH) et satiné  • Afwerking : chroom (CH) en satijn
• Finition : chrome (CH) et satiné  • Afwerking : chroom (CH) en satijn       (SAT).                (SAT)
 (SAT).                (SAT)                     Granité Anthracite (GAN) ou Vanille  Granité Anthraciet (GAN) of Vanille
 Granité Anthracite (GAN) ou Vanille  Granité Anthraciet (GAN) of Vanille      (GVA).                (GVA)
 (GVA).                (GVA)                                                            €
                                        €                  MN1CH                     169
                 MNDCH                    219                  MN1GAN                    219
                 MNDGAN                    319                  MN1GVA                    219
                 MNDGVA                    319                  MN1SAT                    169
                 MNDSAT                    269
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                        NO - 28
Robinetterie
                                                                    Mengkranen


                                SDCH                                      MITDCH
• Mitigeur douchette double jet      • Eéngreepsmengkraan met douche       • Mitigeur douchette double jet     • Eéngreepsmengkraan met douche
 Monocommande.               dubbele straal.               Monocommande .             dubbele straal.
• H : 170 – 182 mm.            • H : 170 – 182 mm.             • H : 160 mm.              • H : 160 mm.
• Option : KIT2SECU. Pg 30.        • Optie : KIT2SECU. Pg 30.          • Option : KIT2SECU. Pg 30.       • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
 Accessoire(s) : Distributeur de      Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg      Accessoire(s) : Distributeur de     Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
 savon. Pg 30.               30.                     savon. Pg 30.              30.
                                          €                                          €
                  SDCH                     199                    MITDCH                   199
                              MN1BP                                         MITCH
• Mitigeur BASSE PRESSION         • Eéngreepsmengkraan LAGE DRUK        • Mitigeur Profi monocommande      • Eéngreepsmengkraan Profi chroom.
 monocommande avec position         met spaarstand.               chrome.                • H : 150 mm.
 économique.               • Afwerking : chroom (CH).          • H : 150 mm.              • Optie : KIT2SECU. Pg 30.
• Finition : chrome (CH).         • Optie : KIT2SECU. Pg 30.          • Option : KIT2SECU. Pg 30.        Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg
• Option : KIT2SECU. Pg 30.         Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg      Accessoire(s) : Distributeur de     30.
 Accessoire(s) : Distributeur de      30.                     savon. Pg 30.
 savon. Pg 30.                                                                             €
                                          €                    MITCH                    89
                  MN1CHBP                    219
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                                          NO - 29
Accessoires
                                                 Toebehoren


                     SOAP36CH                        SOAP35CH
• Distributeur de savon liquide              • Distributeur de savon liquide
 avec réservoir de 300 ml .                avec réservoir de 300 ml .
• Remplissage par le dessus.               • Remplissage par le dessus.
• Hauteur : 80 mm.                    • Hauteur : 80 mm.
• Diam. : 53.8 mm.                    • Diam. : 53.8 mm.
• Finitions : chrome (CH) ou Inox             • Finitions : chrome (CH)
 Style (IS).                       • Verdeler van vloeibaarzeep van
• Verdeler van vloeibaarzeep van              300 ml.
 300 ml.                         • Invulling van boven.
• Invulling van boven.                  • Hoogte : 80 mm.
• Diam. : 53.8 mm.                  €  • Diam. : 53.8 mm.                   €
• Hoogte : 80 mm.           SOAP36CH   99   • Afwerkingen : chroom (CH)    SOAP35CH      89
• Afwerkingen : chroom (CH) of    SOAP36IS  119
 Inox Style (IS).                      KIT2SECU
• Set de 2 robinets d’alimentation
 en laiton avec filtre inox
 anticalcaire. Entretien aisé avec
 arrêt automatique du débit.
• Set van 2 toevoerkranen in
 messing met inox antikalkfilter.
 Gemakkelijk te onderhouden
 met automatische debietstop.                           €
                   KIT2SECU   25
 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.                                    NO - 30

Contenu connexe

En vedette

Nokia 1616 1800_ug_es
Nokia 1616 1800_ug_esNokia 1616 1800_ug_es
Nokia 1616 1800_ug_es
pedro pablo pacheco
 
9.reactivo de relación entre columnas
9.reactivo de relación entre columnas9.reactivo de relación entre columnas
9.reactivo de relación entre columnas
14DAVICHO
 
Listad de maltratadas
Listad de maltratadasListad de maltratadas
Listad de maltratadas
rosalvagavilangusman
 
Io odio mia moglie | Aforismi misogini di Federico Riva
Io odio mia moglie | Aforismi misogini di Federico RivaIo odio mia moglie | Aforismi misogini di Federico Riva
Io odio mia moglie | Aforismi misogini di Federico Riva
Federico Riva
 
Sneak Peek at etourism Summit 2014
Sneak Peek at etourism Summit 2014 Sneak Peek at etourism Summit 2014
Sneak Peek at etourism Summit 2014
Jake Steinman
 
Turismo internacional
Turismo internacionalTurismo internacional
Turismo internacional
turismolina
 
Sugerencias para crear foros didácticos
Sugerencias para crear foros didácticosSugerencias para crear foros didácticos
Sugerencias para crear foros didácticos
bernardita.loreto
 
Etapas del Manejo de Información (El Sueño Americano)
Etapas del Manejo de Información (El Sueño Americano)Etapas del Manejo de Información (El Sueño Americano)
Etapas del Manejo de Información (El Sueño Americano)
BrendaIvonneSantiago
 
Archetype vs. Modernity
Archetype vs. ModernityArchetype vs. Modernity
Archetype vs. Modernity
simonebijlard
 
TFF2016, Alexander Schwarz, Airbnb
TFF2016, Alexander Schwarz, AirbnbTFF2016, Alexander Schwarz, Airbnb
TFF2016, Alexander Schwarz, Airbnb
TourismFastForward
 
The Super-Brand Status: Boosting Engagement And Sales With Content Marketing ...
The Super-Brand Status: Boosting Engagement And Sales With Content Marketing ...The Super-Brand Status: Boosting Engagement And Sales With Content Marketing ...
The Super-Brand Status: Boosting Engagement And Sales With Content Marketing ...
David Uribe
 
Apresentação _ Franquia Concre House
Apresentação _ Franquia Concre HouseApresentação _ Franquia Concre House
Apresentação _ Franquia Concre House
Rodrigo Lanzoni
 
04 locomotor Miembro Inferior
04 locomotor Miembro Inferior04 locomotor Miembro Inferior
04 locomotor Miembro Inferior
Nutricion Universidad de la Matanza
 
FIGURAS ISOMETRICAS
FIGURAS ISOMETRICASFIGURAS ISOMETRICAS
FIGURAS ISOMETRICAS
Henry Yu
 
Presentación egipto1
Presentación egipto1Presentación egipto1
Presentación egipto1
Soledad Giménez
 

En vedette (15)

Nokia 1616 1800_ug_es
Nokia 1616 1800_ug_esNokia 1616 1800_ug_es
Nokia 1616 1800_ug_es
 
9.reactivo de relación entre columnas
9.reactivo de relación entre columnas9.reactivo de relación entre columnas
9.reactivo de relación entre columnas
 
Listad de maltratadas
Listad de maltratadasListad de maltratadas
Listad de maltratadas
 
Io odio mia moglie | Aforismi misogini di Federico Riva
Io odio mia moglie | Aforismi misogini di Federico RivaIo odio mia moglie | Aforismi misogini di Federico Riva
Io odio mia moglie | Aforismi misogini di Federico Riva
 
Sneak Peek at etourism Summit 2014
Sneak Peek at etourism Summit 2014 Sneak Peek at etourism Summit 2014
Sneak Peek at etourism Summit 2014
 
Turismo internacional
Turismo internacionalTurismo internacional
Turismo internacional
 
Sugerencias para crear foros didácticos
Sugerencias para crear foros didácticosSugerencias para crear foros didácticos
Sugerencias para crear foros didácticos
 
Etapas del Manejo de Información (El Sueño Americano)
Etapas del Manejo de Información (El Sueño Americano)Etapas del Manejo de Información (El Sueño Americano)
Etapas del Manejo de Información (El Sueño Americano)
 
Archetype vs. Modernity
Archetype vs. ModernityArchetype vs. Modernity
Archetype vs. Modernity
 
TFF2016, Alexander Schwarz, Airbnb
TFF2016, Alexander Schwarz, AirbnbTFF2016, Alexander Schwarz, Airbnb
TFF2016, Alexander Schwarz, Airbnb
 
The Super-Brand Status: Boosting Engagement And Sales With Content Marketing ...
The Super-Brand Status: Boosting Engagement And Sales With Content Marketing ...The Super-Brand Status: Boosting Engagement And Sales With Content Marketing ...
The Super-Brand Status: Boosting Engagement And Sales With Content Marketing ...
 
Apresentação _ Franquia Concre House
Apresentação _ Franquia Concre HouseApresentação _ Franquia Concre House
Apresentação _ Franquia Concre House
 
04 locomotor Miembro Inferior
04 locomotor Miembro Inferior04 locomotor Miembro Inferior
04 locomotor Miembro Inferior
 
FIGURAS ISOMETRICAS
FIGURAS ISOMETRICASFIGURAS ISOMETRICAS
FIGURAS ISOMETRICAS
 
Presentación egipto1
Presentación egipto1Presentación egipto1
Presentación egipto1
 

Plus de DEKEYSER sa

Kuppersbusch 2013-2014
Kuppersbusch 2013-2014Kuppersbusch 2013-2014
Kuppersbusch 2013-2014
DEKEYSER sa
 
News componenti 2013
News componenti 2013News componenti 2013
News componenti 2013
DEKEYSER sa
 
Teka katalog definitiv 2013
Teka katalog definitiv 2013Teka katalog definitiv 2013
Teka katalog definitiv 2013DEKEYSER sa
 
Magazine copat fra_web
Magazine copat fra_webMagazine copat fra_web
Magazine copat fra_web
DEKEYSER sa
 
Fiche hi sense componenti
Fiche hi sense componentiFiche hi sense componenti
Fiche hi sense componenti
DEKEYSER sa
 
New lux componenti 2012
New lux componenti 2012New lux componenti 2012
New lux componenti 2012
DEKEYSER sa
 
Promo set m-system_2012
Promo set m-system_2012Promo set m-system_2012
Promo set m-system_2012
DEKEYSER sa
 
Promo set boretti_2012
Promo set boretti_2012Promo set boretti_2012
Promo set boretti_2012
DEKEYSER sa
 
Boretti INNOVATION_2012
Boretti INNOVATION_2012Boretti INNOVATION_2012
Boretti INNOVATION_2012
DEKEYSER sa
 
Uccle sans relâche
Uccle sans relâcheUccle sans relâche
Uccle sans relâcheDEKEYSER sa
 
Atag 2012 bel fr
Atag 2012 bel frAtag 2012 bel fr
Atag 2012 bel fr
DEKEYSER sa
 
Atag nouveauté 2012
Atag nouveauté 2012 Atag nouveauté 2012
Atag nouveauté 2012
DEKEYSER sa
 
Catalogue airforce nov2011
Catalogue airforce nov2011Catalogue airforce nov2011
Catalogue airforce nov2011DEKEYSER sa
 
Catalogue N°2 DEKEYSER sa
Catalogue N°2 DEKEYSER saCatalogue N°2 DEKEYSER sa
Catalogue N°2 DEKEYSER sa
DEKEYSER sa
 
News airforce elica
News airforce elicaNews airforce elica
News airforce elica
DEKEYSER sa
 
Gesso Catalogue2011
 Gesso Catalogue2011 Gesso Catalogue2011
Gesso Catalogue2011 DEKEYSER sa
 
action 4_saisons
action 4_saisonsaction 4_saisons
action 4_saisonsDEKEYSER sa
 

Plus de DEKEYSER sa (18)

Kuppersbusch 2013-2014
Kuppersbusch 2013-2014Kuppersbusch 2013-2014
Kuppersbusch 2013-2014
 
News componenti 2013
News componenti 2013News componenti 2013
News componenti 2013
 
Teka katalog definitiv 2013
Teka katalog definitiv 2013Teka katalog definitiv 2013
Teka katalog definitiv 2013
 
Magazine copat fra_web
Magazine copat fra_webMagazine copat fra_web
Magazine copat fra_web
 
Fiche hi sense componenti
Fiche hi sense componentiFiche hi sense componenti
Fiche hi sense componenti
 
New lux componenti 2012
New lux componenti 2012New lux componenti 2012
New lux componenti 2012
 
Promo set m-system_2012
Promo set m-system_2012Promo set m-system_2012
Promo set m-system_2012
 
Promo set boretti_2012
Promo set boretti_2012Promo set boretti_2012
Promo set boretti_2012
 
Boretti INNOVATION_2012
Boretti INNOVATION_2012Boretti INNOVATION_2012
Boretti INNOVATION_2012
 
Uccle sans relâche
Uccle sans relâcheUccle sans relâche
Uccle sans relâche
 
Atag 2012 bel fr
Atag 2012 bel frAtag 2012 bel fr
Atag 2012 bel fr
 
Atag nouveauté 2012
Atag nouveauté 2012 Atag nouveauté 2012
Atag nouveauté 2012
 
2012
2012 2012
2012
 
Catalogue airforce nov2011
Catalogue airforce nov2011Catalogue airforce nov2011
Catalogue airforce nov2011
 
Catalogue N°2 DEKEYSER sa
Catalogue N°2 DEKEYSER saCatalogue N°2 DEKEYSER sa
Catalogue N°2 DEKEYSER sa
 
News airforce elica
News airforce elicaNews airforce elica
News airforce elica
 
Gesso Catalogue2011
 Gesso Catalogue2011 Gesso Catalogue2011
Gesso Catalogue2011
 
action 4_saisons
action 4_saisonsaction 4_saisons
action 4_saisons
 

Catalogue nobili componenti 2012

 • 1. Intro Nobili Nobili est le premier fabricant italien avec une production de plus de 2.000.000 de pièces en robinetterie cuisine et salle de bain. A la pointe de la technologie, NOBILI est capable de créer et de mettre en oeuvre dans un délai très court, de nouveaux produits pour répondre aux attentes du marché. Nobili est le détenteur de plusieurs brevets apportant fiabilité et confort d'utilisation exclusifs. Nobili offre 5 ans de garantie sur le mecanisme (Cartouche). Nobili is the eerste italiaanse producent met een productie van meer dan 2.000.000 kraanstuikken voor keukens en badkamers. Met zijn spitstechnologie is Nobili in staat om nieuwe producten die aan de markt vraag voldoet binnen korte termijn te ontwikkelen et te fabriceren. Nobili is houder van verschillende brevetten die betrouwbaarheid en exclusief gebruiksconfort met zich meebregen. Nobili geeft een garantie van 5 jaar op het mechanisme. NO - 1
 • 2. Robinetterie Mengkranen HI SENSE D CH pg. 7 TOWER PRO D pg. 9 PRO D 8 pg. 9 € € € HIGHSENSEDCH 999 TOWERPRODCH 499 PROD8CH 449 PRO D 10 pg. 9 PRO D 9 pg. 9 TOWER ALTO pg. 11 € € € PROD10CH 419 PROD9CH 419 TOWERALTOCH 399 PROD10SAT 419 TOWER 12 pg. 11 TOWER 8 pg. 11 TOWER D pg. 11 € € € TOWER12CH 359 TOWER8CH 369 TOWERDCH 449 TOWER8IS 479 LOOP pg. 13 DN 1 pg. 13 DN 360 FLEX pg. 13 € € € LOOP 379 DN1CH 429 DN360FLEX 489 DN1IS 529 WEB 9 LED pg. 15 WEB 9 D pg. 15 WEB 9 pg. 15 € € € WEB9LEDCH 699 WEB9DCH 459 WEB9CH 299 WEB 12 pg. 15 PRO D 13 pg. 16 TN 12 D pg. 16 € € € WEB12CH 299 PROD9CH 419 TN12DCH 299 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 2
 • 3. Robinetterie Mengkranen AQUATOP D pg. 18 AQUATOP pg. 18 AQUA D pg. 18 € € € AQUATOPDCH 419 AQUATOPCH 299 AQUADCH 299 AQUA pg. 18 TN 7 D pg. 20 TN 7 pg. 20 € € € AQUACH 249 TN7DCH 329 TN7CH 269 TN7DIS 439 TN7IS 379 TN 2 pg. 20 SWING CH pg. 22 TN 3 CH pg. 22 € € € TN2CH 249 SWINGCH 399 TN3CH 249 TN2SAT 279 TN 91 CH pg. 22 TN 90 CH pg. 22 TN8 D pg. 24 € € € TN91CH 219 TN90CH 149 TN8DCH 349 TN8DGAN 349 TN8DGVA 349 TN8 pg. 24 TN1 D pg. 24 TN1 pg. 24 € € € TN8CH 259 TN1DCH 329 TN1CH 229 TN8GAN 259 TN1DSAT 389 TN1IS 339 TN8GVA 259 TN1DIS 429 TN1SAT 289 MITOSVB pg. 26 MELOSVB pg. 26 MITOSCH pg. 26 € € € MITOSVB 429 MELOSVB 399 MITOSCH 309 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 3
 • 4. Robinetterie Mengkranen MELOSCH pg. 26 NEWPORT D CH pg. 28 NEWPORT pg. 28 € € € MELOSCH 289 NEWPORTD 219 NEWPORT 149 MND pg. 28 MN1 pg. 28 SDCH pg. 29 € € € MNDCH 219 MN1CH 169 SDCH 199 MNDGAN 319 MN1GAN 219 MNDGVA 319 MN1GVA 219 MNDSAT 269 MN1SAT 169 MITDCH pg. 29 MN1BP pg. 29 MITCH pg. 29 € € € MITDCH 199 MN1CHBP 219 MITCH 89 KIT2SECU pg. 30 SOAP36CH pg. 30 SOAP35CH pg. 30 € € € KIT2SECU 25 SOAP36CH 99 SOAP35CH 89 SOAP36IS 119 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 4
 • 6. HI SENSE D CH NO - 6
 • 7. Robinetterie Mengkranen HI SENSE D CH • Mitigeur SENSITIF Exclusif !!! • 7 positions de débit. Position 1 ECO. • 12 positions de température assorties à un rétroéclairage (de bleu à orange vif). Voir Photos. • Sécurité anti brûlure. • Douchette double jet (1 seconde d’appui sur la touche ON/OFF). • Finition : chrome (CH). • Hauteur : 434 mm. • Livré avec Kit 2 Sécu. • Exclusief : mengkraan met tiptoetsen. • 7 debiet posities. Positie 1 ECO. • 12 temperatuurstanden met aangepaste lichtindicatie (van blauw tot hevig oranje). Zie foto. • Veiligheid tegen verbranden. • Sproeikop met dubbele straal (1 sec drukken op toets ON/OFF). • Afwerking: chroom (CH). • Hoogte 434 mm. • Geleverd met Kit 2 Sécu. € HIGHSENSEDCH 999 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 7
 • 8. PROD9CH NO - 8
 • 9. Robinetterie Mengkranen TOWER PRO D PRO D 8 • Mitigeur douchette Professionnel • Professionele mengkraan TOWER • Mitigeur douchette double jet. • Mengkraan met douche dubbele TOWER. met douche. Rotatif sur 360°. straal. 360° draaibaar. • Hauteur : 450 mm. • Hoogte : 450 mm. • Hauteur : 422 mm. • Hoogte : 422 mm. • Finitions : chrome (CH). • Afwerkingen : chroom (CH). • Finition : chrome (CH). • Afwerking : chroom (CH). • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 29. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. 30. savon. Pg 30. 29. € € TOWERPRODCH 499 PROD8CH 449 PRO D 10 PRO D 9 • Mitigeur douchette Professionnel • Professionele mengkraan met • Mitigeur douchette Professionnel. • Professionele meng-kraan. avec Joy Stick rotatif 360°. douche, 360° draaibaar, dubbele • Douchette double jet avec retour • Dubbele straal, uitneembare • Douchette double jet avec retour straal. automatique. douchekop die automatisch in de automatique. • Uitneembare douchekop die • Hauteur : 490 mm. kraan terug komt. • Hauteur : 460 mm. automatischin de kraan terug komt. • Finition : chrome. • Hoogte : 490 mm. • Finitions : chrome (CH), satiné • Hoogte : 460 mm. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Afwerking : chroom. (SAT). • Afwerking : chroom (CH), satijn Accessoire(s) : Distributeur de • Optie : KIT2SECU. Pg 30. (SAT). € savon. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg PROD10CH 419 30. € PROD10SAT 419 PROD9CH 419 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 9
 • 10. TOWER ALTO NO - 10
 • 11. Robinetterie Mengkranen TOWER ALTO TOWER 12 • Mitigeur monocommande Design. • Design eénsgreepsmenkraan. • Mitigeur monocommande. • Eénsgreepsmenkraan. • Bec et col carrés. • Met kromme of vierkante tuit. • Hauteur : 390 mm. • Hoogte : 390 mm. • Hauteur : 320 mm. • Hoogte : 320 mm. • Finition : chrome (CH). • Afwerking : chroom (CH) • Finition : chrome (CH). • Afwerking : chroom (CH). • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. 30. savon. Pg 30. 30. € € TOWER12CH 359 TOWERALTOCH 399 TOWER 8 TOWER D • Haut. : 180-210 mm sans • Hoogte : 180-210 mm zonder • Haut. : 180-232 mm avec • Hoogte : 180-232 mm met douche. douchette. douche. douchette. • Afwerking : chroom. • Finition : chrome (CH) ou Inox • Afwerking : chroom (CH) of Inox • Finition : chrome. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Style (IS). Style (IS). • Option : KIT2SECU. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Accessoire(s) : Distributeur de 30. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. savon. Pg 30. 30. € € TOWERDCH 449 TOWER8CH 369 TOWER8IS 479 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 11
 • 12. DN 360 FLEX NO - 12
 • 13. Robinetterie Mengkranen LOOP DN 1 • Mitigeur Exclusif sans joint O Ring • Uitzonderlijk mengkraan zonder O • Mitigeur monocommande DESIGN. • DESIGN eénsgreepsmenkraan. pour une fiabilité encore accrue. Ring voor meer betrouwbaarheid. • Bec courbe et carré. • Met kromme of vierkante tuit. • Finition : chrome (CH). • Afwerking : Chrome ( CH ). • Finition : chrome (CH) ou Inox • Afwerking : chroom (CH) of Inox • Hauteur : 280 mm. • Hoogte : 280 mm. Style (IS). Style (IS) • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Hauteur : 330 mm. • Hoogte : 330 mm. € • Accessoire(s) : Distributeur de • Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg LOOP 379 savon. Pg 30. 30. € DN1CH 429 DN1IS 529 DN 360 FLEX • Mitigeur monocommande DESIGN. • DESIGN eénsgreepsmenkraan. • Tourne sur 360°. • 360° Draaibaar. • Finition : chrome (CH) • Afwerking : chroom (CH). • Hauteur : 275 mm. • Hoogte : 275 mm. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. 30. € DN360FLEX 489 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 13
 • 14. WEB 9 LED NO - 14
 • 15. Robinetterie Mengkranen WEB 9 LED WEB 9 D • Mitigeur WEB Monocommande • WEB eénsgreepsmengkraan met 6 • Mitigeur WEB monocommande. • WEB Eénsgreepsmengkraan. avec 6 LEDS de 3 watts. LEDS van 3 watts. • Avec douchette double jet. • Met Douche dubbele straal. • Interrupteur intégré à la douchette • Schakkelaar geintegreerde aan de • Hauteur : 450 mm. • Hoogte : 450 mm. pour un éclairage indépendant. douche voor een onafhankelijke • Finition : chrome (CH). • Afwerking : chroom. • Hauteur : 450 mm. verlichting . • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Finition : chrome (CH). • Hoogte : 450 mm. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg • Afwerking : chroom (CH). € savon. Pg 30. 30. WEB9LEDCH 699 € WEB9DCH 459 WEB 9 WEB 12 • Mitigeur WEB monocommande. • WEB Eénsgreepsmengkraan. • Mitigeur WEB monocommande. • WEB mengkraan. • Hauteur : 450 mm. • Hoogte : 450 mm. • Hauteur : 305 mm. • Hoogte : 305 mm. • Finition : chrome (CH). • Afwerking : chroom. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. 30. savon. Pg 30. 30. € € WEB12CH 299 WEB9CH 299 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 15
 • 16. Robinetterie Mengkranen PRO D 13 TN 12 D • Mitigeur douchette • Eéngreepsmengkraan met douche. • Mitigeur monocommande avec • Eéngreepsmengkraan met monocommande. • Uitneembare douchekop die douchette extractible. afneembare douche. • Douchette extractible avec retour automatisch in de kraan terug komt. • Hauteur : 376 mm. • Hoogte : 376 mm. automatique. • Hoogte : 385 mm. • Finitions : chrome (CH). • Afwerking : chroom (CH). • Hauteur : 385 mm. • Afwerking : chroom. € • Finitions : chrome. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. TN12DCH 299 • Option : KIT2SECU. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de 30. savon. Pg 30. € PROD9CH 419 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 16
 • 17. AQUATOP D NO - 17
 • 18. Robinetterie Mengkranen AQUATOP D AQUATOP • Mitigeur AQUATOP. • AQUATOP eénsgreepsmengkraan. • Mitigeur AQUATOP. • AQUATOP eénsgreepsmengkraan. • Monocommande avec douchette • Met douche dubbele straal (Wit). • Position ECO. • Positie ECO. double jet (flexible Blanc). • Positie ECO. • Hauteur: 190mm. • Hoogte: 190mm. • Position ECO. • Hoogte: 438 mm. • Finitions: Chrome (CH). • Afwerking: Chroom (CH). • Hauteur : 438 mm • Afwerking: Chroom (CH). • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Finitions: Chrome (CH). Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg € savon. Pg 30. 30. AQUATOPDCH 419 € AQUATOPCH 299 AQUA D AQUA • Mitigeur AQUA avec douchette • AQUA eénsgreepsmengkraan met • Mitigeur AQUA. Position ECO. • AQUA eénsgreepsmengkraan Positie double jet. Position ECO. douche dubbele straal. Positie ECO. • Hauteur : 190 mm. ECO. • Hauteur : 190 mm. • Hoogte : 190 mm. • Finitions : chrome (CH). • Hoogte : 190 mm. • Finitions : chrome (CH). • Afwerking : chroom (CH). • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Afwerking : chroom (CH). • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Accessoire(s) : Distributeur de • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. 30. 30. € € AQUACH 249 AQUADCH 299 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 18
 • 19. TN 7 D NO - 19
 • 20. Robinetterie Mengkranen TN 7 D TN 7 • Mitigeur avec douchette. • Mengkraan met douche. • Mitigeur Sans douchette. • Mengkraan zonder douche. Finitions : chrome (CH), Inox Style Afwerking : chroom (CH), Inox Style Finitions :chrome (CH), Inox Style Afwerking : chroom (CH), Inox Style (IS). (IS). (IS). (IS). • Hauteur : 285 mm. • Hoogte : 285 mm. • Hauteur : 285 mm. • Hoogte : 285 mm. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. 30. savon. Pg 30. 30. € € TN7DCH 329 TN7CH 269 TN7DIS 439 TN7IS 379 TN 2 • Mitigeur monocommande avec • Eéngreepsmengkraan met joy-stick. joy-stick. • Hoogte : 355 mm. • Hauteur : 355 mm. • Afwerking : chroom (CH) of satijn • Finitions : chrome (CH) ou satiné (SAT). ant (SAT). • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de 30. savon. Pg 30. € TN2CH 249 TN2SAT 279 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 20
 • 21. TN 3 NO - 21
 • 22. Robinetterie Mengkranen SWING CH TN 3 CH • Mitigeur monocomande Col de • Eéngreepsmengkraan zwaauhals • Mitigeur TECH monocommande. • TECH eéngreepsmengkraan. cygne rabattable. afneembaar. • Finition : chrome (CH). • Afwerking : chroom (CH). • Hauteur : 320 mm à 80 mm. • Hoogte : 320 mm tot 80 mm. • Hauteur : 355 mm. • Hoogte : 355 mm. • Finition : chrome (CH) • Afwerking : chroom (CH). • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. € Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg SWINGCH 399 savon. Pg 30. 30. € TN3CH 249 TN 91 CH TN 90 CH • Mitigeur TECH monocommande. • TECH eéngreepsmengkraan. • Mitigeur TECH monocommande. • TECH eéngreepsmengkraan. • Finition : chrome (CH). • Afwerking : chroom (CH). • Finition : chrome (CH). • Afwerking : chroom (CH). • Hauteur : 325 mm. • Hoogte : 325 mm. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. 30. savon. Pg 30. 30. € € TN90CH 149 TN91CH 219 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 22
 • 23. TN 1 D CH NO - 23
 • 24. Robinetterie Mengkranen TN8 D TN8 • Mitigeur TECH monocommande • TECH eéngreepsmengkraan met • Mitigeur TECH monocommande. • TECH eéngreepsmengkraan. avec douchette double jet. douche dubbele straal. • Finitions : chrome + Granité • Afwerking : chroom + Granité • Finitions : chrome + Granité • Afwerking : chroom + Granité anthracite + Vanille. Anthraciet + Vanille. anthracite + Vanille. Anthraciet + Vanille. • Assorti avec les couleurs PLADOS. • Kleur Plados. • Assorti avec les couleurs PLADOS. • Kleur Plados. € € TN8CH 259 TN8DCH 349 TN8GAN 259 TN8DGAN 349 TN8GVA 259 TN8DGVA 349 TN1 D TN1 • Mitigeur TECH monocommande • TECH eénsgreepsmengkraan met • Mitigeur TECH monocommande. • TECH eénsgreepsmengkraan. avec douchette. douche. • Hauteur : 175 mm. • Hoogte : 175 mm. • Hauteur : 195 mm. • Hoogte : 195 mm. • Finitions : chrome (CH), satiné • Afwerking : chroom (CH), satijn • Finitions : chrome (CH), satiné • Afwerking : chroom (CH), satijn (SAT), Inox Style (IS). (SAT), Inox Style (IS). (SAT), Inox Style (IS). (SAT), Inox Style (IS). € € TN1CH 229 TN1DCH 329 TN1IS 339 TN1DSAT 389 TN1SAT 289 TN1DIS 429 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 24
 • 25. MITOS / MELOS NO - 25
 • 26. Robinetterie Mengkranen MITOSVB MELOSVB • Mitigeur « Old Style ». • Mengkraan « Old Style ». • Mélangeur « Old Style ». • Kraan « Old Style ». • Chrome (CH) ou Vieux Bronze • Chroom (CH) of Oud brons (VB). • Chrome (CH) ou Vieux Bronze • Chroom (CH) of Oud brons (VB). (VB). • Optie : KIT2SECU. Pg 30. (VB). • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg • Option : KIT2SECU. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de 30. Accessoire(s) : Distributeur de 30. savon. Pg 30. savon. Pg 30. € € MITOSVB 429 MELOSVB 399 MITOSCH MELOSCH • Mitigeur « Old Style ». • Mengkraan « Old Style ». • Mélangeur « Old Style ». • Kraan « Old Style ». • Chrome (CH) ou Vieux Bronze • Chroom (CH) of Oud brons (VB). • Chrome (CH) ou Vieux Bronze • Chroom (CH) of Oud brons (VB). (VB). • Optie : KIT2SECU. Pg 30. (VB). • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg • Option : KIT2SECU. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de 30. Accessoire(s) : Distributeur de 30. savon. Pg 30. savon. Pg 30. € € MITOSCH 309 MELOSCH 289 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 26
 • 27. NEWPORT D CH NO - 27
 • 28. Robinetterie Mengkranen NEWPORT D CH NEWPORT • Mitigeur Exclusif avec douchette • Uitzonderlijk mengkraan met douche • Mitigeur Exclusif sans joint O Ring • Uitzonderlijk mengkraan zonder O sans joint O Ring pour une fiabilité zonder O Ring voor meer pour une fiabilité encore accrue. Ring voor meer betrouwbaarheid. encore accrue. betrouwbaarheid. • Hauteur : 175 mm. • Hoogte : 175 mm. • Hauteur : 175 mm. • Hoogte : 175 mm. • Finition : chrome (CH). • Afwerking : Chrome ( CH ). • Finition : chrome (CH). • Afwerking : Chrome ( CH ). • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. 30. savon. Pg 30. 30. € € NEWPORT 149 NEWPORTD 219 MND MN1 • Mitigeur avec douchette double jet • Eéngreepsmengkraan met douche • Mitigeur avec position économique. • Eéngreepsmengkraan met spaarstand. monocommande. dubbele straal. • Finition : chrome (CH) et satiné • Afwerking : chroom (CH) en satijn • Finition : chrome (CH) et satiné • Afwerking : chroom (CH) en satijn (SAT). (SAT) (SAT). (SAT) Granité Anthracite (GAN) ou Vanille Granité Anthraciet (GAN) of Vanille Granité Anthracite (GAN) ou Vanille Granité Anthraciet (GAN) of Vanille (GVA). (GVA) (GVA). (GVA) € € MN1CH 169 MNDCH 219 MN1GAN 219 MNDGAN 319 MN1GVA 219 MNDGVA 319 MN1SAT 169 MNDSAT 269 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 28
 • 29. Robinetterie Mengkranen SDCH MITDCH • Mitigeur douchette double jet • Eéngreepsmengkraan met douche • Mitigeur douchette double jet • Eéngreepsmengkraan met douche Monocommande. dubbele straal. Monocommande . dubbele straal. • H : 170 – 182 mm. • H : 170 – 182 mm. • H : 160 mm. • H : 160 mm. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg savon. Pg 30. 30. savon. Pg 30. 30. € € SDCH 199 MITDCH 199 MN1BP MITCH • Mitigeur BASSE PRESSION • Eéngreepsmengkraan LAGE DRUK • Mitigeur Profi monocommande • Eéngreepsmengkraan Profi chroom. monocommande avec position met spaarstand. chrome. • H : 150 mm. économique. • Afwerking : chroom (CH). • H : 150 mm. • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Finition : chrome (CH). • Optie : KIT2SECU. Pg 30. • Option : KIT2SECU. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg • Option : KIT2SECU. Pg 30. Toebehoren : Verdeler van zeep. Pg Accessoire(s) : Distributeur de 30. Accessoire(s) : Distributeur de 30. savon. Pg 30. savon. Pg 30. € € MITCH 89 MN1CHBP 219 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 29
 • 30. Accessoires Toebehoren SOAP36CH SOAP35CH • Distributeur de savon liquide • Distributeur de savon liquide avec réservoir de 300 ml . avec réservoir de 300 ml . • Remplissage par le dessus. • Remplissage par le dessus. • Hauteur : 80 mm. • Hauteur : 80 mm. • Diam. : 53.8 mm. • Diam. : 53.8 mm. • Finitions : chrome (CH) ou Inox • Finitions : chrome (CH) Style (IS). • Verdeler van vloeibaarzeep van • Verdeler van vloeibaarzeep van 300 ml. 300 ml. • Invulling van boven. • Invulling van boven. • Hoogte : 80 mm. • Diam. : 53.8 mm. € • Diam. : 53.8 mm. € • Hoogte : 80 mm. SOAP36CH 99 • Afwerkingen : chroom (CH) SOAP35CH 89 • Afwerkingen : chroom (CH) of SOAP36IS 119 Inox Style (IS). KIT2SECU • Set de 2 robinets d’alimentation en laiton avec filtre inox anticalcaire. Entretien aisé avec arrêt automatique du débit. • Set van 2 toevoerkranen in messing met inox antikalkfilter. Gemakkelijk te onderhouden met automatische debietstop. € KIT2SECU 25 Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl. NO - 30