SlideShare une entreprise Scribd logo
04  kssr bacaan bahasa tamil sjkt tahun 1
!"#      $
%    $    & # ' ($ ) *  &
           ! +# ,    -

  .    &   % !   /) "  -
* 01 ' 2
     3      4    5 4   # '         '"
             6     $ -

 07 '    &    ) "   )           8     '
           4  5 8 "# ' -

             ' 07     8 5& $
         4    &     4 9 '-
:07 '  07 ' &   4 $ 5 4   $ &    4   # 5     ; 5
      $< 3 ; 5 !     5   ; 5   1  $
        4  5 4 # '      '"  '=
-   1    &  &# !         *
     ) ( #        1 >        " # 5  &
    4 $ &?           4        3@ -

% - 4    7'     !      *
    A      ;  &       ' (
    8 5&     ! -

A -   1          *
            B$       1      (   4     )  '-
        ' (        *    A    ;! -
      :0- C D             " !        ---=
-    8     * 1        -

% -              -

A - 6     @ 1         -

E- 8 5 &    8 5&    <        -

8 - 8 "#    & 8 "# '            -

,- ( <   !   5       '        -
8
  07 '    &     # ' 8      '  4    5 8 "#  -

  6    *        $   6 F 5& !        &
6    (       (<     ! &1           A
8      -

  07 '          &#       8 "#   & 4 &
   "  1 !         $    #       G @) -

  A '       $ F  !   3            '-   " # 5
                     B$    <   &
4    5&   A '    G !      '-
4 &           *
07 '  &       # '      $ !5 &  9             6
8  * A 1         '    4  5 8 "#   -

    ) ( #          )   )   &   )      9
  '" % $  4        $ &?    4        %        A  1
   H< & ! -

  !        !            3                   *
!     &    ' "# ' 8 9 ' "         A ' 8       -

% I      *     1      * H#        *
    * %    A  1      & ! -
% I      *
   * !     *    ' 4    5J                       (1 !
   ' "# '         !        &       A          8    -

    1  *
    *!  F 5&                       '     *  ' 4 5     $!
     @ 4           $      5 .      &         F  1    G
  I 4  !   4 '                         1    &#  %      $< !
A K L !    8  -

 H#       *
  '    &             &       "    !             5  J  !
               A K L !         8      -

          *
      !              '    4   '              @
H<     &@      A     8       -
8   *  G 5
4
 & 1
07 '
A   07 '    &

  ? 4 $ 5 *
   4 G   1  '
4  J "# '      (
8 "# 1
07 '  &  7 ;! '

  "#
8  *

4 &    9 6
4   5  &;
4  G    1    &         '    *-

  " # &          !  G    !  '
              '-

        A    1  "  '2

    !    '       * G
          M4   ' 0 32
(      $                   H3
  L !     5      *    $    !     -

  #      &          4  '     *
!    '      '-

A 1         *      I    !     A
      &      ,        8 5&' -

1            ,  ; &1
,    ; &1      1   !  '         '-
I4 G   " # 5                    J      $!
4 G @ 07 ' 4 G @                 -

          1 4    #          * A        F  07 '
4  G !    3               *  &;!  F
   '                   3         A  *
            @< '      '-

   *  G      A &              &      ) 3   61 < -
          61     % )    4    ;         @
  L !       &        '     $      '         1 '-
(    CN

  -  I 07 '     &      6    -

% - 4     4  $4    #
  %     $       ' *  ' 4  5J    -
%   (
8 9 ' "#         8
      4 &    *
8 5&
O-P  3     &  (      %      $     #-

                             $
 O-P-P  6          $      4   4 9 #-
 O-P-O  A        $          &   ) #-
 O-P-Q  A   $  $            ' #-
 O-P-R  6$ <    $<        &      &  )   #-
3     &    (    %    $      &
 )       D        &    -

)  ( #        $    5  &    -

   5 ; 5 8     5  1              $ 1  G
4 $ 5 4 $4  # 5 %   $ 1
 & ! - A 1 >    " # &
  '"  % $   '     &            8     -
8 5&

O-O           4      8    * 1       #-
                                          $

 O-O-P         %    "           G %       07 '  5
      ;    4  $    &      8    * 1        #-
 O-O-O "      0    *       3 )  %
    07 '  5    ;    4    $ &       8      * 1
        #-

 O-O-QQ 0&       ;    &          4      8     * 1
        #-
 O-O-QR  <                 4    8      * 1
        #-
o 07  '    &  4  $ &           6      4 9   -


o 4  $ &1 6       '  "    4  )    07
     4 9 -


o     4    8  * %     $< 1 ( <      !    J    $
          @< ' -

o   " # &1      $!      !  B$        !    &    G; !  -

o  ! *      !7       5    &    14      $
  4 9 -
o   I 07     '    &    4    $ &1  G    '      -

                 %    "           G %    07 '  5
         ;    4    $    &      8    * 1     #-

0-   C            %    % "    "                G -

  -' -4  C4     $ J       $   ; 5    07     5

(    3      C
      P-    01 4             4    07 ' H 3
            -
      O-    01 4   F 5 & 07 '   & %   # 6
         " # 5   $!  07       0 '      -
      Q- S T 01    07    S T 01 *   07    # ' S T
        01 4         '   -
      R- A  3   %      -----  1 4 $   & 8
            -
8 5&
O-U     07 '  3 ;  &    '
   *  ' 4 5 #-
                     $

 O-U-P 4      ' 4  5 H< #-
 O-U-O 4 $ 4      ' 4  5 H< #-
 O-U-Q A )   4 $ 5 4 )     ;  &
       ' 4  5 H< #-
 O-U-R > 1 < 4 $ 5 4 )     ;  &
       ' 4  5 H< #-
4 &                  * N       L !                5
 4 &            '      '"  % $       &# !   (  3       5
  $4    5J         )    -
 N* ' 4       5J     M "#     (      H#     1    '
  !  9        4    !  9          M - :*V  3(      5=

    '       '"           8 5 & H<      & (M        !
         &#        )   -

              ! 5                  &# !    D     5
         4     # 5     ; 5     1   $     1        -
•P-          % #       @               @    B$        )      -
•    0-  C  ) "           4      # 5          ; 5   'L    ! 5 ---


•O- 4     G  &     @    4      '       @    4         )      -

•Q- 4     K       07             5  4          5        *      !    5
       1  $        1             )    -

  R-    " #   &     K          ' 8             4 9    W8         *
       G &        '      -
M


 " # &1 8    *  & 4
(<   1      M 4 9
  ) -

  ' "#   $
•  " # 4 G         $       1  $      )    $!   1     (         *
    1 '-

•4    #                     4 G           H   -
4  $    &          5 '        ! -

•          .      &   3            4  G    % J      4    3@ -

•            !      " #      F   8 5&     F  8  #       1  #-

•  I( 5    7'       $!        &#        * 8       '-

•(        *      (     ($        @5 & 0 #
8      !             (        >    &;          '-
04  kssr bacaan bahasa tamil sjkt tahun 1

Contenu connexe

Tendances

Différence entre paludisme présumé et cas confirmés
Différence entre paludisme présumé et cas confirmésDifférence entre paludisme présumé et cas confirmés
Différence entre paludisme présumé et cas confirmés
Institut Pasteur de Madagascar
 
Conhecendo públicoalvo pronaf_odete
Conhecendo públicoalvo pronaf_odeteConhecendo públicoalvo pronaf_odete
Conhecendo públicoalvo pronaf_odete
MARIA ODETE ALVES
 
Math fin
Math finMath fin
Math fin
Sami Messi
 
Energy rate
Energy rateEnergy rate
Energy rate
satapisat
 
Plan territorial de Empleo de Fuerteventura 2008-2013
Plan territorial de Empleo de Fuerteventura 2008-2013Plan territorial de Empleo de Fuerteventura 2008-2013
Plan territorial de Empleo de Fuerteventura 2008-2013
Servicio Canario de Empleo
 
lilith a natureza feminina renegada e a terapia floral
lilith a natureza feminina renegada e a terapia florallilith a natureza feminina renegada e a terapia floral
lilith a natureza feminina renegada e a terapia floral
Gringare
 
การปรับแต่งหน้าจอคอมพิวเตอร์
การปรับแต่งหน้าจอคอมพิวเตอร์การปรับแต่งหน้าจอคอมพิวเตอร์
การปรับแต่งหน้าจอคอมพิวเตอร์
เทวัญ ภูพานทอง
 
P6 project presentation guidelines
P6 project presentation guidelinesP6 project presentation guidelines
P6 project presentation guidelines
zq91919191
 
Les bi-thérapies à base de dérivés d'artémisinine: pourquoi et comment ?
Les bi-thérapies à base de dérivés d'artémisinine: pourquoi et comment ?Les bi-thérapies à base de dérivés d'artémisinine: pourquoi et comment ?
Les bi-thérapies à base de dérivés d'artémisinine: pourquoi et comment ?
Institut Pasteur de Madagascar
 
Developer Offering With Maemo Software Rob Taylor
Developer Offering With Maemo Software Rob TaylorDeveloper Offering With Maemo Software Rob Taylor
Developer Offering With Maemo Software Rob Taylor
Ashley Walker
 
Bab 8 jaringan syaraf tiruan
Bab 8 jaringan syaraf tiruanBab 8 jaringan syaraf tiruan
Bab 8 jaringan syaraf tiruan
Dare Dick
 
การบันทึกและการออกจากโปรแกรม
การบันทึกและการออกจากโปรแกรมการบันทึกและการออกจากโปรแกรม
การบันทึกและการออกจากโปรแกรม
เทวัญ ภูพานทอง
 
Aguerre jorge la mejora genética ovina en uruguay - historia y actualidad
Aguerre jorge  la mejora genética ovina en uruguay - historia y actualidadAguerre jorge  la mejora genética ovina en uruguay - historia y actualidad
Aguerre jorge la mejora genética ovina en uruguay - historia y actualidad
Pecuario Hervé
 
Microsoft word dossier de premsa lectures a la fresca 2011
Microsoft word  dossier de premsa lectures a la fresca 2011Microsoft word  dossier de premsa lectures a la fresca 2011
Microsoft word dossier de premsa lectures a la fresca 2011
Premsa Sant Cugat
 
calendari i documentació preinscripció
calendari i documentació preinscripciócalendari i documentació preinscripció
calendari i documentació preinscripció
Ceip Les Pinediques
 

Tendances (20)

Différence entre paludisme présumé et cas confirmés
Différence entre paludisme présumé et cas confirmésDifférence entre paludisme présumé et cas confirmés
Différence entre paludisme présumé et cas confirmés
 
Conhecendo públicoalvo pronaf_odete
Conhecendo públicoalvo pronaf_odeteConhecendo públicoalvo pronaf_odete
Conhecendo públicoalvo pronaf_odete
 
Math fin
Math finMath fin
Math fin
 
Energy rate
Energy rateEnergy rate
Energy rate
 
Plan territorial de Empleo de Fuerteventura 2008-2013
Plan territorial de Empleo de Fuerteventura 2008-2013Plan territorial de Empleo de Fuerteventura 2008-2013
Plan territorial de Empleo de Fuerteventura 2008-2013
 
lilith a natureza feminina renegada e a terapia floral
lilith a natureza feminina renegada e a terapia florallilith a natureza feminina renegada e a terapia floral
lilith a natureza feminina renegada e a terapia floral
 
Doc002
Doc002Doc002
Doc002
 
การปรับแต่งหน้าจอคอมพิวเตอร์
การปรับแต่งหน้าจอคอมพิวเตอร์การปรับแต่งหน้าจอคอมพิวเตอร์
การปรับแต่งหน้าจอคอมพิวเตอร์
 
P6 project presentation guidelines
P6 project presentation guidelinesP6 project presentation guidelines
P6 project presentation guidelines
 
Les bi-thérapies à base de dérivés d'artémisinine: pourquoi et comment ?
Les bi-thérapies à base de dérivés d'artémisinine: pourquoi et comment ?Les bi-thérapies à base de dérivés d'artémisinine: pourquoi et comment ?
Les bi-thérapies à base de dérivés d'artémisinine: pourquoi et comment ?
 
29
2929
29
 
Developer Offering With Maemo Software Rob Taylor
Developer Offering With Maemo Software Rob TaylorDeveloper Offering With Maemo Software Rob Taylor
Developer Offering With Maemo Software Rob Taylor
 
Pecados capitales
Pecados capitalesPecados capitales
Pecados capitales
 
BiblioAnimação maio 2012
BiblioAnimação maio 2012BiblioAnimação maio 2012
BiblioAnimação maio 2012
 
Bab 8 jaringan syaraf tiruan
Bab 8 jaringan syaraf tiruanBab 8 jaringan syaraf tiruan
Bab 8 jaringan syaraf tiruan
 
Biogas home
Biogas homeBiogas home
Biogas home
 
การบันทึกและการออกจากโปรแกรม
การบันทึกและการออกจากโปรแกรมการบันทึกและการออกจากโปรแกรม
การบันทึกและการออกจากโปรแกรม
 
Aguerre jorge la mejora genética ovina en uruguay - historia y actualidad
Aguerre jorge  la mejora genética ovina en uruguay - historia y actualidadAguerre jorge  la mejora genética ovina en uruguay - historia y actualidad
Aguerre jorge la mejora genética ovina en uruguay - historia y actualidad
 
Microsoft word dossier de premsa lectures a la fresca 2011
Microsoft word  dossier de premsa lectures a la fresca 2011Microsoft word  dossier de premsa lectures a la fresca 2011
Microsoft word dossier de premsa lectures a la fresca 2011
 
calendari i documentació preinscripció
calendari i documentació preinscripciócalendari i documentació preinscripció
calendari i documentació preinscripció
 

Similaire à 04 kssr bacaan bahasa tamil sjkt tahun 1

Kssr bacaan sjkt 2010
Kssr bacaan sjkt 2010Kssr bacaan sjkt 2010
Kssr bacaan sjkt 2010
Ravin Ravi
 
Rothke Webcasts
Rothke  WebcastsRothke  Webcasts
Rothke Webcasts
Ben Rothke
 
CANAL+Régie - Présentation Gep
CANAL+Régie - Présentation GepCANAL+Régie - Présentation Gep
CANAL+Régie - Présentation Gep
yanncrouan
 
Practicas hot potatoes
Practicas hot potatoesPracticas hot potatoes
Practicas hot potatoes
Paul Marin
 
Practicas hot potatoes
Practicas hot potatoesPracticas hot potatoes
Practicas hot potatoes
Carlos Humberto Cruz Bustos
 
Lori Jacobwith AFP Central & SW MN Art of Asking April2012
Lori Jacobwith AFP Central & SW MN Art of Asking April2012Lori Jacobwith AFP Central & SW MN Art of Asking April2012
Lori Jacobwith AFP Central & SW MN Art of Asking April2012
Ignited Fundraising
 
2011 november flemington office calendar
2011 november  flemington office calendar2011 november  flemington office calendar
2011 november flemington office calendar
Weichert, Realtors
 
Borang Kejohanan Futsal SS7
Borang Kejohanan Futsal SS7Borang Kejohanan Futsal SS7
Borang Kejohanan Futsal SS7
dudek90
 
Juego Problematico
Juego ProblematicoJuego Problematico
Juego Problematico
F Blanco
 
Joomla 1.6 extension development
Joomla 1.6 extension developmentJoomla 1.6 extension development
Joomla 1.6 extension development
Tim Plummer
 
Capitulo2(1)
Capitulo2(1)Capitulo2(1)
Capitulo2(1)
jcbp_peru
 
Shri Sai Satcharitra_English
Shri Sai Satcharitra_EnglishShri Sai Satcharitra_English
Shri Sai Satcharitra_English
vinayagan40
 
Orfanato Pokhara
Orfanato PokharaOrfanato Pokhara
Orfanato Pokhara
Monica2576
 
analise ergonomica
analise ergonomicaanalise ergonomica
analise ergonomica
CONVICTALCGT
 
Rothke Articles
Rothke ArticlesRothke Articles
Rothke Articles
Ben Rothke
 
Utah PMA Quarterly Meeting Intro, March, 2009
Utah PMA Quarterly Meeting Intro, March, 2009Utah PMA Quarterly Meeting Intro, March, 2009
Utah PMA Quarterly Meeting Intro, March, 2009
Utah Product Management Association
 
Contrato viaje combinado sovering
Contrato viaje combinado soveringContrato viaje combinado sovering
Contrato viaje combinado sovering
Younes El azizi
 
Pspice v 9_1
Pspice v 9_1Pspice v 9_1
Pspice v 9_1
Walter Dal Mut
 
ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4/1
ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4/1ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4/1
ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4/1
เทวัญ ภูพานทอง
 

Similaire à 04 kssr bacaan bahasa tamil sjkt tahun 1 (20)

Scarica pdf
Scarica pdfScarica pdf
Scarica pdf
 
Kssr bacaan sjkt 2010
Kssr bacaan sjkt 2010Kssr bacaan sjkt 2010
Kssr bacaan sjkt 2010
 
Rothke Webcasts
Rothke  WebcastsRothke  Webcasts
Rothke Webcasts
 
CANAL+Régie - Présentation Gep
CANAL+Régie - Présentation GepCANAL+Régie - Présentation Gep
CANAL+Régie - Présentation Gep
 
Practicas hot potatoes
Practicas hot potatoesPracticas hot potatoes
Practicas hot potatoes
 
Practicas hot potatoes
Practicas hot potatoesPracticas hot potatoes
Practicas hot potatoes
 
Lori Jacobwith AFP Central & SW MN Art of Asking April2012
Lori Jacobwith AFP Central & SW MN Art of Asking April2012Lori Jacobwith AFP Central & SW MN Art of Asking April2012
Lori Jacobwith AFP Central & SW MN Art of Asking April2012
 
2011 november flemington office calendar
2011 november  flemington office calendar2011 november  flemington office calendar
2011 november flemington office calendar
 
Borang Kejohanan Futsal SS7
Borang Kejohanan Futsal SS7Borang Kejohanan Futsal SS7
Borang Kejohanan Futsal SS7
 
Juego Problematico
Juego ProblematicoJuego Problematico
Juego Problematico
 
Joomla 1.6 extension development
Joomla 1.6 extension developmentJoomla 1.6 extension development
Joomla 1.6 extension development
 
Capitulo2(1)
Capitulo2(1)Capitulo2(1)
Capitulo2(1)
 
Shri Sai Satcharitra_English
Shri Sai Satcharitra_EnglishShri Sai Satcharitra_English
Shri Sai Satcharitra_English
 
Orfanato Pokhara
Orfanato PokharaOrfanato Pokhara
Orfanato Pokhara
 
analise ergonomica
analise ergonomicaanalise ergonomica
analise ergonomica
 
Rothke Articles
Rothke ArticlesRothke Articles
Rothke Articles
 
Utah PMA Quarterly Meeting Intro, March, 2009
Utah PMA Quarterly Meeting Intro, March, 2009Utah PMA Quarterly Meeting Intro, March, 2009
Utah PMA Quarterly Meeting Intro, March, 2009
 
Contrato viaje combinado sovering
Contrato viaje combinado soveringContrato viaje combinado sovering
Contrato viaje combinado sovering
 
Pspice v 9_1
Pspice v 9_1Pspice v 9_1
Pspice v 9_1
 
ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4/1
ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4/1ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4/1
ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4/1
 

Plus de Raja Segaran

Edu blog 1
Edu blog 1Edu blog 1
Edu blog 1
Raja Segaran
 
அறிவுச்சுடர்
அறிவுச்சுடர்அறிவுச்சுடர்
அறிவுச்சுடர்
Raja Segaran
 
Mohliyanigal
MohliyanigalMohliyanigal
Mohliyanigal
Raja Segaran
 
Ilakkanam
IlakkanamIlakkanam
Ilakkanam
Raja Segaran
 
Padaipilakkiyam
PadaipilakkiyamPadaipilakkiyam
Padaipilakkiyam
Raja Segaran
 
Palvagai
PalvagaiPalvagai
Palvagai
Raja Segaran
 
FOKUS UPSR 2014 KERTAS 2
FOKUS UPSR 2014 KERTAS 2FOKUS UPSR 2014 KERTAS 2
FOKUS UPSR 2014 KERTAS 2
Raja Segaran
 
Fokus bahasa tamil upsr 2013 draf
Fokus bahasa tamil upsr 2013 drafFokus bahasa tamil upsr 2013 draf
Fokus bahasa tamil upsr 2013 draf
Raja Segaran
 
Vaakkiyam amaittal 2012
Vaakkiyam amaittal 2012Vaakkiyam amaittal 2012
Vaakkiyam amaittal 2012
Raja Segaran
 
Vakiya sorgal
Vakiya sorgalVakiya sorgal
Vakiya sorgal
Raja Segaran
 
Vakiya sorgal
Vakiya sorgalVakiya sorgal
Vakiya sorgal
Raja Segaran
 
Modul latihan bina ayat bahasa tamil upsr
Modul latihan bina ayat bahasa tamil upsrModul latihan bina ayat bahasa tamil upsr
Modul latihan bina ayat bahasa tamil upsr
Raja Segaran
 
Analisa Penulisan BT UPSR Kertas 2
Analisa Penulisan BT UPSR Kertas 2Analisa Penulisan BT UPSR Kertas 2
Analisa Penulisan BT UPSR Kertas 2
Raja Segaran
 
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 newதமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
Raja Segaran
 
Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008
Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008
Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008
Raja Segaran
 
Surat Kiriman Rasmi
Surat Kiriman RasmiSurat Kiriman Rasmi
Surat Kiriman Rasmi
Raja Segaran
 
teknik menjawab UPSR BT kertas 2
teknik menjawab UPSR BT kertas 2teknik menjawab UPSR BT kertas 2
teknik menjawab UPSR BT kertas 2
Raja Segaran
 

Plus de Raja Segaran (20)

Edu blog 1
Edu blog 1Edu blog 1
Edu blog 1
 
அறிவுச்சுடர்
அறிவுச்சுடர்அறிவுச்சுடர்
அறிவுச்சுடர்
 
Mohliyanigal
MohliyanigalMohliyanigal
Mohliyanigal
 
Ilakkanam
IlakkanamIlakkanam
Ilakkanam
 
Padaipilakkiyam
PadaipilakkiyamPadaipilakkiyam
Padaipilakkiyam
 
Palvagai
PalvagaiPalvagai
Palvagai
 
FOKUS UPSR 2014 KERTAS 2
FOKUS UPSR 2014 KERTAS 2FOKUS UPSR 2014 KERTAS 2
FOKUS UPSR 2014 KERTAS 2
 
Fokus bahasa tamil upsr 2013 draf
Fokus bahasa tamil upsr 2013 drafFokus bahasa tamil upsr 2013 draf
Fokus bahasa tamil upsr 2013 draf
 
Vaakkiyam amaittal 2012
Vaakkiyam amaittal 2012Vaakkiyam amaittal 2012
Vaakkiyam amaittal 2012
 
Tamil(sol)
Tamil(sol)Tamil(sol)
Tamil(sol)
 
Vakiya sorgal
Vakiya sorgalVakiya sorgal
Vakiya sorgal
 
Vakiya sorgal
Vakiya sorgalVakiya sorgal
Vakiya sorgal
 
Modul latihan bina ayat bahasa tamil upsr
Modul latihan bina ayat bahasa tamil upsrModul latihan bina ayat bahasa tamil upsr
Modul latihan bina ayat bahasa tamil upsr
 
Kaddurai simizh
Kaddurai simizhKaddurai simizh
Kaddurai simizh
 
Analisa Penulisan BT UPSR Kertas 2
Analisa Penulisan BT UPSR Kertas 2Analisa Penulisan BT UPSR Kertas 2
Analisa Penulisan BT UPSR Kertas 2
 
Ramalan upsr new
Ramalan upsr newRamalan upsr new
Ramalan upsr new
 
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 newதமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
 
Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008
Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008
Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008
 
Surat Kiriman Rasmi
Surat Kiriman RasmiSurat Kiriman Rasmi
Surat Kiriman Rasmi
 
teknik menjawab UPSR BT kertas 2
teknik menjawab UPSR BT kertas 2teknik menjawab UPSR BT kertas 2
teknik menjawab UPSR BT kertas 2
 

Dernier

Compréhension orale La famille de Sophie (12).pdf
Compréhension orale La famille de Sophie (12).pdfCompréhension orale La famille de Sophie (12).pdf
Compréhension orale La famille de Sophie (12).pdf
lebaobabbleu
 
GUIDE POUR L’EVRAS BALISES ET APPRENTISSAGES
GUIDE POUR L’EVRAS BALISES ET APPRENTISSAGESGUIDE POUR L’EVRAS BALISES ET APPRENTISSAGES
GUIDE POUR L’EVRAS BALISES ET APPRENTISSAGES
DjibrilToure5
 
Auguste Herbin.pptx Peintre français
Auguste  Herbin.pptx Peintre  françaisAuguste  Herbin.pptx Peintre  français
Auguste Herbin.pptx Peintre français
Txaruka
 
1e geo metropolisation metropolisation x
1e geo metropolisation metropolisation x1e geo metropolisation metropolisation x
1e geo metropolisation metropolisation x
NadineHG
 
1e Espaces productifs 2024.Espaces productif
1e Espaces productifs 2024.Espaces productif1e Espaces productifs 2024.Espaces productif
1e Espaces productifs 2024.Espaces productif
NadineHG
 
A1- Compréhension orale - présentations.pdf
A1- Compréhension orale - présentations.pdfA1- Compréhension orale - présentations.pdf
A1- Compréhension orale - présentations.pdf
lebaobabbleu
 
MÉDIATION ORALE - MON NOUVEL APPARTEMENT.pdf
MÉDIATION ORALE - MON NOUVEL APPARTEMENT.pdfMÉDIATION ORALE - MON NOUVEL APPARTEMENT.pdf
MÉDIATION ORALE - MON NOUVEL APPARTEMENT.pdf
lebaobabbleu
 
La Révolution Bénédictine Casadéenne du Livradois-Forez: De Charlemagne à Fra...
La Révolution Bénédictine Casadéenne du Livradois-Forez: De Charlemagne à Fra...La Révolution Bénédictine Casadéenne du Livradois-Forez: De Charlemagne à Fra...
La Révolution Bénédictine Casadéenne du Livradois-Forez: De Charlemagne à Fra...
Editions La Dondaine
 
Techno Revo et nations (1789-1848) ).pdf
Techno Revo et nations (1789-1848) ).pdfTechno Revo et nations (1789-1848) ).pdf
Techno Revo et nations (1789-1848) ).pdf
NadineHG
 

Dernier (9)

Compréhension orale La famille de Sophie (12).pdf
Compréhension orale La famille de Sophie (12).pdfCompréhension orale La famille de Sophie (12).pdf
Compréhension orale La famille de Sophie (12).pdf
 
GUIDE POUR L’EVRAS BALISES ET APPRENTISSAGES
GUIDE POUR L’EVRAS BALISES ET APPRENTISSAGESGUIDE POUR L’EVRAS BALISES ET APPRENTISSAGES
GUIDE POUR L’EVRAS BALISES ET APPRENTISSAGES
 
Auguste Herbin.pptx Peintre français
Auguste  Herbin.pptx Peintre  françaisAuguste  Herbin.pptx Peintre  français
Auguste Herbin.pptx Peintre français
 
1e geo metropolisation metropolisation x
1e geo metropolisation metropolisation x1e geo metropolisation metropolisation x
1e geo metropolisation metropolisation x
 
1e Espaces productifs 2024.Espaces productif
1e Espaces productifs 2024.Espaces productif1e Espaces productifs 2024.Espaces productif
1e Espaces productifs 2024.Espaces productif
 
A1- Compréhension orale - présentations.pdf
A1- Compréhension orale - présentations.pdfA1- Compréhension orale - présentations.pdf
A1- Compréhension orale - présentations.pdf
 
MÉDIATION ORALE - MON NOUVEL APPARTEMENT.pdf
MÉDIATION ORALE - MON NOUVEL APPARTEMENT.pdfMÉDIATION ORALE - MON NOUVEL APPARTEMENT.pdf
MÉDIATION ORALE - MON NOUVEL APPARTEMENT.pdf
 
La Révolution Bénédictine Casadéenne du Livradois-Forez: De Charlemagne à Fra...
La Révolution Bénédictine Casadéenne du Livradois-Forez: De Charlemagne à Fra...La Révolution Bénédictine Casadéenne du Livradois-Forez: De Charlemagne à Fra...
La Révolution Bénédictine Casadéenne du Livradois-Forez: De Charlemagne à Fra...
 
Techno Revo et nations (1789-1848) ).pdf
Techno Revo et nations (1789-1848) ).pdfTechno Revo et nations (1789-1848) ).pdf
Techno Revo et nations (1789-1848) ).pdf
 

04 kssr bacaan bahasa tamil sjkt tahun 1

 • 2. !"# $ % $ & # ' ($ ) * & ! +# , - . & % ! /) " -
 • 3. * 01 ' 2 3 4 5 4 # ' '" 6 $ - 07 ' & ) " ) 8 ' 4 5 8 "# ' - ' 07 8 5& $ 4 & 4 9 '- :07 ' 07 ' & 4 $ 5 4 $ & 4 # 5 ; 5 $< 3 ; 5 ! 5 ; 5 1 $ 4 5 4 # ' '" '=
 • 4. - 1 & &# ! * ) ( # 1 > " # 5 & 4 $ &? 4 3@ - % - 4 7' ! * A ; & ' ( 8 5& ! - A - 1 * B$ 1 ( 4 ) '- ' ( * A ;! - :0- C D " ! ---=
 • 5. - 8 * 1 - % - - A - 6 @ 1 - E- 8 5 & 8 5& < - 8 - 8 "# & 8 "# ' - ,- ( < ! 5 ' -
 • 6. 8 07 ' & # ' 8 ' 4 5 8 "# - 6 * $ 6 F 5& ! & 6 ( (< ! &1 A 8 - 07 ' &# 8 "# & 4 & " 1 ! $ # G @) - A ' $ F ! 3 '- " # 5 B$ < & 4 5& A ' G ! '-
 • 7. 4 & * 07 ' & # ' $ !5 & 9 6 8 * A 1 ' 4 5 8 "# - ) ( # ) ) & ) 9 '" % $ 4 $ &? 4 % A 1 H< & ! - ! ! 3 * ! & ' "# ' 8 9 ' " A ' 8 - % I * 1 * H# * * % A 1 & ! -
 • 8. % I * * ! * ' 4 5J (1 ! ' "# ' ! & A 8 - 1 * *! F 5& ' * ' 4 5 $! @ 4 $ 5 . & F 1 G I 4 ! 4 ' 1 &# % $< ! A K L ! 8 - H# * ' & & " ! 5 J ! A K L ! 8 - * ! ' 4 ' @ H< &@ A 8 -
 • 9. 8 * G 5 4 & 1 07 ' A 07 ' & ? 4 $ 5 * 4 G 1 ' 4 J "# ' ( 8 "# 1 07 ' & 7 ;! ' "#
 • 10. 8 * 4 & 9 6 4 5 &;
 • 11. 4 G 1 & ' *- " # & ! G ! ' '- A 1 " '2 ! ' * G M4 ' 0 32
 • 12. ( $ H3 L ! 5 * $ ! - # & 4 ' * ! ' '- A 1 * I ! A & , 8 5&' - 1 , ; &1 , ; &1 1 ! ' '-
 • 13. I4 G " # 5 J $! 4 G @ 07 ' 4 G @ - 1 4 # * A F 07 ' 4 G ! 3 * &;! F ' 3 A * @< ' '- * G A & & ) 3 61 < - 61 % ) 4 ; @ L ! & ' $ ' 1 '-
 • 14. ( CN - I 07 ' & 6 - % - 4 4 $4 # % $ ' * ' 4 5J -
 • 15. % ( 8 9 ' "# 8 4 & *
 • 16. 8 5& O-P 3 & ( % $ #- $ O-P-P 6 $ 4 4 9 #- O-P-O A $ & ) #- O-P-Q A $ $ ' #- O-P-R 6$ < $< & & ) #-
 • 17. 3 & ( % $ & ) D & - ) ( # $ 5 & - 5 ; 5 8 5 1 $ 1 G 4 $ 5 4 $4 # 5 % $ 1 & ! - A 1 > " # & '" % $ ' & 8 -
 • 18. 8 5& O-O 4 8 * 1 #- $ O-O-P % " G % 07 ' 5 ; 4 $ & 8 * 1 #- O-O-O " 0 * 3 ) % 07 ' 5 ; 4 $ & 8 * 1 #- O-O-QQ 0& ; & 4 8 * 1 #- O-O-QR < 4 8 * 1 #-
 • 19. o 07 ' & 4 $ & 6 4 9 - o 4 $ &1 6 ' " 4 ) 07 4 9 - o 4 8 * % $< 1 ( < ! J $ @< ' - o " # &1 $! ! B$ ! & G; ! - o ! * !7 5 & 14 $ 4 9 -
 • 20. o I 07 ' & 4 $ &1 G ' - % " G % 07 ' 5 ; 4 $ & 8 * 1 #- 0- C % % " " G - -' -4 C4 $ J $ ; 5 07 5 ( 3 C P- 01 4 4 07 ' H 3 - O- 01 4 F 5 & 07 ' & % # 6 " # 5 $! 07 0 ' - Q- S T 01 07 S T 01 * 07 # ' S T 01 4 ' - R- A 3 % ----- 1 4 $ & 8 -
 • 21. 8 5& O-U 07 ' 3 ; & ' * ' 4 5 #- $ O-U-P 4 ' 4 5 H< #- O-U-O 4 $ 4 ' 4 5 H< #- O-U-Q A ) 4 $ 5 4 ) ; & ' 4 5 H< #- O-U-R > 1 < 4 $ 5 4 ) ; & ' 4 5 H< #-
 • 22. 4 & * N L ! 5 4 & ' '" % $ &# ! ( 3 5 $4 5J ) - N* ' 4 5J M "# ( H# 1 ' ! 9 4 ! 9 M - :*V 3( 5= ' '" 8 5 & H< & (M ! &# ) - ! 5 &# ! D 5 4 # 5 ; 5 1 $ 1 -
 • 23. •P- % # @ @ B$ ) - • 0- C ) " 4 # 5 ; 5 'L ! 5 --- •O- 4 G & @ 4 ' @ 4 ) - •Q- 4 K 07 5 4 5 * ! 5 1 $ 1 ) - R- " # & K ' 8 4 9 W8 * G & ' -
 • 24. M " # &1 8 * & 4 (< 1 M 4 9 ) - ' "# $
 • 25. " # 4 G $ 1 $ ) $! 1 ( * 1 '- •4 # 4 G H - 4 $ & 5 ' ! - • . & 3 4 G % J 4 3@ - • ! " # F 8 5& F 8 # 1 #- • I( 5 7' $! &# * 8 '- •( * ( ($ @5 & 0 # 8 ! ( > &; '-