Agil transformation startar i toppen

Marknadsansvarig på Frontit à Frontit
17 Oct 2019
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
1 sur 55

Contenu connexe

Tendances

BUSINESS ARCHITECTURE OVERVIEWBUSINESS ARCHITECTURE OVERVIEW
BUSINESS ARCHITECTURE OVERVIEWKenMartin18
World class manufacturing (wcm)World class manufacturing (wcm)
World class manufacturing (wcm)Rahul Hedau
Enterprise Architecture GovernanceEnterprise Architecture Governance
Enterprise Architecture GovernanceRakesh Sharan
IT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltningIT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltning
IT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltningThomas Norlin
Enterprise Architecture & Project Portfolio Management 1/2Enterprise Architecture & Project Portfolio Management 1/2
Enterprise Architecture & Project Portfolio Management 1/2Jean Gehring
World Class Manufacturing: Controllare e ridurre sistematicamente i costiWorld Class Manufacturing: Controllare e ridurre sistematicamente i costi
World Class Manufacturing: Controllare e ridurre sistematicamente i costiForema

Similaire à Agil transformation startar i toppen

Agil revolution startar i toppen Agil revolution startar i toppen
Agil revolution startar i toppen Frontit
Agil revolution startar i toppen Agil revolution startar i toppen
Agil revolution startar i toppen Frontit
Agil revolution startar i toppen Stockholm Agil revolution startar i toppen Stockholm
Agil revolution startar i toppen Stockholm Frontit
Agil revolution startar i toppen NorrkopingAgil revolution startar i toppen Norrkoping
Agil revolution startar i toppen NorrkopingFrontit
Agil revolution startar i toppen Agil revolution startar i toppen
Agil revolution startar i toppen Frontit
Agil revolution startar i toppen version Agil revolution startar i toppen version
Agil revolution startar i toppen version Frontit

Plus de Frontit

Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamFrontit
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Frontit
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfFrontit
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringFrontit
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringPresentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringFrontit
Tips för ett hållbart ledarskapTips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskapFrontit

Plus de Frontit(20)

Agil transformation startar i toppen

Notes de l'éditeur

 1. Budget bör nämnas här också.
 2. Budget bör nämnas här också.
 3. Budget bör nämnas här också.
 4. Logga in på Mentimeter: mentimeter.com usr: joel.stahl@frontit.se pwd: GdLja45C
 5. Det man själv har erfarenhet av att det fungerar det litar man på och därav formas ens mindset. ”Seeing is believing” Agile är ganska nytt och nästan en självklarhet för juniora medarbetare men en nyhet för en del seniora medarbetare Saknar man egen erfarenhet av Agile kan det vara svårt att våga släppa t ex projektformen och inte längre ha en projektledare med en tidplan som man upplever ger trygghet Agila,juniora kan agilt påteam/leveransnivå , men har inte erfarenhet av styreslse ledningsarbete, redovisningsregler,….corporate nivå.
 6. Organisatorisk helhet - Vi gör det TILLSAMMANS – verksamhet och IT Kulturtransformation - Vi ÄR på ett annan sätt Agilt Ledarskap & styrning - Vi fördelar mandat på annat sätt
 7. Organisatorisk helhet - Vi gör det TILLSAMMANS – verksamhet och IT Kulturtransformation - Vi ÄR på ett annan sätt Agilt Ledarskap & styrning - Vi fördelar mandat på annat sätt
 8. Organisatorisk helhet - Vi gör det TILLSAMMANS – verksamhet och IT Kulturtransformation - Vi ÄR på ett annan sätt Agilt Ledarskap & styrning - Vi fördelar mandat på annat sätt
 9. I den komplexa domänen är det svårt att detaljstyra hur stora mängder medarbetare skall göra.   Arbeta istället med att etablera en vision om vilken effekt som skall uppnås. Låt sedan medarbetare söka vägar dit understödda av ledningen. Tillåt autonomi och kravställ alignment mellan delar som behöver fungera tillsammans
 10. Prognos 365 dagar framåt för en verksamhet i den komplexa domänen är dömt att misslyckas.  Krävs ledningsgruppsbeslut för all finansiering kommer ledtiden till beslut bli lång och arbete kommer att läggas på att skapa beslutsunderlag för de som inte genom sitt dagliga jobb har tillräcklig insikt i för att kunna fatta beslut. Delegera beslutsmandat och pengapåsar till de som sitter närmare värdeskapandet för att få snabbare och mer välinformerade satsningar av företagets medel!
 11. Behov av att uppdatera strategisk inriktning – eller medlen för att nå de strategiska målen – uppstår inte var 365:e dag.  Arbeta med långsiktig vision samt utmaningar för hela organisationen för att göra genombrott inom strategiskt viktiga områden. Behåll fokus så länge det behövs och byt sedan utmaning vid rätt tidpunkt.
 12. Organisatorisk helhet - Vi gör det TILLSAMMANS – verksamhet och IT Kulturtransformation - Vi ÄR på ett annan sätt Agilt Ledarskap & styrning - Vi fördelar mandat på annat sätt
 13. Före 2010 Agit i projektform 2010 Agil leveransorganisation uppbyggd i norge 2011 Agil transformation för banken i den Svenska verksamheten Central prioritering av projekt för hela koncernen, fokus hela koncernen istället för på den enskillda produkten 2012-2017 Beslut om att skapa en agil leveransorganisation i Sverige för bankens utveckling och förvaltningsverksamhet Koncernen fortsatt traditionell Koncerngemensamma styrprocesser fortsatt oförändrade Utmaning i gränssnitt, ansvar, mandat, kultur och styrande principer 2018 Poc SAFe Beslut om att införa förändrat arbetssätt i hela koncernen Succesivt införande per produktområde Stegvis implementation, Steg 1 leveransteam, Steg 2 styrande processer 2019 Hela organisationen transformerad Utvecklingsbudget är delegerad till produktorganisationerna Färre styrgrupper, beslut tas i linjen Projektledare konverterade till andra roller Central portföljstyrning (delaljnivå) nedmonterad, sköts per delportfölj Skapade förutsättningar för en relativt snabb transformation mellan 2011- 2017
 14. Före Hybrid organisation – traditionell och agil vilket innebär friktioner Centraliserad toppstyrd portfölj och beslutsprocess Olika styrprocesser för utveckling Hela projekt prioriterades Hög administration och trögrörlig process, minskad leveransförmåga Efter Delportföljer  per produktområde istället för en central portfölj Beslut om vad som ska startas upp görs av produktchef Beslut om när en epic kan påbörjas tas av linjen Delportföljerna visualiseras och uppdateras löpande Projektledare blir epic owner – driver ett mindre uppdrag, främst i tidiga faser Delar/Epic prioriteras utifrån given situation
 15. Före Hybrid organisation – traditionell och agil vilket innebär friktioner Centraliserad toppstyrd portfölj och beslutsprocess Olika styrprocesser för utveckling Hela projekt prioriterades Hög administration och trögrörlig process, minskad leveransförmåga Efter Delportföljer  per produktområde istället för en central portfölj Beslut om vad som ska startas upp görs av produktchef Beslut om när en epic kan påbörjas tas av linjen Delportföljerna visualiseras och uppdateras löpande Projektledare blir epic owner – driver ett mindre uppdrag, främst i tidiga faser Delar/Epic prioriteras utifrån given situation
 16. Organisationen var mogen för förändringen Ledningen committad Chefer - ökad delaktighet och operativt drivande i transformationen Högt ägarskap i linjen för förändring Tajt samarbete mellan ”verksamhet/IT” redan etablerat Förändringen passar inte alla Matrisorganisation före och efter
 17. Före 2010 Agit i projektform 2010 Agil leveransorganisation uppbyggd i norge 2011 Agil transformation för banken i den Svenska verksamheten Central prioritering av projekt för hela koncernen, fokus hela koncernen istället för på den enskillda produkten 2012-2017 Beslut om att skapa en agil leveransorganisation i Sverige för bankens utveckling och förvaltningsverksamhet Koncernen fortsatt traditionell Koncerngemensamma styrprocesser fortsatt oförändrade Utmaning i gränssnitt, ansvar, mandat, kultur och styrande principer 2018 Poc SAFe Beslut om att införa förändrat arbetssätt i hela koncernen Succesivt införande per produktområde Stegvis implementation, Steg 1 leveransteam, Steg 2 styrande processer 2019 Hela organisationen transformerad Utvecklingsbudget är delegerad till produktorganisationerna Färre styrgrupper, beslut tas i linjen Projektledare konverterade till andra roller Central portföljstyrning (delaljnivå) nedmonterad, sköts per delportfölj Skapade förutsättningar för en relativt snabb transformation mellan 2011- 2017
 18. Flödesoptimering
 19. visualisering
 20. Reducerad ledtid Färre felrapporter och stopp i utvecklingen Snabbare ut med nya funktioner till kund Enklare, Automatiserat flöde hela vägen ut till kund Snabbare feedback på vad kunderna efterfrågar
 21. Inspirationsseminarium för ledningsgrupp Vi genomför dagens seminarium, kompletterat med ett antal workshopsmoment kring olika möjligheter och utmaningar i strategiarbetet. Ni får samsyn, kunskap och verktyg som hjälp för ert strategigenomförande. Längd: 1,5 – 2 timmar   Validering av strategiska förändringsinitiativ Vi skräddarsyr en workshop kring era pågående förändringsinitiativ och värderar och validerar hur väl de bidrar till att realisera strategin. Som förberedelse tar vi del av er strategi och er utvecklingsportfölj genom dokument och intervjuer. Genom workshopen får ni samsyn kring hur de pågående initiativen bidrar till förverkligandet av er strategin. Längd: Halvdagsworkshop