SlideShare une entreprise Scribd logo
DOX acoustics nv/sa
Starrenhoflaan 43-04, 2950 Kapellen Tel +32 (0)3 309 14 22 Fax +32 (0)3 309 14 25
info@doxacoustics.be www.doxacoustics.be
geluiddempers
silencieux
TF/07-2015/dempers/NF
Selectie
Sélection
Selectie van de optimale demper op basis van:
	 Demping spectra
	 Aërodynamische weerstand
	 Stromingsgeluid
	 Temperatuur
	 Vervuiling
	 Materiaalkeuze
Sélection du silencieux optimal sur base de:
	 Spectres d’assourdissement
	 Résistance aérodynamique
	 Son d’écoulement
	 Température
	 Pollution
	 Choix du matériel
Afblaas- & Opstartgeluiddempers
Silencieux d’évacuation et de mise en route
De afblaas- en start-upgeluiddempers zijn ontwikkeld
voor het ‘afblazen’ van stoom en gassen. Het principe
is gebaseerd op een combinatie van gecontroleerde
expansie en geluidsabsorptie. De drukhoudende delen
worden ontworpen, berekend en geproduceerd volgens
de regels voor drukvaten van o.a. Stoomwezen, ASME,
TÜV en Britisch Standard. DOX acoustics beschikt over
rekenprogramma’s waarmee de optimale demper
geselecteerd kan worden op basis van dempingsspectra,
druk, capaciteit, temperatuur, medium (stoom en gassen),
materiaalkeuze.
Les silencieux d’évacuation et de mise en route sont
développés pour ‘évacuer’ les vapeurs et les gaz. Les
éléments sont développés, calculés et produits selon les
règles des réservoirs sous pression de e.a. Stoomwezen,
ASME, TÜV et British Standard. DOX acoustics dispose des
programmes de calcul grâce auxquels on peut sélectionner
le silencieux optimal sur base de l’attenuation des
spectres, de la pression, de la capacité, de la température,
du medium (vapeurs et gaz) et du choix de matière.
specifieke eigenschappen
propriétés spécifiques
	 Aansluitdiameters van 2” tot 42”
	 Diamètre d’assemblage de 2” à 42”
	 Lengtes tot 7.000 mm
	 Longueurs jusqu’à 7.000 mm
	 Inlaatdruk 1.2 bar tot 20 bar
	 Pression d’admission 1.2 bar au 20 bar
	 Capaciteit tot ca. 150 t/h per demper
	 Capacité par silencieux jusqu’à env. 150 t/h
	 Horizontale / verticale toepassing met / zonder
regenkap
	 Application horizontale / verticale avec / sans
couverture d’étanchéité
	 Enkel- en meervoudige aansluitingen
	 Branchements simples et multiples
	 Semi-mobiel
	 Semi-mobile
	 Materiaalsoorten: RVS 304,316, Corten A:B,R265
GH,…
	 Types de matériaux: inox 304,316, Corten A:B,R265
GH,…
	 Veiligheidskleppen, start-up kleppen, regelkleppen,…
	 Soupapes de sécurité, soupapes de start-up, …
geluid
dempers
soundslikesilence
DOX acoustics nv/sa Starrenhoflaan 43-04 B-2950 Kapellen Tel +32 (0)3 309 14 22 Fax +32 (0)3 309 14 25 info@doxacoustics.be www.doxacoustics.be
silencieux
d’absorption lesquels plus de 50 mg/m3 de matière sera transporté. Les
coulisses contiennent des espaces avec une profondeur qui
correspond à ¼ d’une longueur d’onde de la fréquence, de
sorte que le son dans cette fréquence sera éteint.
Pour ‘étendre’ le spectre d’assourdissement plusieurs
combinaisons sont possible. Suite au principe de résonance,
les coulisses ont un fonctionnement auto-nettoyant, de
sorte que la saleté sera réduite à son minimum.
Uitlaatgassendempers
silencieux d’échappement de gaz
De rook- en uitlaatgassendemper is een absorptiegeluid-
demper, welke in veel gevallen uitgebreid wordt met een
enkele- of dubbele resonantiekamer. Het absorptie deel zorgt
voor een breedbandige demping, terwijl de resonantiekamers
afgestemd worden op bepaalde stoorfrequenties van de
installatie. Hierdoor is het dempingspectrum afstembaar.
Les silencieux d’échappement de gaz et fumée sont des
silencieux absorbants, développé avec une chambre de
résonance simple ou double. La section d’absorption fournit
un assourdissement large, tandis que les chambres de
résonance sont adaptées à certaines fréquences parasites de
l’installation. Le spectre d’atténuation est donc réglable.
specifieke eigenschappen
propriétés spécifiques
	 Coulissendikte van 25mm tot 600 mm
	 Epaisseur de coulisses: entre 25 mm & 600 mm
	 Leverbaar met vonkenvanger en thermische isolatie
	 Disponible avec intercepteur d’étincelle et d’isolation
thermique
Pulsatiegeluiddempers
Silencieux de Pulsation
Pulsatiedempers dempen het geluid afkomstig van
persleidingen in bijvoorbeeld compressoren, rootsblowers en
vacuümpompen. Het is mogelijk om specifieke frequenties in
een geluidspectrum te dempen door de resonantiekamers.
Door het absorptie deel wordt het geluid ook breedbandig
gedempt.
Les silencieux de pulsations réduisent le bruit des tuyaux
de pression dans par exemple des compresseurs, des
ventilateurs et des pompes à vide. Il est possible d’amortir
certaines fréquences dans le spectre sonore par les
chambres de résonance. Par la partie d’absorption, le son
est également amortis sur large bande de fréquences.
specifieke eigenschappen
propriétés spécifiques
	 Druk tot 250 bar
	 Pression jusqu’à 250 bar
	 Materiaalsoorten: staal, roestvast staal
	 Types de matériaux: acier, acier inoxydable
Coulissendempers Type AG
Silencieux à Coulisse Type AG
De rechthoekige geluiddempers zijn voorzien van
geluidabsorberende coulissen. De vulling bestaat uit
glaswol, steenwol, hittebestendige basaltwol en/
of metaal- of propyleenwol. Als bescherming van
het absorptiemateriaal wordt, afhankelijk van uw
wensen, geperforeerde plaat, glasvlies, metaalgaas
of kunststoffolie toegepast. Om het drukverlies te
reduceren kunnen de coulissen worden voorzien van
aërodynamisch gevormde aan- en afstroomprofielen.
De dempers kunnen in een RAL-kleur naar keuze
uitgevoerd worden!
Les silencieux d’absorption rectangulaires disposent
de coulisses absorbants le son. Le remplissage
consiste de laine de verre, de roche, de basalte
thermo-résistant et/ou de laine de métal ou de
polypropylène.
Comme protection de la matière d’absorption,
une plaque perforée, un tissu de verre, une toile
métallique ou une feuille en matière synthétique
sera appliqué. Pour réduire la perte de pression,
les coulisses peuvent être équipées de profils
aérodynamique. Les silencieux peuvent être exécutés
en couleur RAL de votre choix !
specifiek eigenschappen
propriétés spécifiques
	 Coulissendikte van 25 mm tot 600 mm
	 Epaisseur des coulisses: entre 25 mm & 600 mm
Cylindrische Dempers Type CD
Silencieux Cylindrique Type CD
Voor toepassing in bijvoorbeeld ronde luchtkanalen,
schoorstenen en leidingen levert DOX acoustics
een complete serie cilindrische dempers en
geluidabsorberende kernen. Afhankelijk van de
benodigde geluiddemping, het debiet, beschikbare
lengte en het toelaatbare drukverlies kan
worden gekozen voor een demper met of zonder
geluidabsorberende kern. De kernen zijn voorzien
van montagebeugels en kunnen direct in bestaand
kanaalwerk worden aangebracht. De dempers kunnen
worden geleverd met een aansluiting naar keuze: tuit,
flens, kopse bevestiging.
DOX acoustics fournit une gamme complète de
silencieux cylindriques et de coeurs acoustiques pour
les applications suivantes: des conduits d’air ronds,
des cheminées et des circuits. On peut opter pour un
silencieux avec ou sans coeur acoustique, dépendant
de l’absorption nécessaire, le débit, la longueur
disponible et la perte de pression tolérée. Les coeurs
sont équipés d’etriers de montage et peuvent être
branchés immédiatement dans le réseau des circuits
existants. Les silencieux peuvent être fournis avec
une jonction de votre choix.
specifiek eigenschappen
propriétés spécifiques
	 Niet brandbaar (A1 conform EN 13501-1), niet-
hygroscopisch absorptiemateriaal
	 Ininflammable (A1 conforme EN 13501-1),
matériel d’absorption non-hygroscopique
	 Glasvlies + geperforeerde binnenmantel
	 Voile de verre + manteau perforé
(¼ Golflengte) Resonantiegeluiddempers
Silencieux de Résonance (de ¼ longueur d’Onde)
De resonantiedemper is een absorptiedemper waarbij
ook specifieke frequenties in een geluidspectrum
gedempt worden. Om dit te realiseren worden bij deze
dempers de coulissen afgedekt met resonatorpanelen.
De resonatoren worden afgestemd op extra storende
frequenties in het geluidspectrum, zodat deze
geluidpieken tot het gewenste niveau worden
teruggebracht.
De kwartgolflengte resonantiedemper werkt
hetzelfde als de resonantiedemper, maar is
ontwikkeld voor gasstromen waarin meer dan 50 mg/
m3 stof verplaatst wordt. Zo is geluidsdemping bij de
kwartgolflengte resonantiedemper mogelijk tot ca. 40
dB(A) en is geschikt voor temperaturen tot 500˚C.
Les silencieux à résonance de ¼ de longueur d’onde
sont développés pour des courants de gaz dans
DOX acoustics heeft zich ontwikkeld tot specialist in
het leveren en monteren van sterke geluiddempers. Het
toepassingsgebied is vrijwel onbeperkt.
Bij ieder project worden steeds de nodige uitvoeringschetsen
gemaakt. Zo kunnen wij u de garantie bieden dat iedere
demper volgens specifieke goedgekeurde tekeningen
geproduceerd wordt. Deze tekeningen staan ook garant
voor een snelle en vlotte montage.
DOX acoustics s’est spécialisé dans la livraison et
le montage de silencieux très solides. Le domaine
d’applications est illimité.
Pour chaque projet on réalise un plan d’exécution. Ainsi,
chaque silencieux sera produit selon un dessin spécifique et
approuvé. Ces dessins sont une garantie pour un montage
rapide et fluide.
algemene eigenschappen geluiddempers
spécifications générales silencieux
Algemeen:
	 Breed dempingspectrum (afstembaar)
	 Large spectre d’assourdissement (réglable)
	 Geluiddemping tot ca. 50 dB
	 Insonorisation jusqu’à env. 50 dB
	 Temperaturen tot 600 ºC
	 Températures jusqu’à 600 ºC
	 Rechthoekige geluiddempers breedte, hoogte en
lengte tot ca. 10.000 mm
	 Silencieux de forme rectangulaire largeur, hauteur
et longueur env. 10.000 mm
	 Cilindrische geluiddempers aansluitdiameter 150
mm tot 15.000 mm, lengte 500 mm tot 6.000 mm
	 Silencieux de forme cylindrique avec diamètre
d’assemblage de 150 mm jusqu’à 15.000 mm,
longueur de 500 mm jusqu’à 6.000 mm
	 Materiaalsoorten: verzinkt staal, roestvast staal,
aluminium, corten staal
	 Types de matériaux: acier galvanisé, acier
inoxydable, aluminium
	 Conservering: diverse laksystemen
	 Conservation: différents systèmes de vernis

Contenu connexe

Tendances

[Guide] isoler son logement du bruit | Ademe
[Guide] isoler son logement du bruit | Ademe[Guide] isoler son logement du bruit | Ademe
[Guide] isoler son logement du bruit | Ademe
Build Green
 
Isolation Acoustique Batiment Florent Cappoen
Isolation Acoustique Batiment  Florent CappoenIsolation Acoustique Batiment  Florent Cappoen
Isolation Acoustique Batiment Florent Cappoen
mboma
 
Guide mur anti bruit
Guide mur anti bruitGuide mur anti bruit
Guide mur anti bruit
Isabelle Ducret
 
Sonogamma brochure FR
Sonogamma brochure FRSonogamma brochure FR
Sonogamma brochure FR
Architectura
 
Dox acoustics - ABSO TOTEM FR
Dox acoustics - ABSO TOTEM FRDox acoustics - ABSO TOTEM FR
Dox acoustics - ABSO TOTEM FR
Architectura
 
Isolation acoustique dans les bâtiments en construction bois
Isolation acoustique dans les bâtiments en construction boisIsolation acoustique dans les bâtiments en construction bois
Isolation acoustique dans les bâtiments en construction bois
Gamba Acoustique, une équipe pluridisciplinaire spécialiste de l'environnement sonore
 
Dox soundproofing
Dox soundproofingDox soundproofing
Dox soundproofing
Architectura
 
La lutte contre le bruit
La lutte contre le bruitLa lutte contre le bruit
La lutte contre le bruit
Mohamed Nassim Djenidi
 
Isolations acoustique et thermique: comment les concilier? 20oct2010
Isolations acoustique et thermique: comment les concilier? 20oct2010Isolations acoustique et thermique: comment les concilier? 20oct2010
Isolations acoustique et thermique: comment les concilier? 20oct2010
Centre Urbain - Stadswinkel
 
Morosini - Clipso sound
Morosini - Clipso soundMorosini - Clipso sound
Morosini - Clipso sound
Morosini
 
Kouki Présentation acoustique_fr
Kouki Présentation acoustique_frKouki Présentation acoustique_fr
Kouki Présentation acoustique_fr
katjakouki
 
Sonogamma - Airboard Acoustic
Sonogamma - Airboard AcousticSonogamma - Airboard Acoustic
Sonogamma - Airboard Acoustic
Architectura
 
Print Acoustics by Triplaco - brochure FR
Print Acoustics by Triplaco - brochure FRPrint Acoustics by Triplaco - brochure FR
Print Acoustics by Triplaco - brochure FR
Architectura
 
Systèmes de séparations by la suite314
Systèmes de séparations by la suite314Systèmes de séparations by la suite314
Systèmes de séparations by la suite314
Jean Pierre ARMAND
 
Dox acoustics - D-ART FR
Dox acoustics - D-ART FRDox acoustics - D-ART FR
Dox acoustics - D-ART FR
Architectura
 
Knauf Ceiling Solutions - Mineral Solutions FR
Knauf Ceiling Solutions - Mineral Solutions FRKnauf Ceiling Solutions - Mineral Solutions FR
Knauf Ceiling Solutions - Mineral Solutions FR
Architectura
 
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastiqueFiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
Tecsound Solutions acoustiques
 
Morosini - Clipso Revetements
Morosini - Clipso RevetementsMorosini - Clipso Revetements
Morosini - Clipso Revetements
Morosini
 
ARIA Walls: Smart Workspaces
ARIA Walls: Smart WorkspacesARIA Walls: Smart Workspaces

Tendances (19)

[Guide] isoler son logement du bruit | Ademe
[Guide] isoler son logement du bruit | Ademe[Guide] isoler son logement du bruit | Ademe
[Guide] isoler son logement du bruit | Ademe
 
Isolation Acoustique Batiment Florent Cappoen
Isolation Acoustique Batiment  Florent CappoenIsolation Acoustique Batiment  Florent Cappoen
Isolation Acoustique Batiment Florent Cappoen
 
Guide mur anti bruit
Guide mur anti bruitGuide mur anti bruit
Guide mur anti bruit
 
Sonogamma brochure FR
Sonogamma brochure FRSonogamma brochure FR
Sonogamma brochure FR
 
Dox acoustics - ABSO TOTEM FR
Dox acoustics - ABSO TOTEM FRDox acoustics - ABSO TOTEM FR
Dox acoustics - ABSO TOTEM FR
 
Isolation acoustique dans les bâtiments en construction bois
Isolation acoustique dans les bâtiments en construction boisIsolation acoustique dans les bâtiments en construction bois
Isolation acoustique dans les bâtiments en construction bois
 
Dox soundproofing
Dox soundproofingDox soundproofing
Dox soundproofing
 
La lutte contre le bruit
La lutte contre le bruitLa lutte contre le bruit
La lutte contre le bruit
 
Isolations acoustique et thermique: comment les concilier? 20oct2010
Isolations acoustique et thermique: comment les concilier? 20oct2010Isolations acoustique et thermique: comment les concilier? 20oct2010
Isolations acoustique et thermique: comment les concilier? 20oct2010
 
Morosini - Clipso sound
Morosini - Clipso soundMorosini - Clipso sound
Morosini - Clipso sound
 
Kouki Présentation acoustique_fr
Kouki Présentation acoustique_frKouki Présentation acoustique_fr
Kouki Présentation acoustique_fr
 
Sonogamma - Airboard Acoustic
Sonogamma - Airboard AcousticSonogamma - Airboard Acoustic
Sonogamma - Airboard Acoustic
 
Print Acoustics by Triplaco - brochure FR
Print Acoustics by Triplaco - brochure FRPrint Acoustics by Triplaco - brochure FR
Print Acoustics by Triplaco - brochure FR
 
Systèmes de séparations by la suite314
Systèmes de séparations by la suite314Systèmes de séparations by la suite314
Systèmes de séparations by la suite314
 
Dox acoustics - D-ART FR
Dox acoustics - D-ART FRDox acoustics - D-ART FR
Dox acoustics - D-ART FR
 
Knauf Ceiling Solutions - Mineral Solutions FR
Knauf Ceiling Solutions - Mineral Solutions FRKnauf Ceiling Solutions - Mineral Solutions FR
Knauf Ceiling Solutions - Mineral Solutions FR
 
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastiqueFiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
 
Morosini - Clipso Revetements
Morosini - Clipso RevetementsMorosini - Clipso Revetements
Morosini - Clipso Revetements
 
ARIA Walls: Smart Workspaces
ARIA Walls: Smart WorkspacesARIA Walls: Smart Workspaces
ARIA Walls: Smart Workspaces
 

En vedette

Dox acoustics - D-sound
Dox acoustics - D-soundDox acoustics - D-sound
Dox acoustics - D-sound
Architectura
 
Dox acoustics - PVC geluidisolerende panelen
Dox acoustics - PVC geluidisolerende panelenDox acoustics - PVC geluidisolerende panelen
Dox acoustics - PVC geluidisolerende panelen
Architectura
 
Dox acoustics - Vibrasto
Dox acoustics - VibrastoDox acoustics - Vibrasto
Dox acoustics - Vibrasto
Architectura
 
Dox acoustics - Houten geluidisolerende panelen
Dox acoustics - Houten geluidisolerende panelenDox acoustics - Houten geluidisolerende panelen
Dox acoustics - Houten geluidisolerende panelen
Architectura
 
Dox acoustics - Akoestiek in scholen
Dox acoustics - Akoestiek in scholenDox acoustics - Akoestiek in scholen
Dox acoustics - Akoestiek in scholen
Architectura
 
Dox acoustics - Stereo
Dox acoustics - StereoDox acoustics - Stereo
Dox acoustics - Stereo
Architectura
 
Dox acoustics - Artwall
Dox acoustics - ArtwallDox acoustics - Artwall
Dox acoustics - Artwall
Architectura
 
Dox acoustics - Speelse elementen
Dox acoustics - Speelse elementenDox acoustics - Speelse elementen
Dox acoustics - Speelse elementen
Architectura
 
Dox acoustics - Sound design
Dox acoustics - Sound designDox acoustics - Sound design
Dox acoustics - Sound design
Architectura
 
Dox acoustics - Ventilatieroosters
Dox acoustics - VentilatieroostersDox acoustics - Ventilatieroosters
Dox acoustics - Ventilatieroosters
Architectura
 
Dox acoustics - Plano-S
Dox acoustics - Plano-SDox acoustics - Plano-S
Dox acoustics - Plano-S
Architectura
 
Lectures-JCG
Lectures-JCGLectures-JCG
Lectures-JCG
Jorge Calder
 
Jaureguizar
JaureguizarJaureguizar
Jaureguizar
Asnosasletras
 
GUJJARI SHIVA SAI
GUJJARI SHIVA SAIGUJJARI SHIVA SAI
GUJJARI SHIVA SAI
shiva sai
 
La Conexion
La ConexionLa Conexion

En vedette (16)

Dox acoustics - D-sound
Dox acoustics - D-soundDox acoustics - D-sound
Dox acoustics - D-sound
 
Dox acoustics - PVC geluidisolerende panelen
Dox acoustics - PVC geluidisolerende panelenDox acoustics - PVC geluidisolerende panelen
Dox acoustics - PVC geluidisolerende panelen
 
Dox acoustics - Vibrasto
Dox acoustics - VibrastoDox acoustics - Vibrasto
Dox acoustics - Vibrasto
 
Dox acoustics - Houten geluidisolerende panelen
Dox acoustics - Houten geluidisolerende panelenDox acoustics - Houten geluidisolerende panelen
Dox acoustics - Houten geluidisolerende panelen
 
Dox acoustics - Akoestiek in scholen
Dox acoustics - Akoestiek in scholenDox acoustics - Akoestiek in scholen
Dox acoustics - Akoestiek in scholen
 
Dox acoustics - Stereo
Dox acoustics - StereoDox acoustics - Stereo
Dox acoustics - Stereo
 
Dox acoustics - Artwall
Dox acoustics - ArtwallDox acoustics - Artwall
Dox acoustics - Artwall
 
Dox acoustics - Speelse elementen
Dox acoustics - Speelse elementenDox acoustics - Speelse elementen
Dox acoustics - Speelse elementen
 
Dox acoustics - Sound design
Dox acoustics - Sound designDox acoustics - Sound design
Dox acoustics - Sound design
 
Dox acoustics - Ventilatieroosters
Dox acoustics - VentilatieroostersDox acoustics - Ventilatieroosters
Dox acoustics - Ventilatieroosters
 
Dox acoustics - Plano-S
Dox acoustics - Plano-SDox acoustics - Plano-S
Dox acoustics - Plano-S
 
Lectures-JCG
Lectures-JCGLectures-JCG
Lectures-JCG
 
شهادة خبرة
شهادة خبرة شهادة خبرة
شهادة خبرة
 
Jaureguizar
JaureguizarJaureguizar
Jaureguizar
 
GUJJARI SHIVA SAI
GUJJARI SHIVA SAIGUJJARI SHIVA SAI
GUJJARI SHIVA SAI
 
La Conexion
La ConexionLa Conexion
La Conexion
 

Similaire à Dox acoustics - Geluiddempers / Silencieux

Dossier de presse pack atmos décembre 2014
Dossier de presse pack atmos décembre 2014Dossier de presse pack atmos décembre 2014
Dossier de presse pack atmos décembre 2014
pioneerhbg
 
Sonogamma - Créer le silence
Sonogamma - Créer le silenceSonogamma - Créer le silence
Sonogamma - Créer le silence
Architectura
 
Sonogamma - FILVA-T
Sonogamma - FILVA-TSonogamma - FILVA-T
Sonogamma - FILVA-T
Architectura
 
Dox Noise Control
Dox Noise ControlDox Noise Control
Dox Noise Control
Architectura
 
HRM-7 : casque professionnel de monitoring studio
HRM-7 : casque professionnel de monitoring studioHRM-7 : casque professionnel de monitoring studio
HRM-7 : casque professionnel de monitoring studio
Pioneer DJ France
 
Sennheiser HD 650 Full Size Open Headphone
Sennheiser HD 650 Full Size Open HeadphoneSennheiser HD 650 Full Size Open Headphone
Sennheiser HD 650 Full Size Open Headphone
AV ProfShop
 
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inoxPoujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
Architectura
 
DJE : Nouveaux casques intra-auriculaires professionnels pour DJ
DJE : Nouveaux casques intra-auriculaires professionnels pour DJDJE : Nouveaux casques intra-auriculaires professionnels pour DJ
DJE : Nouveaux casques intra-auriculaires professionnels pour DJ
Pioneer DJ France
 
Dox acoustics - Coussins ABSO
Dox acoustics - Coussins ABSODox acoustics - Coussins ABSO
Dox acoustics - Coussins ABSO
Architectura
 
Emphaser génération 6 woofer autoprestige-autoradio
Emphaser génération 6 woofer autoprestige-autoradioEmphaser génération 6 woofer autoprestige-autoradio
Emphaser génération 6 woofer autoprestige-autoradio
autoprestige
 
STRETCH brochure systeme plafond tendu
STRETCH brochure systeme plafond tenduSTRETCH brochure systeme plafond tendu
STRETCH brochure systeme plafond tendu
Nicasens Michael
 
Poujoulat - Les solutions chauffage tous combustibles
Poujoulat - Les solutions chauffage tous combustiblesPoujoulat - Les solutions chauffage tous combustibles
Poujoulat - Les solutions chauffage tous combustibles
Architectura
 
Catalogue son clarion_2010
Catalogue son clarion_2010Catalogue son clarion_2010
Catalogue son clarion_2010
autoprestige
 
Emphaser ECX369-S6 coaxial autoprestige-autoradio
Emphaser ECX369-S6 coaxial autoprestige-autoradioEmphaser ECX369-S6 coaxial autoprestige-autoradio
Emphaser ECX369-S6 coaxial autoprestige-autoradio
autoprestige
 
Présentation Acoustique - Christine Simonin
Présentation Acoustique - Christine SimoninPrésentation Acoustique - Christine Simonin
Présentation Acoustique - Christine Simonin
ARP-Astrance
 

Similaire à Dox acoustics - Geluiddempers / Silencieux (20)

Dossier de presse pack atmos décembre 2014
Dossier de presse pack atmos décembre 2014Dossier de presse pack atmos décembre 2014
Dossier de presse pack atmos décembre 2014
 
Sonogamma - Créer le silence
Sonogamma - Créer le silenceSonogamma - Créer le silence
Sonogamma - Créer le silence
 
Asona - flyer
Asona - flyerAsona - flyer
Asona - flyer
 
Sonogamma - FILVA-T
Sonogamma - FILVA-TSonogamma - FILVA-T
Sonogamma - FILVA-T
 
Dox Noise Control
Dox Noise ControlDox Noise Control
Dox Noise Control
 
HRM-7 : casque professionnel de monitoring studio
HRM-7 : casque professionnel de monitoring studioHRM-7 : casque professionnel de monitoring studio
HRM-7 : casque professionnel de monitoring studio
 
Sennheiser HD 650 Full Size Open Headphone
Sennheiser HD 650 Full Size Open HeadphoneSennheiser HD 650 Full Size Open Headphone
Sennheiser HD 650 Full Size Open Headphone
 
Ct m300 fiche produit
Ct m300 fiche produitCt m300 fiche produit
Ct m300 fiche produit
 
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inoxPoujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
 
DJE : Nouveaux casques intra-auriculaires professionnels pour DJ
DJE : Nouveaux casques intra-auriculaires professionnels pour DJDJE : Nouveaux casques intra-auriculaires professionnels pour DJ
DJE : Nouveaux casques intra-auriculaires professionnels pour DJ
 
Dox acoustics - Coussins ABSO
Dox acoustics - Coussins ABSODox acoustics - Coussins ABSO
Dox acoustics - Coussins ABSO
 
Emphaser génération 6 woofer autoprestige-autoradio
Emphaser génération 6 woofer autoprestige-autoradioEmphaser génération 6 woofer autoprestige-autoradio
Emphaser génération 6 woofer autoprestige-autoradio
 
Ct 5300 fiche produit
Ct 5300 fiche produitCt 5300 fiche produit
Ct 5300 fiche produit
 
STRETCH brochure systeme plafond tendu
STRETCH brochure systeme plafond tenduSTRETCH brochure systeme plafond tendu
STRETCH brochure systeme plafond tendu
 
Poujoulat - Les solutions chauffage tous combustibles
Poujoulat - Les solutions chauffage tous combustiblesPoujoulat - Les solutions chauffage tous combustibles
Poujoulat - Les solutions chauffage tous combustibles
 
Catalogue son clarion_2010
Catalogue son clarion_2010Catalogue son clarion_2010
Catalogue son clarion_2010
 
Systèmes anti vibrations
Systèmes anti vibrationsSystèmes anti vibrations
Systèmes anti vibrations
 
Ct 2300 fiche produit
Ct 2300 fiche produitCt 2300 fiche produit
Ct 2300 fiche produit
 
Emphaser ECX369-S6 coaxial autoprestige-autoradio
Emphaser ECX369-S6 coaxial autoprestige-autoradioEmphaser ECX369-S6 coaxial autoprestige-autoradio
Emphaser ECX369-S6 coaxial autoprestige-autoradio
 
Présentation Acoustique - Christine Simonin
Présentation Acoustique - Christine SimoninPrésentation Acoustique - Christine Simonin
Présentation Acoustique - Christine Simonin
 

Plus de Architectura

Rockfon Reference
Rockfon ReferenceRockfon Reference
Rockfon Reference
Architectura
 
Foamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FRFoamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FR
Architectura
 
Foamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NLFoamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NL
Architectura
 
Exemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités LoxoneExemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités Loxone
Architectura
 
Loxone presentation
Loxone presentationLoxone presentation
Loxone presentation
Architectura
 
Loxone Presentatie
Loxone PresentatieLoxone Presentatie
Loxone Presentatie
Architectura
 
Slim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met LoxoneSlim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met Loxone
Architectura
 
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossingLoxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Architectura
 
Loxone Productencatalogus
Loxone ProductencatalogusLoxone Productencatalogus
Loxone Productencatalogus
Architectura
 
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en BoisMeisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Architectura
 
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloerMeisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Architectura
 
Cedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations ArdoisesCedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations Ardoises
Architectura
 
Cedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations LeienCedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations Leien
Architectura
 
Cedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FRCedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FR
Architectura
 
Cedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NLCedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NLZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NLZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FRZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NLZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FRZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
Architectura
 

Plus de Architectura (20)

Rockfon Reference
Rockfon ReferenceRockfon Reference
Rockfon Reference
 
Foamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FRFoamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FR
 
Foamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NLFoamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NL
 
Exemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités LoxoneExemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités Loxone
 
Loxone presentation
Loxone presentationLoxone presentation
Loxone presentation
 
Loxone Presentatie
Loxone PresentatieLoxone Presentatie
Loxone Presentatie
 
Slim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met LoxoneSlim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met Loxone
 
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossingLoxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
 
Loxone Productencatalogus
Loxone ProductencatalogusLoxone Productencatalogus
Loxone Productencatalogus
 
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en BoisMeisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
 
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloerMeisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloer
 
Cedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations ArdoisesCedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations Ardoises
 
Cedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations LeienCedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations Leien
 
Cedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FRCedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FR
 
Cedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NLCedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NLZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NLZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FRZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NLZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FRZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
 

Dox acoustics - Geluiddempers / Silencieux

  • 1. DOX acoustics nv/sa Starrenhoflaan 43-04, 2950 Kapellen Tel +32 (0)3 309 14 22 Fax +32 (0)3 309 14 25 info@doxacoustics.be www.doxacoustics.be geluiddempers silencieux TF/07-2015/dempers/NF Selectie Sélection Selectie van de optimale demper op basis van: Demping spectra Aërodynamische weerstand Stromingsgeluid Temperatuur Vervuiling Materiaalkeuze Sélection du silencieux optimal sur base de: Spectres d’assourdissement Résistance aérodynamique Son d’écoulement Température Pollution Choix du matériel Afblaas- & Opstartgeluiddempers Silencieux d’évacuation et de mise en route De afblaas- en start-upgeluiddempers zijn ontwikkeld voor het ‘afblazen’ van stoom en gassen. Het principe is gebaseerd op een combinatie van gecontroleerde expansie en geluidsabsorptie. De drukhoudende delen worden ontworpen, berekend en geproduceerd volgens de regels voor drukvaten van o.a. Stoomwezen, ASME, TÜV en Britisch Standard. DOX acoustics beschikt over rekenprogramma’s waarmee de optimale demper geselecteerd kan worden op basis van dempingsspectra, druk, capaciteit, temperatuur, medium (stoom en gassen), materiaalkeuze. Les silencieux d’évacuation et de mise en route sont développés pour ‘évacuer’ les vapeurs et les gaz. Les éléments sont développés, calculés et produits selon les règles des réservoirs sous pression de e.a. Stoomwezen, ASME, TÜV et British Standard. DOX acoustics dispose des programmes de calcul grâce auxquels on peut sélectionner le silencieux optimal sur base de l’attenuation des spectres, de la pression, de la capacité, de la température, du medium (vapeurs et gaz) et du choix de matière. specifieke eigenschappen propriétés spécifiques Aansluitdiameters van 2” tot 42” Diamètre d’assemblage de 2” à 42” Lengtes tot 7.000 mm Longueurs jusqu’à 7.000 mm Inlaatdruk 1.2 bar tot 20 bar Pression d’admission 1.2 bar au 20 bar Capaciteit tot ca. 150 t/h per demper Capacité par silencieux jusqu’à env. 150 t/h Horizontale / verticale toepassing met / zonder regenkap Application horizontale / verticale avec / sans couverture d’étanchéité Enkel- en meervoudige aansluitingen Branchements simples et multiples Semi-mobiel Semi-mobile Materiaalsoorten: RVS 304,316, Corten A:B,R265 GH,… Types de matériaux: inox 304,316, Corten A:B,R265 GH,… Veiligheidskleppen, start-up kleppen, regelkleppen,… Soupapes de sécurité, soupapes de start-up, …
  • 2. geluid dempers soundslikesilence DOX acoustics nv/sa Starrenhoflaan 43-04 B-2950 Kapellen Tel +32 (0)3 309 14 22 Fax +32 (0)3 309 14 25 info@doxacoustics.be www.doxacoustics.be silencieux d’absorption lesquels plus de 50 mg/m3 de matière sera transporté. Les coulisses contiennent des espaces avec une profondeur qui correspond à ¼ d’une longueur d’onde de la fréquence, de sorte que le son dans cette fréquence sera éteint. Pour ‘étendre’ le spectre d’assourdissement plusieurs combinaisons sont possible. Suite au principe de résonance, les coulisses ont un fonctionnement auto-nettoyant, de sorte que la saleté sera réduite à son minimum. Uitlaatgassendempers silencieux d’échappement de gaz De rook- en uitlaatgassendemper is een absorptiegeluid- demper, welke in veel gevallen uitgebreid wordt met een enkele- of dubbele resonantiekamer. Het absorptie deel zorgt voor een breedbandige demping, terwijl de resonantiekamers afgestemd worden op bepaalde stoorfrequenties van de installatie. Hierdoor is het dempingspectrum afstembaar. Les silencieux d’échappement de gaz et fumée sont des silencieux absorbants, développé avec une chambre de résonance simple ou double. La section d’absorption fournit un assourdissement large, tandis que les chambres de résonance sont adaptées à certaines fréquences parasites de l’installation. Le spectre d’atténuation est donc réglable. specifieke eigenschappen propriétés spécifiques Coulissendikte van 25mm tot 600 mm Epaisseur de coulisses: entre 25 mm & 600 mm Leverbaar met vonkenvanger en thermische isolatie Disponible avec intercepteur d’étincelle et d’isolation thermique Pulsatiegeluiddempers Silencieux de Pulsation Pulsatiedempers dempen het geluid afkomstig van persleidingen in bijvoorbeeld compressoren, rootsblowers en vacuümpompen. Het is mogelijk om specifieke frequenties in een geluidspectrum te dempen door de resonantiekamers. Door het absorptie deel wordt het geluid ook breedbandig gedempt. Les silencieux de pulsations réduisent le bruit des tuyaux de pression dans par exemple des compresseurs, des ventilateurs et des pompes à vide. Il est possible d’amortir certaines fréquences dans le spectre sonore par les chambres de résonance. Par la partie d’absorption, le son est également amortis sur large bande de fréquences. specifieke eigenschappen propriétés spécifiques Druk tot 250 bar Pression jusqu’à 250 bar Materiaalsoorten: staal, roestvast staal Types de matériaux: acier, acier inoxydable Coulissendempers Type AG Silencieux à Coulisse Type AG De rechthoekige geluiddempers zijn voorzien van geluidabsorberende coulissen. De vulling bestaat uit glaswol, steenwol, hittebestendige basaltwol en/ of metaal- of propyleenwol. Als bescherming van het absorptiemateriaal wordt, afhankelijk van uw wensen, geperforeerde plaat, glasvlies, metaalgaas of kunststoffolie toegepast. Om het drukverlies te reduceren kunnen de coulissen worden voorzien van aërodynamisch gevormde aan- en afstroomprofielen. De dempers kunnen in een RAL-kleur naar keuze uitgevoerd worden! Les silencieux d’absorption rectangulaires disposent de coulisses absorbants le son. Le remplissage consiste de laine de verre, de roche, de basalte thermo-résistant et/ou de laine de métal ou de polypropylène. Comme protection de la matière d’absorption, une plaque perforée, un tissu de verre, une toile métallique ou une feuille en matière synthétique sera appliqué. Pour réduire la perte de pression, les coulisses peuvent être équipées de profils aérodynamique. Les silencieux peuvent être exécutés en couleur RAL de votre choix ! specifiek eigenschappen propriétés spécifiques Coulissendikte van 25 mm tot 600 mm Epaisseur des coulisses: entre 25 mm & 600 mm Cylindrische Dempers Type CD Silencieux Cylindrique Type CD Voor toepassing in bijvoorbeeld ronde luchtkanalen, schoorstenen en leidingen levert DOX acoustics een complete serie cilindrische dempers en geluidabsorberende kernen. Afhankelijk van de benodigde geluiddemping, het debiet, beschikbare lengte en het toelaatbare drukverlies kan worden gekozen voor een demper met of zonder geluidabsorberende kern. De kernen zijn voorzien van montagebeugels en kunnen direct in bestaand kanaalwerk worden aangebracht. De dempers kunnen worden geleverd met een aansluiting naar keuze: tuit, flens, kopse bevestiging. DOX acoustics fournit une gamme complète de silencieux cylindriques et de coeurs acoustiques pour les applications suivantes: des conduits d’air ronds, des cheminées et des circuits. On peut opter pour un silencieux avec ou sans coeur acoustique, dépendant de l’absorption nécessaire, le débit, la longueur disponible et la perte de pression tolérée. Les coeurs sont équipés d’etriers de montage et peuvent être branchés immédiatement dans le réseau des circuits existants. Les silencieux peuvent être fournis avec une jonction de votre choix. specifiek eigenschappen propriétés spécifiques Niet brandbaar (A1 conform EN 13501-1), niet- hygroscopisch absorptiemateriaal Ininflammable (A1 conforme EN 13501-1), matériel d’absorption non-hygroscopique Glasvlies + geperforeerde binnenmantel Voile de verre + manteau perforé (¼ Golflengte) Resonantiegeluiddempers Silencieux de Résonance (de ¼ longueur d’Onde) De resonantiedemper is een absorptiedemper waarbij ook specifieke frequenties in een geluidspectrum gedempt worden. Om dit te realiseren worden bij deze dempers de coulissen afgedekt met resonatorpanelen. De resonatoren worden afgestemd op extra storende frequenties in het geluidspectrum, zodat deze geluidpieken tot het gewenste niveau worden teruggebracht. De kwartgolflengte resonantiedemper werkt hetzelfde als de resonantiedemper, maar is ontwikkeld voor gasstromen waarin meer dan 50 mg/ m3 stof verplaatst wordt. Zo is geluidsdemping bij de kwartgolflengte resonantiedemper mogelijk tot ca. 40 dB(A) en is geschikt voor temperaturen tot 500˚C. Les silencieux à résonance de ¼ de longueur d’onde sont développés pour des courants de gaz dans DOX acoustics heeft zich ontwikkeld tot specialist in het leveren en monteren van sterke geluiddempers. Het toepassingsgebied is vrijwel onbeperkt. Bij ieder project worden steeds de nodige uitvoeringschetsen gemaakt. Zo kunnen wij u de garantie bieden dat iedere demper volgens specifieke goedgekeurde tekeningen geproduceerd wordt. Deze tekeningen staan ook garant voor een snelle en vlotte montage. DOX acoustics s’est spécialisé dans la livraison et le montage de silencieux très solides. Le domaine d’applications est illimité. Pour chaque projet on réalise un plan d’exécution. Ainsi, chaque silencieux sera produit selon un dessin spécifique et approuvé. Ces dessins sont une garantie pour un montage rapide et fluide. algemene eigenschappen geluiddempers spécifications générales silencieux Algemeen: Breed dempingspectrum (afstembaar) Large spectre d’assourdissement (réglable) Geluiddemping tot ca. 50 dB Insonorisation jusqu’à env. 50 dB Temperaturen tot 600 ºC Températures jusqu’à 600 ºC Rechthoekige geluiddempers breedte, hoogte en lengte tot ca. 10.000 mm Silencieux de forme rectangulaire largeur, hauteur et longueur env. 10.000 mm Cilindrische geluiddempers aansluitdiameter 150 mm tot 15.000 mm, lengte 500 mm tot 6.000 mm Silencieux de forme cylindrique avec diamètre d’assemblage de 150 mm jusqu’à 15.000 mm, longueur de 500 mm jusqu’à 6.000 mm Materiaalsoorten: verzinkt staal, roestvast staal, aluminium, corten staal Types de matériaux: acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium Conservering: diverse laksystemen Conservation: différents systèmes de vernis