Octroi de crédits aux entreprises |
Evolution récente
Mise à jour février 2014

www.financementdesentreprises.be
Les banques belges ont injecté 85,5 milliards EUR
dans l’économie belge
Depuis 2007

Les banques en Belgique procurent dav...
Volume des crédits aux entreprises
Volume des crédits aux entreprises

Encours (en mio EUR)

135,000
130,000
125,000

Enco...
Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB
Crédit bancaire aux sociétés non financières belges (1)
PIB belge (2)...
8/1/2006

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB
12/1/2013

10/1/2013

8/1/2013

6/1/2013

4/1/2013

2/1/201...
Part dans le volume total des
crédits utilisés ( octobre 2013)

Evolution des crédits utilisés
selon la taille des entrepr...
Part dans le volume total des
crédits utilisés (octobre 2013)

Evolution des crédits utilisés
par Région

Région de Bruxel...
Part dans le volume total
des crédits utilisés (decembre 2013)

CT 28,8%

Crédits aux entreprises par
durée du crédit = 71...
Le degré d’utilisation sur le long
terme ne change guère : il y a
donc une marge de manœuvre
pour l’utilisation des crédit...
La baisse de la demande
de crédit mène à …

Baisse de la demande de
crédit imputable au contexte
économique difficile

Sou...
… une baisse de la
production

Baisse de la production de crédit
principalement imputable à la
diminution des demandes
de ...
Taux d’intérêt concurrentiels

Moyenne mensuelle 2013
juin

juillet

août

septembre

octobre

2,83%

2,94%

3,01%

3,04%
...
Le degré de refus est traditionnellement peu
élevé en Belgique
La persistance de la crise a un impact négatif sur la quali...
Les banques maintiennent le crédit accessible
•

Entre avril 2012 et septembre 2013, 85% des demandes de crédit ont abouti...
Taux de refus selon la taille des entreprises comparaison avec la zone euro
•

100

69% des demandes de crédit de
micro en...
Des conditions moins strictes mais une baisse de la
demande de crédit
Banques
Stabilisation des conditions d’octroi de crédit
Entreprises
Résultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q3 20...
Évolution des dossiers de crédit introduits par
les entreprises par catégorie de risques
Nombre de demandes de crédits de ...
Nombre record des faillites
Taux d’intérêt concurrentiels
Moyenne mensuelle 2013

juin

2,83%

juillet

2,94%

août

3,01%

sep

3,04%

okt

3,07%

no...
Octroi de crédit à l’économie belge
Offre concurrentielle, faibles taux en réponse aux
besoins
Evolution croissance

Taux ...
Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans
Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT
Factoring...
Le leasing une importante source de financement
pour les starters et les petites entreprises
Evolution de la production de...
Le leasing est une importante source de
financement supplémentaire pour les entreprises
belges (e.a. pour les entreprises ...
Octroi de crédits aux entreprises mise à jour février
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Octroi de crédits aux entreprises mise à jour février

272 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
272
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1
Actions
Partages
0
Téléchargements
2
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)Info over looptijd van de kredietenEen van de elementen die men bijkomend zouden kunnen meegeven aan de NV-A (naast onze vaststelling van daarnet, dat de toename van het bancaire kredietvolume sedert 2007 voor 70 % naar de Belgische privésector is gegaan), is dat de banken de jongste jaren in steeds sterkere mate hun taak van tijdsduurtransformatie op zich hebben genomen, m.a.w. het omzetten van kortlopende deposito’s in langlopende kredieten. Langs de kant van de deposito’s zijn de gemiddelde looptijden (duration) ingekort, en langs de kant van de kredieten zijn de gemiddelde looptijden toegenomen. Naast het pure volume-verschijnsel (dus toename van het uitstaande kredietvolume), is er dus ook een belangrijk compositie-verschijnsel geweest, en m.i. is dat tot nog toe onderbelicht gebleven.  Wat de kredieten aangaat is de looptijdverlenging inzake de hypotheekleningen evident, te meer daar de lage rentestanden de voorkeur voor de vaste tarieven hebben verstrekt (+ de herfinancieringen met overstap op vaste tarieven).  Maar ook in het vlak van de bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen is de verschuiving van krediet op korte termijn naar krediet op lange termijn heel opmerkelijk. Onderstaande cijfers verduidelijken dat : Van einde 2006 tot eind juni 2012 is het uitstaand bedrag van de kredieten op korte termijn aan Belgische ondernemingen gegroeid van 32,5 miljard EUR tot 36,7 miljard EUR, dat was : + 4,2 miljard EUR, of + 13,0 %. Over dezelfde periode is de omloop van de kredieten op lange termijn aan Belgische ondernemingen toegenomen van 52,8 miljard EUR tot 81,7 miljard EUR, dat was : + 28,9 miljard EUR, of + 54,7 %. Eind juni 2012 vertegenwoordigden de kredieten op lange termijn in de totale omloop van de bankkredieten aan Belgische ondernemingen 69,0 %, en de kredieten op korte termijn 31,0 %. Einde 2006 was het aandeel van de kredieten op lange termijn 61,9 %, en dat van de kredieten op korte termijn 38,1 %.  Deze verschuiving in de termijnsamenstelling van de kredietportefeuille van de banken (en overigens ook langs de kant van de deposito’s, maar dan richting korte termijn), is heel zeker moeilijker in te schatten en te begrijpen door de buitenwereld. Maar het is niettemin een objectieve vaststelling inzake de inspanning die de banken de voorbije jaren hebben gedaan om de economie te ondersteunen. Uiteraard heeft in deze ontwikkeling ook het verloop van de intresttarieven meegespeeld (waardoor de spaarders liquiditeiten verkiezen, terwijl de kredietnemers hun schuldenposities willen ‘consolideren’), maar het is wel een uitdaging voor de banken om deze ‘uiteengroei’ van de duration van respectievelijk deposito’s en kredieten met elkaar te verzoenen (belangrijk onderdeel van risicobeheer). In het licht van de nieuwe liquiditeitsregels is die uitdaging nog evidenter, en treedt tegelijk ook het belang op de voorgrond van het statuut/regime van het gereglementeerde spaardeposito (die reglementair beschouwd worden als stabiele funding; maar het is ook belangrijk dat die spaardeposito’s eveneens in de praktijk maximaal stabiel zouden zijn; vandaar tevens het belang van het debat over de getrouwheidspremie, e.a.).
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)
 • Bedragtotaaluitstaandkredietvolumeonderverdeeldnaarduurtijdkredieten( bron NBB op basis van boekhoudstatenbanken) : Maart 2012 : 36.389 (KT) + 80.594 (LT) = 116.983Bedragtotaaluitstaandkredietvolume (cijfers NBB, maart 2012) : 116.982 mio EUR ( bron NBB op basis van boekhoudstatenbanken)Opgelet : middellang tot langetermijnkredietenzijnkredieten van meerdanéénjaarDit is de indeling die de NBB volgt.
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)
 • La demande de créditdépend de plusieursfacteurs : TauxConjoncture /revenudisponibleConfiance des entrepreneursSource : Etude surl’importance des dépôtsd’épargne pour l’octroi de crédit en Belgique - Prof. Nancy Huyghebaert
 • Tauxd’intérêteffectifssur nouveaux créditsbancaires aux sociétés non-financièrs : la Belgiquecomparée à la moyenne de la zone euro (en %, situation juillet 2012)Catégorie de créditBelgique Moyenne zone euroMontantjusqu’à 250.000 EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 2,27 4,86Montantjusqu’à 250.000 EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 3,12 5,17Montant de 250.000 EUR jusqu’à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 2,09 2,99Montant de 250.000 EUR jusqu’à 1 million EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 2,89 4,29Montantsupérieur à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 1,51 2,24Montantsupérieur à 1 million EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 2,16 3,30Montantjusqu’à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 1 an 2,20 4,12Montantsupérieur à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 1 an 1,58 2,40(Source : BNB)
 • Met uitzondering van de maand december lag de weigeringsgraad in het vierde trimester lager dan in het overeenstemmende trimester van 2010.De banken blijven dus bereid om krediet te verstrekken, wat ook tot uiting komt in de stijging van het kredietbedrag dat in de loop van het vierde trimester werd verstrekt. In het afgelopen jaar is het bedrag aan nieuwe kredieten (productie) ieder trimester sterker toegenomen dan de evolutie van het bedrag van de kredietaanvragen.
 • Noot 1 : Level I nbb 8 oktober 2012 TraditioneelkredietbeleidInzake traditioneel kredietbeleid is de NBB niet ongelukkig met het feit dat inzake commercial Real Estate en hypothecair krediet een zekere verstrakking aan de orde is. Met betrekking tot kredietverlening aan ondernemingen wordt echter gevraagd om niet te streng te zijn. Wat de vraag naar zekerheden aan ondernemingen betreft, mag inderdaad niet uit het oog worden verloren dat historisch gezien het gevaar voor verkeerd aflopende bedrijfskredieten in België vrij beperkt blijft.
 • GRAFIEK 1 : EvolutiegroeiSources: NBB, ECB. (1) Resident banks to residents. Data including securitised loans: for Belgium over the entire period, for the euro area from January 2010 onwards GRAFIEK 2 : GemiddeldeinterestvoetSources: NBB, Thomson Reuters Datastream. (1) MFI interest rates on new loans to non− financial corporations, up to an amount of 1 million, over 5 years initial rate fixation. (2) MFI interest rates on new loans to households, for house purchases, over 10 years initial rate fixation. (3) Data over the full sample available for: Austria, Belgium, Germany, Spain, Finland, France, Italy and Netherlands.
 • Gemiddeldproductie volume op jaarbasis : rond 4 mia € (extra financiering op jaarbasisvoor starters en kleineondernemingen)Quid uitstaand volume ?
 • Maatregelenvermijden die leasingproductkunnenondermijnenVoorbeelden:Thin cap regelingdd. 21/09/2012 BNP Paribas Leasing Solutions heeft de vraag m.b.t. de definitie van financiële sector in de Memorie van Toelichting bij de nieuwe thin cap-regelgeving gesteld aan de ruling commissie in het kader van een specifiek dossier. Het antwoord van de ruling commissie wordt verwacht over een maand. Er zal worden gewacht op het antwoord van de ruling commissie vooraleer een parlementaire vraag hierover te stellen. AanpassingBelgischeregelgevingaan arrest EU hofdatfinanciële leasing herkwalificeertalseen ‘levering van goederen’ ipv levering van diensten.In een recent arrest heeft het Europees Hof Van Justitie zich gebogen over de vraag of een financiële lease voor BTW doeleinden niet als een levering van goederen moet beschouwd worden i.p.v. een levering van diensten. Die vraag werd bevestigend beantwoord.Hoe groot is de kans dat in België financiële lease zal worden geherkwalificeerd als een levering van goederen ? Aan Febelfin zal worden gevraagd om dit door de fiscalisten te laten onderzoeken : arrest becommentariëren + inschatting van het risico van herkwalificatie. Bij dat onderzoek dienen zeker te worden betrokken : Tini Alifinerakis (BNP P Fortis), Vincent Windels (KBC), Wilfried Goris (ING) en Gino Hofman (Belfius Lease). De bedoeling is dat argumenten worden voorbereid om snel te kunnen reageren. NootUitvoorafgaandoverleg met kabinett Peeters blijktdatookzijgeenprobleemzien met leasing en datditeenwaardevol instrument is.
 • Octroi de crédits aux entreprises mise à jour février

  1. 1. Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente Mise à jour février 2014 www.financementdesentreprises.be
  2. 2. Les banques belges ont injecté 85,5 milliards EUR dans l’économie belge Depuis 2007 Les banques en Belgique procurent davantage de financement à l’économie que la moyenne de la zone euro Crédit aux ménages +47,5 mia EUR (+34,11%) Crédit aux entreprises +20,7 mia EUR (+21,32%) Crédit aux autorités +17,2 mia EUR (+25,07%) = Croissance du crédit total +85,5 mia EUR (+28,01%) 390,7 mia EUR Volume total de l’encours de crédits à l’économie belge decembre 2013
  3. 3. Volume des crédits aux entreprises Volume des crédits aux entreprises Encours (en mio EUR) 135,000 130,000 125,000 Encours ( x 1.000.000 €) 120,000 115,000 110,000 105,000 100,000 128,037 127,018128,521 126,309 127,449 126,890 126,881 125,949 125,248 124,527 124,158 120,608 120,712 122,296 120,944 120,920 118,387 117,679 117,765 116,982 116,729 118,445 118,033 117,411 116,968 117,560 116,986 116,705 116,189 115,590 115,805 115,695 112,696114,655 111,573 112.60712,545 1 110,866 111,090 110,069 108,531 106,447 106,354 104,696 105,069 105,501 104,350 100,335 97,070 95,000 Febelfin Observatoire BNB Chiffres de Febelfin = BNB + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales Chiffres BNB = encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges
  4. 4. Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB Crédit bancaire aux sociétés non financières belges (1) PIB belge (2) 12/1/2013 10/1/2013 8/1/2013 6/1/2013 4/1/2013 2/1/2013 12/1/2012 10/1/2012 8/1/2012 6/1/2012 4/1/2012 2/1/2012 12/1/2011 10/1/2011 8/1/2011 6/1/2011 4/1/2011 2/1/2011 12/1/2010 10/1/2010 8/1/2010 6/1/2010 4/1/2010 2/1/2010 12/1/2009 10/1/2009 8/1/2009 6/1/2009 4/1/2009 2/1/2009 12/1/2008 10/1/2008 8/1/2008 6/1/2008 4/1/2008 2/1/2008 12/1/2007 10/1/2007 8/1/2007 6/1/2007 4/1/2007 2/1/2007 12/1/2006 10/1/2006 8/1/2006 6/1/2006 4/1/2006 2/1/2006 12/1/2005 Crédit bancaire aux entreprises et développement de l’économie Index : décembre 2005 = 100 150 140 130 120 110 100 90
  5. 5. 8/1/2006 Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB 12/1/2013 10/1/2013 8/1/2013 6/1/2013 4/1/2013 2/1/2013 12/1/2012 10/1/2012 8/1/2012 6/1/2012 4/1/2012 2/1/2012 12/1/2011 10/1/2011 8/1/2011 6/1/2011 4/1/2011 2/1/2011 12/1/2010 10/1/2010 8/1/2010 6/1/2010 28 4/1/2010 29 2/1/2010 12/1/2009 10/1/2009 8/1/2009 6/1/2009 4/1/2009 2/1/2009 12/1/2008 10/1/2008 8/1/2008 6/1/2008 4/1/2008 Situation avant la crise financière 2/1/2008 34 12/1/2007 10/1/2007 8/1/2007 6/1/2007 4/1/2007 2/1/2007 12/1/2006 32 10/1/2006 33 6/1/2006 4/1/2006 2/1/2006 12/1/2005 Crédit bancaire aux entreprises belges et développement de l’économie Volume des crédits aux entreprises (€ milliards) PNB (montants nominaux, € milliards) (en %) 35 Crise financière: croissance  oxygène pour l’’économie 31 30 Fin crise financière : stabilisation relation à un niveau élevé 27 26 25
  6. 6. Part dans le volume total des crédits utilisés ( octobre 2013) Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises Grandes entreprises 24,1% 75,9% de l’encours total des crédits vont aux PME Petites entreprises 50,4% Moyennes entreprises 25,5% Type d’entreprises avril 2012 octobre 2012 octobre 2013 oct 2013 par rapport à oct 2012 Petites 55.524 55.911 55.931 + 0.04% Moyennes 26.913 26.743 28.270 + 5.04% Grandes 29.382 29.849 26.745 - 10.4% Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE).
  7. 7. Part dans le volume total des crédits utilisés (octobre 2013) Evolution des crédits utilisés par Région Région de BruxellesCapitale 17% Région wallonne 20,2% Région Région flamande 62,8% avril 2012 octobre 2012 octobre 2013 oct 2013 par rapport à oct 2012 Région flamande 75.904 76.147 75.271 (62.8%) -1.2% Région wallonne 23.112 23.419 24.161 (20.2%) +3.2% Région de Bruxelles-Capitale 20.100 21.137 20.339 (17%) -3.8% Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
  8. 8. Part dans le volume total des crédits utilisés (decembre 2013) CT 28,8% Crédits aux entreprises par durée du crédit = 71% crédits à M/LT M/LT 71,2% Date Crédit à CT Crédit à M/LT En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 12.2010 -9,3% 12.2011 35.414 31,4 77.194 68,6 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5 12.2013 33.391 28,8 81.967 71,2 +40,5% Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an
  9. 9. Le degré d’utilisation sur le long terme ne change guère : il y a donc une marge de manœuvre pour l’utilisation des crédits Degré d’utilisation % 90 84,5% 85 80 75 69,5% 70 65 66,8% 60 55 50 51,0% 45 40 Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
  10. 10. La baisse de la demande de crédit mène à … Baisse de la demande de crédit imputable au contexte économique difficile Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
  11. 11. … une baisse de la production Baisse de la production de crédit principalement imputable à la diminution des demandes de crédit Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
  12. 12. Taux d’intérêt concurrentiels Moyenne mensuelle 2013 juin juillet août septembre octobre 2,83% 2,94% 3,01% 3,04% 3,06% Moyenne annuelle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan – oct 2013 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,96% Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
  13. 13. Le degré de refus est traditionnellement peu élevé en Belgique La persistance de la crise a un impact négatif sur la qualité des demandes de crédit et donc aussi sur les décisions de crédit. Néanmoins le degré de refus diminue. 120 117.7 119.5 115 111.6 110 111.4 108.9 110 105 101.4 100 95 90 2008 2009 2010 2011 2012 jan-sep 2012 jan-sep 2013 Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels) (N.B. : indice 100 = moyenne des 8 premiers mois de 2008 = période de référence). Ce graphique rend l'évolution du degré de refus par rapport à cette période de référence.
  14. 14. Les banques maintiennent le crédit accessible • Entre avril 2012 et septembre 2013, 85% des demandes de crédit ont abouti à l’octroi d’un crédit. Moins de refus que dans le reste de l’UE • 100 90  80 71% des demandes de crédit de PME ont été intégralement approuvées.  7% des demandeurs ont reçu l’essentiel du montant de crédit souhaité.  7% des demandeurs ont reçu une partie du crédit demandé.  5% des candidats n’ont pas introduit leur demande.  Dans 8% des cas, le crédit a été refusé => une évaluation correcte des risques sous-jacents reste nécessaire Non connu 70 60 Demandé et refusé 50 Demandé et refusé pour cause de coût trop élevé 40 Demandé et en partie accordé 30 Demandé et, pour l’essentiel, accordé 20 10 Demandé et intégralement accordé BE DE IE GR ES FR IT NL AT PT FI Zone Euro 0 Source : Febelfin sur la base de données de la BCE : ”Data of he SME access to finance survey” (avril – septembre)
  15. 15. Taux de refus selon la taille des entreprises comparaison avec la zone euro • 100 69% des demandes de crédit de micro entreprises ont été intégralement approuvées. • 80% des demandes de crédit de petits entreprises ont été intégralement approuvées. 90 80 Non connu 70 60 Demandé et refusé 50 40 Demandé et refusé pour cause de coût trop élevé 30 Demandé et en partie accordé 20 Demandé et, pour l’essentiel, accordé 10 Demandé et intégralement accordé 0 BE zone euro Micro BE zone euro Petit BE zone euro Moyen Source : Febelfin sur la base de données de la BCE : ”Data of he SME access to finance survey” (avril – septembre)  Belgique fait mieux que la zone euro. • Pour les moyens entreprises 90% des demandes de crédit ont abouti à l’octroi d’un crédit.  La Belgique obtient le même score que la zone euro
  16. 16. Des conditions moins strictes mais une baisse de la demande de crédit Banques
  17. 17. Stabilisation des conditions d’octroi de crédit Entreprises Résultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q3 2013 Détérioration uniquement pour les conditions liées aux taux d’intérêt
  18. 18. Évolution des dossiers de crédit introduits par les entreprises par catégorie de risques Nombre de demandes de crédits de PME Catégorie de risques (1) PME Part dans le total des Evolution (en demandes de crédit %) (en %) 2011 Risque faible Risque moyen Risque élevé Risque très élevé No Score dont moyennes entreprises 2012 2012 / 2011 dont petites entreprises Part dans le total des Evolution (en demandes de crédit %) (en %) 2011 2012 2012 / 2011 Part dans le total des demandes de crédit (en %) 2011 2012 Evolution (en %) 2012 / 2011 55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6 27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0 1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6 Source: Enquête interne de Febelfin auprès des 4 grandes banques (1) Les catégories de risque sont établies sur la base de la Probability of Default (PD): * Faible (de 0% à environ 0,8%) * Moyenne (d’environ 0,8% à environ 4%) * Elevée (d’environ 4% à environ 21%) * Très élevée (d’environ 21% à 100%)
  19. 19. Nombre record des faillites
  20. 20. Taux d’intérêt concurrentiels Moyenne mensuelle 2013 juin 2,83% juillet 2,94% août 3,01% sep 3,04% okt 3,07% nov 3,02% dec 2,96% Moyenne annuelle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan – nov 2013 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,97% Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) 20
  21. 21. Octroi de crédit à l’économie belge Offre concurrentielle, faibles taux en réponse aux besoins Evolution croissance Taux d’intérêt moyen Source: BNB, septembre 2012
  22. 22. Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT Factoring : evolution turnover (en millions d'EUR) 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2007 sem. 2008 sem. 2009 2007 2008 Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème sem. 2010 sem. 2011 sem. 2012 sem. 2013 sem. 2009 2010 2011 2012 2013 turnover
  23. 23. Le leasing une importante source de financement pour les starters et les petites entreprises Evolution de la production de leasing (en millions d’euros) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 Leasing immobilier Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) 2011 2012 Leasing mobilier 1er 3 Q 2012 1er 3 Q 2013
  24. 24. Le leasing est une importante source de financement supplémentaire pour les entreprises belges (e.a. pour les entreprises débutantes) Entreprises qui recourent au leasing • Une entreprise sur quatre en Belgique Raisons pour lesquelles elles optent pour le leasing • • • • Financement 100% des actifs Flexibilité du contrat Transparence des remboursements Accès aisé Source : Etude de la Vlerick Business School réalisée à la demande de l’ABL (février 2012)

  ×