Octroi de crédits aux entreprises |Evolution récenteNovembre 2012         www.financementdesentreprises.be    ...
Les banques belges ont injecté 87,3 milliards EUR   de plus dans l’économie belgeDepuis 2008, à chaque euro d’épargne co...
L’octroi de crédit aux entreprises belges progresseplus vite que l’économie belge 150 140 130 120 110 100  90   ...
Volume des crédits aux entreprisesAprès une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans lademande et l’octroi de crédits ...
La baisse de la demande                     Baisse de la demande de                  ...
… une baisse de la                     Baisse de la production de crédit               ...
Part dans le volume total des                                   Evolution des crédits ut...
Part dans le volume total des                           Evolution des crédits utilisés  crédit...
Part dans le volume total des  crédits utilisés (septembre 2012)           Evolution des crédits aux     ...
Le degré d’utilisation sur le long   Degré d’utilisation                        terme ne change g...
Les conditions de crédit témoignent d’un légerdurcissement                                ...
Les conditions de crédit témoignent d’un légerdurcissement  EntreprisesRésultats de l’enquête BNB auprès des entreprises ...
Evolution stable Degré de refusSource Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres...
Le degré de refus en Belgique se situe sous lamoyenne européenne Demandes de crédit par les PME (% du total des demandes...
Taux d’intérêt                       Depuis 2008, tendance à la baisse               ...
Octroi de crédit à l’économie belgeOffre concurrentielle, faibles taux en réponse auxbesoins (BNB, septembre 2012) Evoluti...
Leasing : importante source de financement pourles entreprises belges     Evolution de la production de leasing (en mi...
Factoring: evolution chiffres d’affaires     Factoring : evolution turnover (en millions dEUR) 23,000 21,000 19,000 1...
Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

354 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
354
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
18
Actions
Partages
0
Téléchargements
3
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive
 • Het omzetten van spaardeposito’s in kredieten staat meer dan ooit centraal. De banken hebben over een periode van vier jaar – van begin 2008 tot eind vorig jaar (2011) – bijna 90 miljard EUR extra kredieten aan de Belgische consumenten, bedrijven en overheden verleend om de Belgische economie van de nodige zuurstof te blijven voorzien. Van de injectie van 90 miljard EUR extra is er:19 miljard EUR naar de Belgische ondernemingen gegaan. De totale omloop van ondernemingskredieten bedroeg daardoor 116,1 miljard EUR eind 2011. 48 miljard EUR in de vorm van hypothecair krediet aan de Belgische gezinnen verleend, wat maakt dat het volume aan hypothecaire kredieten eind 2011 ruim 174 miljard EUR bedoeg.Nagenoeg 23 miljard EUR naar de Belgische overheden gegaan waardoor de teller van kredieten in omloop aan de Belgische overheden op 91,7 miljard EUR stond.(Ter informatie: Het uitstaand bankkrediet aan de Belgische overheden (in schatkistcertificaten, OLO’s en directe kredieten samen)).
 • La demande de créditdépend de plusieursfacteurs : TauxConjoncture /revenudisponibleConfiance des entrepreneursSource : Etude surl’importance des dépôtsd’épargne pour l’octroi de crédit en Belgique - Prof. Nancy Huyghebaert
 • Info over looptijd van de kredietenEen van de elementen die men bijkomend zouden kunnen meegeven aan de NV-A (naast onze vaststelling van daarnet, dat de toename van het bancaire kredietvolume sedert 2007 voor 70 % naar de Belgische privésector is gegaan), is dat de banken de jongste jaren in steeds sterkere mate hun taak van tijdsduurtransformatie op zich hebben genomen, m.a.w. het omzetten van kortlopende deposito’s in langlopende kredieten. Langs de kant van de deposito’s zijn de gemiddelde looptijden (duration) ingekort, en langs de kant van de kredieten zijn de gemiddelde looptijden toegenomen. Naast het pure volume-verschijnsel (dus toename van het uitstaande kredietvolume), is er dus ook een belangrijk compositie-verschijnsel geweest, en m.i. is dat tot nog toe onderbelicht gebleven.  Wat de kredieten aangaat is de looptijdverlenging inzake de hypotheekleningen evident, te meer daar de lage rentestanden de voorkeur voor de vaste tarieven hebben verstrekt (+ de herfinancieringen met overstap op vaste tarieven).  Maar ook in het vlak van de bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen is de verschuiving van krediet op korte termijn naar krediet op lange termijn heel opmerkelijk. Onderstaande cijfers verduidelijken dat : Van einde 2006 tot eind juni 2012 is het uitstaand bedrag van de kredieten op korte termijn aan Belgische ondernemingen gegroeid van 32,5 miljard EUR tot 36,7 miljard EUR, dat was : + 4,2 miljard EUR, of + 13,0 %. Over dezelfde periode is de omloop van de kredieten op lange termijn aan Belgische ondernemingen toegenomen van 52,8 miljard EUR tot 81,7 miljard EUR, dat was : + 28,9 miljard EUR, of + 54,7 %. Eind juni 2012 vertegenwoordigden de kredieten op lange termijn in de totale omloop van de bankkredieten aan Belgische ondernemingen 69,0 %, en de kredieten op korte termijn 31,0 %. Einde 2006 was het aandeel van de kredieten op lange termijn 61,9 %, en dat van de kredieten op korte termijn 38,1 %.  Deze verschuiving in de termijnsamenstelling van de kredietportefeuille van de banken (en overigens ook langs de kant van de deposito’s, maar dan richting korte termijn), is heel zeker moeilijker in te schatten en te begrijpen door de buitenwereld. Maar het is niettemin een objectieve vaststelling inzake de inspanning die de banken de voorbije jaren hebben gedaan om de economie te ondersteunen. Uiteraard heeft in deze ontwikkeling ook het verloop van de intresttarieven meegespeeld (waardoor de spaarders liquiditeiten verkiezen, terwijl de kredietnemers hun schuldenposities willen ‘consolideren’), maar het is wel een uitdaging voor de banken om deze ‘uiteengroei’ van de duration van respectievelijk deposito’s en kredieten met elkaar te verzoenen (belangrijk onderdeel van risicobeheer). In het licht van de nieuwe liquiditeitsregels is die uitdaging nog evidenter, en treedt tegelijk ook het belang op de voorgrond van het statuut/regime van het gereglementeerde spaardeposito (die reglementair beschouwd worden als stabiele funding; maar het is ook belangrijk dat die spaardeposito’s eveneens in de praktijk maximaal stabiel zouden zijn; vandaar tevens het belang van het debat over de getrouwheidspremie, e.a.).
 • Bedragtotaaluitstaandkredietvolumeonderverdeeldnaarduurtijdkredieten( bron NBB op basis van boekhoudstatenbanken) : Maart 2012 : 36.389 (KT) + 80.594 (LT) = 116.983Bedragtotaaluitstaandkredietvolume (cijfers NBB, maart 2012) : 116.982 mio EUR ( bron NBB op basis van boekhoudstatenbanken)Opgelet : middellang tot langetermijnkredietenzijnkredieten van meerdanéénjaarDit is de indeling die de NBB volgt.
 • Noot 1 : Level I nbb 8 oktober 2012 TraditioneelkredietbeleidInzake traditioneel kredietbeleid is de NBB niet ongelukkig met het feit dat inzake commercial Real Estate en hypothecair krediet een zekere verstrakking aan de orde is. Met betrekking tot kredietverlening aan ondernemingen wordt echter gevraagd om niet te streng te zijn. Wat de vraag naar zekerheden aan ondernemingen betreft, mag inderdaad niet uit het oog worden verloren dat historisch gezien het gevaar voor verkeerd aflopende bedrijfskredieten in België vrij beperkt blijft.
 • Met uitzondering van de maand december lag de weigeringsgraad in het vierde trimester lager dan in het overeenstemmende trimester van 2010.De banken blijven dus bereid om krediet te verstrekken, wat ook tot uiting komt in de stijging van het kredietbedrag dat in de loop van het vierde trimester werd verstrekt. In het afgelopen jaar is het bedrag aan nieuwe kredieten (productie) ieder trimester sterker toegenomen dan de evolutie van het bedrag van de kredietaanvragen.
 • Tauxd’intérêteffectifssur nouveaux créditsbancaires aux sociétés non-financièrs : la Belgiquecomparée à la moyenne de la zone euro (en %, situation juillet 2012)Catégorie de créditBelgique Moyenne zone euroMontantjusqu’à 250.000 EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 2,27 4,86Montantjusqu’à 250.000 EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 3,12 5,17Montant de 250.000 EUR jusqu’à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 2,09 2,99Montant de 250.000 EUR jusqu’à 1 million EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 2,89 4,29Montantsupérieur à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 1,51 2,24Montantsupérieur à 1 million EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 2,16 3,30Montantjusqu’à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 1 an 2,20 4,12Montantsupérieur à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 1 an 1,58 2,40(Source : BNB)
 • GRAFIEK 1 : EvolutiegroeiSources: NBB, ECB. (1) Resident banks to residents. Data including securitised loans: for Belgium over the entire period, for the euro area from January 2010 onwards GRAFIEK 2 : GemiddeldeinterestvoetSources: NBB, Thomson Reuters Datastream. (1) MFI interest rates on new loans to non− financial corporations, up to an amount of 1 million, over 5 years initial rate fixation. (2) MFI interest rates on new loans to households, for house purchases, over 10 years initial rate fixation. (3) Data over the full sample available for: Austria, Belgium, Germany, Spain, Finland, France, Italy and Netherlands.
 • Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

  1. 1. Octroi de crédits aux entreprises |Evolution récenteNovembre 2012 www.financementdesentreprises.be Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 1
  2. 2. Les banques belges ont injecté 87,3 milliards EUR de plus dans l’économie belgeDepuis 2008, à chaque euro d’épargne correspondent des créditssupplémentaires en Belgique Evolution du volume des crédits et de l’encours des comptes d’épargne réglementés depuis fin 2007 Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Fin sept 2012 Croissance période de fin 2007 à fin sept 2012 +81,4 mia EURDépôts 148,8 mia 214 ,8 mia EUR 218,7 mia EUR 230,2 mia EUR + 81,4 mia EUR de créditsd’épargne EUR (+ 54,7%)réglementés SUPPLE-Crédits aux 97,1 mia EUR 112 ,6 mia EUR 115,8 mia EUR 116,2 mia EUR + 19,2 mia EUR MENTAIRESentreprises (+ 19,8%)belges +87,3 mia EURCrédits aux 139,3 mia 165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 181,7 mia EUR +42,4 mia EURménages belges EUR (+ 30,4%) de crédits(crédit hypothé- SUPPLE-caire et à la MENTAIRESconsommation)Crédits aux 68,8 mia EUR 82,2 mia EUR 91,7 mia EUR 94,5 mia EUR +25,7 mia EURpouvoirs publics (+ 37,4%)belgesSource Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 2
  3. 3. L’octroi de crédit aux entreprises belges progresseplus vite que l’économie belge 150 140 130 120 110 100 90 Bankkredieten aan aux sociétés non financières belges Crédits bancaires Belgische niet-financiële ondernemingen BIP belge Belgisch BBP Pourcentage de 2008 2009 2010 2011 Croissance fin 2011 p.r.à fin croissance 2007 PIB 3,1% -1,6% 4,5% 3,9% 10,1% Crédits aux entreprises 9,7% -0,1% 5,9% 2,8% 19,3% belges Source Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 3
  4. 4. Volume des crédits aux entreprisesAprès une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans lademande et l’octroi de crédits Volume des crédits aux entreprises Chiffres de Febelfin 135,000 = BNB + crédits 131,883 130,288 d’engagement + 130,000 130,781 indépendants / 126,904 professions libérales 125,000Encours ( x 1.000.000 €) 120,712 120,944122.296 120,000 117,411 120,920 118,746 Chiffres BNB 120,608 116,729 = encours des crédits 118,033 118,445 115,000 116,705 116,986 115,776 116,249 bancaires utilisés par 112,696 114,655 111,573 les sociétés non 110,000 111,090 110,866112.607 financières belges 110,069 108,531 105,000 106,447 104,696 105,069 105,501 104,350 106,354 100,000 100,335 97,070 95,000 Febelfin Observatoire BNB Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 4
  5. 5. La baisse de la demande Baisse de la demande de crédit imputable au contextede crédit mène à … économique difficile Source Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 5
  6. 6. … une baisse de la Baisse de la production de crédit principalement imputable à laproduction diminution des demandes de crédit Source Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 6
  7. 7. Part dans le volume total des Evolution des crédits utilisés crédits utilisés (mars 2012) selon la taille des entreprisesGrandes entreprises29,8% Petites entreprises 50,0% 70% de l’encours total des crédits vont aux PMEMoyennes entreprises20,2% Type Septembre Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport Evolution d’entreprises 2008 à mars 2011Petites 42.845 47.739 50.256 +5,3% CroissanceMoyennes 16.832 18.276 20.270 +10,9% CroissanceGrandes 29.906 27.334 29.945 +9,6% Croissance- Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)- La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises (mars 2012) et le montant total de l’encours de crédits(mars 2012, voir transparent précédent) tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur lereporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des EUR, notamment, ne sont pas rapportés à la Centrale. 7risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). Ainsi, les crédits inférieurs à 25.000Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
  8. 8. Part dans le volume total des Evolution des crédits utilisés crédits utilisés (mars 2012) par RégionRégion de Bruxelles-Capitale 18,0% Région flamandeRégion 62,4%wallonne 19,7%Région Décembre 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport Evolution à mars 2011Région 65.630 66.528 71.689 +7,8% CroissanceflamandeRégion 21.737 21.945 22.622 +3,1% CroissancewallonneRégion de 19.668 19.195 20.633 +7,5% CroissanceBruxelles-CapitaleSource Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 8
  9. 9. Part dans le volume total des crédits utilisés (septembre 2012) Evolution des crédits aux entreprises utilisés par durée du crédit = plus de crédits à CT 30,2% M/LT que jamais M/LT 69,8% Date Crédit à CT Crédit à M/LT En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total 12.2006 32.483 38,1 52.848 61,9 12.2007 37.394 38,5 59.876 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 +8,2% +53,4% 12.2010 35.414 32,4 77.194 68,6 12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5 09.2012 35.162 30,2 81.087 69,8Source Chiffres : calculs Febelfin sur la base de données BNB (chiffres actuels)A titre complémentaire : court terme = jusqu’à un an compris; moyen à long terme de plus d’unentreprises | Evolution récente 11.2012 Octroi = crédits aux an 9
  10. 10. Le degré d’utilisation sur le long Degré d’utilisation terme ne change guère : il y a donc une marge de manoeuvre pour l’utilisation des crédits %9085 87,0%8075 74,2%70 68,7%6560 +6,5% = 60,9%55 -2,8%50 Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises TotalSource Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 10
  11. 11. Les conditions de crédit témoignent d’un légerdurcissement BanquesRésultats BLS octobre 2012Les conditions de crédit sont devenuesplus strictes au Q3 2012 (après unetrès longue période de stabilité)Stabilisation attendue pour le Q4 2012 Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 11
  12. 12. Les conditions de crédit témoignent d’un légerdurcissement EntreprisesRésultats de l’enquête BNB auprès des entreprises au Q2 2012Evolution non favorable des conditions de crédit, surtout sur le plan descoûts, du volume du crédit et des garanties requises Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 12
  13. 13. Evolution stable Degré de refusSource Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 13
  14. 14. Le degré de refus en Belgique se situe sous lamoyenne européenne Demandes de crédit par les PME (% du total des demandes de crédit en 2010 – Source : Eurostat) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 14
  15. 15. Taux d’intérêt Depuis 2008, tendance à la baisse des taux d’intérêt jusqu’à un niveauconcurrentiels plancher historique Septembre Septembre Juillet 2011 Juin 2012 Juillet 2012 Septembre 2008 2010 2012 5,54% 3,05% 3,65% 3,07% 2,97% 2,98% Sommet Plancher Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 15
  16. 16. Octroi de crédit à l’économie belgeOffre concurrentielle, faibles taux en réponse auxbesoins (BNB, septembre 2012) Evolution croissance Taux d’intérêt moyen 16
  17. 17. Leasing : importante source de financement pourles entreprises belges Evolution de la production de leasing (en millions dEUR) 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1er trim 2ème 3ème 4ème 1er trim 2ème 3ème 4ème 1er trim 2ème 3ème 2010 trim 2010 trim 2010 trim 2010 2011 trim 2011 trim 2011 trim 2011 2012 trim 2012 trim 2012 Leasing immobilier Leasing mobilier Source Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 17
  18. 18. Factoring: evolution chiffres d’affaires Factoring : evolution turnover (en millions dEUR) 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2007 sem. 2007 2008 sem. 2008 2009 sem. 2009 2010 sem. 2010 2011 sem. 2011 2012 Montants des factures en milions deuros, confiées aux sociétés de factoring les plus… Source Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 18

  ×