SlideShare une entreprise Scribd logo
ODEON
                                    Tango Brasileiro

                                    %
                                                                                    »»» »»»» œ
                                                                                        »»»
                                                                               Ernesto Nazareth


                      »»»œ nœ »œ »»œ . »œ œ. »œ »œ . »œ « « « « « « « « œ œ œ _
Sax Alto

       ## 2                   »»» »
                                                                               Hubaldo Mauricio =======================
  &            4                  » l“l { » »» »»» »» l »» »» « « l « . « « « l ˆ . « »»» » » =l
                                                         « « « «« « « «
                                                         ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ. ˆ « ˆ                        »»»
      _. _ _. _ _. _ _. _ #_. _
       œ »œ
       »»» »»
 ## » »  _ _ »»»»œ »œ »»»œ »œ » »» » »» « « «
      _ _ _ _ _ _ »»œ »œ »»œ »œ « « «   »»»            »»
                                                       « « #ˆ »œ »œ »œ »œ »œ »œ nœ »œ »»»œ . »œ »»»œ. »œ
                                                         ˆ « » » »» » »»» »»»» »»
                                                     ≈ ˆ « l » » » » » » » »» l                »»
========================»» l
&                             l                  l       « «
                                                       «              » » »                =
                                                                       œ »œ œ »
                                                                       »»» »
 ## »œ . »œ « « « « « « « «                                                œ »œ _ _ _ _ _ »œ
                                                               »»» » _ _ _ »œ »»»œ »»
                                                                        »  »      »»»
        »» »» « « l ˆ . « « « l ˆ . « « « l ≈ » ≈
========================
&                 « « « « « « « « « «
                 ˆ. ˆ « ˆ ˆ. ˆ « ˆ « «                            ˆ. ˆ                    l ≈ » ≈ =l

 ## œ »œ To Coda 1.œ
         »» » œ »œ                         »»»œ nœ »œ 2.
                                          »»» » œ           ««      »œ »œ »œ »œ « « « œ »œ œ
                                                        « « #œ »»» »» nœ »»» »» « « « ≈ »J˜ »» »»» « « « »»
    ≈      » » ≈ » ll »
======================== l
&
                  »»» » » ≈
                                »            » ” »»» ≈ »»
                                               {
                                                      Jˆ ˆ
                                                      »œ « «
                                                      ˜
                                                           ll »»» »» »» »»» »» »» l « ˆ     «ˆ «
                                                                              ˆ          =
          »œ »»œ »œ »»œ »œ œ »»»œ »œ œ »
 ## »œ _ _ »œ _ _ »œ _ _ _ _ _ »œ »»œ »œ œ »œ œ
           »»» » »»» »                  »»» »»»        »»     »»»                             « «
                                                     » ≈ » »» ≈ »»» »» ≈ »»» »œ ≈ ˆ « ≈ « nˆ
                                                 Fine


&   »» »» »» »» »» »» l »» »» »» ≈
======================== «                                   l  ≈         l               »» l « « « =l « ˆ « « ˆ «
 ## œ »œ »œ _ _ »œ »œ »œ »œ « « « œ »œ »œ _ _ »œ _ _ nœ _ _ _ _
    »»» »             »œ »»œ
                    »»» »           »»» »» nœ »»» »» « « «      « « « ≈ »»» » » »œ œ » »œ œ »» »œ »»»»œ ≈ »»»œ »œ
                                                   ˆ «             »»» »»» »»» »»»       »           »»
     » »» »» œ »»»    »»»         »»» l #œ » » »» » » l «
                              »»» » » » «              ˆ
                                                     ˆ    » l » »»      »» » »» »» l » »»»» »
======================== l
&                                  »       »                                              =
 ## _ »œ »»»œ »œ œ »œ œ »œ « « « « « 1. œ « « 2. œD.S.Œal Coda
            œ »
            »»»
    ≈ » ≈ »» l ≈ »»» »» ≈ »»» »» l ≈ « #ˆ nˆ « « l « J ≈ « « ” « J
======================== l l
&                                                  « « « « « « »»» « « { « »»»
                                                   ˆ « «ˆ ˆ ˆ               ˆ ˆ                =
                                                             j
                                                             «                 j
                                                                              ˆ
                                                                              «
 ##fi Coda « « « « « « « « « « « « « »œ œ œ
      œ ≈ « « ˆ “ { « « ≈ ˆ « « l « ˆ ≈ « ˆ ˆ l ≈ »» »»» »»» ≈ »»»œ »œ œ l ≈ « ˆ ˆ ≈ ˆ « ˆ l
      »»
======================== «
&                 « « « « « ««« « « «« «
                 ˆ ˆ « ˆ. ˆ « ˆ ˆ ˆ. « ˆ « «                                          »»  »»» « « « « « «
                                                                               ««« «««
                                                                               ˆ«« «ˆ      =
      »
 ## « « « « « « « « « « »œ œ œ »»œ »œ œ « « « »»œ »œ œ »œ œ œ »»œ »œ œ
   « « ≈ « « ˆ ˆ. « ≈ « « ˆ ≈ »» »»» »»» ≈ » »» »»» ≈ « ˆ ˆ ≈ » »» »»» ≈ »» »»» »»» ≈ » »» »»»
   ˆ. « « « « l « « « « « l
   « ˆ ˆˆ« « ˆ ˆˆ«
======================== l
&                            «««
                           l ˆ««       l         =
 ## »œ œ œ »»œ »œ œ »œ œ œ »œ »œ œ »œ œ œ
    »» »»» »»» ≈ » »» »»» ≈ »» »»» »»» ≈ »» »» »»» ≈ » »» »» ≈ »»œ »œ œ ≈ « ˆ ˆ ≈ « « « ≈ « « « ≈ « « «
   ≈                                  »»» « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « «
                                         ˆ«« ˆˆ« ˆ«« ˆˆ
======================== ˆ l
&              l              l » » » » »» l « « « « « « l « « « « « «     =
                             œ » »œ
                             »»
                           _ _ œ _ _ _ œ _ »»œ »œ »œ »œ _ D.S.nœal Fine
                           »»»œ _ »» œ _ »»»œ »» œ           »œ
                                                 »»»
 ## « « « « « «              œœ» » » »
                      »»» »»»»    »»» »» »»» » »»» » »œ » »      _ œ »» »œ
                                                   »
     « ˆ « ≈ « « ˆ ” »œ »œ » »
       « « « « «{ »
   ≈««ˆ ˆˆ« » »                              » » » »» »» »» l »» »» ≈ »» » »» ”
  1.              2.
     ««
========================
&    ˆ              » » » »           l                    =

                                       Maíra Jerônimo Amorim

Contenu connexe

Tendances

Levare (joao)
Levare (joao)Levare (joao)
Levare (joao)rickybass
 
125 -min..
125 -min..125 -min..
125 -min..
Celso Nery
 
321 -a_minha_alma
321 -a_minha_alma321 -a_minha_alma
321 -a_minha_almaCelso Nery
 
23 -o_se..
23 -o_se..23 -o_se..
23 -o_se..
Celso Nery
 
30 -quão..
30 -quão..30 -quão..
30 -quão..
Celso Nery
 

Tendances (13)

Levare (joao)
Levare (joao)Levare (joao)
Levare (joao)
 
1 trumpete
1 trumpete1 trumpete
1 trumpete
 
Não me siga
Não me sigaNão me siga
Não me siga
 
João carreteiro2
João carreteiro2João carreteiro2
João carreteiro2
 
125 -min..
125 -min..125 -min..
125 -min..
 
Teen town
Teen townTeen town
Teen town
 
321 -a_minha_alma
321 -a_minha_alma321 -a_minha_alma
321 -a_minha_alma
 
23 -o_se..
23 -o_se..23 -o_se..
23 -o_se..
 
30 -quão..
30 -quão..30 -quão..
30 -quão..
 
342 jesus..
342 jesus..342 jesus..
342 jesus..
 
273 -não..
273 -não..273 -não..
273 -não..
 
Fila boia
Fila boiaFila boia
Fila boia
 
264 glória
 264 glória 264 glória
264 glória
 

En vedette

Pick a Circle, Gather Squares
Pick a Circle, Gather SquaresPick a Circle, Gather Squares
Pick a Circle, Gather Squares
Susan Swan-Rasberry
 
Email Marketing Survey Portugal 2010
Email Marketing Survey Portugal 2010Email Marketing Survey Portugal 2010
Email Marketing Survey Portugal 2010
Michael Leander Company
 
Radio tlatoani
Radio tlatoaniRadio tlatoani
Radio tlatoani
GOMEZ-CRISTY
 
Mark 7 1 law who had come from jerusalem power point church sermon
Mark 7 1 law who had come from jerusalem power point church sermonMark 7 1 law who had come from jerusalem power point church sermon
Mark 7 1 law who had come from jerusalem power point church sermon
PowerPoint_Sermons
 
Chemicals in agriculture
Chemicals in agricultureChemicals in agriculture
Chemicals in agriculture
huongdangbg
 
Bobby Backyard remodel final
Bobby Backyard remodel finalBobby Backyard remodel final
Bobby Backyard remodel final
The House of Perle
 
September 2014 Program Calendar
September 2014 Program CalendarSeptember 2014 Program Calendar
September 2014 Program Calendar
carrollja
 
Magnum
Magnum Magnum
Fotos Cultura audio visual
Fotos Cultura audio visualFotos Cultura audio visual
Fotos Cultura audio visual
Desiree Salort Mut
 
Edward steichen
Edward steichenEdward steichen
Edward steichen
Catarina Fernandez
 
Guides to remove websearch.searchfix.info
Guides to remove websearch.searchfix.infoGuides to remove websearch.searchfix.info
Guides to remove websearch.searchfix.info
huasom
 
Q2
Q2Q2
Q2
044007
 
Comprensión de lectura
Comprensión de lecturaComprensión de lectura
Comprensión de lectura
Elizabeth Betyz
 

En vedette (13)

Pick a Circle, Gather Squares
Pick a Circle, Gather SquaresPick a Circle, Gather Squares
Pick a Circle, Gather Squares
 
Email Marketing Survey Portugal 2010
Email Marketing Survey Portugal 2010Email Marketing Survey Portugal 2010
Email Marketing Survey Portugal 2010
 
Radio tlatoani
Radio tlatoaniRadio tlatoani
Radio tlatoani
 
Mark 7 1 law who had come from jerusalem power point church sermon
Mark 7 1 law who had come from jerusalem power point church sermonMark 7 1 law who had come from jerusalem power point church sermon
Mark 7 1 law who had come from jerusalem power point church sermon
 
Chemicals in agriculture
Chemicals in agricultureChemicals in agriculture
Chemicals in agriculture
 
Bobby Backyard remodel final
Bobby Backyard remodel finalBobby Backyard remodel final
Bobby Backyard remodel final
 
September 2014 Program Calendar
September 2014 Program CalendarSeptember 2014 Program Calendar
September 2014 Program Calendar
 
Magnum
Magnum Magnum
Magnum
 
Fotos Cultura audio visual
Fotos Cultura audio visualFotos Cultura audio visual
Fotos Cultura audio visual
 
Edward steichen
Edward steichenEdward steichen
Edward steichen
 
Guides to remove websearch.searchfix.info
Guides to remove websearch.searchfix.infoGuides to remove websearch.searchfix.info
Guides to remove websearch.searchfix.info
 
Q2
Q2Q2
Q2
 
Comprensión de lectura
Comprensión de lecturaComprensión de lectura
Comprensión de lectura
 

Similaire à Encore c _odeon (20)

Aleluia Ele Vem
Aleluia Ele VemAleluia Ele Vem
Aleluia Ele Vem
 
1saxtenor
1saxtenor1saxtenor
1saxtenor
 
1saxtenor
1saxtenor1saxtenor
1saxtenor
 
1saxtenor
1saxtenor1saxtenor
1saxtenor
 
Cristo é a Resposta
Cristo é a RespostaCristo é a Resposta
Cristo é a Resposta
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
1saxalto
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
1saxalto
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
1saxalto
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
1saxalto
 
201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar
 
Tollite hostias (camille saint saëns) -baixo
Tollite hostias (camille saint saëns) -baixoTollite hostias (camille saint saëns) -baixo
Tollite hostias (camille saint saëns) -baixo
 
Desperta e Vive
Desperta e ViveDesperta e Vive
Desperta e Vive
 
Filho da luz
Filho da luzFilho da luz
Filho da luz
 
Filho da Luz
Filho da LuzFilho da Luz
Filho da Luz
 
Os que Confiam no Senhor
Os que Confiam no SenhorOs que Confiam no Senhor
Os que Confiam no Senhor
 
Dantzari Dantza Agintariena
Dantzari Dantza AgintarienaDantzari Dantza Agintariena
Dantzari Dantza Agintariena
 
Soldado Fiel
Soldado FielSoldado Fiel
Soldado Fiel
 
Pescador
PescadorPescador
Pescador
 
Jesus me deu salvação
Jesus me deu salvaçãoJesus me deu salvação
Jesus me deu salvação
 
Rei do universo
Rei do universoRei do universo
Rei do universo
 

Dernier

Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 03-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 03-06-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 03-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 03-06-24
BenotGeorges3
 
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La JeunesseConseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Oscar Smith
 
Système de gestion des fichiers de amine
Système de gestion des fichiers de amineSystème de gestion des fichiers de amine
Système de gestion des fichiers de amine
sewawillis
 
M2i Webinar - « Participation Financière Obligatoire » et CPF : une opportuni...
M2i Webinar - « Participation Financière Obligatoire » et CPF : une opportuni...M2i Webinar - « Participation Financière Obligatoire » et CPF : une opportuni...
M2i Webinar - « Participation Financière Obligatoire » et CPF : une opportuni...
M2i Formation
 
Iris et les hommes.pptx
Iris   et     les   hommes.pptxIris   et     les   hommes.pptx
Iris et les hommes.pptx
Txaruka
 
Exame DELF - A2 Francês pout tout public
Exame DELF - A2 Francês pout tout publicExame DELF - A2 Francês pout tout public
Exame DELF - A2 Francês pout tout public
GiselaAlves15
 
SYLLABUS DU COURS MARKETING DTS 1-2.pdf
SYLLABUS DU COURS MARKETING DTS 1-2.pdfSYLLABUS DU COURS MARKETING DTS 1-2.pdf
SYLLABUS DU COURS MARKETING DTS 1-2.pdf
Moukagni Evrard
 
Evaluación docentes "Un cielo, dos países: El camino de los descubrimientos"
Evaluación docentes "Un cielo, dos países: El camino de los descubrimientos"Evaluación docentes "Un cielo, dos países: El camino de los descubrimientos"
Evaluación docentes "Un cielo, dos países: El camino de los descubrimientos"
IES Turina/Rodrigo/Itaca/Palomeras
 
Cours de conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupe
Cours de conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupeCours de conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupe
Cours de conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupe
Yuma91
 
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
cristionobedi
 
Contrôle fiscale en république de guinée
Contrôle fiscale en république de guinéeContrôle fiscale en république de guinée
Contrôle fiscale en république de guinée
bangalykaba146
 
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
mrelmejri
 
Mémoire de licence en finance comptabilité et audit
Mémoire de licence en finance comptabilité et auditMémoire de licence en finance comptabilité et audit
Mémoire de licence en finance comptabilité et audit
MelDjobo
 
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdfEdito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
WarlockeTamagafk
 
Calendrier du 3 juin 2024 et compte rendu.pdf
Calendrier du 3 juin 2024 et compte rendu.pdfCalendrier du 3 juin 2024 et compte rendu.pdf
Calendrier du 3 juin 2024 et compte rendu.pdf
frizzole
 

Dernier (15)

Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 03-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 03-06-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 03-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 03-06-24
 
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La JeunesseConseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
 
Système de gestion des fichiers de amine
Système de gestion des fichiers de amineSystème de gestion des fichiers de amine
Système de gestion des fichiers de amine
 
M2i Webinar - « Participation Financière Obligatoire » et CPF : une opportuni...
M2i Webinar - « Participation Financière Obligatoire » et CPF : une opportuni...M2i Webinar - « Participation Financière Obligatoire » et CPF : une opportuni...
M2i Webinar - « Participation Financière Obligatoire » et CPF : une opportuni...
 
Iris et les hommes.pptx
Iris   et     les   hommes.pptxIris   et     les   hommes.pptx
Iris et les hommes.pptx
 
Exame DELF - A2 Francês pout tout public
Exame DELF - A2 Francês pout tout publicExame DELF - A2 Francês pout tout public
Exame DELF - A2 Francês pout tout public
 
SYLLABUS DU COURS MARKETING DTS 1-2.pdf
SYLLABUS DU COURS MARKETING DTS 1-2.pdfSYLLABUS DU COURS MARKETING DTS 1-2.pdf
SYLLABUS DU COURS MARKETING DTS 1-2.pdf
 
Evaluación docentes "Un cielo, dos países: El camino de los descubrimientos"
Evaluación docentes "Un cielo, dos países: El camino de los descubrimientos"Evaluación docentes "Un cielo, dos países: El camino de los descubrimientos"
Evaluación docentes "Un cielo, dos países: El camino de los descubrimientos"
 
Cours de conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupe
Cours de conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupeCours de conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupe
Cours de conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupe
 
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
 
Contrôle fiscale en république de guinée
Contrôle fiscale en république de guinéeContrôle fiscale en république de guinée
Contrôle fiscale en république de guinée
 
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
 
Mémoire de licence en finance comptabilité et audit
Mémoire de licence en finance comptabilité et auditMémoire de licence en finance comptabilité et audit
Mémoire de licence en finance comptabilité et audit
 
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdfEdito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
 
Calendrier du 3 juin 2024 et compte rendu.pdf
Calendrier du 3 juin 2024 et compte rendu.pdfCalendrier du 3 juin 2024 et compte rendu.pdf
Calendrier du 3 juin 2024 et compte rendu.pdf
 

Encore c _odeon

 • 1. ODEON Tango Brasileiro % »»» »»»» œ »»» Ernesto Nazareth »»»œ nœ »œ »»œ . »œ œ. »œ »œ . »œ « « « « « « « « œ œ œ _ Sax Alto ## 2 »»» » Hubaldo Mauricio ======================= & 4 » l“l { » »» »»» »» l »» »» « « l « . « « « l ˆ . « »»» » » =l « « « «« « « « ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ. ˆ « ˆ »»» _. _ _. _ _. _ _. _ #_. _ œ »œ »»» »» ## » » _ _ »»»»œ »œ »»»œ »œ » »» » »» « « « _ _ _ _ _ _ »»œ »œ »»œ »œ « « « »»» »» « « #ˆ »œ »œ »œ »œ »œ »œ nœ »œ »»»œ . »œ »»»œ. »œ ˆ « » » »» » »»» »»»» »» ≈ ˆ « l » » » » » » » »» l »» ========================»» l & l l « « « » » » = œ »œ œ » »»» » ## »œ . »œ « « « « « « « « œ »œ _ _ _ _ _ »œ »»» » _ _ _ »œ »»»œ »» » » »»» »» »» « « l ˆ . « « « l ˆ . « « « l ≈ » ≈ ======================== & « « « « « « « « « « ˆ. ˆ « ˆ ˆ. ˆ « ˆ « « ˆ. ˆ l ≈ » ≈ =l ## œ »œ To Coda 1.œ »» » œ »œ »»»œ nœ »œ 2. »»» » œ «« »œ »œ »œ »œ « « « œ »œ œ « « #œ »»» »» nœ »»» »» « « « ≈ »J˜ »» »»» « « « »» ≈ » » ≈ » ll » ======================== l & »»» » » ≈ » » ” »»» ≈ »» { Jˆ ˆ »œ « « ˜ ll »»» »» »» »»» »» »» l « ˆ «ˆ « ˆ = »œ »»œ »œ »»œ »œ œ »»»œ »œ œ » ## »œ _ _ »œ _ _ »œ _ _ _ _ _ »œ »»œ »œ œ »œ œ »»» » »»» » »»» »»» »» »»» « « » ≈ » »» ≈ »»» »» ≈ »»» »œ ≈ ˆ « ≈ « nˆ Fine & »» »» »» »» »» »» l »» »» »» ≈ ======================== « l ≈ l »» l « « « =l « ˆ « « ˆ « ## œ »œ »œ _ _ »œ »œ »œ »œ « « « œ »œ »œ _ _ »œ _ _ nœ _ _ _ _ »»» » »œ »»œ »»» » »»» »» nœ »»» »» « « « « « « ≈ »»» » » »œ œ » »œ œ »» »œ »»»»œ ≈ »»»œ »œ ˆ « »»» »»» »»» »»» » »» » »» »» œ »»» »»» »»» l #œ » » »» » » l « »»» » » » « ˆ ˆ » l » »» »» » »» »» l » »»»» » ======================== l & » » = ## _ »œ »»»œ »œ œ »œ œ »œ « « « « « 1. œ « « 2. œD.S.Œal Coda œ » »»» ≈ » ≈ »» l ≈ »»» »» ≈ »»» »» l ≈ « #ˆ nˆ « « l « J ≈ « « ” « J ======================== l l & « « « « « « »»» « « { « »»» ˆ « «ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = j « j ˆ « ##fi Coda « « « « « « « « « « « « « »œ œ œ œ ≈ « « ˆ “ { « « ≈ ˆ « « l « ˆ ≈ « ˆ ˆ l ≈ »» »»» »»» ≈ »»»œ »œ œ l ≈ « ˆ ˆ ≈ ˆ « ˆ l »» ======================== « & « « « « « ««« « « «« « ˆ ˆ « ˆ. ˆ « ˆ ˆ ˆ. « ˆ « « »» »»» « « « « « « ««« ««« ˆ«« «ˆ = » ## « « « « « « « « « « »œ œ œ »»œ »œ œ « « « »»œ »œ œ »œ œ œ »»œ »œ œ « « ≈ « « ˆ ˆ. « ≈ « « ˆ ≈ »» »»» »»» ≈ » »» »»» ≈ « ˆ ˆ ≈ » »» »»» ≈ »» »»» »»» ≈ » »» »»» ˆ. « « « « l « « « « « l « ˆ ˆˆ« « ˆ ˆˆ« ======================== l & ««« l ˆ«« l = ## »œ œ œ »»œ »œ œ »œ œ œ »œ »œ œ »œ œ œ »» »»» »»» ≈ » »» »»» ≈ »» »»» »»» ≈ »» »» »»» ≈ » »» »» ≈ »»œ »œ œ ≈ « ˆ ˆ ≈ « « « ≈ « « « ≈ « « « ≈ »»» « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ«« ˆˆ« ˆ«« ˆˆ ======================== ˆ l & l l » » » » »» l « « « « « « l « « « « « « = œ » »œ »» _ _ œ _ _ _ œ _ »»œ »œ »œ »œ _ D.S.nœal Fine »»»œ _ »» œ _ »»»œ »» œ »œ »»» ## « « « « « « œœ» » » » »»» »»»» »»» »» »»» » »»» » »œ » » _ œ »» »œ » « ˆ « ≈ « « ˆ ” »œ »œ » » « « « « «{ » ≈««ˆ ˆˆ« » » » » » »» »» »» l »» »» ≈ »» » »» ” 1. 2. «« ======================== & ˆ » » » » l = Maíra Jerônimo Amorim