Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Entrepreneuriat durable nl

 1. Duurzaam ondernemerschap en Innovatieve businessmodels Start Essentials 2018 Groupe One
 2.  Voorstelling Groupe One  Voorstelling van de deelnemers  Deel 1 - Duurzame ontwikkeling Fototaal  Deel 2 - Innovatief businessmodel (IBM) Waarom een IBM uitstippelen? Wat is een IBM? Wat zijn de bevindingen en uitdagingen? Wat is het verband met DO?  Beschikbare tools
 3. Titel
 4. Overgang naar een duurzame economie
 5. • Structurering van het project • Tools • Marktonderzoek • Businessplan en financieel plan • Toegang tot financiering • Netwerk • Administratieve formaliteiten
 6. Sinds 20 jaar werden talrijke lokale bedrijven opgericht
 7.  Voorstelling Groupe One  Voorstelling van de deelnemers  Deel 1 - Duurzame ontwikkeling Fototaal  Deel 2 - Innovatief Businessmodel (IBM) Waarom een IBM uitstippelen? Wat is een IBM? Wat zijn de bevindingen en uitdagingen? Wat is het verband met DO?  Beschikbare tools
 8.  Voorstelling Groupe One  Voorstelling van de deelnemers  Deel 1 - Duurzame ontwikkeling Fototaal  Deel 2 - Innovatief Businessmodel (IBM) Waarom een IBM uitstippelen? Wat is een IBM? Wat zijn de bevindingen en uitdagingen? Wat is het verband met DO?  Beschikbare tools
 9. Fototaal • 3 foto's • 3 groepen • Doel: de belangrijkste uitdagingen afbakenen http://les.cahiers-developpement-durable.be https://www.selecteo.fr/le-blog/39-l-economie-circulaire-produire-autrement-et-penser-reemploi http://sboisse.free.fr/planete/environnement/empreinte_ecologique.php?page=2
 10. "Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen." (Brundtland-verslag, 1987) De notie 'lange termijn' "Ontwikkeling"? Een leefcomfort bereiken
 11. http://www.natureculture.org/post/les-trois-piliers-du-developpement-durable http://eco-conception.be/fr/page/leco-conception_comme_element_du_developpement_durable.html
 12.  Waarom als ondernemer waarde hechten aan duurzame ontwikkeling? http://economie.fgov.be/fr/binaries/FR_kerncijfers_2017_web_tcm326-284978.pdf Zelfstandige en KMO • 99,45% van de Belgische bedrijven • Potentiële actoren van verandering Als ondernemer in vooroprichtingsfase hebt u de tijd om de nodige afstand te nemen en deel te nemen aan dit veranderproces
 13.  Voorstelling Groupe One  Voorstelling van de deelnemers  Deel 1 - Duurzame ontwikkeling Fototaal  Deel 2 - Innovatief Businessmodel (IBM) Waarom een IBM uitstippelen? Wat is een IBM? Wat zijn de bevindingen en uitdagingen? Wat is het verband met DO?  Beschikbare tools
 14.  Businessmodel: licht de wijze toe waarop uw bedrijf waarde zal creëren, leveren en bevatten  Innovatief en Duurzaam: voeg iets nieuws toe aan uw bedrijf (ten opzichte van de concurrentie) in termen van bevoorrading, productie, verwerking, verkoop, enz.
 15.  Uitdagingen van DO → welke oplossingen?
 16. Economie SociaalMilieu DUURZAME ONTWIKKELING is een "nieuw bedrijfsmodel " dat op het raakvlak ligt van een houdbare economie, een leefbaar milieu en een rechtvaardige samenleving.  IBM: Duurzaam ondernemerschap
 17.  Duurzaam ondernemerschap is dus de toepassing van deze beginselen op uw eigen activiteit. Economisch gezond zijn: - Een nuttig en dus renderend product-/dienstenaanbod - Gebruik van aangepaste financiële middelen - Gebruik van managementtools Economie  IBM: Duurzaam ondernemerschap
 18.  Duurzaam ondernemerschap is dus de toepassing van deze beginselen op uw eigen activiteit. Respect tonen voor en een positieve invloed hebben op zijn omgeving: - Verbetering van de levenskwaliteit - Respect voor de stakeholders (klanten en rechthebbenden, werknemers en/of vrijwilligers, leveranciers, nabuurschap, enz.) Sociaal  IBM: Duurzaam ondernemerschap
 19.  Duurzaam ondernemerschap is dus de toepassing van deze beginselen op uw eigen activiteit. Milieu Bescherming en instandhouding van het milieu en van de natuurlijke rijkdommen:  water, lucht, bodem, energie, biodiversiteit, landschappen: - Vermindering van de milieu- impact - Rationeel beheer van de natuurlijke rijkdommen  IBM: Duurzaam ondernemerschap
 20.  Duurzaam ondernemerschap dat is: Economie SociaalMilieu GOVERNANCE Op lossen schroeven zetten Onderzoek en innovatie Langetermijn reflectie Toezicht, beoordeling Luisteren  IBM: Duurzaam ondernemerschap
 21.  Dat betekent niet dat alles van meet af aan perfect moet zijn!  Principe van gestage verbetering  tijdlijn van de acties  Wat kan ik nu al doen?  Wat kan ik later doen en onder welke voorwaarden  IBM: Duurzaam ondernemerschap
 22. IBM: Duurzaam ondernemerschap
 23. In welke zones van het BMC hebben zij geïnnoveerd?
 24.  IBM: Circulaire economie
 25.  IBM: Toepassing Circulaire economie Wat zijn hun innovaties?
 26. In welke zones van het BMC hebben zij geïnnoveerd?
 27.  IBM: De functionaliteits- en deeleconomie (FDE) De functionaliteitseconomie is een productie- distributie- en consumptiemodel van diensten dat berust op de overschakeling van de verkoop van een goed op de verkoop van het gebruik ervan. De waarde van een product schuilt voortaan in zijn functionaliteit. Deze logica bevordert een aangepast ontwerp van de consumptiegoederen dat tegemoetkomt aan de verwachtingen van de consument en/of het grondgebied. • Dienstlogica >< volumelogica • Integratie van immateriële waarden (vertrouwen, transparantie, enz.) • Immateriële waarden = basis voor ontwikkeling • In aanmerking nemen van het grondgebied • Gericht op samenwerking
 28.  IBM: Toepassing FDE Wat zijn hun innovaties?
 29. In welke zones van het BMC hebben zij geïnnoveerd?
 30.  IBM: Sociale economie Sociale onderneming = samenspel van de economische, sociaal- maatschappelijke en beleidsdimensies (corporate governance) Source: Académie des entrepreneurs sociaux Sociaal- maatschap- pelijk oogmerk Economisch project Corporate governance
 31.  IBM: Toepassing Sociale economie Wat zijn hun innovaties?
 32. In welke zones van het BMC hebben zij geïnnoveerd?
 33.  Voorstelling Groupe One  Voorstelling van de deelnemers  Deel 1 - Duurzame ontwikkeling Fototaal  Deel 2 - Innovatief Businessmodel (IBM) Waarom een IBM uitstippelen? Wat is een IBM? Wat zijn de bevindingen en uitdagingen? Wat is het verband met DO?  Beschikbare tools
 34. Opleiding "Van idee tot project" Duurzaam ondernemerschap Duurzame voeding
 35. Opleiding "Challenge" Circulaire economie
 36. Bedrijfsincubator Circulaire economie een 6 maand durend versnellingsprogramma circulaire economie voor start-ups De sleutel om uw innovatieve start-up een duurzame boost te geven!
 37. Bedrijfsincubator Sociale economie
 38. Belgische netwerken Sociale ondernemers
 39. MOOC (online opleiding) Circulaire economie, ecologisch ontwerp, enz.
 40. Financieringsinstrumenten Projectoproepen (juni 2018): - Sociale economie - Circulaire economie + Specifieke tegemoetkomingen - Circulaire economie
 41. "Businessmodel" tools
 42. "Businessmodel" tools
 43. Tools voor "De integratie van duurzame ontwikkeling in mijn businessmodel" Waar positioneert mijn project zich? Welke acties kan ik ondernemen om een evenwicht te bereiken tussen deze 4 pijlers van duurzame ontwikkeling? - Economisch - Milieu - Sociaal - Governance
 44. Duurzame economie Werken in korte keten Herlokalisatie van de economie Werken met kleine actoren Fairtrade (Eerlijke handel) Onderlinge communicatie Welke acties ondernemen indien een gebrek aan evenwicht op "economisch" niveau?
 45. •Bedrijfssector: HORECA: •Verkoop van Fairtrade-producten en van producten van lokale producenten •Inkoopcombinatie •Bedrijfssector: HORECA: •Verkoop van Fairtrade-producten en van producten van lokale producenten •Socio-professionele inschakeling van Tibetaanse politieke vluchtelingen Voorbeelden:
 46. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gereglementeerde reflectie Sociaal oogmerk en geen winstoogmerk Niet- gereglementeerde reflectie Autonomie van bestuur Democratisch beheer Herverdeling van de winst Optimalisatie van de impact op de levenskwaliteit … van de werknemers … van de wijk Welke acties ondernemen indien een gebrek aan evenwicht op "sociaal" niveau?
 47. • Bedrijfssector: tuinieren, boomkwekerij, cafeetje, kruidenier en animatieboerderij (milieubewuste aanpak) •Sociaal oogmerk: "socio-professionele re- integratie van personen met een (lichamelijke of geestelijke) handicap •Bedrijfssector: natuuractiviteiten bestemd voor kinderen (trektochten, verzorging, wandelingen, sprookjes, enz.) •Sociaal oogmerk: "het stadskind dichter bij de natuur brengen" •Lokale verankering Ontwikkeling binnen een wijk en een win-winuitwisseling met de lokale actoren. Voorbeelden:
 48. Het bedrijf CARODEC: Bouwbedrijf New-B: duurzame betaalkaart Voorbeelden:
 49. Milieubewust bedrijf Product/dienstaanpak Bedrijfsaanpak Ecologisch ontwerp van het product/dienst Duurzame inkopen Sensibilisering Samenwerking Compensatie enz. Duurzaam product/dienst Ecologische consumptie Welke acties ondernemen indien een gebrek aan evenwicht op "milieuniveau"?
 50. •Bedrijfssector: HORECA: •Menu: afgestemd op de seizoenen • Nuttige toepassing van het afval • gerecht  soep • oud brood  gist •enz. • Mobiliteit klanten – met de fiets •Bedrijfssector: HORECA: •Productie van shiitake • Grondstof  Afval • Duurzame oplossing • minder afvalproductie • minder CO2-uitstoot •enz. Voorbeelden:
 51. Voorbeelden:
 52. Nu bent u aan zet! Bedankt voor uw aandacht!
Publicité