SlideShare une entreprise Scribd logo
              Paul Verlaine     la  méprise d'une existence
L'homme et son oeuvre   ,[object Object],[object Object],[object Object]
Poésies ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Proses   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
De la musique avant toute chose ,[object Object],[object Object],[object Object]
  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
     L'impressionisme littéraire de Verlaine      ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
       La nuance         ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
   Romances sans paroles   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
  ,[object Object],[object Object]
      Sagesse ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
       la Décadence ,[object Object],[object Object]
  ,[object Object],[object Object]
  ,[object Object]

Contenu connexe

Tendances

Đề tài tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho, HOT
Đề tài tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho, HOTĐề tài tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho, HOT
Đề tài tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Thiet lap va_tham_dinh_du_an
Thiet lap va_tham_dinh_du_anThiet lap va_tham_dinh_du_an
Thiet lap va_tham_dinh_du_anSmall Nguyễn
 
Luận văn kế toán doanh nghiệp
Luận văn kế toán doanh nghiệpLuận văn kế toán doanh nghiệp
Luận văn kế toán doanh nghiệp
Học kế toán thực tế
 
Đề tài: Tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty vật liệu xây dựng
Đề tài: Tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty vật liệu xây dựngĐề tài: Tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty vật liệu xây dựng
Đề tài: Tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty vật liệu xây dựng
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Đề tài: Kiểm toán Nợ Phải thu khách hàng Công ty Kiểm toán DFK
Đề tài: Kiểm toán Nợ Phải thu khách hàng Công ty Kiểm toán DFKĐề tài: Kiểm toán Nợ Phải thu khách hàng Công ty Kiểm toán DFK
Đề tài: Kiểm toán Nợ Phải thu khách hàng Công ty Kiểm toán DFK
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Kế toán công nợ đối với người mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và phân t...
Kế toán công nợ đối với người mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và phân t...Kế toán công nợ đối với người mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và phân t...
Kế toán công nợ đối với người mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và phân t...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán Việt
Kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán ViệtKiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán Việt
Kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán Việt
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Hoàng Thụy, 9đ
Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Hoàng Thụy, 9đĐề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Hoàng Thụy, 9đ
Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Hoàng Thụy, 9đ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Dự án tôm thẻ chân trắng 0918755356
Dự án tôm thẻ chân trắng 0918755356Dự án tôm thẻ chân trắng 0918755356
Dự án tôm thẻ chân trắng 0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án trung tâm LOGISTICS 0918755356
Dự án trung tâm LOGISTICS 0918755356Dự án trung tâm LOGISTICS 0918755356
Dự án trung tâm LOGISTICS 0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
LA01.041_Hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam theo hướng áp dụng các ...
LA01.041_Hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam theo hướng áp dụng các ...LA01.041_Hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam theo hướng áp dụng các ...
LA01.041_Hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam theo hướng áp dụng các ...
Luận Văn A-Z - Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Tiến sĩ (Zalo:0924477999)
 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại cảng Chùa Vẽ
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại cảng Chùa Vẽ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại cảng Chùa Vẽ
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại cảng Chùa Vẽ
nataliej4
 
Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNH...
Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNH...Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNH...
Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNH...
Nguyễn Công Huy
 
Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Tân Cảng, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Tân Cảng, 9 ĐIỂM!Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Tân Cảng, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Tân Cảng, 9 ĐIỂM!
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Khóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
Khóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAYKhóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
Khóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Đề tài: Giám định hàng hoá tại công ty giám định kỹ thuật công nghệ
Đề tài: Giám định hàng hoá tại công ty giám định kỹ thuật công nghệĐề tài: Giám định hàng hoá tại công ty giám định kỹ thuật công nghệ
Đề tài: Giám định hàng hoá tại công ty giám định kỹ thuật công nghệ
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Guide technique d’accreditation Analyses microbiologiques des produits et env...
Guide technique d’accreditation Analyses microbiologiques des produits et env...Guide technique d’accreditation Analyses microbiologiques des produits et env...
Guide technique d’accreditation Analyses microbiologiques des produits et env...
Marie Wyon
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả, TT 200, HAY!
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả, TT 200, HAY!Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả, TT 200, HAY!
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả, TT 200, HAY!
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Conduite d'un rucher
Conduite d'un rucher Conduite d'un rucher
Conduite d'un rucher
Watani DZ
 
Luận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh ...
Luận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh ...Luận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh ...
Luận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh ...
https://www.facebook.com/garmentspace
 

Tendances (20)

Đề tài tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho, HOT
Đề tài tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho, HOTĐề tài tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho, HOT
Đề tài tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho, HOT
 
Thiet lap va_tham_dinh_du_an
Thiet lap va_tham_dinh_du_anThiet lap va_tham_dinh_du_an
Thiet lap va_tham_dinh_du_an
 
Luận văn kế toán doanh nghiệp
Luận văn kế toán doanh nghiệpLuận văn kế toán doanh nghiệp
Luận văn kế toán doanh nghiệp
 
Đề tài: Tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty vật liệu xây dựng
Đề tài: Tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty vật liệu xây dựngĐề tài: Tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty vật liệu xây dựng
Đề tài: Tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty vật liệu xây dựng
 
Đề tài: Kiểm toán Nợ Phải thu khách hàng Công ty Kiểm toán DFK
Đề tài: Kiểm toán Nợ Phải thu khách hàng Công ty Kiểm toán DFKĐề tài: Kiểm toán Nợ Phải thu khách hàng Công ty Kiểm toán DFK
Đề tài: Kiểm toán Nợ Phải thu khách hàng Công ty Kiểm toán DFK
 
Kế toán công nợ đối với người mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và phân t...
Kế toán công nợ đối với người mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và phân t...Kế toán công nợ đối với người mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và phân t...
Kế toán công nợ đối với người mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và phân t...
 
Kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán Việt
Kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán ViệtKiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán Việt
Kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán Việt
 
Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Hoàng Thụy, 9đ
Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Hoàng Thụy, 9đĐề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Hoàng Thụy, 9đ
Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Hoàng Thụy, 9đ
 
Dự án tôm thẻ chân trắng 0918755356
Dự án tôm thẻ chân trắng 0918755356Dự án tôm thẻ chân trắng 0918755356
Dự án tôm thẻ chân trắng 0918755356
 
Dự án trung tâm LOGISTICS 0918755356
Dự án trung tâm LOGISTICS 0918755356Dự án trung tâm LOGISTICS 0918755356
Dự án trung tâm LOGISTICS 0918755356
 
LA01.041_Hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam theo hướng áp dụng các ...
LA01.041_Hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam theo hướng áp dụng các ...LA01.041_Hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam theo hướng áp dụng các ...
LA01.041_Hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam theo hướng áp dụng các ...
 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại cảng Chùa Vẽ
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại cảng Chùa Vẽ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại cảng Chùa Vẽ
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại cảng Chùa Vẽ
 
Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNH...
Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNH...Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNH...
Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNH...
 
Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Tân Cảng, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Tân Cảng, 9 ĐIỂM!Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Tân Cảng, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Tân Cảng, 9 ĐIỂM!
 
Khóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
Khóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAYKhóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
Khóa luận: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, HAY
 
Đề tài: Giám định hàng hoá tại công ty giám định kỹ thuật công nghệ
Đề tài: Giám định hàng hoá tại công ty giám định kỹ thuật công nghệĐề tài: Giám định hàng hoá tại công ty giám định kỹ thuật công nghệ
Đề tài: Giám định hàng hoá tại công ty giám định kỹ thuật công nghệ
 
Guide technique d’accreditation Analyses microbiologiques des produits et env...
Guide technique d’accreditation Analyses microbiologiques des produits et env...Guide technique d’accreditation Analyses microbiologiques des produits et env...
Guide technique d’accreditation Analyses microbiologiques des produits et env...
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả, TT 200, HAY!
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả, TT 200, HAY!Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả, TT 200, HAY!
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả, TT 200, HAY!
 
Conduite d'un rucher
Conduite d'un rucher Conduite d'un rucher
Conduite d'un rucher
 
Luận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh ...
Luận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh ...Luận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh ...
Luận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh ...
 

Similaire à Paul verlaine la méprise d'une existence

Fde4 yosun selin paktunç - les poèmes saturniens de verlaine, slayt
Fde4  yosun selin paktunç - les poèmes saturniens de verlaine, slaytFde4  yosun selin paktunç - les poèmes saturniens de verlaine, slayt
Fde4 yosun selin paktunç - les poèmes saturniens de verlaine, slayt
AATAYYILMAZ4
 
La poésie française
La poésie françaiseLa poésie française
La poésie françaiseiesdragobil
 
Voyelles
VoyellesVoyelles
Pres intro poésie 16
Pres intro poésie 16Pres intro poésie 16
Pres intro poésie 16
Philippe Campet
 
Chanson Dautomne
Chanson DautomneChanson Dautomne
Chanson DautomneRAISSA RO
 
Prèsentation de ronsard réalisée par Erica Buonifacio 3 Al
Prèsentation de ronsard réalisée par Erica Buonifacio 3 AlPrèsentation de ronsard réalisée par Erica Buonifacio 3 Al
Prèsentation de ronsard réalisée par Erica Buonifacio 3 Algiuseppina martoriello
 
Des chanson pour toujours
Des chanson pour toujoursDes chanson pour toujours
Des chanson pour toujoursEchini
 
Baudelaire2 claudia e viktoryia
Baudelaire2 claudia e viktoryiaBaudelaire2 claudia e viktoryia
Baudelaire2 claudia e viktoryia
giuseppina martoriello
 
Petite histoire de la poésie
Petite histoire de la poésiePetite histoire de la poésie
Petite histoire de la poésie
Jeff Laroumagne
 
Baudelaire, charles poesia completa
Baudelaire, charles  poesia completaBaudelaire, charles  poesia completa
Baudelaire, charles poesia completaKelita Vanegas
 
Les formes poétiques caractéristiques ..
Les formes poétiques caractéristiques ..Les formes poétiques caractéristiques ..
Les formes poétiques caractéristiques ..
ZinebEttabti1
 
Spleen de paris presentation
Spleen de paris presentationSpleen de paris presentation
Spleen de paris presentationglederma
 

Similaire à Paul verlaine la méprise d'une existence (20)

Fde4 yosun selin paktunç - les poèmes saturniens de verlaine, slayt
Fde4  yosun selin paktunç - les poèmes saturniens de verlaine, slaytFde4  yosun selin paktunç - les poèmes saturniens de verlaine, slayt
Fde4 yosun selin paktunç - les poèmes saturniens de verlaine, slayt
 
La poésie française
La poésie françaiseLa poésie française
La poésie française
 
Voyelles
VoyellesVoyelles
Voyelles
 
Pres intro poésie 16
Pres intro poésie 16Pres intro poésie 16
Pres intro poésie 16
 
Chanson Dautomne
Chanson DautomneChanson Dautomne
Chanson Dautomne
 
Prèsentation de ronsard réalisée par Erica Buonifacio 3 Al
Prèsentation de ronsard réalisée par Erica Buonifacio 3 AlPrèsentation de ronsard réalisée par Erica Buonifacio 3 Al
Prèsentation de ronsard réalisée par Erica Buonifacio 3 Al
 
Des chanson pour toujours
Des chanson pour toujoursDes chanson pour toujours
Des chanson pour toujours
 
Baudelaire2 claudia e viktoryia
Baudelaire2 claudia e viktoryiaBaudelaire2 claudia e viktoryia
Baudelaire2 claudia e viktoryia
 
Baudelaire
BaudelaireBaudelaire
Baudelaire
 
Petite histoire de la poésie
Petite histoire de la poésiePetite histoire de la poésie
Petite histoire de la poésie
 
Baudelaire, charles poesia completa
Baudelaire, charles  poesia completaBaudelaire, charles  poesia completa
Baudelaire, charles poesia completa
 
Prevert
PrevertPrevert
Prevert
 
Prevert
PrevertPrevert
Prevert
 
Baudelaire par chiara n.
Baudelaire par chiara n.Baudelaire par chiara n.
Baudelaire par chiara n.
 
Spleen lxxvi
Spleen lxxviSpleen lxxvi
Spleen lxxvi
 
Spleen lxxvi
Spleen lxxviSpleen lxxvi
Spleen lxxvi
 
Écrivains
ÉcrivainsÉcrivains
Écrivains
 
Les formes poétiques caractéristiques ..
Les formes poétiques caractéristiques ..Les formes poétiques caractéristiques ..
Les formes poétiques caractéristiques ..
 
Spleen de paris presentation
Spleen de paris presentationSpleen de paris presentation
Spleen de paris presentation
 
Harmonie du soir
Harmonie du soirHarmonie du soir
Harmonie du soir
 

Plus de giuseppina martoriello

Essai bref 2011
Essai bref 2011Essai bref 2011
Essai bref 2011
giuseppina martoriello
 
Montesquieu. de l'esprit
Montesquieu. de l'espritMontesquieu. de l'esprit
Montesquieu. de l'esprit
giuseppina martoriello
 
Confronto naturalismo verismo
Confronto naturalismo verismoConfronto naturalismo verismo
Confronto naturalismo verismo
giuseppina martoriello
 
Défintion du naturalisme
Défintion du naturalismeDéfintion du naturalisme
Défintion du naturalisme
giuseppina martoriello
 
Elevation
ElevationElevation
Ma cos'è quest'amore
Ma cos'è quest'amoreMa cos'è quest'amore
Ma cos'è quest'amore
giuseppina martoriello
 
Le texte argumentatif
Le texte argumentatifLe texte argumentatif
Le texte argumentatif
giuseppina martoriello
 
Une jeune fille romanesque
Une jeune fille romanesqueUne jeune fille romanesque
Une jeune fille romanesque
giuseppina martoriello
 
Eglise saint bartolomeo
Eglise saint bartolomeoEglise saint bartolomeo
Eglise saint bartolomeo
giuseppina martoriello
 
Pierre de Ronsard par Pina Martoriello
Pierre de Ronsard par Pina MartorielloPierre de Ronsard par Pina Martoriello
Pierre de Ronsard par Pina Martoriello
giuseppina martoriello
 
Le Vésuve par Maria Naclerio.
Le Vésuve par Maria Naclerio.Le Vésuve par Maria Naclerio.
Le Vésuve par Maria Naclerio.
giuseppina martoriello
 
Naples par Michele Pignataro
Naples par Michele PignataroNaples par Michele Pignataro
Naples par Michele Pignataro
giuseppina martoriello
 
Castellammare par Anna Gargiulo
Castellammare par Anna GargiuloCastellammare par Anna Gargiulo
Castellammare par Anna Gargiulo
giuseppina martoriello
 
Place dante+cavour par Giusy D'Alessandro
Place dante+cavour par Giusy D'AlessandroPlace dante+cavour par Giusy D'Alessandro
Place dante+cavour par Giusy D'Alessandro
giuseppina martoriello
 
Le grand gymnase par Grazia Cinque
Le grand gymnase par Grazia CinqueLe grand gymnase par Grazia Cinque
Le grand gymnase par Grazia Cinque
giuseppina martoriello
 
Place du Gesù nuovo par Giada Russo
Place du Gesù nuovo par Giada RussoPlace du Gesù nuovo par Giada Russo
Place du Gesù nuovo par Giada Russo
giuseppina martoriello
 
Sorrento par Martina Schiano
Sorrento par Martina SchianoSorrento par Martina Schiano
Sorrento par Martina Schiano
giuseppina martoriello
 
Le grand théâtre
Le grand théâtreLe grand théâtre
Le grand théâtre
giuseppina martoriello
 
L'amphithéatre de Pompeii par Grazia Cinque
L'amphithéatre de Pompeii par Grazia CinqueL'amphithéatre de Pompeii par Grazia Cinque
L'amphithéatre de Pompeii par Grazia Cinque
giuseppina martoriello
 
Termopolio par Maria Rosaria Longobardi
Termopolio par Maria Rosaria LongobardiTermopolio par Maria Rosaria Longobardi
Termopolio par Maria Rosaria Longobardi
giuseppina martoriello
 

Plus de giuseppina martoriello (20)

Essai bref 2011
Essai bref 2011Essai bref 2011
Essai bref 2011
 
Montesquieu. de l'esprit
Montesquieu. de l'espritMontesquieu. de l'esprit
Montesquieu. de l'esprit
 
Confronto naturalismo verismo
Confronto naturalismo verismoConfronto naturalismo verismo
Confronto naturalismo verismo
 
Défintion du naturalisme
Défintion du naturalismeDéfintion du naturalisme
Défintion du naturalisme
 
Elevation
ElevationElevation
Elevation
 
Ma cos'è quest'amore
Ma cos'è quest'amoreMa cos'è quest'amore
Ma cos'è quest'amore
 
Le texte argumentatif
Le texte argumentatifLe texte argumentatif
Le texte argumentatif
 
Une jeune fille romanesque
Une jeune fille romanesqueUne jeune fille romanesque
Une jeune fille romanesque
 
Eglise saint bartolomeo
Eglise saint bartolomeoEglise saint bartolomeo
Eglise saint bartolomeo
 
Pierre de Ronsard par Pina Martoriello
Pierre de Ronsard par Pina MartorielloPierre de Ronsard par Pina Martoriello
Pierre de Ronsard par Pina Martoriello
 
Le Vésuve par Maria Naclerio.
Le Vésuve par Maria Naclerio.Le Vésuve par Maria Naclerio.
Le Vésuve par Maria Naclerio.
 
Naples par Michele Pignataro
Naples par Michele PignataroNaples par Michele Pignataro
Naples par Michele Pignataro
 
Castellammare par Anna Gargiulo
Castellammare par Anna GargiuloCastellammare par Anna Gargiulo
Castellammare par Anna Gargiulo
 
Place dante+cavour par Giusy D'Alessandro
Place dante+cavour par Giusy D'AlessandroPlace dante+cavour par Giusy D'Alessandro
Place dante+cavour par Giusy D'Alessandro
 
Le grand gymnase par Grazia Cinque
Le grand gymnase par Grazia CinqueLe grand gymnase par Grazia Cinque
Le grand gymnase par Grazia Cinque
 
Place du Gesù nuovo par Giada Russo
Place du Gesù nuovo par Giada RussoPlace du Gesù nuovo par Giada Russo
Place du Gesù nuovo par Giada Russo
 
Sorrento par Martina Schiano
Sorrento par Martina SchianoSorrento par Martina Schiano
Sorrento par Martina Schiano
 
Le grand théâtre
Le grand théâtreLe grand théâtre
Le grand théâtre
 
L'amphithéatre de Pompeii par Grazia Cinque
L'amphithéatre de Pompeii par Grazia CinqueL'amphithéatre de Pompeii par Grazia Cinque
L'amphithéatre de Pompeii par Grazia Cinque
 
Termopolio par Maria Rosaria Longobardi
Termopolio par Maria Rosaria LongobardiTermopolio par Maria Rosaria Longobardi
Termopolio par Maria Rosaria Longobardi
 

Dernier

Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La JeunesseConseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Oscar Smith
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
BenotGeorges3
 
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
M2i Formation
 
Iris van Herpen. pptx
Iris      van    Herpen.   pptxIris      van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdfEdito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
WarlockeTamagafk
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van    Herpen.   pptxIris     van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptxProcédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
caggoune66
 
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Billy DEYLORD
 
Iris et les hommes.pptx
Iris   et     les   hommes.pptxIris   et     les   hommes.pptx
Iris et les hommes.pptx
Txaruka
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van     Herpen.   pptxIris     van     Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
mrelmejri
 
Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024
Friends of African Village Libraries
 
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
cristionobedi
 

Dernier (13)

Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La JeunesseConseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
Conseils pour Les Jeunes | Conseils de La Vie| Conseil de La Jeunesse
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
 
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
 
Iris van Herpen. pptx
Iris      van    Herpen.   pptxIris      van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdfEdito-B1-francais Manuel to learning.pdf
Edito-B1-francais Manuel to learning.pdf
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van    Herpen.   pptxIris     van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptxProcédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
Procédure consignation Lock Out Tag Out.pptx
 
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
 
Iris et les hommes.pptx
Iris   et     les   hommes.pptxIris   et     les   hommes.pptx
Iris et les hommes.pptx
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van     Herpen.   pptxIris     van     Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
Impact des Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur les...
 
Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024
 
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
 

Paul verlaine la méprise d'une existence

 • 1.              Paul Verlaine     la  méprise d'une existence
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.