Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
De toekomst van
werk
Werkbaar en
wendbaar werk
Loopbaansparen &
Mobiliteitsbudget
2
Veerle Michiels - Juridisch Kenniscentrum
Lieve Michiels - ...
3
Werkbaar en wendbaar werk
Doel:
• Loopbaan draaglijker voor werknemer
• Arbeidsmarkt flexibeler voor werkgever
2 sporen:...
Loopbaansparen
5
Loopbaansparen
• Loopbaansparen kadert in Werkbaar Werk
• WAT?
o WN krijgt mogelijkheid om intensiteit loopbaan zelf vor...
6
Loopbaansparen
• Wetgevend kader nodig:
o Statuut “spaarpotje”: uitgesteld loon? Aanvulling bij SZ?
o Wanneer welke bijd...
Mobiliteitsbudget
8
Mobiliteitsbudget
• WN aan het stuur van de eigen mobiliteit
• Doel =
o WN er toe brengen vrijwillig de (bedrijfs)wagen ...
“Een werknemer
zal zijn
bedrijfswagen
niet zomaar
aan de kant laten
staan, ondanks
het flieleed
en de verkeers-
problemati...
10
Tenzij hij zelf kan kiezen voor een
combinatie van vervoersmiddelen binnen
het mobiliteitsbeleid van zijn bedrijf …
11
SWITCH VAN
lease
budget
NAAR
mobiliteits
budget
12
Mobiliteitsbudget onder de loep
• Mobiliteitsbudget:
o wordt bepaald door WG;
o is een virtueel bedrag waarmee WN zijn ...
13
Mobiliteitsbudget:
• Nood aan wijziging wetgeving om hindernissen weg te halen:
o concurrentieel en eenduidig sociaal/f...
In afwachting daarvan:
Ons antwoord
15
Flex Income
PlanTM maakt
individueel
verlonen
mogelijk
binnen
hetzelfde
budget
16
Hoe het werkt: de premissen
• FIPTM is vrije keuze voor de werknemer.
De wilsautonomie van de werknemer staat centraal....
17
FIP ™
• Als concept ontwikkeld door het Kenniscentrum van SD
Worx en juridisch onderbouwd
• FIP™ ontving als 1e niet-te...
Mobiliteitsbudget in
de praktijk
1
8
Uw uitdagingen op mobiliteitsvlak
19
kostbeheersing
mobiliteit
4 generaties
werknemers in dienst
bereikbaarheid
Future of ...
Mobiliteitsbudget:
mix & match
21
ELS
34 jaar
2 jonge kinderen
woont buiten de stad
MOBILITEITSPROFIEL INVULLING MOBILITEITSBUDGET
BEN
28 jaar
alleenstaa...
Mobiliteitsbudget
implementeren
1. INTAKE
7. EVALUATIE
Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen
24
Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen
In kaart brengen van:
• huidige mobiliteitsbeleid
• huidige mobiliteitskne...
25
Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen
• definiëren van de mobiliteitsvoordelen die de onderneming wil
aanbieden ...
26
Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen
• beschrijving van RSZ en fiscale behandeling van elk
mobiliteitsvoordeel ...
27
Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen
• verankeren mobiliteitsbudget en mobiliteitsvoordelen in
juridische docum...
28
Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen
• toegang tot de online mobiliteitstool voor medewerkers en
beheerders
• s...
29
Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen
• training en ondersteuning van medewerkers die het
mobiliteitsplan behere...
30
Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen
• peilen naar ervaringen met het mobiliteitsplan
• mogelijkheid tot aanpas...
Mobiliteitsproviders:
what’s the name of the
game(changer)?!
32
Mobiliteitsproviders
• Mix & match: de kracht van de combinatie
• The choice of the next generation:
o nieuwe mobilitei...
33
Mobiliteitsproviders: een markt in beweging
7.
EVALUATIE
- nieuwe benefits: u vraagt, wij draaien
- nieuwe providers op...
Uw uitdagingen voor de flexibele loopbaan
34
work-life balance4 generaties
werknemers in dienst
individualisering
future o...
Loopbaansparen in de
praktijk
36
Implementatie loopbaansparen
Volgens klassieke FIP methodologie:
• op vrijwillige basis
• budgetneutraliteit
• legal co...
37
Implementatie loopbaansparen
De toekomst
Bedankt!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

SD Worx - De toekomst van werk - Lieve & Veerle Michiels

2 072 vues

Publié le

Publié dans : Recrutement & RH
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

SD Worx - De toekomst van werk - Lieve & Veerle Michiels

 1. 1. 1 De toekomst van werk
 2. 2. Werkbaar en wendbaar werk Loopbaansparen & Mobiliteitsbudget 2 Veerle Michiels - Juridisch Kenniscentrum Lieve Michiels - Reward- FIP™ SD Worx 7 juni 2016
 3. 3. 3 Werkbaar en wendbaar werk Doel: • Loopbaan draaglijker voor werknemer • Arbeidsmarkt flexibeler voor werkgever 2 sporen: • Creatief omgaan met bestaande arbeidsrechtelijke regels • Nieuwe wettelijke regelingen activeren o op sectorniveau: loopbaansparen o op ondernemingsniveau: mobiliteitsbudget 10 experimenten
 4. 4. Loopbaansparen
 5. 5. 5 Loopbaansparen • Loopbaansparen kadert in Werkbaar Werk • WAT? o WN krijgt mogelijkheid om intensiteit loopbaan zelf vorm te geven o In overleg met werkgever • HOE? • Sparen van tijd en geld om later loopbaaninterval te financieren • Tijd: vakantiedagen en overuren • Geld: waarde van extralegale vakantiedagen, eindejaarspremie • 1e fase: Sectoren aan zet • Wat, binnen welke periode, hoe opnemen • 2e fase: integreren in loopbaanrekening • intersectoraal systeem meeneembaarheid van rechten Krachtlijnen
 6. 6. 6 Loopbaansparen • Wetgevend kader nodig: o Statuut “spaarpotje”: uitgesteld loon? Aanvulling bij SZ? o Wanneer welke bijdragen heffen ? • Indien enkel tijd sparen: hypotheek op kans wedertewerkstelling? • Indien uitbreiden naar loopbaanrekening: o Wie beheert de rekening? o Enkel loopbaanintervallen financieren? o Mogelijk bijstorten in aanvullend pensioen – 2e pijler? • FOD WASO gaf opdracht tot haalbaarheidsstudie loopbaansparen o Sociale partners, kabinetten, experten uit het veld o Ook SD Worx werkt hieraan mee Krachtlijnen
 7. 7. Mobiliteitsbudget
 8. 8. 8 Mobiliteitsbudget • WN aan het stuur van de eigen mobiliteit • Doel = o WN er toe brengen vrijwillig de (bedrijfs)wagen geheel of gedeeltelijk te laten staan ten voordele van andere vervoersmiddelen • Realistisch? Wat
 9. 9. “Een werknemer zal zijn bedrijfswagen niet zomaar aan de kant laten staan, ondanks het flieleed en de verkeers- problematiek.” 9
 10. 10. 10 Tenzij hij zelf kan kiezen voor een combinatie van vervoersmiddelen binnen het mobiliteitsbeleid van zijn bedrijf …
 11. 11. 11 SWITCH VAN lease budget NAAR mobiliteits budget
 12. 12. 12 Mobiliteitsbudget onder de loep • Mobiliteitsbudget: o wordt bepaald door WG; o is een virtueel bedrag waarmee WN zijn mobiliteitskeuze kan financieren in functie van persoonlijke behoeften/wensen; o keuze uit vervoersmodi georganiseerd/aangeboden door WG o bedrijfswagen kan er deel van uitmaken • Actuele hindernissen: o Complexe juridische regels o Administratieve complexiteit: dagelijks beheer o Financieel nadeliger voor werknemer dan bedrijfswagen o Verhoging loonkost voor werkgever
 13. 13. 13 Mobiliteitsbudget: • Nood aan wijziging wetgeving om hindernissen weg te halen: o concurrentieel en eenduidig sociaal/fiscaal statuut o budgetneutraal voor WN en WG • Diverse wetsvoorstellen/ideeën gelanceerd vanuit politieke hoek: o CD&V (Jef Van den Bergh – wetsvoorstel ingediend 28/01/2014): => extralegale voordelen omzetten naar budget => WN kiezen jaarlijks binnen grenzen beschikbare budget o Open-Vld (Egbert Lachaert): netto-budget o GROEN: fiscaal voordeel bedrijfswagen verdelen over alle WN o PS: woonbedrag (hypothcaire lening/huishuur) i.p.v. bedrijfswagen Voorstellen
 14. 14. In afwachting daarvan: Ons antwoord
 15. 15. 15 Flex Income PlanTM maakt individueel verlonen mogelijk binnen hetzelfde budget
 16. 16. 16 Hoe het werkt: de premissen • FIPTM is vrije keuze voor de werknemer. De wilsautonomie van de werknemer staat centraal. • Flexibel belonen mag niet gelijkgesteld worden aan optimaliseren van het loonpakket. • Flexibel belonen betreft een optimalisatie van de keuze. • Respect voor hiërarchie van de rechtsbronnen • Budgetneutraliteit in hoofde van de werkgever (FIPTM mag geen aanleiding geven tot meeruitgaven)
 17. 17. 17 FIP ™ • Als concept ontwikkeld door het Kenniscentrum van SD Worx en juridisch onderbouwd • FIP™ ontving als 1e niet-technologisch project subsidies van het IWT • Het FIP™-concept heeft de goedkeuring van RSZ, fiscus en FOD WASO, want het is legally compliant • Systematiek laat toe om mobiliteitsbudget in praktijk te brengen Troeven
 18. 18. Mobiliteitsbudget in de praktijk 1 8
 19. 19. Uw uitdagingen op mobiliteitsvlak 19 kostbeheersing mobiliteit 4 generaties werknemers in dienst bereikbaarheid Future of worktalent aantrekken en behouden ecologische reflex
 20. 20. Mobiliteitsbudget: mix & match
 21. 21. 21 ELS 34 jaar 2 jonge kinderen woont buiten de stad MOBILITEITSPROFIEL INVULLING MOBILITEITSBUDGET BEN 28 jaar alleenstaand woont in de stad ROGER 52 jaar getrouwd, 2 tieners woont buiten de stad + + + + + parking aan station kleinere leasewagen busabonnement leasefiets mobiliteitspremie elektrische plooifiets upgrade treinabonnement 1e klasse autodelen + fietsvergoeding
 22. 22. Mobiliteitsbudget implementeren
 23. 23. 1. INTAKE 7. EVALUATIE Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen
 24. 24. 24 Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen In kaart brengen van: • huidige mobiliteitsbeleid • huidige mobiliteitsknelpunten • toekomstplannen op mobiliteitsvlak • mobiliteitstrends bij gelijkaardige bedrijven 1. Intake
 25. 25. 25 Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen • definiëren van de mobiliteitsvoordelen die de onderneming wil aanbieden in het mobiliteitsplan, rekening houdend met: o de bedrijfsstrategie o het personeelsbeleid o de huidige knelpunten rond mobiliteit (= keuzemogelijkheden) • definiëren van de extralegale voordelen die kunnen worden omgezet in een mobiliteitsbudget o op korte termijn o op lange termijn (= financieringsbron) 2. Analyse
 26. 26. 26 Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen • beschrijving van RSZ en fiscale behandeling van elk mobiliteitsvoordeel binnen het mobiliteitsbudget • uitwerking HR manual mobiliteit als leidraad voor de implementatie van het mobiliteitsplan • in kaart brengen van de end-to-end procesflow met de mobiliteitspartners met oog op een correcte bestelling, payrollverwerking en facturatie • omschrijving van elk mobiliteitsvoordeel dat de werknemer kan kiezen en de toepassingsmodaliteiten ervan • aanvraag ruling indien nodig 3. Uitwerking
 27. 27. 27 Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen • verankeren mobiliteitsbudget en mobiliteitsvoordelen in juridische documenten: o Arbeidsovereenkomsten/bijlagen o Mobiliteitspolicy o fietspolicy, o … • garantie van volledig juridisch correcte implementatie van het mobiliteitsplan, zowel arbeidsrechtelijk als naar RSZ en fiscus toe 4. Implementatie
 28. 28. 28 Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen • toegang tot de online mobiliteitstool voor medewerkers en beheerders • samenstellen mobiliteitspakket in de vooraf bepaalde keuzeperiode • automatische aanmaak van een juridisch correcte bijlage bij de arbeidsovereenkomst • naadloze integratie met eender welk payrollpakket • rapporteringsmogelijkheid om overzicht te behouden en vlot voordelen te bestellen bij uw mobiliteitspartners • automatische optimalisaties, technische updates en nieuwe versies + juridische updating 5. In gebruikname
 29. 29. 29 Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen • training en ondersteuning van medewerkers die het mobiliteitsplan beheren • infosessies voor medewerkers 6. Opleiding en ondersteuning
 30. 30. 30 Implementatie Mobiliteitsbudget in 7 stappen • peilen naar ervaringen met het mobiliteitsplan • mogelijkheid tot aanpassing of uitbreiding 7. Evaluatie
 31. 31. Mobiliteitsproviders: what’s the name of the game(changer)?!
 32. 32. 32 Mobiliteitsproviders • Mix & match: de kracht van de combinatie • The choice of the next generation: o nieuwe mobiliteitsbenefits & nieuwe providers o Velo, Cambio • Evolutie ‘klassieke’ providers: • Verfijning aanbod • Mix & match: o Bluebike @ treinstations o plooifiets bij leasewagen • Mobility goes mobile: o toegankelijk o flexibel o planbaar o meetbaar • The future of work & the future of mobility o Organisatie van de toekomst
 33. 33. 33 Mobiliteitsproviders: een markt in beweging 7. EVALUATIE - nieuwe benefits: u vraagt, wij draaien - nieuwe providers op de markt: when opportunity comes knocking - koerswijziging klassieke providers - innovatie door combinatie - the future is digital: de mobiele mobiliteit En loopbaansparen dan?
 34. 34. Uw uitdagingen voor de flexibele loopbaan 34 work-life balance4 generaties werknemers in dienst individualisering future of work: loopbaanmobiliteit talent aantrekken en behouden lerende organisatie
 35. 35. Loopbaansparen in de praktijk
 36. 36. 36 Implementatie loopbaansparen Volgens klassieke FIP methodologie: • op vrijwillige basis • budgetneutraliteit • legal compliance: budgetcreatie en benefitkeuze • strategische toets • tijd vs cash vs … ? • overdraagbaarheid loopbaankrediet vs valorisatie • ondernemingspolicy Anno 2016
 37. 37. 37 Implementatie loopbaansparen De toekomst
 38. 38. Bedankt!

×