SlideShare une entreprise Scribd logo
! " # $ % & ' ()*$ 
+ ", -. 
+ 
/ ()*$
! 
" 
#$%& '() 
&" * 
% 
% 
& 
& & # 
% 
+&+"& '$ & , 
" , 
- % # 
% 
" & & $ 
#$ &) 
. 
/ 0 
% 
1 $ 
#$ &) 2 
& $ 
$3&) 
2 
& $ 
& " "" 
4 
5 
$ #& & 
% 
1 +"& 
&+" 
6 
7 
8 
9 
7: 
7 "; 
% 
" 0& 
-- 
& - # &) 
# 3& " 
& 
' &) 
; '( 
% 
+ & 
, 
1 
& - # &) 
, 
1 &" 
. 
< 1 
= + 
. 
7 
# % 
% 
' ' 
. 
7 
' ' 
&#1"&-&$ 
9 
2 
7 + 
' ' 
%& $#& $ 
4 
> 
" 3 
& '& 
? 
> 
7 &- 
? 
> + 
& &- 
6 
#1 
" 
6 
## & & 
% 
" 
+&+"& '() * 
" 
+&+"& '() @ 
7 
! 
& 
$) &1 # 
@ 
> 
" & & 
% 
$) &1 
A 
% 
" 
1 
% 
&" 
B 
5 
"" 
#$ &) 
7 
& 
1 
) $ & 
> 
& 
" $%& & "& & 5 
5 
1 / 
& C D , 
5 
& 
:> 
9 
# E & 
#1 &+&"& $ 
1 +"$# &) 2 
5 
' ' 
% 
" & 
#1 & 
? 
8 
8 
9 
8 
6 
- # & 
6 
) & 
1 1 
-- 
! 
3 
5@ 
"C D 
;1 C D 
% 
5 
" & & 
% 
## 
55 
# % 
% 
" 3& & " 
"&+ 
5. 
F 
) 
" 3& & " 
"&+ 
5.
3 
% 
"&+ 52 
7 
3 
$3&) 
52 
> 
3 
' &) 
54 
3 
$ '&) 5? 
) & 
% 
"& 
% 
% & 
% 56 
5 
-- 
! 
& 
,@ 
5 
#$ &) 
, 
5 
$ & 
% 
' " 3& ,5 
5 
11 1 & 
" 
+& 
## 
,, 
5 
# % 
% 
#& 
! 
%& 1 & & 
9 
$"$ ' 3 # 
&3 " # ,, 
5 
#$%& & 
$ 
" 
$ & 
,2 
,? 
> > : 7 G 
.@ 
7 H 
.5
! 
!" 
# 
$ 
% 
% 
& 
'())*+, 
% 
$ ! 
%-% # 
$ % 
% 
% 
. 
/ 
0 
% 
% % 
% 
% 
% 
# 1 
% 
$ # 
. % 
$ 
2 
% 
% 2 
% 
#
$ 
% 
. 
2 
# 3 
% 
% 
% 
% 
' #, 
% 
(# 
%-% 
% 
% 
. 
! ! 
4 
!" 
5 ! 
% 
% 
! ! 
% 
4 % 
! 
% 
% 
% 
! ! 
% 
% 
4 1 
. 
% 
% % ! 
% 
# 
% 
% 
% 
$ 
% 
% 
% 
# 
% 
% 
% 
6# 
! "# 
! $ 
!%& 
' 
( 
& 
) * *** 
+,-,./012 2 34 563/612 2/ 2 34 
57++6-,54/,7- ,125/,7- 89-91432 2. +9 ,4. 2/ 2. ,- 6./1,2. 
563/612332. .21:,52 6 3,:12 2/ 2 34 325/612 2 ; 
! % ! " 
!
1 
% 
% ' 
#, ' 
% 
% 
#, $ 
% 
% 
2 
# " 
% 
% 
. 
2 # 
3 
! 
# 1 
% 
% 
!%-% 
$ % 
# 
7 
# 
% 
' 
% 
, %% 
% 
% 
% 8 
# 1 
% 
# 
7 
$ 
# 3 
!%-% %% 
% 
% 
%% 
# 9 
% 
! 
% 
% 
% 
# $ 
% 
. 
: % 
% %% 
% 
- 
2 % 
# % 
% 
% 
5 ;< 
6++) 
' 
< 
= + 
! "( % 
> > 
? 
? 
? 
? 
! " > 
< 
@ ! "=# 
%
# 
= 
% 
% 
% 
% 
2 
% 
# 
%% 
% 
% 
$ 
% 
$ 
# 
# $ % % &' ( ! 
% 
% 
% 
% % 
# 3 
% 
%% 
# 
: 
!%-% 
% : > 
# 
$ 
%% 
) . 
%% 
% 
% 
% 
# 3 
$ 
'? @ A #, 
'" 
? @ B 
C 
#, 
% 2 
%% 
% 
% 
2 % 
% 3 A 
B 
( 
C ( 
"
. "1 % 
# 
7 
% 
%% 
% 
% 
. % 
# 
. 
% @ 
% 
A %% # 1 
A 
- 
% 
% 
. 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% * <? ' 
? 
,# 
. 
% 
% 
% 
# " 
D 
% % 
% 
% 
% A > 
% 
# 
% 
" 
> 
" ! "# 
D 7 ( 
E F 
G( 4/4H4 45 
( 
A F 
A 
) 
( 
( 
F 
I 
( /:( 
( 
# 
J K 
1+( ) A 
; 
A 
F 
A ' 
; 
) 
A #( 
' 
F 
F 
>> 
1+ A4 
( 
> 
F 
A 
L 
F > ( 
( 
M 
) 
3A,8$ , 
' 
# 
! ! ! %( A 
F 
' 
; 
> ) 
; 
' 
N-$#( 
F 
> 
1+ 
> 
G 
K M 
F 
>> 
A 
A 
( ) 
> M( 
) 
>> 
+2.1 +55 5 ' 
< 
= ! %( 
@ 
F > 
> 
! % * D 5 ? 
? 
? 
?! ! ! %?!@D *D > < 
J ! "=# 
D
$ 
% % 
% 
% %% 
# 
$ 
% 
$ 
% 
% 
!%-% 
% 
# 
2 
$ 
# 
# " ' !( ') * 
% 
% A 
% 
%% 
% ' %% 
, 
# 
' 
, % 
% 
% 
# 1 
% 2 
% 
% 
# 
= 
% 
% 
% 
% 
% 2 
! %% 
. 
% 
% 
& 
' 
$ 
% 
%% 
, 
E 
% 
% 
2 # 
J
$ 
% 
2 
% 
% 
%% 
" 
. 
% % 
%% 
% 
' % 
% 
, 
% 
# 
% & 
% 
$ 
%% 
% 
- 
% %% 
# 
# # " ' ! 
% 
% 
# 
% 
% 
$ 
F 
& 
% 
G ! % 
2 
% H 
A # 3 
% 
/ 
% I 0 . % $ / 
0 
1 
/ 
%% 
0(+ 
J 
% 
% 
% 
% 
# 
% 
% 
$ %% 
% : 
% 
> 
O P A 
A 
) 
( ) 
M , 
( ) 
M 
4 .3( 
F 
F 
@ 5 
5 
A4 + 
( A 
F 
( 
F ) 
A 
( 
! 
* 3 
>> 
> Q > 
) > 
( 
( 
( R 
M 
( 
> 
F 
( 
A 
4 
> 
( 
N12-.SK + 
T - F 
( , 
U( 
< 
= $ 
> 
( 
+5$ 6 F 
I N 
( F *( VD( 
! ( ! 
BI 
N 
BI&! &! &! - F 
(&! 
&! , 
&! &! N 
> 
! "# 
O
% 
> 
% 
# 1 
% % 
% 
K 
% 
% 
% 
# 
3 
% 
% 
% % % 
' %% 
#, 
2 
% 
' % 
$ 
#,# 
% %% 
2 
# ! %-% 
% 
% % 
% 
%% 
# 
1 
% 
% 
$ 
% 
% 
1 
% % 
! 
% 
# 1 %% 
$ % 
. 
$ 
% 
# 3 
A 6#+ 
% 
% % 
%% 
L 
% 
%% 
# 
$ % 
% 
% % 
%% % % 
. 
- - 
%% 
# < 
% 
> 2 % 
> 
. 
-% % 
2 
$ 
% 
%% 
$ # % 
@
2 
% 
% 
%% 
2 . % 
!%-% 
% 
$ % 
# 
< 
M . 
3 
% % 
% 
% % 
% 
8 
8 
% 
% 
% 2 
# 7 
: 
% 
%% 
% 
% 
% 
#(( 
! 
" " 
1 %% 
% $ 
2 
% 
% & 
% 
%% 
- 
% 
% 
2 
% 
%% 
# 
= 
(N!6I 
% 
# % 
% 
% 
% 
% 
. % 
$ 
+!)+ 
# 
% 
. %% 
W65W2/ $ 
T 3 
U T 4 
U 
< 
= ! ( DJ( V ( !% 
> 
> 
! "# 
*
2 
% O %% 
O % 
% % 
O 
% % (6 
# 
= 
% 
! 
% % 
% 
%% 
K% 
% 
%% 
% 
% # 
: 
%% 
%% 
% & 
# 
% 
% 
' 
1#P# % 
% 
% 
% 
% #, % 
# 
! T 3 
' 
F 
; 
> 
( 
( 
F 
> 
> 
) 
( 
' 
' 
A, 
, 
( 
> 
( 
> 
' 
A 
F 
> 
' 
3A 
' 
> 
' 
> ( 
F 
' 
M 
; 
( 
( 
) 
U S7-./4-/,-24. 
5 
( :345W7. 8 
! "# $ 
$ 
" 
< 
= ! !( % 
I 
! ! J F F 
> < 
! "=#
+ 
, 
- 
+. 
# 
$ 
$ 
% 
% # 
% 
. 
% % 
% 
% 
2 
% 
% 
# 1 
% 2 
% 
%% 
%% 
. 
$ # 
//! / !$( * $(!) ( 
> % > % & 
: 
% 
! 
% 
% 
. 
% 2 
% 
* N 
# 1 
% 
% 
L %% 
%% L 
% 
% 
% 
. 
% 
%
% 
()# 
6++G 
% 
2 % 
;Q H 
7 
# 
% 
;Q= 3 ';Q 
A @ $ % 
% 
, 
% 
2 % # 
% : 
% 
% % # 3 
% 
2 
% 
% 
. = 
= 
&2 % % 
3 
2 ' 
;Q= 3, A ' @(* ? 
7 
,# 
% 
% 
%-% 
. 
% 
% 
# 1 2 
- % 
2 
(N 
% 
% 
% 
# 
: 
% 
% % % % 
# 
# ( ( &! * 
A % 
% 
E 
% 4 
I 
A 
A 
> 
$ N 
5 
> 
>> 
' 
F 
F 
> 
5 
> 
> 
A 
; 
F 
F A 
( 
) 
) 
" 6 
F 
) 
; 
( A 
>> 
D 12-41 W 
F %" 
" 
$& " " " ' 
($ " " " ' ) 
* < 
= ! ( %% 
> 
"@"JO 
> 
> > 
D ! "# 
!
% 
%% 
% 
% 
2 
% 
# 
3 
6++) % 
% 
% 
% 
% 
1) 
5 ;< = 
# 
% 
! 
A 6#+ 
% 
. 
% 
A &55 # 1 
A % 
% 
% 
% 
% 
% 
# = 
$ % 
% 
%-% % 
1) . 
% : 
% 
% 
% 
% 
# 
- %% J 
# 3 
% 
( N++ 
# 
% 2 
G++ 
$ 
% 
% 
% 
# 
< 
% 
% 
> 
! 
% 
> % 
% 
% 
. 
% 
% 2 
# 
%
%$ 
" 
# 0(! / !$( * 
= 
% 
% 
. 
% 
R 
(D 
% # 
- 
% 
% 
2 
% $ 
2 
- -% % 
# 
%% 
% 
- 
. 
% % $ 
% # 
% 
A > % 
# = 
% 
% 
% 
%% 
% (F 
% 
# < 
2 
$ 
%% 
% 
% 2 
# 
% % % % 
$ 
% 
$ 
> 
% 
. % 
2 
# = 
J 3 
F 
; 
F 
( 
) , 
3 
> ( 
F 
( 
A 
) 
M 
O 3 
( 
M ( 
M 
"
& 
(G# 1 
% 
% 
% 
. 
# 
% 6 
# 
7 E 
% 
- 
% 
# 7 
% 
E 
5 ;< 
'C @ @ 3 % C % #, 
' L , 
2 ! '12 ,# 
# # 0 ! ( 
% 
# 
2 
% 
# 
& 
' " 
+ $ ! & ! & 
- 
%-% 
% $ . 
)#( = 
% - 
# 
% / 
0 
@ 6 
A F 
/ 
5 
> 
B 
! "# 
D
8 
# 
8 
# 5 8 
8 
8 % 
%% 
# 
+ ( ! & ! & $0 / ' - 
= 
% 
% 
. 
% % 
$ 
% 
$ # 
. 
? ( . 
/ % 
0 
% 
. 
% 
% 
% 
% % 
% 
/ 
0 / 0# 
- 
E %% 
E 
%% 
% 
# 
: 
% 
% 
% 
' 
#, . 
# 
J
= 
% 
% 
% 
. 
H 
% 
% 
% % 
(I# 
+ % ! & ! & '$ ' 
5 
% 
% % 
% 
! . 
A 
- % 
%% 
% 
# 
% 
% 
& 
# 3 
% 
% 
O 
- 
# 
% 
2 
% 
. 
% 
A 
% 
2 
% 
% 
% 
% 
# 
% % 
% 
% % 
&1 
% # 
% 
% # 
% 
% 
- 
2 
# = 
/ 0 . 
* 5 
F 
F 
O
% ! 
% 
2 
% 
# 
1 ( ( ) ! & 
1 ( + !( / 
% 
8 
8 
% 
% 
% 
% 
8 
% 
% . 
8 
2 
% 
!%-% # 
' % 
, . 8 
8 
6+# 
= 
R 
. %% 
% 
% % 
8 % # 
8 
$ 
% 
K 
% 
. 
' 
% L 
, 
8 8 
A 
! 
# 
% 
- 
8 
')+ ( % 
, 
% 
# 
2 
% 
. 
# 
% 
% . % 
)7 
A 6( 
% % 
" 
66# 1 % 
! + 
M F 
) F 
F ( 
A 
) 
M 
( 
! X 
M 
' 
3 
> 
F 
! "# 
!! 3 ' 
6 
M > 
M F 
@ ! "##( 
L 
T A 
U 
A 
( + 
I 
* 
@
% 
% 
% 
% 
% 
. / LH LH L 
% % 
0 / 
0 # 
1 % !( / 
% 
%% 
- 
. 
- 
# 
&55 
% 
# 
% 
% 
% 8 
8- # % 
8 
% 
8 
- 
# 
% 
% 
% 
. %% 
# 
% $ 
/ 0 
5 ;< ' 
% 
% 
% 
% #,# 
$0 ! 
A 
E 
% 
% 
# 
! 
% 
% 
% 
% 
- 
&55 
' %% 
, 
! "## 
*
. 
% 
- 
# 
1 
% % 
% 
% 
% 
% 
- 
2 . % 
% 
% 
% 
5 ;<# 
( 
" " 
) 
" " 
2 O 
% 
8 
R % 
% 8 
% 
# 
%% 
% 
% $ % 
# 
$ 
8 
8 
. 
% 
% 
E 
%% 
2% 
%% 
% 
% 
8 % 
# 
+ ! 2 " ! '* 0 $ 
% 
% 
2 
% % 
. 
R % 
!% 
' 
, 
% 
# $ 
$ 
2 
% 
% 
%% 
% 
% 
% 
%% 
% 
# 
!
$ 
% 
$ 
$ % % . 
% 
6) 
$ 
% 
# 
1 
% 
% 
% 
% 
- 
% 
$ 
# 
1 ( "( ! ( '* 0 
% 
% 
% 
% 
# 9 
%% 
% 
. 
J 
% 
# 
' 2 
% % 
, 
$ 
% 
J 
2 
# 
3 (! " ! 0( " 4#5 
%% 
% 
. 
% 
% 
% 
# = 
!% 4 
( I 
A ' ( 
( 
( > 
( 
A 
A 
( 
' 
> 
!" T 
M 
L 
Y 
U , 217/ 
$ " 
" 
"# + 
" ,-, 
% N 
( W 
( ! @( % 
!
% % 
2 
% 
% 
# = 
R % $ 
% 
' 
, 
L 
# 
% 
- 
% 
. 
% 
%% 
! # 
% 
% 
% 
% 
% 
2 % 
. 
- $ 
> # 
* + 
% 
- % 
% 
% 
# 
$ 
% # 
+ 
(" ! 0( ( * '! ! 
% 
2 
% 
- 
% 
! 
. % 
% 
% 
% 
%% # 3 
% . 
O 
K 
% 
% 
!!
O 
% O 
% 
% 
O % 
- 
'7& 
,# 
1 
% 
. 
' 
1 
1 %% 
%% 
, 
% 
% 
% 
% 
% % 
% 
%% 
% A ! 
A ! % 
% 
% # 
1 ! ! ' ! ( ( 
- 
% 
% 
% 2 
% %% & 
. 
% 
2 % 
% 
A # 1 
2 
. 
- %% 
% 
% # 3 
% 
' 
% 
, 
' 
1 % 5 
" L #, % 
$ 
. 
% 
% 
2 
# 
% %% 
!%
# 
% 
'&55 %, 
% 
% 
% 
# % $ 
% 
% 
% 
% # = 
% 
% 
% % 
% 
. 
% 
% 
% @ 
% # 
! 
!# 
% 
B 7 2% 
% 
% 
! 
%-% 
- % 
. 
% 
2 
# 1 % 
% 
@ % 
% 
% 
' 
%% 
, 
% 
' #,# 
# 6 0! 7 !( 8 9 
%% 
# 
% 
% 
% 
% 
$ 
2 
. 
: % 
% 
% 
% 2 
%% 
% 
!"
% 
% 
# 1 
% & 
. 
$ E 
% 
%% 
$ 
%% 
# 
5 
% 
- 
% 
. 
%% 
% 
% # 
3 
% 
$ 
% 
- % 
. 
% 
R 
' % 
% 
#, 
% 
% 
% 
% 
# 7 %-% 
% 
% 
%% 
. 
2 
% 
- 
D G# % 
%% 2 
% 
% 
R 
2 % % 
2 
% 
% 2 
% 
% 
% . 
$ 
- % 
% % 
# 
% 
$ % 
% 
. ! 
% % 
$ 
% 
% 
% % 
$ > % 
% 
# 
% 
% 
% 
!D
% 
% 
% 
% 
% 
% ' 
% 
,# 7 
% 
% 
$ % 
$ # 
% 
%,-. / 
0 
" 
" 
% 
% 
- 
%% 
. 
% 
% 
$ 
6+(N 
% 
% 
% 
- 
1) # 7 
% 
-% % 
% 
. 
$ 
% 
- 
% 
$ % 
$ 
% 
% 
% 
' 
, . 
/ 
0 ' 
% 
, 
/ 
0 ' 
, 
/ 
% 
0 
/ % 
0 
/ 
0 
/ 0 
2 
/ 
% 
0 / 
0 
% 
% $ 
% 
% 
%% 
$ 
% # 
" 
% 
5 ;< '= 
)#( , 
1 5 
A . 
!J
1) 
E 
$ 
A 2 
% # 5 
% 
% % 
1) % % 
= 
A 
# 9 
: 
% $ 
% 
5 ;<# " % 
. 
5 ;< 
A 
1) . 
% % 
# 
5 ;< 1) 
H 
. 
% 
- 
% 
# 
% 
# 
5 ;< 
A 
. 
# 
% 
% 
% 
# 
. % 
% 
% % 
%% 
# 
% 
% 
% 
% 
% 
. % 
&7 '" 
# ,6N % 
5 '$ % & 
$ ,6D# 
< 
% 
% 
5 ;< 
$ 
% 
% 
% 2 
% 
% 
# 
!D 7 
> 
$ Z 
> > 
> 
> 
? 
> 
" ! "# 
!J 3 
.,8$ 
> 
> 
T 
U 
> 
G 
( ' 
I ' 
) 
F 
> 
> 
( 
F 
' 
!O
% 
# 
# 6 # & ! & ( ! ( " $0 !( ! 
7 
% 
% 
6F . 
: 
# " 
% 
% : 
% 
A . 
2 
% % 
% 
%% % 
J 
% 
# 
% % 
L 
L 
% # C 
% 
% 
% 
% 
# 1 % 
# 
$ 
!- % 2 
% 
% 
% 
% 
- 
% . 
2 
% 
% 
% 
4 
!O , 
M 
H 
( . 
( 
> 
.,8$ 
( > 
G A ) 
. 
F 
.,8$ 
A 
> 
F 
; 
' 
!@
, 
, 
- 
, 
% 
$ 
% 
% 
% . $ A 
% 
% % 
' 
% 
, % 
%% % 
# 
% 
% 8 
%% 
% ! 
% 
# " % 
% 
% 
R 
% ' 
% , % 
% ! % 
% % 
# 1 
% 
% 
2 
% 
%% 
% . 
% 
$ 
% 
% 
# 
% 
% 
% 
%% 
% # 
! 
!*
" 
# 
" 
$ 
% 
!* 0! 0 ! //! 2 ) ( 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
& 
% 
%% 
% 2 
% 
% 
# 3 
%% 
2 
$ 
% 
! % 
% 
% 
! 
% . $ 
(N 6I 
' 2 
$ 
, 
K% > 
% % 
# 1 
% 
% 
% O 
% 
%% 
% 
% 
# 
% 
% 
% 
%% 
# % %% 
% 
% 
% 
K 
# 
% 
: %% 
% 
% . J 
% 
% 
% 
%% 
% 
$ 
% % 
% 
% 
% 
% 
# 
% 
$ 
%
% # 
# 8 9 :0 8 9 ! ! 
%% 
6++DHID6H13 " % 
1 
(G % 6++D % 
% 
6G 
# 3 
2 
% 
% 
. 
%% 
% 
# 
%% 
! 
% 
%% 
% 
% 
% 
# 
% 
% % % 
. 
% 
% % % 
% 
O % : 
% 
O 
# 
% 
% % 
% : 
% 
%% 
' 1,# 
. 
% 
# 
% 
. !- 
% 
% 
! 
% 
!- 
!@ N4132+2-/ 2617N22- 57-.2,3 2 3A6-,7- 2617N22--2 
-./- .01 "$ 
" 2 " 2" $ 
32 $ 
' 
$ 
$ 
@ 
! J 
M 
Z1 433 [23E?.2..,7-, 5 / ]8MZ]FEND// E% BK] ]]OBB :/31/@"J8" 
5 
G 
E.^ OJ"@%%@% _ 
5232E %! JW *J! 
! "# 
%
O 
' % $ 2 
, 
% # 
$ 
$ % 
% 
$ # 1 
% 
# 
% 
% 
% '% 
,# 
& 
! 
# ' 
( 
) 
*+ , 
, 
& - 
$ 
, 
, 
. 
/..& 01 
!* 3A 
F 
M 
! 
% 3 
> 
Z6- Z 
6 F 
- 
# 
+775 A F 
F 
( 
( 
( 
( 
( ( 
%!
, 
( 
2 
! 
# 
3 
2 
1 $ ! $ 
$ 
. 
% 
$ 
% 
' , 
% 
$ 
% 
$ 2 
% 
# 
- $ 
% 
# 
= 
%% 
% 
% 
% 
% 
% 
# 7 
% 
% 
%% 
% 
R 
% 
. % % 
# 
%% 
% 
% 
% 
% 
% 
%-% % 
# 
M 
1 
. 
1 %% 
%% 
%% 
% %-% 8 
%%
8 
J % 
L 
8 
# 
% 
8 
% 
% 
% 
- . 
7& 
% 
#)( 
P %% 
% 
% 
%% 
% % 
% % 
% 
%% 
# 
% 
%% 
% 
%% 
. 
% 
# 7 
& 
S % 
$ 
# 
5 1 %(. 
8 
8 
% 
$ 
! 
# " 8 8 8 
$ 
8 % 
% 
8 
8 
% 
% 
# )6 
# $ ) %! 
7 
% 
8 
% 
% 32 517.-,21 W 
F T 2 
7 
F 
U < 
= " & " 
$ 4 # D ! ! 
! ! J D 2 
7 
F 
_ 
F 
 
J ! "# 
%! 573325/,Z .4:7,1.57+ T 3 
> 
. F 
5 U < 
= 
F 
> > 
F 
J ! "# 
%"
%% 
8 
% 
J % : 
8 
8 
# 7 
% 
% 
E 
%% 
% 
%% 
%% 
# 
8 
" % 
(I 
% 6+(6 / = 
8 
8 % 
0))# 
% 
% 
% 
$ 
% 
% % 
. 2 % 
# 
* 
1 2 " + 
8 
8 
% 
# ? 
%% 
8 
(IG+ 8 
% %% 
% % 
L 
% 
%% # 8 
/ 
0 
& 5 % 
(IG* 
% 
2 % 8 
;Q # % 
8 
(IGN ?5? '? 5 A ? 
, % 
% 
;Q ;" ';Q ; 
" 
,# 
% 
8 )* ' 
8 
, 
% 
. 
8 
%% 
%% 
> 
F > 
> ! ! * 
?%D@%O > 
% 
! "# 
%" 6 
> 
M 
F 
) 
R 
> 
` 
M 
%D
2 
2 % 8 
% 
%% 
8 
%% % 
% 
8 % 
%% 
% 
8 2 
$ 
% T . 
/ 0 ' A , 
% 
% 
% 
% 
% 
# 
% ' 
, 
# 1 
O 
/ 
0 ' A ,# / 
! 
0 ' A , 
% 
%% 
8 
% 
% 8 ! 
% 
8 # % 8 
2 
8 > 
> 
%% # 3 
% / % % 0 . 
/ 
% % 0 
! 
%% 
% 
% 
$ 
# 
2 " 
+ ("( () !( ') * 
% 
% 
! 
# 3 
% ! 
% 
! 
8 
K 
%% 
! 
# 8 
8 ! 
8 
# ! 
% %% ' 
%J
, 8 
- % $ 
% : J 
H 
% 
%% 
% 
# 
% 
% 
' 
% 
% 
#, 
8 
# 8 - 1 
83 
U)N+*)( )+ 
% 6+(()N 
8 
% 
% 
% 
! 
# 
1 ("( () & * 
1 ! 
. 
# 
8 
% 
% 
)D# 
1 
% 
% 
%% % 
%% 8 
% 
# 
" % 
% 
. 
% 
% 
% 
# 
%D 57-.2,3 A9/4/ 4 
; V%D "% % 
! < 
= 
> 
F > 
>> ] 
4 _ / 
M 
52/4/2E/ !D@!! DD 
! "# 
%J 4 
> 
! " 
> 
a 
( 
F 
T 
( a 
M a 
> 
> 
a ' 
b F 
U# 3 V! " DOD ! ! " 
> 
a 
< 
= 
> 
F > 
>> / 
M 
_ 
/ 
M 
]71Z/2E/ @ J" < 
" ! "=# 
%O
3 
% 
%! 
% 
8 
. 8 
! 
8 
% 
8 
# 
("( () ' & * 
1 %% 
$ 
%% 
% 
8 
% 
% %% 
# 
8 
%% 
8 
% 
8 
% 
% 
. %% 
% : 
% 
% 
- 
% 
8 
8 
- % $ # 
% ' 
# 
% 
< 
1 ! 
2 
" % 
6++D)F . 
7 
% 
% 
# 1 
8 % 
% 
% 
# 3 
- % 
#)G 
= 
J ! 
8 
> % ! 
> 
% 
% 
! 
2 % 8 
/ 0 
%O 5414K7- $ 
" 2 
" 
2" 2 
$ 5 
! " 
! J( @ 
%@ & ( OD 
%@
> 
8 
% 
8 
% 
% 
! 
> > 
% 
% 
8 
82 
/ 
8 0 ! 
% 
8 % 
' 
, 
2 % # 8 
% 
%% 83 
7 ! 
; 
% 
% 
#)I 
# # ( * ! ( ! 
8 % 
8 
. 
8 
: 
% 
% 
# 3 
% 
? 
%% 
V 8 
# " 
/ 
% 
% 
E 
) 
% 
% 
)++ +++ 
% 
0 
8 
8 
%% 
. 8 
%% 
8 
% 
%% % % 
8 % 
%% 
% 
# 
8 
% % 
% 
% 
# 5 
% % 
%% 
;Q ;" <57 '< @ 2 
5 A 7 
, 
1 1 '13 1Q&5 Q& 
, 8 
% 
E % 
%* & ( O* 
%*
# 
# 6 //! 2 ! ! 
1 %% % 
- 
*+ . 
! 
% 
2 
% 
% 
! 
# 
% 
% 
# 
%% 
% 
% 
%% 
% 
$ 
! 
% 
% 
% 
% 
% 
! 
% 
! 
% 
# = 
% 
*(. 
! 
2 % 
. 
% 
2 % ;Q H 
# 
% 
% 
% 
2 % ! 
2 % # 7 2 
! 
. 
4 
5 
&67* !&6 8./ 9 
# 
&6 
( 
" 
! : ;3< &6# 
& 
, 
" / 
) 
( 
F 
' 
> 
( 
> 
> 
F 
D ! "# 
" 3 
' 
; 
) ' 
M 
! 
"! S M 
M 
' 
' > 
A 
"
4 
: : 
& 
4 
5 ( 
=>;% 
4 
5 
70 
%% 
% % 
% . 
% 
% 
% ! 
)7 
% 
? 
% # 
% 
. 
K 
%% 
% ! 
. 
% 
% 
% 
2 % R 
2 
# 
! 
R . 
! 
% 
%% 
# 
$ 2 
. 
$ 
$ 
K % 
! % % 
# $ 
! 
% 
% 
$ 
% 
$ ! 
. 
% 
! 
$ # 
"% 3 
> 
F 
8-6 3 M 
; 
; 
H 
"
% 
% 
. / 
% 
% 
$ 0** 
% W 
!1 " 
% 
! 
%-% 
# 
% 
% 
! 
% 
%% 
% 
/ 
2 0 . 
% 
! 
% 
' % % 
#, 
% 
% 
% 
% 
%% 
# 
= 
% 
$ 
# 
! 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
! 
% 
% 
! 
%% # 
% 
% 
% 
% 
%% 
% % 
% 
. 
% H 
% 
% 
%-% %% 
%% 
"" N4..217- ] 
5 
T 3 
: 
A 
U * " " * $ 
< 
= 
*@J( V J( J@ 
! "# 
"!
# 
% 
-% % 
. 
% 
% 
% 
!%-% %% 
% 
% 
% 
% 
%% 
# % 
% 
/ 
% 0 
! 
> % 
% 
% 
. 
% 
*N 
% 
# 
6 ' "! ! & ) 
% 
% 
!%-% 
%% 
% 
% 
# 3 
8 
% 
% 
%% 
% 
%% 
- - 
% 
%% 
*D# 
2 % / @ 2 @ 2 0 % 
% 
: 
. 
$ 
' % 
% 
% #, 
% $ 
% 
# 
@ 2 @ 2 
%% 
A . 
"D 2 F 
' 
A 
> 
A 
L 
) 
F 
A 
"J 
F 
; 
F 
3 
+ 
( ) 
( 
3 
F 
( 
R 
C %D 
5A 
) I 
A F 
A 
M 
( 
A 
( A 
M ( 
"%
% 
$ % 
$ # 
% 
% 
% 
J > 
> 
% 
% . 
% 
% 
1 
$ 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
%% 
% % %% 
' , 
% 
% 
O 
%% 
% 
% 
% 
% 
' 7P7, 
% 
% % 
%% 
$ 
%% 
# 
< 
% %% 
% 
. 
% 
% 
% 
% 
% % 
% 
# 
""
6 # 
(00! 0! ! % $$ 
/ 
2 
2 
%% 
% 
% 
# 
% 
% 
% 
% 
A 
# 2 % 
- 
: 
. 
% 
!%-% 
% 
%% 
# % 
% 
- 
@ 
% 
% 
% 
% 
% 
# 
% 
% 
. %% 
%% 4 
% 
% 
# = 
!%-% 
2 # 
: 
% 
% 2 
2 
% 
# 5 % 
&? 7 9& 
1 
% 
% 
' 
% 
#, 
2 
% & 
. 
&? 7 % # 
% 
% 
# % 
"D
: 7P7 
% 
% % 
# 
% 
- % 
% 
% 
A *F# 1 
E 
% 
% 
% 
# " 
% 
5< 
. 
J 
@ % 
% 
% 
2 
- 
% 
% 
% 
% 
% # 
% 
% 
# = 
% 
% 
% 
' % % $ , 
% 
- 
% 
# 
%% 
% 
% 
% 
% 
% 
. 
% 
% 
%% 
# 
% 
% 
% 
- 
%-% % % 
% 
# " % 
% 
% 
% 
- 
% 
% 
"O 3 M 
) 
A 
6.$ 
A 
( 
C > 
) D 
"J
. 
(, " % > 
> 
" 7 % 
& % *G 
6+() 
8= 
X 
A ? 
? 
C @ % ? 
# 8 
% % 
O 
% O 
% 
%% 
% # 
6, " 
% 
% 
% 
%% 
/P 
%% 
0 
% 
8 
6+()# 
" % 
% 
%% 
$ 
/ = 
" 0 % 
% 
% 
% 
. 8 
% 
%-% 
$ 
R 
' , 
/ 
H 
0# 1 
E 
' 8 
%% 
8 
% 
, 
% 
# 1 
% 
- 
8 
A 
2 
& 
. 
% ! 
# 
"@ 3 
F 
> 
M 
J 
! "# 
"O
% 
%% 
% 
% 
% # 
%% 
% $ 
% % 2 
& 
- 
2 
% 
% 
# % 
% 
% 
% 
% 
%% 
% 
K 
% 
% % % 
' 
. 
2 
% 
% 
)7*I 
% 
$ 
2 
% 
# 
$ 
% 
% 
% 
% 2 
# 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
. 
% 
R 
: 
%% 
% 
%% 
# 3 
% 
% 
% 
"* P 
'F 
A 
( > ' 
' 
>> 
> 
) 
J 
3 
B 
I ' 
T 1 
U A 
# ) 
) 
" 
A 
M 
> 
' 
3 
C 
; 
F 
' 
1 ( 
A 
F 
A 
( 
M 
> 
A B 
( 
' 
A4 
( 
' 
"@
% 
% 
A # = <7" 1Q?" 
% 
% 
6#+ 
%- 
. $ 
! / % 
0 
% 
# 
"*
1 1 . + ; 
, +. 
- 
7 73&= 7 
# " 
( 
$ 
)*+* % )# " M % 
6++G ND) 
# 
+ 
- 
1= 31 ? 5 P= &51= (# / % 
5 1 %( 0 Y 
Z# 
7 
. [ F 
> > 
F 
 ' 
(D $ 
6+(*,# 
M 1M3 < 
# / 
0 
/ 
0# ,,- Y 
Z# 6+(( #ND 
U(# 7 
. 
[ 
.HH # 
# ' 
(( $ 
6+(*,# 
X=Q5 Q Q3 5 1 % P 1M=5 ; # . / 0 
( 
Y 
Z# 6+(6 I 
# 
7 
. [ 
.HHAAA# 
! 
2# 
H ! HA 
! 
H 
H6+(6H+DH 
# 
 Y 
(+ $ 
6+(*Z,# 
3 1&=5Q 3& M # / 3 
= % 
%% 
0 
Y 
Z 
(N $ 
6+(6# 7 
. 
[ 
! ! J D 2 
7 
F 
_ 
F 
 
 ' 
(D $ 
6+(*,# 
" 553&=Q W 
!1 # / P 
% 
0# 
# Y 
Z# 7 % (IGD 
U(D 
#DG# 7 
. 
[ 
.HHAAA# # H ' 
(+ $ 
6+(*,# 
"&3Q5XB # / 7 Q 7 %% 
0 
1 0 2 Y 
Z# < 1< 
2 " # I 
UN 6++( D 
# 
7 
. [ 
.HHAAA#% 
@2# %HA 
H" 
@2]6+!]6+7 
]6+Q ]6+7 ]6+ %% 
]6+!]6+" (# 
 ' 
(+ $ 
6+(*,# 
+ 
- 
1 & B=Q < 
# ^ % & 
" % 
# 
6++D ((G 
# 
D
Q 5 _&3 73 1 &3 3 73 1= Q 1 =Q!7 &31 =Q 
;`Q`& 3 735 `7 5 3 735 Q7 5 & 35 1 &3 35!53&P 13 
7 P&3 3 73 31 &3# 3 4 56)7856)9 
Y 
Z# 6+(* 
# ) '6F,# 7 
. 
[ 
.HHAAA# # H % H % 
H 
a a 
% a 
a% 6+(*# 
 Y 
(G $ 
6+(*Z,# 
Q 5 _&3 73 3Q53 ;Q3 3Q 5 "`& 3 & 3 73 &31M3&1M3! 
Q 5 _&3 73 1 &3 3 73 1= Q 1 =Q! 1= 55 =Q 
< < = M_9 35 Q `& 9 35# " 
56)5856)7 Y 
Z# 6+() (( 
# 
7 
. [ 
F > 
> 
! % * D 5 ? 
? 
? 
?! ! 
! %?!@D *D > Y 
(D $ 
6+(*Z,# 
&3Q &7 M # : 
% 
8 
& % ; 
, Y 
Z# 6+(+ DD 
# 7 
. 
[ 
.HHAAA# 
# H ! 
% H % 
H*G*DF! ! 
! ! 
! ! 
! 
% ! ! ! ! 
!A ! ! ! % # 
 ' 
(N $ 
6+(*,# 
< 
1=Q53 7 ` # - 
U)N+*)( )+ 
% 6+(( Y 
Z# 7 
. [ <<&&& % 
% < 
%% = # > ? ! @A3?#?3B?66665 C55) 
' 
(( $ 
6+(*,# 
Q 5 _&3 73 `1=Q= 3 735 ? Q Q135 3 73 Q7 5 & 3! 
Q 5 _&3 73 W 5 13! Q 5 _&3 73 1 &3 3 73 
1= Q 1 =Q# 
U6++*!NFN 6( $ 
6++* 
8 
% 
% Y 
Z 
7 
. [ 
.HHAAA# 
# # H # 4 
bW=&? 3c ++++++G+((D* Y 
(* $ 
6+(*Z,# 
" & 3 3Q 3 &="33Q 1=Q53 73 Q =Q 3 &="33QQ3# 
" 
566+<D+5<A3 
% 
# (G % 6++D# 7 
. 
[ 
M 
Z1 433 [23E?.2..,7-, 5 / ]8MZ]FEND// E% BK] ]]OBB :/31/@"J8" 
5 
G E.^ 
OJ"@%%@% _ 
5232E %! JW *J! ' 
(+ $ 
6+(*,# 
"&3 3& Q 5 &3# 1 (I 
% 6+(6 / = 
8 
8 % 
0# 7 
. 
[ 
.HH # 
# # H 
H6+(6H+IH a)NG)F# 
 ' 
() 
$ 
6+(*,# 
D
- 
;=& < <# ? % <? Y 
Z # 7 
. 
[ 
.HHAAA# # ' 
(* $ 
6+(*,# 
< < = M_9 3 Q =Q 3 73 ?& Q13# = $ 
&7 
Y 
Z# 7 
. [ > > 
> 
> 
? 
> 
' 
(* $ 
6+(*,# 
?& 5=? # " Y 
Z# 7 
. 
[ <<&&& % 
% < ' 
(N $ 
6+(*,# 
`7 M_9 3 73 `=;Q Q# 
Y 
Z# 7 
. [ 
> 
F 
 ' 
(( $ 
6+(*,# 
`7 M_9 3 73 &=;Q 1# = 
A Y 
Z# 7 
. 
[ 
 ' 
(+ $ 
6+(*,# 
`7 M_9 3 735 5# 5 
$ Y 
Z# 7 
. 
[ 
M F 
 ' 
I $ 
6+(*,# 
`7 5! `7 M_9 3 73 7d 3# < 
Y 
Z# 7 
. [ 
I 
 ' 
I $ 
6+(*,# 
" < 1 7= Q &3 c# " Y 
Z# 7 
. 
[ 
.HH 
# 
% 
% # H ' 
(D $ 
6+(*,# 
5= &13?=&;3# " Y 
Z# 7 
. 
[ << % < ' 
(N $ 
6+(*,# 
M= 1 &5 5# " Y 
Z# 7 
. [ 
 
' 
(N $ 
6+(*,# 
Q P3&5 ` 73 = = 53 ( 1 " = 3# 
& Y 
Z# 
7 
. [ 
> 
B ' 
(+ $ 
6+(*,# 
D!
+ 
< 
D%
! 
" 
# 
$ 
!" #$ $%& '$ 
% 
& $ 
' 
' 
( 
) 
' 
* 
( + 
) 
( 
) 
" 
! 
* 
, 
- 
# 
" 
. 
''( ) " $%"$ 
" '% * !" $ #$" + ' !" 
(
) 
/ . 
# 
0 
1 
$ 
" 
& 
" & 
2 
& 3 
!"# !" #$ " & , !" 
, 
$ 
" 
( 
) 
" & , !" -% " $%"$ $ * '.$ !- $- $ %$ *!" / . #$ 
- ,$% 0.# 1(2-$ 0-" ' * $ #$ !," ' "$ -% #!"' 3 %$ 
$"-$ *!-% %$ *!" / $ #- '!" $"- .0 !- '!" - . $ * % '!" .2-$" 
#$ !- $ - !" ., $ - ,$% , % " 0.# 1(2-$ 0-" ' * $ 
#$ !," ' '!" %$ !- $ ' !" 2- $% $", ,.$ ) !" $"'!" %$ * % -" 
$% 4 #- + #$ - !" #$ $%& '$ "+!%0 2-$ #$ 0.# 1(2-$ 
* % - 030$ !- 2- '!"2-$ - " $ #!"".$ # #$" + ' !" 
5 !"# !" *.' + 2-$ -6 0 "$-% 
# 
$ 
. 
4 
# 
.
. 
5 !" #$ !, ' $ 
$ 
7 !'8 ,$ #$ #!"".$ * % - ,$% 
5,6 
9 ! $' $ $ '!" $%& !" #$ #!"".$ *$% !""$ $ 
/ 
! 
( 0 
) 
( 
) & 
1 & 
, 
# 
# 
# 
" 
: %. !" # ;-&%$ 
7 
! 
< !" %= $ $ "' !" 
& 
8 
! 
$ 
. 
1 
8 
8 
8 
3 
" 
0 
"
: 0*%$ !" 
! 
9 :; 
&< 
9 =9 
&= 
> ? 
1 
) 
$ 
$ 
# 
> ( 
??@. 
?= 
??@.?< / ) 
$ 
1 
1 
A 
# ( 
=?=.: 
@ / ) 
$ 
( 
:??. 
? :??.= 
==;.= / 
) 
1 
$ 
B ?99C.C< ?= " 
?99C) B ?9::.?C@ :< 
?9:: 
( 
?< ?C 
?D 
?D " 
:44:) 
( 
D / 
??C. 
: / ) 
( 
??C.:; 
/ )
! 
" 
# 
$ 
% 
& 
' !"#$% &"'%("$#)"% #&'% 
**#+%& ( 
)) 
* 
# 
# 
& + 
# 
* 
# 
## 
# ) 
) 
, 
) )) & 
+ 
# 
! 
- 
.&/$ 
0 
# 
!1 $ 
!( $ 
# 
# 
! # 
$ 
!2 
$ 
!3 4$ 
) # 
# # * 
!, $& 5 
) 
# 
) # 
# 
* 
% 
# 
, 0 1 + 6 4 6 
7 
& 
8 5 
) % /99 ,9 # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 
, 
-./#0! 0 
# ) 
)) 
) 
; 
) # 
<'=/ 
! 
" # 
% 
$& 
) 
- 
# 
& 
8 5 
) % =99 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0
6 & 
' 1 -23%'$%' 0 - 
# 
; 
) 
63> 
# 
( ( ## 
& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
& 
0 6 & 
' "4($'( 1 0 
# 
;# # 
- 
!" # 
# 
$ 
# 
# 
63> # 
# 
? 
) # 
6 , 
23 ) # 
(2@ (2A& 
8 5 
) % / , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
& 
0 6 & 
=&=&B& , 5 ,+3 7 
5 "0#- 
' ( 
"2%! 0 # 5 
#;# 
* 
% 
" 
6 ! ) 
) # 
# B # . ) 4# 4 C 
C 
# 
C 
C 
# 
6 C 
# 
&$& 
# 
) * - 
5 
# 
# & 
8 5 
) % /9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
, "0(+#$6 0 # 
- 
# # 
) 
) # 
# B 4 )) ) 
# ) 
! 
# 
D 
# 
E 
)) 
&$& 
8 5 
) % F , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
5 #07- 
, 0 
: % 
# 
) # * # # 
# 
# 
## ) 
G % 
# ) # 
# 
0 # B ,6+ ' 
= / . 7 3 H H 3 I 
& # 
(3 3I3 I(3 
* 
2 ' " 
# 
A @ 6 ) 
!4 
4 5I 
## 
$& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
, #'$"(8 "& 0 
# 
& 
8 5 
) % = , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
& 
0 
6 & 
* 
0 / 2 #3%&
, #2%9(#2$ 0 # 
) 
# 
* ) # ! 
# 
E 
)) 
&$& 
8 5 
) % /9 , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
5 9:-$- 
, #;#<- 0 
# 
:9=%& (88%'6 # 
# 
& 3 - 
# 
) 
& 7 )) 
## 
## > ? 
6 4 )) 
# G 
## 
% 
# 
-# 
* 
& 
8 5 
) % /9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
=&=& .& A76J ,+ 
' #49 0 ## 6 
# 
- 
# - # 
# 
# * 
! 
# 
4 
&$& 
- 
# 
# 
) 
# 
& 
8 5 
) % /9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
, 8%20%' 0 # 
B3 
# 
* * 
## 
& )) 
## - 
) 
# 
# % 
) 
& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
, '(; =1 0 
- 
* # 
# 
# 
> 
# 
% 
) 
# 
& 
8 5 
) % = , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
, +'#&"! 0 * 67 ! 
$ 
) 
## 
3 
& 
8 5 
) % /9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
=&=&F& 5+A +5 
5 (3#<($%"' 
, 1#'%*-> 0 
( # 
+ 
# E 
## 
- 
* 
" 
-# 
" 
% 
% 
#;# # 
&
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 
6 6 ! 
6 
$ ,6 !, D 6 
$& 
5 %!!(<%'#% 
, 
:"20%'&#'0 0 
: > 
, D 5 
) 
# 
% 
?& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& ! 
, D > ) $& 
0 6 6 
,6 & 
=&=&<& +( A 5+ 
, *#+? 0 
K 
) 
# 
) 
E 
# 
# ) 
! 
# 
$& 
8 5 
) % / , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
& 
0 6 & 
' 8(4=#2 1 
4 
! 8(4 
$ 0 
8(4 %2$#2%8 
' 
# 
& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 
0 6 & 
, 
?-2$'-8% 0 # 
K 
G % )) 
) 
* 
# 
; 
0 
# 
# 
- 
% 
K 
% 
% 
# 
& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
& 
0 6 & 
=&=&L& 7((+ 2 5+ 
, "!$-4 #'$"(8 /%6&-('0 0 
; # # 
) : 
) 
# 
" 
* 
! -# 
# 
) 
$ 
% * # 
& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
& 
0 2 3 
& 
, (#8 -#+% 0 
# 
* 
)) 
)& 
) 
) * ! 
' 
&$ # 
" 
G % 
" 
- 
& 
8 5 
) % F , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
& 
0 6 &
, -2 #!"(8 %!?$-9 ++%!! 0 
) 
% 
" 
- 
! ? 2 " &$ 
) 
) 
# 
1 
4 
! 
* 
)) 
5 
&$ 
8 5 
) % F9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
& 
0 6 & 
=&=&M& 5 57 A+ 3 I+A 
, @,A 0 # 
# 
) # 
!@ 6 57A A7A 7AN (72 3+2 3, &$& 
8 5 
) % / , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 
6 & 
5 
O 
# 
O 
# 
# * # -* 0 
O % ) 
) 
## 
' 
) 
# 
- # 
O ) # 
E 
O 
E 
# 
) 
& 
=&/&=& A+ A(+ 3 '+3 (75 I+ 
, '(&-"#88% 0 
' 
# 
) # 
& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
& 
0 6 & 
, 
"> (#2$ 0 
: 
) * # 
) 
& 
8 5 
) % F , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 
6 & 
, 
"> 
69#2< 0 
! 
$ % ) 
& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 
6 & 
, -49'#! 
# E ) 
# 
# 
# ! 
# # * 
' ; 
&$& 
8 5 
) % /99 , #
) 
: 
& 3 
1 
4 
& 
0 6 & 
5 (2<"% 
, !!-+#($#-2! 0 
# 
# 
& 
8 5 
) % F9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 
6 & 
' -2B"<- 0 ## - # 
E 
! # 
# # 
$ 
# 
# 
# 
& 
8 5 
) % = , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
& 
0 6 & 
, #+$#-22(#'% % #$$'7 0 
& 
8 5 
) % F9 , # 
& 3 
1 
4 
& 
0 6 & 
, /(2( 2- )"#C 0 ## 
# 
% ) # # 
? 
E 
% )) 
& 
? 
% 
# 
& 
8 5 
) % / , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 
6 & 
, %''-)"%$ 0 6 * 
# # 
& 
) # 
* 
' 
E 
* % * 
# 
* 
& 
# 
) 
)) 
' 
# 
) 
# 
' 
* 
& 
8 5 
) % F99 P # 
) 
: 
& 3 
& 
0 6 & 
, :$--?( %9%($ 0 ## 
# 
( ( ## 
2Q 
) 
! 
# 
) 
: 
-* $ ) 
# % 
& 
# 
'#;# 
# 
# # 
& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
& 
0 6 & 
5 +#%2+% 
, +'($+: 0 - 
* 
% 
## 
) 
!% < % L 
$ 
## 
* 
% 
# & 
8 5 
) % F9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 , 5 
&
, =-'80 =#20 0 % # 
# 
)) 
) 
- 
;# # 
& 
8 5 
) % /99 , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
& 
0 7 7 
7 # 
& 
, ( %$(8 0 # " 
# * & 
8 5 
) % F , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 
6 & 
, %8%!$#( 0 
# ! 
# 
$& 
8 5 
) % /9 , # 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 
6 & 
, 
"> ($:! # 
L'=/ 
! 
% 
# 
) 
$ 
* E , 
( ## 
! 
# 
# 
: 
$& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
=&/&/& N+ H 
5 '+(0% D (+$#-2 
, %0<%;('! 0 
# 
* % 1 # 
# 
& 
; 
* 
# 
)) 
) 0 
# # 'E 
#;# 
! $ 
; 
E 
# 
E 
% ) 
E 
& 
8 5 
) % F9 , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
5 E%"> 0% !-+#7$7 
' 6 -8*1 !) ? 6 -8$ 0 
- 
# - E 
& 
8 5 
) % F9 , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
' '%(4 :%!! 0 E 
/3 B3& 
8 5 
) % =9 , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
5 3%2$"'% D B%" 0% 'F8% 
, 1'%%0'-#0 0 
A6 ! 
E 
5 
# 
O # 
& 
( E ) # 
- 
% O #
* & 
8 5 
) % /99 , # 
O 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
, 
9%2 A%80( 0 @ 
O 
# R S - 
"# * & 
; 
# 
0 
O 
& 
8 5 
) % = , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
& 
0 6 & 
5 8($%,*-'4% 
, %+'%$ ('6- :'-2#+8%! 0 
E % O 
# 
, 2 
# ## 
& 
; 
# 
- 
# 
E # 
& 
8 5 
) % =99 , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
& 
0 6 & 
5 -"'!% 
, >$'%4% 
"> (+%' 0 
E * 
T 
& 
8 5 
) % /9 , # 
O 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 
6 & 
, "9%' 
">/('$ 0 5 
# 
# 
O )) 
# 
) # 
% , P & 
( * 
E 
* O% . E 
& 
8 5 
) % /9 , # 
O 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
, 
0 E 
# 
& 
8 5 
) % =99 , # 
O 
) 
: 
& 3 
1 
4 
& 
0 6 & 
, , -$- 0 E # ' 
& 
8 5 
) % F9 , # 
O 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
5 #4"8($#-2 
, 18#<:$ %(' 0 
# % 
# 
& 
8 5 
) % =99 , # 
) 
: 
& 
3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
, 1'%$! -2 1#'% 0 
J & 
8 5 
) % F9 , # 
O 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
5 $'($7<#% 
, 1'%%+#3 0 ' ( 
E 
# 
* ; # 
&
8 5 
) % /9 , # 
O 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
, 1'%% -8 0 
O7# * % =.U/& 
8 5 
) % /9 , # 
O 
) 
: 
& 3 
1 
4 
, 
& 
0 6 & 
1 
( 
% # 
& + 
0 
## 
) 
% 
) 
V 
& 
# 
) 
)) 
) 
) 
& 
( ## 
E ## 
% ) 
) # * % 
* 
! 
$& + 
% # 
## 
-* 
& 
' ;;; (+$"%8, E #2*- 0 
) # 
% 
" 
) 
# * 
) # 
* 
# 
& 
# # 
) # 
& 
' ;;; +-0%,'-"$%,*(+#8% +-4 0 
# 
G % 
* 
)) & 
' 3#$(% 0 
) 4 
(&I& 
# 
# # - 
& 
' ;;; (!!#!$(2+%!+-8(#'% +-4 0 
# 
# 
# 
" & - 
# 
& 
' 
-"$ 99'%20'% 0 
) # 
- 
# - ) 
# 
) 
) #
& 
% 
) 
# 
# 
& 
6 # 
0 
- 
!" # 
) 
: 
- $ * # 
# # ) 
* & 
5 -"'! %$ +-2*7'%2+%!G 9-"' 7$"0#(2$! %$ <'(20 9"&8#+ 
' 9-0+(!$! 0" -88H<% 0% 1'(2+% ! 
# 
# 
$ 0 
# 
# # * 
# * 
" 
* # 
# 
& 
' (2(8, 0 4 
# 
)) 
# 
) 
# 
# 
) # 
E * 
* 
& 
' 1 1'(2+% 2#3%'!#$7 "47'#)"% 0 ) # , 
- + 
+ 
# 
A 
, ( 
) 
: 
# 
E * 
# 
# 
# * 
# 
& 
' 
9%2 +8(!!'--4! 0 
# 
) # 
# 
) # * 
& 
5 !"%8! 
' ;;; 8('-"!!% *' 0 
" 
& 
' ;;; 8%&-2"!(<% +-4 0 
* & 
# 
B< 
% 
# 
-* 
& 
' 2+6+8-970#% 0% 8 7$($ 0" 4-20% 0 # 
% E * 
# 
HH 
- % 
# * * * & 6 
/99 
# 
C V 
# - 
% 
# 
! 
) 
# 
$& 
' 
'(8(8( 0 
) # E ) 
.'M 
% 
% 
# 
) 
# 
& 
-* 
) 
# 
F9W 
# 
V 55( /.F 
=9 
& 
' /#0#8(2<"%! 0 ) # 
B'=9 
- 
* 
! # 
E 
$& V 
# 
# 
# 
=.U 
55( 
=9 
&
' 
%>$% 4(<% 0 
# 
# 
& 
# 
X ) Y 
-* 
=/9 
55( 
# # 
# 
& 
' 4(<(2( 0 E 
# 
E # 
% 
)) # 
# & 
# 
# 
) 
# 
G % 
* ! 
' 
$ 
* - 
& 
# 
)) 
E 
/9=. 
& 
' %"'-B%" 0 % 
E ) # & ( 
# 
* E 
% 
* 
% 
G 
% M'U 
& 
' % 
-"' 0% 8 "'-9% %2 IJ B-"'! 0 
# 
+ 
! ) 
# 
$ 
" 
" & Z M 
& 
' :%4, %>$ 0 
E 
# & 
) 
# 
" 
# 
& Z 
=9 
& 
' "' 8%! $'(+%! 0% 8 :-44% 0 # 
## 
* 
% 
) 
* 
& Z <'L 
& 
' 
'(+?4(2#( 0 
E 
" 
!=U UU 
$ )) 
# 
E 
# & 6 
E 
; 0 
)) 
E% # 
E * 
G # # E 
# E 
# 
# 
&
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque

Contenu connexe

Tendances

Synthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaetSynthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaet
rennesmetropole
 
Curso de magicas
Curso de magicasCurso de magicas
Curso de magicas
Marcelo Costa
 
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaraguaArtículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
Edward Jose Espinoza
 
Flujograma logistica sghh
Flujograma logistica sghhFlujograma logistica sghh
Flujograma logistica sghh
Sadith Vasquez
 
Rowling, j.k harry potter 1
Rowling, j.k  harry potter 1Rowling, j.k  harry potter 1
Rowling, j.k harry potter 1Huyền Nguyễn
 
ódigo Aduaneiro
ódigo Aduaneiroódigo Aduaneiro
ódigo Aduaneiro
Conduril Sucursal Angola
 
Aperçu de « atelier les outils_de_l_action_commerciale_-_10_juin.pdf »
Aperçu de « atelier les outils_de_l_action_commerciale_-_10_juin.pdf »Aperçu de « atelier les outils_de_l_action_commerciale_-_10_juin.pdf »
Aperçu de « atelier les outils_de_l_action_commerciale_-_10_juin.pdf »
Victoire de Maleville
 
Filosofia1 impresion
Filosofia1 impresionFilosofia1 impresion
Filosofia1 impresion
AcaFilos Iztapalapa
 
Tchancli
TchancliTchancli
Tchanclidida91
 
150397343 ims-ems-guide
150397343 ims-ems-guide150397343 ims-ems-guide
150397343 ims-ems-guideUsama Waly
 
Les agences culturelles territoriales : état des lieux
Les agences culturelles territoriales : état des lieuxLes agences culturelles territoriales : état des lieux
Les agences culturelles territoriales : état des lieux
La French Team
 
Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS
Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCSSáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS
Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS
Học Tập Long An
 
Shri sai satcharitra
Shri sai satcharitraShri sai satcharitra
Shri sai satcharitra
Swati Krishna
 
Libro de apoyo método Minjares
Libro de apoyo método MinjaresLibro de apoyo método Minjares
Libro de apoyo método Minjares
Rogelio López
 

Tendances (17)

Synthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaetSynthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaet
 
Curso de magicas
Curso de magicasCurso de magicas
Curso de magicas
 
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaraguaArtículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
 
Flujograma logistica sghh
Flujograma logistica sghhFlujograma logistica sghh
Flujograma logistica sghh
 
469434 curso-de-tecnicas-canto
469434 curso-de-tecnicas-canto469434 curso-de-tecnicas-canto
469434 curso-de-tecnicas-canto
 
Rowling, j.k harry potter 1
Rowling, j.k  harry potter 1Rowling, j.k  harry potter 1
Rowling, j.k harry potter 1
 
ódigo Aduaneiro
ódigo Aduaneiroódigo Aduaneiro
ódigo Aduaneiro
 
Congresbundel HA
Congresbundel HACongresbundel HA
Congresbundel HA
 
Aperçu de « atelier les outils_de_l_action_commerciale_-_10_juin.pdf »
Aperçu de « atelier les outils_de_l_action_commerciale_-_10_juin.pdf »Aperçu de « atelier les outils_de_l_action_commerciale_-_10_juin.pdf »
Aperçu de « atelier les outils_de_l_action_commerciale_-_10_juin.pdf »
 
ISD
ISDISD
ISD
 
Filosofia1 impresion
Filosofia1 impresionFilosofia1 impresion
Filosofia1 impresion
 
Tchancli
TchancliTchancli
Tchancli
 
150397343 ims-ems-guide
150397343 ims-ems-guide150397343 ims-ems-guide
150397343 ims-ems-guide
 
Les agences culturelles territoriales : état des lieux
Les agences culturelles territoriales : état des lieuxLes agences culturelles territoriales : état des lieux
Les agences culturelles territoriales : état des lieux
 
Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS
Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCSSáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS
Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS
 
Shri sai satcharitra
Shri sai satcharitraShri sai satcharitra
Shri sai satcharitra
 
Libro de apoyo método Minjares
Libro de apoyo método MinjaresLibro de apoyo método Minjares
Libro de apoyo método Minjares
 

En vedette

Projet webdocumentaire culture urbaine
Projet webdocumentaire culture urbaine Projet webdocumentaire culture urbaine
Projet webdocumentaire culture urbaine
Marlène Mau
 
Halloween
HalloweenHalloween
Halloween
alexmary9
 
Basis contractvorming gebiedsontwikkeling
Basis contractvorming gebiedsontwikkelingBasis contractvorming gebiedsontwikkeling
Basis contractvorming gebiedsontwikkelingManfred Fokkema
 
Learn Reiki Inexpensively With Powerful Online Reiki Courses
Learn Reiki Inexpensively With Powerful Online Reiki CoursesLearn Reiki Inexpensively With Powerful Online Reiki Courses
Learn Reiki Inexpensively With Powerful Online Reiki Courses
thepowerofhypnosis
 
My ten phones
My ten phonesMy ten phones
My ten phones
shareingiscareing
 
우리나라 교육과정의 변천
우리나라 교육과정의 변천우리나라 교육과정의 변천
우리나라 교육과정의 변천
채윤 이
 
Street Art : de la rue à la salle de cinéma
Street Art : de la rue à la salle de cinémaStreet Art : de la rue à la salle de cinéma
Street Art : de la rue à la salle de cinémastreetart
 
практична робота№ 6 лисенко портфоліо
практична робота№ 6 лисенко портфоліопрактична робота№ 6 лисенко портфоліо
практична робота№ 6 лисенко портфоліоalexmary9
 
Cv 2014
Cv 2014Cv 2014
Beginning Python Programmers: Here's Where to Find Help!
Beginning Python Programmers: Here's Where to Find Help!Beginning Python Programmers: Here's Where to Find Help!
Beginning Python Programmers: Here's Where to Find Help!
Aleta Dunne
 

En vedette (10)

Projet webdocumentaire culture urbaine
Projet webdocumentaire culture urbaine Projet webdocumentaire culture urbaine
Projet webdocumentaire culture urbaine
 
Halloween
HalloweenHalloween
Halloween
 
Basis contractvorming gebiedsontwikkeling
Basis contractvorming gebiedsontwikkelingBasis contractvorming gebiedsontwikkeling
Basis contractvorming gebiedsontwikkeling
 
Learn Reiki Inexpensively With Powerful Online Reiki Courses
Learn Reiki Inexpensively With Powerful Online Reiki CoursesLearn Reiki Inexpensively With Powerful Online Reiki Courses
Learn Reiki Inexpensively With Powerful Online Reiki Courses
 
My ten phones
My ten phonesMy ten phones
My ten phones
 
우리나라 교육과정의 변천
우리나라 교육과정의 변천우리나라 교육과정의 변천
우리나라 교육과정의 변천
 
Street Art : de la rue à la salle de cinéma
Street Art : de la rue à la salle de cinémaStreet Art : de la rue à la salle de cinéma
Street Art : de la rue à la salle de cinéma
 
практична робота№ 6 лисенко портфоліо
практична робота№ 6 лисенко портфоліопрактична робота№ 6 лисенко портфоліо
практична робота№ 6 лисенко портфоліо
 
Cv 2014
Cv 2014Cv 2014
Cv 2014
 
Beginning Python Programmers: Here's Where to Find Help!
Beginning Python Programmers: Here's Where to Find Help!Beginning Python Programmers: Here's Where to Find Help!
Beginning Python Programmers: Here's Where to Find Help!
 

Similaire à Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque

Resumen gcff 2014
Resumen gcff  2014Resumen gcff  2014
Resumen gcff 2014
Estela Jordà Sempere
 
Instalación en casa de una estufa de leña
Instalación en casa de una estufa de leñaInstalación en casa de una estufa de leña
Instalación en casa de una estufa de leña
Qué Pasa Si
 
Herramientas conceptuales y metodologicas
Herramientas conceptuales y metodologicasHerramientas conceptuales y metodologicas
Herramientas conceptuales y metodologicas
Sandra Castro
 
cours_biochimie_les_enzymes.pdf
cours_biochimie_les_enzymes.pdfcours_biochimie_les_enzymes.pdf
cours_biochimie_les_enzymes.pdf
RimaAllouni1
 
Jpeg to doc 1 pc
Jpeg to doc 1 pcJpeg to doc 1 pc
Heráldica Autárquica
Heráldica AutárquicaHeráldica Autárquica
Heráldica AutárquicaElsa Fernandes
 
(Microsoft word apostila teste com mult 355metro)
(Microsoft word  apostila teste com mult 355metro)(Microsoft word  apostila teste com mult 355metro)
(Microsoft word apostila teste com mult 355metro)
paulo_hermes
 
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...University of Castile-La Mancha
 
Resolucion 2646 2008
Resolucion 2646 2008Resolucion 2646 2008
Resolucion 2646 2008
yosolino
 
089 resolucion 2646_2008
089 resolucion 2646_2008089 resolucion 2646_2008
089 resolucion 2646_2008
Helver Gilberto Parra Gonzalez
 
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12Jef Davis
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
What new on the regulatory agenda
What new on the regulatory agendaWhat new on the regulatory agenda
What new on the regulatory agenda
George Teriakidis
 
Manuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityManuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di Audacity
Virtualdeejay.net
 
Accurate set-up-mahir
Accurate set-up-mahirAccurate set-up-mahir
Accurate set-up-mahir
M Edy Amin
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 

Similaire à Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque (20)

Resumen gcff 2014
Resumen gcff  2014Resumen gcff  2014
Resumen gcff 2014
 
Instalación en casa de una estufa de leña
Instalación en casa de una estufa de leñaInstalación en casa de una estufa de leña
Instalación en casa de una estufa de leña
 
Herramientas conceptuales y metodologicas
Herramientas conceptuales y metodologicasHerramientas conceptuales y metodologicas
Herramientas conceptuales y metodologicas
 
cours_biochimie_les_enzymes.pdf
cours_biochimie_les_enzymes.pdfcours_biochimie_les_enzymes.pdf
cours_biochimie_les_enzymes.pdf
 
Mct
MctMct
Mct
 
Jpeg to doc 1 pc
Jpeg to doc 1 pcJpeg to doc 1 pc
Jpeg to doc 1 pc
 
Heráldica Autárquica
Heráldica AutárquicaHeráldica Autárquica
Heráldica Autárquica
 
Pdfgratuit
PdfgratuitPdfgratuit
Pdfgratuit
 
(Microsoft word apostila teste com mult 355metro)
(Microsoft word  apostila teste com mult 355metro)(Microsoft word  apostila teste com mult 355metro)
(Microsoft word apostila teste com mult 355metro)
 
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
 
Resolucion 2646 2008
Resolucion 2646 2008Resolucion 2646 2008
Resolucion 2646 2008
 
089 resolucion 2646_2008
089 resolucion 2646_2008089 resolucion 2646_2008
089 resolucion 2646_2008
 
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
What new on the regulatory agenda
What new on the regulatory agendaWhat new on the regulatory agenda
What new on the regulatory agenda
 
Manuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityManuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di Audacity
 
Chap1
Chap1Chap1
Chap1
 
Accurate set-up-mahir
Accurate set-up-mahirAccurate set-up-mahir
Accurate set-up-mahir
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 

Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque

 • 1. ! " # $ % & ' ()*$ + ", -. + / ()*$
 • 2.
 • 3. ! " #$%& '() &" * % % & & & # % +&+"& '$ & , " , - % # % " & & $ #$ &) . / 0 % 1 $ #$ &) 2 & $ $3&) 2 & $ & " "" 4 5 $ #& & % 1 +"& &+" 6 7 8 9 7: 7 "; % " 0& -- & - # &) # 3& " & ' &) ; '( % + & , 1 & - # &) , 1 &" . < 1 = + . 7 # % % ' ' . 7 ' ' &#1"&-&$ 9 2 7 + ' ' %& $#& $ 4 > " 3 & '& ? > 7 &- ? > + & &- 6 #1 " 6 ## & & % " +&+"& '() * " +&+"& '() @ 7 ! & $) &1 # @ > " & & % $) &1 A % " 1 % &" B 5 "" #$ &) 7 & 1 ) $ & > & " $%& & "& & 5 5 1 / & C D , 5 & :> 9 # E & #1 &+&"& $ 1 +"$# &) 2 5 ' ' % " & #1 & ? 8 8 9 8 6 - # & 6 ) & 1 1 -- ! 3 5@ "C D ;1 C D % 5 " & & % ## 55 # % % " 3& & " "&+ 5. F ) " 3& & " "&+ 5.
 • 4. 3 % "&+ 52 7 3 $3&) 52 > 3 ' &) 54 3 $ '&) 5? ) & % "& % % & % 56 5 -- ! & ,@ 5 #$ &) , 5 $ & % ' " 3& ,5 5 11 1 & " +& ## ,, 5 # % % #& ! %& 1 & & 9 $"$ ' 3 # &3 " # ,, 5 #$%& & $ " $ & ,2 ,? > > : 7 G .@ 7 H .5
 • 5. ! !" # $ % % & '())*+, % $ ! %-% # $ % % % . / 0 % % % % % % # 1 % $ # . % $ 2 % % 2 % #
 • 6. $ % . 2 # 3 % % % % ' #, % (# %-% % % . ! ! 4 !" 5 ! % % ! ! % 4 % ! % % % ! ! % % 4 1 . % % % ! % # % % % $ % % % # % % % 6# ! "# ! $ !%& ' ( & ) * *** +,-,./012 2 34 563/612 2/ 2 34 57++6-,54/,7- ,125/,7- 89-91432 2. +9 ,4. 2/ 2. ,- 6./1,2. 563/612332. .21:,52 6 3,:12 2/ 2 34 325/612 2 ; ! % ! " !
 • 7. 1 % % ' #, ' % % #, $ % % 2 # " % % . 2 # 3 ! # 1 % % !%-% $ % # 7 # % ' % , %% % % % 8 # 1 % # 7 $ # 3 !%-% %% % % %% # 9 % ! % % % # $ % . : % % %% % - 2 % # % % % 5 ;< 6++) ' < = + ! "( % > > ? ? ? ? ! " > < @ ! "=# %
 • 8. # = % % % % 2 % # %% % % $ % $ # # $ % % &' ( ! % % % % % # 3 % %% # : !%-% % : > # $ %% ) . %% % % % # 3 $ '? @ A #, '" ? @ B C #, % 2 %% % % 2 % % 3 A B ( C ( "
 • 9. . "1 % # 7 % %% % % . % # . % @ % A %% # 1 A - % % . % % % % % % % * <? ' ? ,# . % % % # " D % % % % % A > % # % " > " ! "# D 7 ( E F G( 4/4H4 45 ( A F A ) ( ( F I ( /:( ( # J K 1+( ) A ; A F A ' ; ) A #( ' F F >> 1+ A4 ( > F A L F > ( ( M ) 3A,8$ , ' # ! ! ! %( A F ' ; > ) ; ' N-$#( F > 1+ > G K M F >> A A ( ) > M( ) >> +2.1 +55 5 ' < = ! %( @ F > > ! % * D 5 ? ? ? ?! ! ! %?!@D *D > < J ! "=# D
 • 10. $ % % % % %% # $ % $ % % !%-% % # 2 $ # # " ' !( ') * % % A % %% % ' %% , # ' , % % % # 1 % 2 % % # = % % % % % 2 ! %% . % % & ' $ % %% , E % % 2 # J
 • 11. $ % 2 % % %% " . % % %% % ' % % , % # % & % $ %% % - % %% # # # " ' ! % % # % % $ F & % G ! % 2 % H A # 3 % / % I 0 . % $ / 0 1 / %% 0(+ J % % % % # % % $ %% % : % > O P A A ) ( ) M , ( ) M 4 .3( F F @ 5 5 A4 + ( A F ( F ) A ( ! * 3 >> > Q > ) > ( ( ( R M ( > F ( A 4 > ( N12-.SK + T - F ( , U( < = $ > ( +5$ 6 F I N ( F *( VD( ! ( ! BI N BI&! &! &! - F (&! &! , &! &! N > ! "# O
 • 12. % > % # 1 % % % K % % % # 3 % % % % % ' %% #, 2 % ' % $ #,# % %% 2 # ! %-% % % % % %% # 1 % % $ % % 1 % % ! % # 1 %% $ % . $ % # 3 A 6#+ % % % %% L % %% # $ % % % % %% % % . - - %% # < % > 2 % > . -% % 2 $ % %% $ # % @
 • 13. 2 % % %% 2 . % !%-% % $ % # < M . 3 % % % % % % 8 8 % % % 2 # 7 : % %% % % % #(( ! " " 1 %% % $ 2 % % & % %% - % % 2 % %% # = (N!6I % # % % % % % . % $ +!)+ # % . %% W65W2/ $ T 3 U T 4 U < = ! ( DJ( V ( !% > > ! "# *
 • 14. 2 % O %% O % % % O % % (6 # = % ! % % % %% K% % %% % % # : %% %% % & # % % ' 1#P# % % % % % #, % # ! T 3 ' F ; > ( ( F > > ) ( ' ' A, , ( > ( > ' A F > ' 3A ' > ' > ( F ' M ; ( ( ) U S7-./4-/,-24. 5 ( :345W7. 8 ! "# $ $ " < = ! !( % I ! ! J F F > < ! "=#
 • 15. + , - +. # $ $ % % # % . % % % % 2 % % # 1 % 2 % %% %% . $ # //! / !$( * $(!) ( > % > % & : % ! % % . % 2 % * N # 1 % % L %% %% L % % % . % %
 • 16. % ()# 6++G % 2 % ;Q H 7 # % ;Q= 3 ';Q A @ $ % % , % 2 % # % : % % % # 3 % 2 % % . = = &2 % % 3 2 ' ;Q= 3, A ' @(* ? 7 ,# % % %-% . % % # 1 2 - % 2 (N % % % # : % % % % % # # ( ( &! * A % % E % 4 I A A > $ N 5 > >> ' F F > 5 > > A ; F F A ( ) ) " 6 F ) ; ( A >> D 12-41 W F %" " $& " " " ' ($ " " " ' ) * < = ! ( %% > "@"JO > > > D ! "# !
 • 17. % %% % % 2 % # 3 6++) % % % % % 1) 5 ;< = # % ! A 6#+ % . % A &55 # 1 A % % % % % % # = $ % % %-% % 1) . % : % % % % # - %% J # 3 % ( N++ # % 2 G++ $ % % % # < % % > ! % > % % % . % % 2 # %
 • 18. %$ " # 0(! / !$( * = % % . % R (D % # - % % 2 % $ 2 - -% % # %% % - . % % $ % # % A > % # = % % % %% % (F % # < 2 $ %% % % 2 # % % % % $ % $ > % . % 2 # = J 3 F ; F ( ) , 3 > ( F ( A ) M O 3 ( M ( M "
 • 19. & (G# 1 % % % . # % 6 # 7 E % - % # 7 % E 5 ;< 'C @ @ 3 % C % #, ' L , 2 ! '12 ,# # # 0 ! ( % # 2 % # & ' " + $ ! & ! & - %-% % $ . )#( = % - # % / 0 @ 6 A F / 5 > B ! "# D
 • 20. 8 # 8 # 5 8 8 8 % %% # + ( ! & ! & $0 / ' - = % % . % % $ % $ # . ? ( . / % 0 % . % % % % % % / 0 / 0# - E %% E %% % # : % % % ' #, . # J
 • 21. = % % % . H % % % % (I# + % ! & ! & '$ ' 5 % % % % ! . A - % %% % # % % & # 3 % % O - # % 2 % . % A % 2 % % % % # % % % % % &1 % # % % # % % - 2 # = / 0 . * 5 F F O
 • 22. % ! % 2 % # 1 ( ( ) ! & 1 ( + !( / % 8 8 % % % % 8 % % . 8 2 % !%-% # ' % , . 8 8 6+# = R . %% % % % 8 % # 8 $ % K % . ' % L , 8 8 A ! # % - 8 ')+ ( % , % # 2 % . # % % . % )7 A 6( % % " 66# 1 % ! + M F ) F F ( A ) M ( ! X M ' 3 > F ! "# !! 3 ' 6 M > M F @ ! "##( L T A U A ( + I * @
 • 23. % % % % % . / LH LH L % % 0 / 0 # 1 % !( / % %% - . - # &55 % # % % % 8 8- # % 8 % 8 - # % % % . %% # % $ / 0 5 ;< ' % % % % #,# $0 ! A E % % # ! % % % % - &55 ' %% , ! "## *
 • 24. . % - # 1 % % % % % % - 2 . % % % % 5 ;<# ( " " ) " " 2 O % 8 R % % 8 % # %% % % $ % # $ 8 8 . % % E %% 2% %% % % 8 % # + ! 2 " ! '* 0 $ % % 2 % % . R % !% ' , % # $ $ 2 % % %% % % % %% % # !
 • 25. $ % $ $ % % . % 6) $ % # 1 % % % % - % $ # 1 ( "( ! ( '* 0 % % % % # 9 %% % . J % # ' 2 % % , $ % J 2 # 3 (! " ! 0( " 4#5 %% % . % % % # = !% 4 ( I A ' ( ( ( > ( A A ( ' > !" T M L Y U , 217/ $ " " "# + " ,-, % N ( W ( ! @( % !
 • 26. % % 2 % % # = R % $ % ' , L # % - % . % %% ! # % % % % % 2 % . - $ > # * + % - % % % # $ % # + (" ! 0( ( * '! ! % 2 % - % ! . % % % % %% # 3 % . O K % % !!
 • 27. O % O % % O % - '7& ,# 1 % . ' 1 1 %% %% , % % % % % % % %% % A ! A ! % % % # 1 ! ! ' ! ( ( - % % % 2 % %% & . % 2 % % A # 1 2 . - %% % % # 3 % ' % , ' 1 % 5 " L #, % $ . % % 2 # % %% !%
 • 28. # % '&55 %, % % % # % $ % % % % # = % % % % % . % % % @ % # ! !# % B 7 2% % % ! %-% - % . % 2 # 1 % % @ % % % ' %% , % ' #,# # 6 0! 7 !( 8 9 %% # % % % % $ 2 . : % % % % 2 %% % !"
 • 29. % % # 1 % & . $ E % %% $ %% # 5 % - % . %% % % # 3 % $ % - % . % R ' % % #, % % % % # 7 %-% % % %% . 2 % - D G# % %% 2 % % R 2 % % 2 % % 2 % % % . $ - % % % # % $ % % . ! % % $ % % % % $ > % % # % % % !D
 • 30. % % % % % % ' % ,# 7 % % $ % $ # % %,-. / 0 " " % % - %% . % % $ 6+(N % % % - 1) # 7 % -% % % . $ % - % $ % $ % % % ' , . / 0 ' % , / 0 ' , / % 0 / % 0 / 0 / 0 2 / % 0 / 0 % % $ % % %% $ % # " % 5 ;< '= )#( , 1 5 A . !J
 • 31. 1) E $ A 2 % # 5 % % % 1) % % = A # 9 : % $ % 5 ;<# " % . 5 ;< A 1) . % % # 5 ;< 1) H . % - % # % # 5 ;< A . # % % % # . % % % % %% # % % % % % . % &7 '" # ,6N % 5 '$ % & $ ,6D# < % % 5 ;< $ % % % 2 % % # !D 7 > $ Z > > > > ? > " ! "# !J 3 .,8$ > > T U > G ( ' I ' ) F > > ( F ' !O
 • 32. % # # 6 # & ! & ( ! ( " $0 !( ! 7 % % 6F . : # " % % : % A . 2 % % % %% % J % # % % L L % # C % % % % # 1 % # $ !- % 2 % % % % - % . 2 % % % 4 !O , M H ( . ( > .,8$ ( > G A ) . F .,8$ A > F ; ' !@
 • 33. , , - , % $ % % % . $ A % % % ' % , % %% % # % % 8 %% % ! % # " % % % R % ' % , % % ! % % % # 1 % % 2 % %% % . % $ % % # % % % %% % # ! !*
 • 34. " # " $ % !* 0! 0 ! //! 2 ) ( % % % % % % & % %% % 2 % % # 3 %% 2 $ % ! % % % ! % . $ (N 6I ' 2 $ , K% > % % # 1 % % % O % %% % % # % % % %% # % %% % % % K # % : %% % % . J % % % %% % $ % % % % % % # % $ %
 • 35. % # # 8 9 :0 8 9 ! ! %% 6++DHID6H13 " % 1 (G % 6++D % % 6G # 3 2 % % . %% % # %% ! % %% % % % # % % % % . % % % % % O % : % O # % % % % : % %% ' 1,# . % # % . !- % % ! % !- !@ N4132+2-/ 2617N22- 57-.2,3 2 3A6-,7- 2617N22--2 -./- .01 "$ " 2 " 2" $ 32 $ ' $ $ @ ! J M Z1 433 [23E?.2..,7-, 5 / ]8MZ]FEND// E% BK] ]]OBB :/31/@"J8" 5 G E.^ OJ"@%%@% _ 5232E %! JW *J! ! "# %
 • 36. O ' % $ 2 , % # $ $ % % $ # 1 % # % % % '% ,# & ! # ' ( ) *+ , , & - $ , , . /..& 01 !* 3A F M ! % 3 > Z6- Z 6 F - # +775 A F F ( ( ( ( ( ( %!
 • 37. , ( 2 ! # 3 2 1 $ ! $ $ . % $ % ' , % $ % $ 2 % # - $ % # = %% % % % % % # 7 % % %% % R % . % % # %% % % % % % %-% % # M 1 . 1 %% %% %% % %-% 8 %%
 • 38. 8 J % L 8 # % 8 % % % - . 7& % #)( P %% % % %% % % % % % %% # % %% % %% . % # 7 & S % $ # 5 1 %(. 8 8 % $ ! # " 8 8 8 $ 8 % % 8 8 % % # )6 # $ ) %! 7 % 8 % % 32 517.-,21 W F T 2 7 F U < = " & " $ 4 # D ! ! ! ! J D 2 7 F _ F J ! "# %! 573325/,Z .4:7,1.57+ T 3 > . F 5 U < = F > > F J ! "# %"
 • 39. %% 8 % J % : 8 8 # 7 % % E %% % %% %% # 8 " % (I % 6+(6 / = 8 8 % 0))# % % % $ % % % . 2 % # * 1 2 " + 8 8 % # ? %% 8 (IG+ 8 % %% % % L % %% # 8 / 0 & 5 % (IG* % 2 % 8 ;Q # % 8 (IGN ?5? '? 5 A ? , % % ;Q ;" ';Q ; " ,# % 8 )* ' 8 , % . 8 %% %% > F > > ! ! * ?%D@%O > % ! "# %" 6 > M F ) R > ` M %D
 • 40. 2 2 % 8 % %% 8 %% % % 8 % %% % 8 2 $ % T . / 0 ' A , % % % % % # % ' , # 1 O / 0 ' A ,# / ! 0 ' A , % %% 8 % % 8 ! % 8 # % 8 2 8 > > %% # 3 % / % % 0 . / % % 0 ! %% % % $ # 2 " + ("( () !( ') * % % ! # 3 % ! % ! 8 K %% ! # 8 8 ! 8 # ! % %% ' %J
 • 41. , 8 - % $ % : J H % %% % # % % ' % % #, 8 # 8 - 1 83 U)N+*)( )+ % 6+(()N 8 % % % ! # 1 ("( () & * 1 ! . # 8 % % )D# 1 % % %% % %% 8 % # " % % . % % % # %D 57-.2,3 A9/4/ 4 ; V%D "% % ! < = > F > >> ] 4 _ / M 52/4/2E/ !D@!! DD ! "# %J 4 > ! " > a ( F T ( a M a > > a ' b F U# 3 V! " DOD ! ! " > a < = > F > >> / M _ / M ]71Z/2E/ @ J" < " ! "=# %O
 • 42. 3 % %! % 8 . 8 ! 8 % 8 # ("( () ' & * 1 %% $ %% % 8 % % %% # 8 %% 8 % 8 % % . %% % : % % - % 8 8 - % $ # % ' # % < 1 ! 2 " % 6++D)F . 7 % % # 1 8 % % % # 3 - % #)G = J ! 8 > % ! > % % ! 2 % 8 / 0 %O 5414K7- $ " 2 " 2" 2 $ 5 ! " ! J( @ %@ & ( OD %@
 • 43. > 8 % 8 % % ! > > % % 8 82 / 8 0 ! % 8 % ' , 2 % # 8 % %% 83 7 ! ; % % #)I # # ( * ! ( ! 8 % 8 . 8 : % % # 3 % ? %% V 8 # " / % % E ) % % )++ +++ % 0 8 8 %% . 8 %% 8 % %% % % 8 % %% % # 8 % % % % # 5 % % %% ;Q ;" <57 '< @ 2 5 A 7 , 1 1 '13 1Q&5 Q& , 8 % E % %* & ( O* %*
 • 44. # # 6 //! 2 ! ! 1 %% % - *+ . ! % 2 % % ! # % % # %% % % %% % $ ! % % % % % ! % ! % # = % *(. ! 2 % . % 2 % ;Q H # % % % 2 % ! 2 % # 7 2 ! . 4 5 &67* !&6 8./ 9 # &6 ( " ! : ;3< &6# & , " / ) ( F ' > ( > > F D ! "# " 3 ' ; ) ' M ! "! S M M ' ' > A "
 • 45. 4 : : & 4 5 ( =>;% 4 5 70 %% % % % . % % % ! )7 % ? % # % . K %% % ! . % % % 2 % R 2 # ! R . ! % %% # $ 2 . $ $ K % ! % % # $ ! % % $ % $ ! . % ! $ # "% 3 > F 8-6 3 M ; ; H "
 • 46. % % . / % % $ 0** % W !1 " % ! %-% # % % ! % %% % / 2 0 . % ! % ' % % #, % % % % %% # = % $ # ! % % % % % % ! % % ! %% # % % % % %% % % % . % H % % %-% %% %% "" N4..217- ] 5 T 3 : A U * " " * $ < = *@J( V J( J@ ! "# "!
 • 47. # % -% % . % % % !%-% %% % % % % %% # % % / % 0 ! > % % % . % *N % # 6 ' "! ! & ) % % !%-% %% % % # 3 8 % % %% % %% - - % %% *D# 2 % / @ 2 @ 2 0 % % : . $ ' % % % #, % $ % # @ 2 @ 2 %% A . "D 2 F ' A > A L ) F A "J F ; F 3 + ( ) ( 3 F ( R C %D 5A ) I A F A M ( A ( A M ( "%
 • 48. % $ % $ # % % % J > > % % . % % 1 $ % % % % % % %% % % %% ' , % % O %% % % % % ' 7P7, % % % %% $ %% # < % %% % . % % % % % % % # ""
 • 49. 6 # (00! 0! ! % $$ / 2 2 %% % % # % % % % A # 2 % - : . % !%-% % %% # % % - @ % % % % % # % % . %% %% 4 % % # = !%-% 2 # : % % 2 2 % # 5 % &? 7 9& 1 % % ' % #, 2 % & . &? 7 % # % % # % "D
 • 50. : 7P7 % % % # % - % % % A *F# 1 E % % % # " % 5< . J @ % % % 2 - % % % % % # % % # = % % % ' % % $ , % - % # %% % % % % % . % % %% # % % % - %-% % % % # " % % % % - % % "O 3 M ) A 6.$ A ( C > ) D "J
 • 51. . (, " % > > " 7 % & % *G 6+() 8= X A ? ? C @ % ? # 8 % % O % O % %% % # 6, " % % % %% /P %% 0 % 8 6+()# " % % %% $ / = " 0 % % % % . 8 % %-% $ R ' , / H 0# 1 E ' 8 %% 8 % , % # 1 % - 8 A 2 & . % ! # "@ 3 F > M J ! "# "O
 • 52. % %% % % % # %% % $ % % 2 & - 2 % % # % % % % % %% % K % % % % ' . 2 % % )7*I % $ 2 % # $ % % % % 2 # % % % % % % % % . % R : %% % %% # 3 % % % "* P 'F A ( > ' ' >> > ) J 3 B I ' T 1 U A # ) ) " A M > ' 3 C ; F ' 1 ( A F A ( M > A B ( ' A4 ( ' "@
 • 53. % % A # = <7" 1Q?" % % 6#+ %- . $ ! / % 0 % # "*
 • 54. 1 1 . + ; , +. - 7 73&= 7 # " ( $ )*+* % )# " M % 6++G ND) # + - 1= 31 ? 5 P= &51= (# / % 5 1 %( 0 Y Z# 7 . [ F > > F ' (D $ 6+(*,# M 1M3 < # / 0 / 0# ,,- Y Z# 6+(( #ND U(# 7 . [ .HH # # ' (( $ 6+(*,# X=Q5 Q Q3 5 1 % P 1M=5 ; # . / 0 ( Y Z# 6+(6 I # 7 . [ .HHAAA# ! 2# H ! HA ! H H6+(6H+DH # Y (+ $ 6+(*Z,# 3 1&=5Q 3& M # / 3 = % %% 0 Y Z (N $ 6+(6# 7 . [ ! ! J D 2 7 F _ F ' (D $ 6+(*,# " 553&=Q W !1 # / P % 0# # Y Z# 7 % (IGD U(D #DG# 7 . [ .HHAAA# # H ' (+ $ 6+(*,# "&3Q5XB # / 7 Q 7 %% 0 1 0 2 Y Z# < 1< 2 " # I UN 6++( D # 7 . [ .HHAAA#% @2# %HA H" @2]6+!]6+7 ]6+Q ]6+7 ]6+ %% ]6+!]6+" (# ' (+ $ 6+(*,# + - 1 & B=Q < # ^ % & " % # 6++D ((G # D
 • 55. Q 5 _&3 73 1 &3 3 73 1= Q 1 =Q!7 &31 =Q ;`Q`& 3 735 `7 5 3 735 Q7 5 & 35 1 &3 35!53&P 13 7 P&3 3 73 31 &3# 3 4 56)7856)9 Y Z# 6+(* # ) '6F,# 7 . [ .HHAAA# # H % H % H a a % a a% 6+(*# Y (G $ 6+(*Z,# Q 5 _&3 73 3Q53 ;Q3 3Q 5 "`& 3 & 3 73 &31M3&1M3! Q 5 _&3 73 1 &3 3 73 1= Q 1 =Q! 1= 55 =Q < < = M_9 35 Q `& 9 35# " 56)5856)7 Y Z# 6+() (( # 7 . [ F > > ! % * D 5 ? ? ? ?! ! ! %?!@D *D > Y (D $ 6+(*Z,# &3Q &7 M # : % 8 & % ; , Y Z# 6+(+ DD # 7 . [ .HHAAA# # H ! % H % H*G*DF! ! ! ! ! ! ! % ! ! ! ! !A ! ! ! % # ' (N $ 6+(*,# < 1=Q53 7 ` # - U)N+*)( )+ % 6+(( Y Z# 7 . [ <<&&& % % < %% = # > ? ! @A3?#?3B?66665 C55) ' (( $ 6+(*,# Q 5 _&3 73 `1=Q= 3 735 ? Q Q135 3 73 Q7 5 & 3! Q 5 _&3 73 W 5 13! Q 5 _&3 73 1 &3 3 73 1= Q 1 =Q# U6++*!NFN 6( $ 6++* 8 % % Y Z 7 . [ .HHAAA# # # H # 4 bW=&? 3c ++++++G+((D* Y (* $ 6+(*Z,# " & 3 3Q 3 &="33Q 1=Q53 73 Q =Q 3 &="33QQ3# " 566+<D+5<A3 % # (G % 6++D# 7 . [ M Z1 433 [23E?.2..,7-, 5 / ]8MZ]FEND// E% BK] ]]OBB :/31/@"J8" 5 G E.^ OJ"@%%@% _ 5232E %! JW *J! ' (+ $ 6+(*,# "&3 3& Q 5 &3# 1 (I % 6+(6 / = 8 8 % 0# 7 . [ .HH # # # H H6+(6H+IH a)NG)F# ' () $ 6+(*,# D
 • 56. - ;=& < <# ? % <? Y Z # 7 . [ .HHAAA# # ' (* $ 6+(*,# < < = M_9 3 Q =Q 3 73 ?& Q13# = $ &7 Y Z# 7 . [ > > > > ? > ' (* $ 6+(*,# ?& 5=? # " Y Z# 7 . [ <<&&& % % < ' (N $ 6+(*,# `7 M_9 3 73 `=;Q Q# Y Z# 7 . [ > F ' (( $ 6+(*,# `7 M_9 3 73 &=;Q 1# = A Y Z# 7 . [ ' (+ $ 6+(*,# `7 M_9 3 735 5# 5 $ Y Z# 7 . [ M F ' I $ 6+(*,# `7 5! `7 M_9 3 73 7d 3# < Y Z# 7 . [ I ' I $ 6+(*,# " < 1 7= Q &3 c# " Y Z# 7 . [ .HH # % % # H ' (D $ 6+(*,# 5= &13?=&;3# " Y Z# 7 . [ << % < ' (N $ 6+(*,# M= 1 &5 5# " Y Z# 7 . [ ' (N $ 6+(*,# Q P3&5 ` 73 = = 53 ( 1 " = 3# & Y Z# 7 . [ > B ' (+ $ 6+(*,# D!
 • 58. ! " # $ !" #$ $%& '$ % & $ ' ' ( ) ' * ( + ) ( ) " ! * , - # " . ''( ) " $%"$ " '% * !" $ #$" + ' !" (
 • 59. ) / . # 0 1 $ " & " & 2 & 3 !"# !" #$ " & , !" , $ " ( ) " & , !" -% " $%"$ $ * '.$ !- $- $ %$ *!" / . #$ - ,$% 0.# 1(2-$ 0-" ' * $ #$ !," ' "$ -% #!"' 3 %$ $"-$ *!-% %$ *!" / $ #- '!" $"- .0 !- '!" - . $ * % '!" .2-$" #$ !- $ - !" ., $ - ,$% , % " 0.# 1(2-$ 0-" ' * $ #$ !," ' '!" %$ !- $ ' !" 2- $% $", ,.$ ) !" $"'!" %$ * % -" $% 4 #- + #$ - !" #$ $%& '$ "+!%0 2-$ #$ 0.# 1(2-$ * % - 030$ !- 2- '!"2-$ - " $ #!"".$ # #$" + ' !" 5 !"# !" *.' + 2-$ -6 0 "$-% # $ . 4 # .
 • 60. . 5 !" #$ !, ' $ $ 7 !'8 ,$ #$ #!"".$ * % - ,$% 5,6 9 ! $' $ $ '!" $%& !" #$ #!"".$ *$% !""$ $ / ! ( 0 ) ( ) & 1 & , # # # " : %. !" # ;-&%$ 7 ! < !" %= $ $ "' !" & 8 ! $ . 1 8 8 8 3 " 0 "
 • 61. : 0*%$ !" ! 9 :; &< 9 =9 &= > ? 1 ) $ $ # > ( ??@. ?= ??@.?< / ) $ 1 1 A # ( =?=.: @ / ) $ ( :??. ? :??.= ==;.= / ) 1 $ B ?99C.C< ?= " ?99C) B ?9::.?C@ :< ?9:: ( ?< ?C ?D ?D " :44:) ( D / ??C. : / ) ( ??C.:; / )
 • 62. ! " # $ % & ' !"#$% &"'%("$#)"% #&'% **#+%& ( )) * # # & + # * # ## # ) ) , ) )) & + # ! - .&/$ 0 # !1 $ !( $ # # ! # $ !2 $ !3 4$ ) # # # * !, $& 5 ) # ) # # * % # , 0 1 + 6 4 6 7 & 8 5 ) % /99 ,9 # ) : & 3 1 4 , & 0 6 , -./#0! 0 # ) )) ) ; ) # <'=/ ! " # % $& ) - # & 8 5 ) % =99 , # ) : & 3 1 4 , & 0
 • 63. 6 & ' 1 -23%'$%' 0 - # ; ) 63> # ( ( ## & 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & ' "4($'( 1 0 # ;# # - !" # # $ # # 63> # # ? ) # 6 , 23 ) # (2@ (2A& 8 5 ) % / , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & =&=&B& , 5 ,+3 7 5 "0#- ' ( "2%! 0 # 5 #;# * % " 6 ! ) ) # # B # . ) 4# 4 C C # C C # 6 C # &$& # ) * - 5 # # & 8 5 ) % /9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , "0(+#$6 0 # - # # ) ) # # B 4 )) ) # ) ! # D # E )) &$& 8 5 ) % F , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & 5 #07- , 0 : % # ) # * # # # # ## ) G % # ) # # 0 # B ,6+ ' = / . 7 3 H H 3 I & # (3 3I3 I(3 * 2 ' " # A @ 6 ) !4 4 5I ## $& 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , #'$"(8 "& 0 # & 8 5 ) % = , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & * 0 / 2 #3%&
 • 64. , #2%9(#2$ 0 # ) # * ) # ! # E )) &$& 8 5 ) % /9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & 5 9:-$- , #;#<- 0 # :9=%& (88%'6 # # & 3 - # ) & 7 )) ## ## > ? 6 4 )) # G ## % # -# * & 8 5 ) % /9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & =&=& .& A76J ,+ ' #49 0 ## 6 # - # - # # # * ! # 4 &$& - # # ) # & 8 5 ) % /9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , 8%20%' 0 # B3 # * * ## & )) ## - ) # # % ) & 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , '(; =1 0 - * # # # > # % ) # & 8 5 ) % = , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , +'#&"! 0 * 67 ! $ ) ## 3 & 8 5 ) % /9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & =&=&F& 5+A +5 5 (3#<($%"' , 1#'%*-> 0 ( # + # E ## - * " -# " % % #;# # &
 • 65. 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 6 ! 6 $ ,6 !, D 6 $& 5 %!!(<%'#% , :"20%'&#'0 0 : > , D 5 ) # % ?& 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 , & ! , D > ) $& 0 6 6 ,6 & =&=&<& +( A 5+ , *#+? 0 K ) # ) E # # ) ! # $& 8 5 ) % / , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & ' 8(4=#2 1 4 ! 8(4 $ 0 8(4 %2$#2%8 ' # & 8 5 ) % =9 , # ) : & 0 6 & , ?-2$'-8% 0 # K G % )) ) * # ; 0 # # - % K % % # & 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & =&=&L& 7((+ 2 5+ , "!$-4 #'$"(8 /%6&-('0 0 ; # # ) : ) # " * ! -# # ) $ % * # & 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 & 0 2 3 & , (#8 -#+% 0 # * )) )& ) ) * ! ' &$ # " G % " - & 8 5 ) % F , # ) : & 3 1 4 & 0 6 &
 • 66. , -2 #!"(8 %!?$-9 ++%!! 0 ) % " - ! ? 2 " &$ ) ) # 1 4 ! * )) 5 &$ 8 5 ) % F9 , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & =&=&M& 5 57 A+ 3 I+A , @,A 0 # # ) # !@ 6 57A A7A 7AN (72 3+2 3, &$& 8 5 ) % / , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & 5 O # O # # * # -* 0 O % ) ) ## ' ) # - # O ) # E O E # ) & =&/&=& A+ A(+ 3 '+3 (75 I+ , '(&-"#88% 0 ' # ) # & 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & , "> (#2$ 0 : ) * # ) & 8 5 ) % F , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , "> 69#2< 0 ! $ % ) & 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , -49'#! # E ) # # # ! # # * ' ; &$& 8 5 ) % /99 , #
 • 67. ) : & 3 1 4 & 0 6 & 5 (2<"% , !!-+#($#-2! 0 # # & 8 5 ) % F9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & ' -2B"<- 0 ## - # E ! # # # $ # # # & 8 5 ) % = , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & , #+$#-22(#'% % #$$'7 0 & 8 5 ) % F9 , # & 3 1 4 & 0 6 & , /(2( 2- )"#C 0 ## # % ) # # ? E % )) & ? % # & 8 5 ) % / , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , %''-)"%$ 0 6 * # # & ) # * ' E * % * # * & # ) )) ' # ) # ' * & 8 5 ) % F99 P # ) : & 3 & 0 6 & , :$--?( %9%($ 0 ## # ( ( ## 2Q ) ! # ) : -* $ ) # % & # '#;# # # # & 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & 5 +#%2+% , +'($+: 0 - * % ## ) !% < % L $ ## * % # & 8 5 ) % F9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 , 5 &
 • 68. , =-'80 =#20 0 % # # )) ) - ;# # & 8 5 ) % /99 , # ) : & 3 1 4 & 0 7 7 7 # & , ( %$(8 0 # " # * & 8 5 ) % F , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , %8%!$#( 0 # ! # $& 8 5 ) % /9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , "> ($:! # L'=/ ! % # ) $ * E , ( ## ! # # : $& 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & =&/&/& N+ H 5 '+(0% D (+$#-2 , %0<%;('! 0 # * % 1 # # & ; * # )) ) 0 # # 'E #;# ! $ ; E # E % ) E & 8 5 ) % F9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & 5 E%"> 0% !-+#7$7 ' 6 -8*1 !) ? 6 -8$ 0 - # - E & 8 5 ) % F9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & ' '%(4 :%!! 0 E /3 B3& 8 5 ) % =9 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & 5 3%2$"'% D B%" 0% 'F8% , 1'%%0'-#0 0 A6 ! E 5 # O # & ( E ) # - % O #
 • 69. * & 8 5 ) % /99 , # O ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , 9%2 A%80( 0 @ O # R S - "# * & ; # 0 O & 8 5 ) % = , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & 5 8($%,*-'4% , %+'%$ ('6- :'-2#+8%! 0 E % O # , 2 # ## & ; # - # E # & 8 5 ) % =99 , # ) : & 3 1 4 & 0 6 & 5 -"'!% , >$'%4% "> (+%' 0 E * T & 8 5 ) % /9 , # O ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , "9%' ">/('$ 0 5 # # O )) # ) # % , P & ( * E * O% . E & 8 5 ) % /9 , # O ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , 0 E # & 8 5 ) % =99 , # O ) : & 3 1 4 & 0 6 & , , -$- 0 E # ' & 8 5 ) % F9 , # O ) : & 3 1 4 , & 0 6 & 5 #4"8($#-2 , 18#<:$ %(' 0 # % # & 8 5 ) % =99 , # ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , 1'%$! -2 1#'% 0 J & 8 5 ) % F9 , # O ) : & 3 1 4 , & 0 6 & 5 $'($7<#% , 1'%%+#3 0 ' ( E # * ; # &
 • 70. 8 5 ) % /9 , # O ) : & 3 1 4 , & 0 6 & , 1'%% -8 0 O7# * % =.U/& 8 5 ) % /9 , # O ) : & 3 1 4 , & 0 6 & 1 ( % # & + 0 ## ) % ) V & # ) )) ) ) & ( ## E ## % ) ) # * % * ! $& + % # ## -* & ' ;;; (+$"%8, E #2*- 0 ) # % " ) # * ) # * # & # # ) # & ' ;;; +-0%,'-"$%,*(+#8% +-4 0 # G % * )) & ' 3#$(% 0 ) 4 (&I& # # # - & ' ;;; (!!#!$(2+%!+-8(#'% +-4 0 # # # " & - # & ' -"$ 99'%20'% 0 ) # - # - ) # ) ) #
 • 71. & % ) # # & 6 # 0 - !" # ) : - $ * # # # ) * & 5 -"'! %$ +-2*7'%2+%!G 9-"' 7$"0#(2$! %$ <'(20 9"&8#+ ' 9-0+(!$! 0" -88H<% 0% 1'(2+% ! # # $ 0 # # # * # * " * # # & ' (2(8, 0 4 # )) # ) # # ) # E * * & ' 1 1'(2+% 2#3%'!#$7 "47'#)"% 0 ) # , - + + # A , ( ) : # E * # # # * # & ' 9%2 +8(!!'--4! 0 # ) # # ) # * & 5 !"%8! ' ;;; 8('-"!!% *' 0 " & ' ;;; 8%&-2"!(<% +-4 0 * & # B< % # -* & ' 2+6+8-970#% 0% 8 7$($ 0" 4-20% 0 # % E * # HH - % # * * * & 6 /99 # C V # - % # ! ) # $& ' '(8(8( 0 ) # E ) .'M % % # ) # & -* ) # F9W # V 55( /.F =9 & ' /#0#8(2<"%! 0 ) # B'=9 - * ! # E $& V # # # =.U 55( =9 &
 • 72. ' %>$% 4(<% 0 # # & # X ) Y -* =/9 55( # # # & ' 4(<(2( 0 E # E # % )) # # & # # ) # G % * ! ' $ * - & # )) E /9=. & ' %"'-B%" 0 % E ) # & ( # * E % * % G % M'U & ' % -"' 0% 8 "'-9% %2 IJ B-"'! 0 # + ! ) # $ " " & Z M & ' :%4, %>$ 0 E # & ) # " # & Z =9 & ' "' 8%! $'(+%! 0% 8 :-44% 0 # ## * % ) * & Z <'L & ' '(+?4(2#( 0 E " !=U UU $ )) # E # & 6 E ; 0 )) E% # E * G # # E # E # # &