SlideShare une entreprise Scribd logo
La nochera


            # 6 Œ ™ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙ ™
               q = 75
                                     .
                           Œ™ ‰ ‰ ≈ R
           & 8         œ          œ œœœœœ œ œœ
Pad 6 (Metallic)
                   R

     # Œ ™ ‰ ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™          ™   œ™ œ
      ˙™                œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ
                    Œ™ ‰ ≈
    5

    &             J                    j
Pad 6
                                     œ
                                                            A

     # œ™ œ
                  œ œj œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj
    10

    &    œ                                                   j
Pad 6
                                 œ                     œ™   œ œ
         ho ra que_es tas     au sen te mi can to_en la no che te          lle   va.    Tu


    & œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ
     #
                         œ œ ™ œ œ œ œj
    14

                          j
          œ   œ         œ™ œ
Pad 6

         pe lo tie ne_el a   ro ma de la llu via so bre la       tie rra.    Tu pe lo tie ne_el a

       #                                     j œ ™ œ œ œ œj
    19

    & œ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ
       œ                              œ™    œ œ
Pad 6

         ro ma de la llu via      so bre la    tie    rra.        y  tu pre sen cia_en las


                     œ œ ™ œ œ œ œj œ ™ œ œ œ œ œ
     #
    23

    & œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ    j
                   œ™ œ
Pad 6

         vi ñas do ra da de lu na se_a     le ja     ha cia_el co ra zon del      vi no don de na ce
       #
             œ œ ™ œ œ œ œj œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
    28

    & œ œ œ œj œ    j                 j
           œ™ œ
Pad 6

         la pri ma   ve   ra    ha cia_el co ra zon del      vi no don de na ce la pri ma     ve

            j œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œj œ™ œ œ œ œ œj
       #
    33

    &                            j
Pad 6
         œ™ œ œ               œ   œ œ œ
         ra     Mo ja       da de luz       es   mi gui ta rra no che       ra.   ci


    & œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ
       #
                         œ œ ™ œ œ œ œj
    38

                          j
          œ   œ         œ™ œ
Pad 6
              j Œ ™ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙™™ ‰ ‰ ≈ œ
         ñen do voy tu cin tu ra en sen di da por las es         tre  las    ci ñen do voy tu cin
       #              r
    43

    & œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ               Œ     R
       œ        ˙™
Pad 6


         tu ra en sen di Taller de las es 2012 Edem Nº 314 - Romang
                 da por guitarra tre llas
# œ œ œ œ œ œœ Œ ™ ‰ ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™         œ™ œ
2

             ˙™
           .
                          Œ™ ‰ ≈ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ
    48

Pad 6  &   œ                J


     # œ ‰ ‰ ‰ j œ™ œ œ j
    53

    &     œ   œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ   œ
                                j
                             œ™ œ
Pad 6

               qui sie ra vol ver a   ver te mi rar me_en tus o jos qui     sie   ra    ro    & œ™ œ œ œ j œ™ œ
       #
    58

                                      j                   j
Pad 6
          œ   œ œ                  œ œ œ œ œ œ œ            œ™     œ œ
         bar te gui ta rra_a den tro ha cia_el tiem po      de la ma      de    ra       ro

       #
    & œ ™ œ œ œ œj œ™ œ
    62

                                      j                   j
Pad 6
              œ œ                 œ œ œ œ œ œ œ            œ™     œ œ
         bar te gui ta rra_a den tro ha cia_el tiem po      de la ma      de    ra       cuan

     # œ™ œ
                            œ œ ™ œ œ œ œj
         œ œ œj œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ
    66

    &                        j
                          œ™ œ
Pad 6

       does ta zam ba te can te en la no che so la re        cuer da      mi ran do mo rir la

     #
                                          œ œ ™ œ œ œ œj
    71

    & œ™ œ   œ œ œ œ œ œj œ
                                          j
        œ œ                           œ™    œ
Pad 6

         lu   na co moes lar gay tris te laau     sen  cia      mi  ran do mo rir      la


                                     j œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œj
     #
    75

    & œ™ œ       j
Pad 6
        œ œ œ œ œœ œœœ                   œ™ œ œ
         lu na co moes lar gay tris te laau    sen  cia     Mo ja     da de luz         es


    & œ™ œ œ œ œ œ œj œ œ œj œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ
       #
    80


                      œ   œ
Pad 6

         mi gui ta rra no che     ra.     ci  ñen do voy tu   cin   tu ra co moes lar gay


       #
                                         Ϫ
    84

    & œ       œ œ     j                  j        œ œ œ          j
Pad 6
                   œ œ       œ™      œ    œ                    œ
         tris  te  laau   sen     cia         ci   ñen    do voy    tu    cin

       #
    87

    & œ™ œ    œ             œ œ œ œj œ                           ∑
        œ œ œ                               ˙™
Pad 6

         tu   ra co moes lar gay  tris te laau       sen   cia

Contenu connexe

Tendances

Partituras marchinas de carnaval - Sax Alto
Partituras marchinas de carnaval - Sax AltoPartituras marchinas de carnaval - Sax Alto
Partituras marchinas de carnaval - Sax Alto
Partitura de Banda
 
Confusão
ConfusãoConfusão
Confusão
Partitura de Banda
 
Tema de Abertura do Esporte Espetacular — partituras e partes
Tema de Abertura do Esporte Espetacular — partituras e partesTema de Abertura do Esporte Espetacular — partituras e partes
Tema de Abertura do Esporte Espetacular — partituras e partes
Flavio Ventura
 
Book do Carnaval Sax Alto
Book do Carnaval Sax AltoBook do Carnaval Sax Alto
Book do Carnaval Sax Alto
Partitura de Banda
 
Canta Brasil
Canta BrasilCanta Brasil
Canta Brasil
Partitura de Banda
 
De Volta pro Meu Aconchego
De Volta pro Meu AconchegoDe Volta pro Meu Aconchego
De Volta pro Meu Aconchego
Partitura de Banda
 
Auto da Compadecida - Ressurreição de Chicó
Auto da Compadecida - Ressurreição de ChicóAuto da Compadecida - Ressurreição de Chicó
Auto da Compadecida - Ressurreição de Chicó
Partitura de Banda
 
Medley roberto carlos 1 [duda]
Medley roberto carlos 1 [duda]Medley roberto carlos 1 [duda]
Medley roberto carlos 1 [duda]
Partitura de Banda
 
Preta
PretaPreta
Verde e branco
Verde e brancoVerde e branco
Verde e branco
Partitura de Banda
 
150 american jazz standarts
150 american jazz standarts150 american jazz standarts
150 american jazz standarts
Partitura de Banda
 
Batista de Melo
Batista de MeloBatista de Melo
Batista de Melo
Partitura de Banda
 
Dobrado Bombardeio da Bahia
Dobrado Bombardeio da BahiaDobrado Bombardeio da Bahia
Dobrado Bombardeio da Bahia
Banda de Música do CBMCE
 
Endless Love - Marcha Regular
Endless Love - Marcha RegularEndless Love - Marcha Regular
Endless Love - Marcha Regular
Partitura de Banda
 
Album de Partitura - Jorge Nobre
Album de Partitura - Jorge NobreAlbum de Partitura - Jorge Nobre
Album de Partitura - Jorge Nobre
Partitura de Banda
 
Rói couro
Rói couroRói couro
Rói couro
Partitura de Banda
 
QUAN SOMRIUS
QUAN SOMRIUSQUAN SOMRIUS
QUAN SOMRIUSVMREVERT
 
Aqueles Olhos Verdes
Aqueles Olhos VerdesAqueles Olhos Verdes
Aqueles Olhos Verdes
Partitura de Banda
 
tributo a luiz gonzaga op. n 1
tributo a luiz gonzaga op. n 1tributo a luiz gonzaga op. n 1
tributo a luiz gonzaga op. n 1
Partitura de Banda
 
Verde, amarillo y rojo new tenor sax..mus
Verde, amarillo y rojo new  tenor sax..musVerde, amarillo y rojo new  tenor sax..mus
Verde, amarillo y rojo new tenor sax..musAki A. Babilonia
 

Tendances (20)

Partituras marchinas de carnaval - Sax Alto
Partituras marchinas de carnaval - Sax AltoPartituras marchinas de carnaval - Sax Alto
Partituras marchinas de carnaval - Sax Alto
 
Confusão
ConfusãoConfusão
Confusão
 
Tema de Abertura do Esporte Espetacular — partituras e partes
Tema de Abertura do Esporte Espetacular — partituras e partesTema de Abertura do Esporte Espetacular — partituras e partes
Tema de Abertura do Esporte Espetacular — partituras e partes
 
Book do Carnaval Sax Alto
Book do Carnaval Sax AltoBook do Carnaval Sax Alto
Book do Carnaval Sax Alto
 
Canta Brasil
Canta BrasilCanta Brasil
Canta Brasil
 
De Volta pro Meu Aconchego
De Volta pro Meu AconchegoDe Volta pro Meu Aconchego
De Volta pro Meu Aconchego
 
Auto da Compadecida - Ressurreição de Chicó
Auto da Compadecida - Ressurreição de ChicóAuto da Compadecida - Ressurreição de Chicó
Auto da Compadecida - Ressurreição de Chicó
 
Medley roberto carlos 1 [duda]
Medley roberto carlos 1 [duda]Medley roberto carlos 1 [duda]
Medley roberto carlos 1 [duda]
 
Preta
PretaPreta
Preta
 
Verde e branco
Verde e brancoVerde e branco
Verde e branco
 
150 american jazz standarts
150 american jazz standarts150 american jazz standarts
150 american jazz standarts
 
Batista de Melo
Batista de MeloBatista de Melo
Batista de Melo
 
Dobrado Bombardeio da Bahia
Dobrado Bombardeio da BahiaDobrado Bombardeio da Bahia
Dobrado Bombardeio da Bahia
 
Endless Love - Marcha Regular
Endless Love - Marcha RegularEndless Love - Marcha Regular
Endless Love - Marcha Regular
 
Album de Partitura - Jorge Nobre
Album de Partitura - Jorge NobreAlbum de Partitura - Jorge Nobre
Album de Partitura - Jorge Nobre
 
Rói couro
Rói couroRói couro
Rói couro
 
QUAN SOMRIUS
QUAN SOMRIUSQUAN SOMRIUS
QUAN SOMRIUS
 
Aqueles Olhos Verdes
Aqueles Olhos VerdesAqueles Olhos Verdes
Aqueles Olhos Verdes
 
tributo a luiz gonzaga op. n 1
tributo a luiz gonzaga op. n 1tributo a luiz gonzaga op. n 1
tributo a luiz gonzaga op. n 1
 
Verde, amarillo y rojo new tenor sax..mus
Verde, amarillo y rojo new  tenor sax..musVerde, amarillo y rojo new  tenor sax..mus
Verde, amarillo y rojo new tenor sax..mus
 

Similaire à La nochera partitura completa

La nochera - partitura gochibieri
La nochera - partitura gochibieriLa nochera - partitura gochibieri
La nochera - partitura gochibieriElvio Bieri
 
Van beethoven fur elise
Van beethoven  fur eliseVan beethoven  fur elise
Van beethoven fur eliseMartin Virik
 
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolíticsGralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolíticsxiispa
 
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego Arrieta
 
Diego lobo arrieta sin descansar voz y guitarra
Diego lobo arrieta  sin descansar voz y guitarraDiego lobo arrieta  sin descansar voz y guitarra
Diego lobo arrieta sin descansar voz y guitarraDiego Arrieta
 
Gralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 2 dansa dels gegants neolíticsGralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 2 dansa dels gegants neolíticsxiispa
 
Gralla 1 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 dansa dels gegants neolíticsGralla 1 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 dansa dels gegants neolíticsxiispa
 
Solo de concurso Yuste
Solo de concurso YusteSolo de concurso Yuste
Solo de concurso Yustejoansoco
 

Similaire à La nochera partitura completa (20)

La nochera - partitura gochibieri
La nochera - partitura gochibieriLa nochera - partitura gochibieri
La nochera - partitura gochibieri
 
La nochera
La nochera La nochera
La nochera
 
Van beethoven fur elise
Van beethoven  fur eliseVan beethoven  fur elise
Van beethoven fur elise
 
Sossegai2
Sossegai2Sossegai2
Sossegai2
 
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolíticsGralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolítics
 
Nada impossível é
Nada impossível éNada impossível é
Nada impossível é
 
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
 
X 25 b_sleighride
X 25 b_sleighrideX 25 b_sleighride
X 25 b_sleighride
 
No amanhecer piano
No amanhecer  pianoNo amanhecer  piano
No amanhecer piano
 
Diego lobo arrieta sin descansar voz y guitarra
Diego lobo arrieta  sin descansar voz y guitarraDiego lobo arrieta  sin descansar voz y guitarra
Diego lobo arrieta sin descansar voz y guitarra
 
Lazy song
Lazy songLazy song
Lazy song
 
Gralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 2 dansa dels gegants neolíticsGralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 2 dansa dels gegants neolítics
 
Quieta, minh'alma!
Quieta, minh'alma!Quieta, minh'alma!
Quieta, minh'alma!
 
Danza Del Oso
Danza Del OsoDanza Del Oso
Danza Del Oso
 
Gralla 1 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 dansa dels gegants neolíticsGralla 1 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 dansa dels gegants neolítics
 
Chegou o natal
Chegou o natalChegou o natal
Chegou o natal
 
Solo de concurso Yuste
Solo de concurso YusteSolo de concurso Yuste
Solo de concurso Yuste
 
Mozart minueto trio
Mozart  minueto trioMozart  minueto trio
Mozart minueto trio
 
Mamma mia
Mamma miaMamma mia
Mamma mia
 
Borbely4
Borbely4Borbely4
Borbely4
 

Dernier

Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdfEdito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
WarlockeTamagafk
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
BenotGeorges3
 
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La JeunesseConseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Oscar Smith
 
Iris van Herpen. pptx
Iris      van    Herpen.   pptxIris      van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024
Friends of African Village Libraries
 
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptxProcédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
caggoune66
 
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
cristionobedi
 
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
M2i Formation
 
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
mrelmejri
 
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Billy DEYLORD
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van    Herpen.   pptxIris     van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van     Herpen.   pptxIris     van     Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 

Dernier (12)

Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdfEdito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
 
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La JeunesseConseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
 
Iris van Herpen. pptx
Iris      van    Herpen.   pptxIris      van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024
 
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptxProcédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
 
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
 
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
 
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
 
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van    Herpen.   pptxIris     van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van     Herpen.   pptxIris     van     Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 

La nochera partitura completa

 • 1. La nochera # 6 Œ ™ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙ ™ q = 75 . Œ™ ‰ ‰ ≈ R & 8 œ œ œœœœœ œ œœ Pad 6 (Metallic) R # Œ ™ ‰ ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ ™ œ™ œ ˙™ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ Œ™ ‰ ≈ 5 & J j Pad 6 œ A # œ™ œ œ œj œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj 10 & œ j Pad 6 œ œ™ œ œ ho ra que_es tas au sen te mi can to_en la no che te lle va. Tu & œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ # œ œ ™ œ œ œ œj 14 j œ œ œ™ œ Pad 6 pe lo tie ne_el a ro ma de la llu via so bre la tie rra. Tu pe lo tie ne_el a # j œ ™ œ œ œ œj 19 & œ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ™ œ œ Pad 6 ro ma de la llu via so bre la tie rra. y tu pre sen cia_en las œ œ ™ œ œ œ œj œ ™ œ œ œ œ œ # 23 & œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ j œ™ œ Pad 6 vi ñas do ra da de lu na se_a le ja ha cia_el co ra zon del vi no don de na ce # œ œ ™ œ œ œ œj œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 28 & œ œ œ œj œ j j œ™ œ Pad 6 la pri ma ve ra ha cia_el co ra zon del vi no don de na ce la pri ma ve j œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œj œ™ œ œ œ œ œj # 33 & j Pad 6 œ™ œ œ œ œ œ œ ra Mo ja da de luz es mi gui ta rra no che ra. ci & œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ # œ œ ™ œ œ œ œj 38 j œ œ œ™ œ Pad 6 j Œ ™ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙™™ ‰ ‰ ≈ œ ñen do voy tu cin tu ra en sen di da por las es tre las ci ñen do voy tu cin # r 43 & œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ R œ ˙™ Pad 6 tu ra en sen di Taller de las es 2012 Edem Nº 314 - Romang da por guitarra tre llas
 • 2. # œ œ œ œ œ œœ Œ ™ ‰ ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ™ œ 2 ˙™ . Œ™ ‰ ≈ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ 48 Pad 6 & œ J # œ ‰ ‰ ‰ j œ™ œ œ j 53 & œ œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ œ j œ™ œ Pad 6 qui sie ra vol ver a ver te mi rar me_en tus o jos qui sie ra ro & œ™ œ œ œ j œ™ œ # 58 j j Pad 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ bar te gui ta rra_a den tro ha cia_el tiem po de la ma de ra ro # & œ ™ œ œ œ œj œ™ œ 62 j j Pad 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ bar te gui ta rra_a den tro ha cia_el tiem po de la ma de ra cuan # œ™ œ œ œ ™ œ œ œ œj œ œ œj œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ 66 & j œ™ œ Pad 6 does ta zam ba te can te en la no che so la re cuer da mi ran do mo rir la # œ œ ™ œ œ œ œj 71 & œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ j œ œ œ™ œ Pad 6 lu na co moes lar gay tris te laau sen cia mi ran do mo rir la j œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œj # 75 & œ™ œ j Pad 6 œ œ œ œ œœ œœœ œ™ œ œ lu na co moes lar gay tris te laau sen cia Mo ja da de luz es & œ™ œ œ œ œ œ œj œ œ œj œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ # 80 œ œ Pad 6 mi gui ta rra no che ra. ci ñen do voy tu cin tu ra co moes lar gay # œ™ 84 & œ œ œ j j œ œ œ j Pad 6 œ œ œ™ œ œ œ tris te laau sen cia ci ñen do voy tu cin # 87 & œ™ œ œ œ œ œ œj œ ∑ œ œ œ ˙™ Pad 6 tu ra co moes lar gay tris te laau sen cia