Octroi de crédits aux entreprises |
Evolution récente
Mise à jour février 2015
www.financementdesentreprises.be
1Financeme...
Le financement de l’économie belge est une priorité
2
Evolution octroi de crédit
(en millions EUR)
Croissance en %
(fin 20...
Volume des crédits aux entreprises
3
Chiffres de Febelfin
= BNB + crédits
d’engagement +
indépendants /
professions libéra...
L’utilisation de sources
Financement des entreprises | mise à jour février 2015 4
Les données suivantes proviennent de tro...
Date Crédit à CT Crédit à M/LT
En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total
12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5
12.2008 4...
Type d’entreprises avril
2012
novembre 2013 novembre 2014 nov. 2014 par rapport à nov. 2013
Petites 55.524 56.079 56.291 +...
Région avril
2012
novembre 2013 novembre 2014 nov. 2014 par rapport à
nov. 2013
Région flamande 75.904 75.813 76.964 + 1,5...
La demande de crédit ne se heurte pas à une offre
de crédit déficitaire
Evolution relativement plate du degré d’utilisatio...
La demande et la production de crédit
Financement des entreprises | mise à jour février 2015 9
Source : Chiffres Febelfin ...
Dégré de refus en baisse
Financement des entreprises | mise à jour février 2015 10
Source : chiffres Febelfin – Baromètre ...
Des taux d’intérêt concurrentiels
Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières
11Fi...
Les entreprises évaluent les conditions de crédit
Financement des entreprises | mise à jour février 2015 12
• Les chefs d’...
La Belgique dans l’Europe
Financement des entreprises | mise à jour février 2015 13
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
31/12/2004
31/03/2005
30/06/2005
30/09/2005
31/12/2005
31/03/2006
30/06/2006
30/09/2006
31/12/2...
Coût des intérêts – comparaison avec la zone euro
Dès lors, les taux des crédits à court terme (d’une durée inférieure ou ...
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Trouver des
clients
Disponibilité sur le
marché de
personnel
compétent et de
managers
expérime...
Survey on the access to finance of SMEs in the euro area (ECB)
Financement des entreprises | mise à jour février 2015 17
L...
Financement alternatif
Financement des entreprises | mise à jour février 2015 18
Evolution de l'encours des titres à revenu fixe à plus
d'un an
Financement des entreprises | mise à jour février 2015
Les ...
Le leasing (2): une importante source de
financement pour les entreprises débutantes /
petites entreprises
Source : Chiffr...
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2ème sem....
Crowdfunding :
Situation en Belgique (étude KPMG)
Financement des entreprises | mise à jour février 2015
En 2014, le
crowd...
www.financementdesentreprises.be
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Octroi de crédits aux entreprises mise à jour février 2015

712 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
712
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
43
Actions
Partages
0
Téléchargements
10
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive
 • 4) The customer loan-to-deposit ratio measures the extent to which banks use the deposits of their customers (retail and non-financial business customers) to fund the loans
  granted to those same customers. If the ratio exceeds 100 %, it means that the banks are using other, more volatile sources of funds such as interbank financing or
  issuance of debt securities to fund the loans to their customers, and therefore run a greater liquidity risk in relation to their refinancing. A ratio of less than 100 % means
  that the banks have funds to finance other assets.
 • Bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar duurtijd kredieten ( bron NBB op basis van boekhoudstaten banken) : Maart 2012 : 36.389 (KT) + 80.594 (LT) = 116.983

  Bedrag totaal uitstaand kredietvolume (cijfers NBB, maart 2012) : 116.982 mio EUR ( bron NBB op basis van boekhoudstaten banken)

  Opgelet : middellang tot lange termijn kredieten zijn kredieten van meer dan één jaar
  Dit is de indeling die de NBB volgt.
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)
  Info over looptijd van de kredieten

  Een van de elementen die men bijkomend zouden kunnen meegeven aan de NV-A (naast onze vaststelling van daarnet, dat de toename van het bancaire kredietvolume sedert 2007 voor 70 % naar de Belgische privésector is gegaan), is dat de banken de jongste jaren in steeds sterkere mate hun taak van tijdsduurtransformatie op zich hebben genomen, m.a.w. het omzetten van kortlopende deposito’s in langlopende kredieten. Langs de kant van de deposito’s zijn de gemiddelde looptijden (duration) ingekort, en langs de kant van de kredieten zijn de gemiddelde looptijden toegenomen. Naast het pure volume-verschijnsel (dus toename van het uitstaande kredietvolume), is er dus ook een belangrijk compositie-verschijnsel geweest, en m.i. is dat tot nog toe onderbelicht gebleven.
   
  Wat de kredieten aangaat is de looptijdverlenging inzake de hypotheekleningen evident, te meer daar de lage rentestanden de voorkeur voor de vaste tarieven hebben verstrekt (+ de herfinancieringen met overstap op vaste tarieven).
   
  Maar ook in het vlak van de bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen is de verschuiving van krediet op korte termijn naar krediet op lange termijn heel opmerkelijk. Onderstaande cijfers verduidelijken dat :
  Van einde 2006 tot eind juni 2012 is het uitstaand bedrag van de kredieten op korte termijn aan Belgische ondernemingen gegroeid van 32,5 miljard EUR tot 36,7 miljard EUR, dat was : + 4,2 miljard EUR, of + 13,0 %.
  Over dezelfde periode is de omloop van de kredieten op lange termijn aan Belgische ondernemingen toegenomen van 52,8 miljard EUR tot 81,7 miljard EUR, dat was : + 28,9 miljard EUR, of + 54,7 %.
  Eind juni 2012 vertegenwoordigden de kredieten op lange termijn in de totale omloop van de bankkredieten aan Belgische ondernemingen 69,0 %, en de kredieten op korte termijn 31,0 %. Einde 2006 was het aandeel van de kredieten op lange termijn 61,9 %, en dat van de kredieten op korte termijn 38,1 %.
   
  Deze verschuiving in de termijnsamenstelling van de kredietportefeuille van de banken (en overigens ook langs de kant van de deposito’s, maar dan richting korte termijn), is heel zeker moeilijker in te schatten en te begrijpen door de buitenwereld. Maar het is niettemin een objectieve vaststelling inzake de inspanning die de banken de voorbije jaren hebben gedaan om de economie te ondersteunen. Uiteraard heeft in deze ontwikkeling ook het verloop van de intresttarieven meegespeeld (waardoor de spaarders liquiditeiten verkiezen, terwijl de kredietnemers hun schuldenposities willen ‘consolideren’), maar het is wel een uitdaging voor de banken om deze ‘uiteengroei’ van de duration van respectievelijk deposito’s en kredieten met elkaar te verzoenen (belangrijk onderdeel van risicobeheer). In het licht van de nieuwe liquiditeitsregels is die uitdaging nog evidenter, en treedt tegelijk ook het belang op de voorgrond van het statuut/regime van het gereglementeerde spaardeposito (die reglementair beschouwd worden als stabiele funding; maar het is ook belangrijk dat die spaardeposito’s eveneens in de praktijk maximaal stabiel zouden zijn; vandaar tevens het belang van het debat over de getrouwheidspremie, e.a.).
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)
 • À la fin de juin 2014, le taux d’utilisation des crédits était de 85 % pour les petites entreprises, de 69,8 % pour celles de taille moyenne et de 50,2 % pour les grandes. Par rapport à la fin de juin 2013,
  ces taux correspondent à une hausse du degré d'utilisation pour les PME, de l'ordre de 0,8 point de pourcentage pour les petites entreprises et de 2,6 points de pourcentage pour celles de taille
  moyenne. En revanche, le taux d’utilisation a baissé pour les grandes firmes (-2,1 points de pourcentage). L’évolution à court terme (d’un trimestre à l’autre) indique que celui-ci a continué de
  se tendre pour les PME (+0,5 et +1,4 point de pourcentage respectivement pour les petites et moyennes entreprises entre mars 2014 et juin 2014), tandis qu’il s’est modérément affaibli pour les
  grandes sociétés (-0,2 point de pourcentage).

  À la fin de juin 2014, le taux d’utilisation des crédits était de 90,5 % pour les firmes de l’horeca et de 87,9 % pour celles du secteur de l’immobilier. Il affichait une valeur intermédiaire pour les
  entreprises du commerce (72,7 %) et était le plus faible pour les secteurs de la construction et de l’industrie (respectivement 62 et 59 %). Par rapport à la fin de juin 2013, le taux d’utilisation a
  augmenté dans toutes les branches d’activité. Cet accroissement a été le plus marqué dans le secteur de la construction (+2,7 points de pourcentage), tandis que la hausse a atteint 1,5 point de
  pourcentage dans les secteurs de l’immobilier et de l’industrie manufacturière, 0,9 point dans celui de l’horeca et 0,7 point dans celui du commerce.
 • Il ressort de l'enquête réalisée par la Banque6 en juillet 2014 que les chefs d’entreprise avaient, pour la première fois depuis le deuxième trimestre de 2011, une perception favorable des conditions
  générales d'accès aux crédits bancaires. La part des entreprises de l’industrie manufacturière, de la construction et des services aux entreprises qui jugeaient favorables les conditions d’accès à de
  nouveaux crédits bancaires atteignait 23 %, tandis que 15,3 % d’entre elles les considéraient comme défavorables. Au total, le solde net des réponses des chefs d’entreprise s'élevait à 7,7 % (contre -1 %
  au trimestre précédent). Ce sentiment positif des chefs d’entreprise résulte d’une amélioration de l’appréciation de l’évolution des conditions d'accès au crédit au cours des trois mois antérieurs à
  l'enquête. L’estimation relative à l’évolution du taux d’intérêt s’est nettement redressée par rapport à la période précédente (23 %, contre -2 % en avril). En ce qui concerne les conditions non
  monétaires d'octroi de crédits (frais, volume et garanties exigées), les chefs d’entreprise ont fait état d'une nouvelle dégradation, fût-elle moins vive que les mois précédents.
 • Dès lors, les taux des crédits à court terme (d’une durée inférieure ou égale à un an) sont demeurés plus avantageux en Belgique qu'en moyenne dans la zone euro: en juin 2014, ils étaient meilleur
  marché de respectivement 145 et 32 points de base, selon qu’il s’agissait de crédits inférieurs ou supérieurs à un million d’euros. En effet, les taux des crédits à court terme et de plus faible montant
  sont en moyenne relativement hauts dans la zone euro, en raison des taux d’intérêt particulièrement élevés pratiqués sur ce type de crédits dans plusieurs pays (notamment au Portugal, en Grèce, en
  Irlande, en Espagne et en Italie). Les prêts à long terme (portant un taux fixe et assortis d’une durée supérieure à cinq ans) sont par contre d'un coût semblable en Belgique et en moyenne dans la zone
  euro; l'écart s’est réduit, revenant à 1 point de base en juin (contre 14 points en mars 2014). Sur ce type de crédits également, l’hétérogénéité des taux demeure particulièrement importante dans la
  zone euro.
 • Octroi de crédits aux entreprises mise à jour février 2015

  1. 1. Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente Mise à jour février 2015 www.financementdesentreprises.be 1Financement des entreprises | mise à jour février 2015
  2. 2. Le financement de l’économie belge est une priorité 2 Evolution octroi de crédit (en millions EUR) Croissance en % (fin 2007 – novembre 2014) Croissance en montants absolus (fin 2007 – novembre 2014) Encours (fin novembre 2014) Crédits aux pouvoirs publics belges + 23,50% +16.168 84.956 Crédits aux ménages belges (principalement crédits hypothécaires) + 37,90% +52.805 192.147 Crédits aux entreprises non financières belges +19,67% +19.090 116.160 Total des crédits aux secteurs non financiers + 28,85% + 88.063 393.263 Source : Calculs Febelfin sur données BNB Financement des entreprises | mise à jour février 2015
  3. 3. Volume des crédits aux entreprises 3 Chiffres de Febelfin = BNB + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales Chiffres BNB = encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (septembre 2014) Chiffres BNB – Schéma A (novembre 2014) Financement des entreprises | mise à jour février 2015 Encours (en mio EUR) Encours(x1.000.000€)
  4. 4. L’utilisation de sources Financement des entreprises | mise à jour février 2015 4 Les données suivantes proviennent de trois sources différentes : - Schéma A (BNB) - Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) (BNB) - Baromètre du crédit (Febelfin)  Chacune de ces sources jette un éclairage différent sur cette question.
  5. 5. Date Crédit à CT Crédit à M/LT En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6 12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5 12.2013 33.931 28,8 83.835 71,2 11.2014 33.037 28,4 83.123 71,6 Financement des entreprises | mise à jour février 2015 5 -11,7% +39,3% CT 28,4% M/LT 71,6% Part dans le volume total des crédits utilisés (novembre 2014) Crédits aux entreprises par durée du crédit Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB (Schéma A) A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an
  6. 6. Type d’entreprises avril 2012 novembre 2013 novembre 2014 nov. 2014 par rapport à nov. 2013 Petites 55.524 56.079 56.291 + 0,38% Moyennes 26.913 28.016 28.995 + 3,49% Grandes 29.382 25.810 25.908 + 0,38% Petites entreprises 50,6% Grandes entreprises 23,3% Moyennes entreprises 26,1% Part dans le volume total des crédits utilisés (novembre 2014 en millions d’euros) Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises Financement des entreprises | mise à jour février 2015 6 77% de l’encours total des crédits vont aux PME Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (CCE) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques (schéma A), tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits pouvant être inscrits dans l’une des catégories (Petites, Moyennes et Grandes). Ce qui explique que le total ne corresponde pas au total disponible dans la CCE.
  7. 7. Région avril 2012 novembre 2013 novembre 2014 nov. 2014 par rapport à nov. 2013 Région flamande 75.904 75.813 76.964 + 1,52% Région wallonne 23.112 23.493 23.920 + 1,82% Région de Bruxelles- Capitale 20.100 19.008 19.502 + 2,60% Région flamande 64,3%Région wallonne 19,8% Région de Bruxelles- Capitale 15,9% Evolution des crédits utilisés par Région Part dans le volume total des crédits utilisés (novembre 2014 en millions EUR) 7 Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (CCE) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques (schéma A), tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits pouvant être inscrits dans l’une des catégories (Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). Ce qui explique que le total ne corresponde pas au total disponible dans la CCE. Financement des entreprises | mise à jour février 2015
  8. 8. La demande de crédit ne se heurte pas à une offre de crédit déficitaire Evolution relativement plate du degré d’utilisation Financement des entreprises | mise à jour février 2015 8 Source: Chiffres NBB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières (Mise à jour trimestrielle novembre)
  9. 9. La demande et la production de crédit Financement des entreprises | mise à jour février 2015 9 Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises
  10. 10. Dégré de refus en baisse Financement des entreprises | mise à jour février 2015 10 Source : chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises 122.30 114.06 132.32 120.57 116.99 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 Refus - indice moyen par trimestre (indice 100 = huit premiers mois de 2008)
  11. 11. Des taux d’intérêt concurrentiels Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières 11Financement des entreprises | mise à jour février 2015 Diminution de 4 point de base par rapport à octobre Moyenne annuelle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 octobre 2014 novembre 2014 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,97% 2,87% 2,69% 2,49% 2,35% 2,31% TAUX MOYEN PONDÉRÉ (pourcentages) Source: BNB (enquête MIR et schéma A)
  12. 12. Les entreprises évaluent les conditions de crédit Financement des entreprises | mise à jour février 2015 12 • Les chefs d’entreprise avaient, pour le deuxième trimestre consécutif, une perception favorable des conditions générales d'accès aux crédits bancaires. • Les appréciations négatives concernant les facteurs inhérents aux intérêts liés au crédit bancaire ont considérablement diminué. Source: Chiffres NBB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières (Mise à jour trimestrielle novembre)
  13. 13. La Belgique dans l’Europe Financement des entreprises | mise à jour février 2015 13
  14. 14. -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 31/12/2004 31/03/2005 30/06/2005 30/09/2005 31/12/2005 31/03/2006 30/06/2006 30/09/2006 31/12/2006 31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 31/03/2009 30/06/2009 30/09/2009 31/12/2009 31/03/2010 30/06/2010 30/09/2010 31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011 31/03/2012 30/06/2012 30/09/2012 31/12/2012 31/03/2013 30/06/2013 30/09/2013 België Nederland Frankrijk Duitsland GIIPS Pays-Bas Pas de pénurie de crédit par comparaison avec d’autres Etats membres de l’UE et pays de la zone euro Financement des entreprises | mise à jour février 2015 14 Source : Calculs et présentation de Febelfin sur la base de donnéesde la Banque Nationale de Belgique (Belgique), de la Banque de France (France) et de la Nederlandsche Bank (Pays-Bas, Allemagne et GIIPS). (1) GIIPS : (moyenne de) Grèce, Irlande, Italie, Portugal et Espagne. (2) Crédits utilisés, en ce compris volumes de crédits titrisés. Croissance annuelle de l’encours de crédits (en %), volumes de crédits titrisés inclus Belgique France Allemagne
  15. 15. Coût des intérêts – comparaison avec la zone euro Dès lors, les taux des crédits à court terme (d’une durée inférieure ou égale à un an) sont demeurés plus avantageux en Belgique qu'en moyenne dans la zone euro. Financement des entreprises | mise à jour février 2015 15 Source: Chiffres NBB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières (Mise à jour trimestrielle novembre)
  16. 16. 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Trouver des clients Disponibilité sur le marché de personnel compétent et de managers expérimentés Réglementation Concurrence Coût du travail ou de production Accès au financement Problèmes que les entrepreneurs de la zone euro considèrent comme les plus importants Problèmes que les entrepreneurs en Belgique considèrent comme les plus importants Enquête sur accès au financement PME dans zone euro (BCE) Financement des entreprises | mise à jour février 2015 16 Source : Présentation Febelfin sur données BCE : “ “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (April– October 2014) • Les entrepreneurs de la zone ne considèrent pas que l'accès au financement soit un problème épineux. • En Belgique, les entrepreneurs estiment que dénicher du personnel compétent et des managers expérimentés est plus problématique que l'accès au financement.
  17. 17. Survey on the access to finance of SMEs in the euro area (ECB) Financement des entreprises | mise à jour février 2015 17 Les banques en Belgique ont refusé en moyenne moins de prêts que leurs consœurs du reste de la zone euro. 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Belgique Zone euro Crédit demandé mais pas encore de décision prise Crédit demandé et prêt refusé Crédit demandé et prêt partiellement accordé Crédit demandé et prêt intégralement approuvé Source : Présentation Febelfin sur données BCE : “ “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (April– October 2014)
  18. 18. Financement alternatif Financement des entreprises | mise à jour février 2015 18
  19. 19. Evolution de l'encours des titres à revenu fixe à plus d'un an Financement des entreprises | mise à jour février 2015 Les grandes entreprises se tournent vers l’émission directe de titres de créances sur les marchés financiers; désintermédiation 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par sociétés non financières belges (en mio EUR) Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par sociétés non financières belges (en mio EUR) Source : Présentation et calculs Febelfin sur la base de données BNB. 19
  20. 20. Le leasing (2): une importante source de financement pour les entreprises débutantes / petites entreprises Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) 20Financement des entreprises | mise à jour février 2015 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1er 3 trim. 2013 1er 3 trim. 2014 LEASING IMMOBILIER LEASING MOBILIER Evolution de la production de leasing (en millions d' EUR)
  21. 21. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2ème sem. 2013 2ème sem. 2014 Factoring : evolution du turnover (en millions d'EUR) Series1 Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans 21 Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT Financement des entreprises | mise à jour février 2015
  22. 22. Crowdfunding : Situation en Belgique (étude KPMG) Financement des entreprises | mise à jour février 2015 En 2014, le crowdfunding rapportera plus de 2 mio d’euros en Belgique Plus de 100 projets auront rapporté financièrement en 2014 En dépit de cela, la Belgique est à la traîne loin derrière ses voisins en raison du manque de connaissances et d’expertise, d’une réglementation stricte et de la concurrence de plates- formes internationales Source : “Crowdfunding in Belgium – 2014”, KPMG, november 2014 0,10 eurocent 22
  23. 23. www.financementdesentreprises.be

  ×