SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  37
Télécharger pour lire hors ligne
Drugs …
Rotary heeft
antwoorden
1
Inhoud
- Ervaring en achtergrond
- De Sleutel
- Situatie in Europa
- Ontwikkeling van verslaving
- Preventie en behandeling
- Rotary in actie: visie en strategie
- Unplugged een EU evidence based
preventieprogramma
- Strategie en planning voor de clubs

2
Ervaring en achtergrond
- Psycholoog (74)-Psychotherapeut (79)
- Stichter (74-2007) en algemeen directeur van De Sleutel
- Vertegenwoordiger BvL aan de UN en WHO: Mental
Health (2007-2011)
- District-, Interdistrictcommissie Preventie
verslaving (1620,1630,2170) (2007)
- Rotarian Action Group Prevention Substance Abuse and
Addiction (2013)
3
De Sleutel: België
- Netwerk 15 centra voor preventie behandeling
opleiding voor werk
- 3000 cliënten/jaar = 20% van de behandeling van
drugverslaafden in België, 250 professionele
medewerkers
- Internationaal:
behandeling en preventie: Yogyakarta (Indonesia) ism
Rotary MG
preventie: Rusland, Roemenië, Tsjechië
4
Situatie Europa
Gebruik gedurende de laatste 12 maand bij
jongvolwassenen (evolutie t/m 2011)
(15-34 jaar)
- Cannabis
- Cocaïne
- Amphetamines
5
Cannabis

Indien bv 10 % voor België: 200.000 cannabisgebruikers

6
Cocaine

Indien bv 1,5 % voor België: 30.000 cocaïnegebruikers

7
Amphetamines

Indien bv 2 % voor België: 40.000 amfetaminegebruikers
8
Het geheim van
succesvolle
drugpreventie
9
Verslaving - Gezondheid - Geluk –
Sociale vaardigheden
Geluk = psychisch-emotionele behoeften in
evenwicht
1. Verbondenheid

4. Identiteit

2. Autonomie

5. Welbevinden

3. Vertrouwen

6. Zingeving
Geluk
Belangrijke elementen in het proces voor het
realiseren van geluk:
1. psycho-emotionele behoeften
2. gevoelens
3. sociale vaardigheden
4. gedrag

11
Gevoelens als indicatoren
Balans pijn/plezier
- Pijn/gemis: niet vervulde behoefte
- Plezier/voldoening: vervulde behoefte
- Angst: een behoefte in gevaar
- Kwaadheid: een behoefte te verdedigen
12
Sociale vaardigheden en
gedrag
De vaardigheden om gepast om te gaan
met mensen om psycho-emotionele
behoeften te vervullen
Te verbinden wanneer nodig
Afstand nemen op een respectvolle
manier
Vertrouwen wekken en anderen
vertrouwen

13
Druggebruik = DYSFUNCTIONEEL
gedrag om gelukkig te worden
Chronische spanning

druggebruik

ONTSPANNING
Sociale vaardigheden om aan drugs te komen

VERSLAVING
Meer verslaafd
sterkere soc. vaard.
Dubbele gedrevenheid:
- Psycho-emotional (ontspanning)
- Fysical (craving)
14
Preventie
- Trainen van gevoelens en sociale vaardigheden
- Zo vroeg (3 j) en zo lang mogelijk (16 j)
- Thuis en op school
- Betrokkenheid van ouders en opvoeders

15
Wat maakt het verschil?
- Evidence based programma’s
- Structurele en lange termijn acties
- Op grote schaal
- Internationale en interculturele
samenwerking
- Anticiperen op en preventie voor de twee
snelst groeiende ziekten:
1. depressie and 2. verslaving
16
Evidence based
Europees drug
preventie
programma
“Unplugged”
17
“RCT universal schoolbased prevention”
… The first ever European Drug Abuse Prevention
Trial EU-Dap has shown promising results. Funded
by the European Commission, the project was
implemented and cross-evaluated in seven
countries, nine regional centres and 143 schools
and involved 7000 students (3500 in a trial group
and 3500 in a control group)…”
18
Effectivity of Unplugged intervention after 2nd questionnaire
(3 months post intervention)

Daily smoking 30% reduction
Recent drunkenness 28% reduction
Experimenting cannabis 23% reduction
The EU-Dap class programme has a preventive effect on early
onset of drug use and on the transition of experimental to frequent
use. The effect is bigger for boys than for girls.

www.eudap.net

19
Unplugged Mumbai 1 fase
ste

1.
2.
3.
4.

Partners: TISS, Rotary, HoGent
Master training 26-28 sept = 5
Bezoek aan de betrokken clubs
Werkbezoeken aan:
- CAT Gent
- De Sleutel Gent / Unplugged
- VAD Brussel
- India Platform / RUG
5. Home hospitality en tourisme Gent,
Brugge, Antwerpen en Brussel
20
Unplugged Mumbai 2 fase
de

1. Train Trainers 31 okt – 2 nov = 25
2. Train leerkrachten: 25 x 8 x 25 = 5.000
3. Train leerlingen: 5.000 x 100 = 500.000
4. Budget vanuit Vlaanderen 10.000 euro
5. Budget vanuit India 12.000 euro
6. Resultaat : 25.000 minder
druggebruikers

Per 1 € 1 druggebruiker minder
Studie NIDA: 1 $ preventie = 18 $ bespaarde
gezondheidszorg

21
Unplugged Mumbai 3 fase
de

Effect 1ste en 2de fase:
1. Trainers/studenten TISS 2 jaar
Mumbai
•Afgestudeerd: terug naar Home Town
•RD 3140 maakt contact met lokale
club
•Methode van Snow Balling
2. Verdere samenwerking 2013-2014:
•
- 3 Rotary Districten Mumbai
•
- 1 Rotary District New Delhi
•
- 3 Belgische districten
22
Drugs … Rotary heeft antwoorden
Sterkte:
•

•
•

Groot internationaal georganiseerd en lokaal
geïntegreerd netwerk
Financiële middelen
Potentiële intermediair tussen scholen,
organisaties, professionele preventiewerkers, en
overheid

Zwakte:
•
•

Geen expertise op vlak van drugs en preventie
Te sterk gericht op korte termijn acties
23
Rotary Visie & Strategie
1. Nadenken over preventie en opvoeding
2. Doelstelling vermindering van experimenteren
met drugs met 25 %
3. Integreren in de regionale en lokale organisaties
voor drupreventie
4. Informatie over drugs helpen verstrekken op een
wel doordachte en actuele manier
5. Werken op perceptie “normative believe”
6. Werken aan sociale vaardigheden in onze clubs,
24
families en bedrijven
Concrete Rotary acties
•

•

•

•

•

District commissies preventie verslaving opzetten
met Rotarians en experts
Thema preventie verslaving opnemen in de
commissies DAG en New Generations
Clubleden trainen tot goede intermediairs:
vormingsseminarie drugpreventie
Clubs ondersteunen om preventie programma’s
te implementeren in scholen van 3-16 jaar
Preventie verslaving op RI niveau (Polio, Malaria,
water, …)

25
Uitwerken van Visie,
strategie en concrete acties
op interdistrict-, district,
-interclub en clubniveau
26
Doelstellingen
STARTING SITUATION

AIMED SITUATION

INDICATORS

SV

HYP

EU-DAP Study

Provided reseearch by

Positive Impact - General Objectives ( 2020 ?)

Drug abuse starts at a earlier age

The objective is : to preventing the use of illegal drugs by

Evolution

and involves a larger number of

under aged individuals. This aim corresponds with the

of the indicators on the

youngsters.

objectives of the French Community : " the decrease of

age when the youngsters

drug abuse ( circular 1552) as well as of the Flemish

in a drug prevention

Community : reduce the use of tabacco, alcohol and

programm have their

illegal drugs by 25 % from now towards 2015.

EU- DAP is subsidized

first consumption

Surplus Value : public health, purblic security,
family life, wellness. Beneficiaries : Community and the
coming generation
Difficulty to communicate and to

Reinforce the social abilities and responsabilisation of

Inquiry with the youngsters

Free inquiry at the

Provided grants are

solve problems, incapcity to defend

the youngsters. Surplus Value : autonomy,wellness,

at school and concerned

Flemish schools

allocated for research

oneself and find solutions for

health. Benficiaries : the youngsters

yougth organizations

by VAD

by EU-DAP

Police, families, schools and

Helping the schools, the families and the community to

Gather information from

Rotary commission

associations refer responsability

to deliver the same message on drug prevention. Surplus

the parents and teachers

drug prevention.

for the conduct of the youngsters

Value : increased solidarity and efficiency in educating

prior to the prevention

to one another.

the youngsters. Benificiairies : the local educational

course on quantity and

problems and making friends
without using alcohol or drugs

27
Resultaten
CAUSES

RESULTATS

Indic. fin 2011

sources

hypothèses

Ignorance, manque de repères et manque de dialogue en matière de
prévention drogues.

A.Création et formation d’une cellule prévention dans le club

Cde membres ? Combien de
réunions ?

Les différents acteurs et les différents outils de prévention sont mal
connus ou ont des buts divergents..

B.Création de deux bases de données : « outils » et
« partenaires ». Promotion de programmes pertinents, c.a.d.
dont l’efficacité est démontrée (evidence based ), en particulier
« Trajets », Unplugged et Mega.2 (remodelé).

Combien d’outils de prévention Base de données de la zone tenue par X Si coopération avec Trempoline et des services
sont répertoriés et combien
d’information spécialisés.
répondent aux critères fixés par
le Rotary ?

Registre du district

A condition de …

Manque de concertation entre les différents niveaux : autorités locales et C.            Concertation avec les autorités locales, provinciales Le réseau « prévention » de la Liste d’adresses actives / passives chez Si temps à investir par membres du club en accord
gouvernementales, ONG, media, citoyens. Manque de visibilité de ce qui ou gouvernementales, plateformes de prévention et services zone a établi des contacts avec le responsable de zone
avec la cellule prévention
marche.
spécialisés en prévention. Visibilité de l’action avec l’aide des X partenaires
media afin d’avoir un effet multiplicateur.

Vu la complexité et l’ampleur de la question et vu les controverses entre D.            Une action exemplaire par an, menée en partenariat Combien de personnes ont
les partisans de différentes approches, les actions sont non concertées, avec quelques acteurs motivés et poursuivant le un même but. reçu combien d’heures de
disparates, ponctuelles et peu convaincantes.
formation ? Augmentation
annuelle de X% d’actions par
zone.

Enregistrement des actions sur le site
web du Rotary

Bien informer les membres du club. Bonne coordination
avec le District.

Les budgets de la CF ne permettent pas de lancer de projets coordonnés E.Intervention financière du RC dans des initiatives locales de Combien d’argent a été attribué Comptes des clubs + centralisation des Si récolte de fonds par les clubs.
et d’envergure. Au niveau fédéral, la prévention ne reçoit que 4% des
prévention qui répondent aux critères fixés au niveau du district. à combien de projets dans la données au district
subsides « assuétudes », tout le reste étant accordé à la répression du
zone ?
trafic et au traitement.

Manque d’évaluation des résultats des actions et manque de remise en F.Evaluation des actions menées dans la zone.
question afin d’améliorer la qualité de la prévention
Enregistrement des actions au niveau du district.

Taux de satisfaction des
participants ? Commentaires
sur leurs outputs.

Enquête faite par les services
prestataires. Résultats chez le resp. de
zone.

Accord préalable avec les prestataires et bénéficiaires
concernant les modalités d’évaluation des actions.
Traitement des documents d’évaluation. Bon
fonctionnement du site RC pour l’enregistrement des
actions.

28
Acties
CADRE

Dépenses

Recettes

Hypothses

Voir budget

ACTIONS

Voir budget

Si District
Ouest…

les 4 axes de la Commission de District + Statuts Rotary

A1

Encourager les clubs à fonder une cellule de « prévention-drogues » dans le club.

Déclaration Commune Interministérielle "Drogues" 2010. Circulaire 1552
de la politique de prévention en Communauté Française.

A2

des experts externes informent les clubs sur la politique de gestion des drogues mise en place par les autorités et sur la vision et les méthodes des
approches spécialisées de terrain, sur les critères d’une bonne prévention, sur l’utilité d’une approche citoyenne et sur le rôle de la famille et
présentent des programmes Trajets, Unplugged et Mega2. Formation des membres des cellules de prévention aux principes fondamentaux de
la prévention de la toxicomanie (accessible à tous les membres du club)

Si District Est…

Les normes Santé Publique et de l’OMS

A3

 

Etc…

B1

Constituer une base de données de partenaires importants dans la zone et ressources locales

B2

Constituer une base de données sur les outils de prévention qui répondent aux critères fixés par le Rotary,

C1

Représenter le club au niveau politique et dans les plateformes de prévention de la toxicomanie au niveau local (pour créer des situations
gagnant-gagnant )

Ministre de la Jeunesse. Ministre de l’Enseignement. Echevinat de la
Jeunesse. Directions d’école 2 réseaux. Services de promotion de la
santé. Services spécialisés

D1

Définir les priorités et actions locales, p.ex : consolider ce qui existe déjà, soutenir « Trajets » et Mega 2 (version remodelée conforme aux
standards OMS) pour la 6ème primaire et « Trajets » ou « Unplugged » pour le secondaire. Les clubs peuvent également promouvoir des
programmes dans les entreprises, écoles et associations.

Mouvements de Jeunesse

D2

Agir comme intermédiaire entre demandeurs et professionnels de prévention .

Associations de parents d’élèves

D3

Financement de journées de formation en milieu scolaire

Police locale

E1

Présentation de l’action réalisée à la presse.

Centres Locaux de Promotion de la Santé. Mouvements Mutuellistes.
ASBL Trempoline

F1

Les clubs enregistrent les actions de prévention qu’ils ont menées ou soutenues en 2009 et 2010. La Com. District en déduira les besoins et les
« taches aveugles » Les rapports de la commission de club sont mis à la disposition de la commission de district pour assurer un suivi, du
feedback et de la coordination. Les actions de club sont enregistrées dans la banque de données et ainsi mis à la disposition de tous les RC par
Internet.

etc

PARTENAIRES importants :

TOTAL

29
Planning
ACTIVITES

Qui ?

A.1

Former une cellule de « prévention-drogues

Mr X

A.2

Formation des membres des cellules de
prévention

T1

Mme Y

A.3
Base de données de partenaires

Mr X

B.2

Base de données sur les outils

a

Représenter le club

a

etc

C.2.

Agir comme intermédiaire

D..2

a

a

a

T1

T2

RESULTATS

D

D
 Concertation avec les autorités

a

D
a

a

a

D
 Une action exemplaire

D
a

D
a

a

a

a

D

D

 Visibilité de l’action

D

E.3

a
Les clubs enregistrent les actions

T4

D

E..2

F.1

T3

 deux bases de données
a

D.3
Publicité

T2

D

Financement de journées de formation

E.1

T1

 cellule prévention

Contacts avec media

D.1

a

a

Définir les priorités et actions locales

C.3

T4

D

Mr W

C.1

T3

D

Mr Z

B.1

T2

a

a

D

a

D

 Evaluation des actions

F.2

a

D

F.3

a

a

F.4

D
a

"a" : activités
"D" : Délivrables

D

30
Vragen
Questions correspondant aux cases du cadre logique
Situation de départ

Situation visée

Effets : Impact négatif,

Objectif Général impact positif à long terme

conséquences à long terme, quels inconvénients, quels
coûts, quels dangers pour qui ?

Quelles finalités? Quelle plus value ? Pour quels bénéficiaires ?

Problème ciblé :

Pour quels bénéficiaires ?

quelles conséquences ?

spécifiques + mesurables + acceptés +
réalistes + traçables

Sources

Hypothèses
à condition de tenir compte de…

Quelle plus-value ? (acquis, progrès)

Modalités d’évaluation ?

Partenaires importants pour la réussite ?

Qui mesure quoi ?

Objectif Spécifique : solution visée

quelle incapacité ?

Indicateurs
Les indicateurs sont SMART:

Opportunités à utiliser ?

Combien de bénéficiaires ?

Ecueils à éviter ?
Par quelle méthode ?

quels inconvénients ? pour qui ?

Evénements à anticiper ?
Incertitudes politiques ?

Causes :

Résultats :

Quels « produits » ?

à cause de quoi ?

(produits ou services à délivrer dans l’année)

Critères de satisfaction ?

A. Moyens : infrastructure ?

A.

nouveau matériel de communication ?

Quel taux de satisfaction ?

B. Méthode : défauts processus ?

B.

description détaillée de la méthode ?

Compétences acquises:

C. Main d’œuvre : compétences ?

C. mise en place d’une formation ?

D. Milieu : clients ? concurrents ?

D. étude de marché ?

E. Management : Organisation ?

E.

Cadre de référence.

Échéances à surveiller ?
Où pourra-t-on trouver les résultats ?

Y a-t-il des concurrents à tenir à l’œil ?

Comment pérenniser le projet ?

Recherche de bénévoles ?

réorganisation des équipes ?

Quelle publicité ?

Actions :

Dépenses :
Coûts par postes budgétaires en lien avec les
actions

Recettes
par postes budgétaires

A condition de…

Contraintes, obligations ou interdits ?

Que faire pratiquement pour atteindre chaque Résultat ?

Pourvoyeurs de fonds à motiver ?

Lois, réglementations

A1 : déterminer besoins et comparer offres du marché.

Motiver la clientèle potentielle en lien avec les postes de
recettes..

Références scientifiques

A2 : approbation CA et passer commande.

Respect réglementation liée à certaines recettes ?

A3 : formation utilisateur et mise ne route.

Mise en vente de produits… ?

B1 : récolte de données anciennes et actuelles
Exemples hors cadre….

B2 : construction de la matrice de base de données

Partenaires :

B3 : encodage des données dans la BD

Partenaires essentiels / facultatifs pour la réussite
projet…

C1 : etc.

Total dépenses

Total recettes

Condition préalable:
Accord du CA ?

31
Conclusies
vormingsseminarie
•

Inzicht in de essentie van drugpreventie en trainen
van sociale vaardigheden

•

Implementeren evidence based preventie
programma’s leeftijd voor de leeftijd 12-14

•

Na training in de eigen club, interclub of
districtcommissie verantwoordelijkheid voor
drugpreventie opnemen

•

Samenwerken met professionals voor de noden van
de eigen regio
32
Conclusies
vormingsseminarie 10/09
• Samenwerken met lokale overheden in lijn met de
lokale strategie
• Interclub commissies binnen eenzelfde stad of regio:
Gent, Kortrijk, Brugge, Vlaamse Ardennen,
Meetjesland
• Jaarlijks vormingsseminarie 3de en 4de jaar:

81 deelnemers van 50 clubs
50 deelnemers van 37 clubs
33
Resultaat
• 5 jaar district 1620:
• 40 % van onze clubs werken aan drugpreventie
• 32 clubs of 1200 man
• budget van + 50.000 euro
• goed om elk jaar 20 scholen structureel en op
lange termijn op weg te helpen met
drugpreventie.

34
Doelstelling 2013-2014
• 30 % van alle Belgische clubs
• 100 clubs 4.000 man
• jaarbudget van 250.000 euro
• 80 scholen op gang zetten.

35
Voorstel voor uw club
• Een verantwoordelijke drugpreventie aanstellen?
-

Lid van de comm DAG of Jeugd

-

Participeert aan het vormingsseminarie 21/09/13

-

Contacteert geïnteresseerde clubleden voor
deelname seminarie

• Deelname aan Global Grant project Unplugged 13-14?
-

2.000 € voor internationaal luik

-

2.000 € voor lokaal luik ism clubs uit dezelfde regio
36
Only You can do it
but not alone

37

Contenu connexe

Similaire à Rotary 131202

Newsletters IREPS Prévention et éducation pour la santé Addiction 2013
Newsletters IREPS Prévention et éducation pour la santé Addiction 2013Newsletters IREPS Prévention et éducation pour la santé Addiction 2013
Newsletters IREPS Prévention et éducation pour la santé Addiction 2013Ireps
 
01 Interventions FondéEs Sur Les Evidences Louise Thomas Mapleh
01 Interventions FondéEs Sur Les Evidences Louise Thomas Mapleh01 Interventions FondéEs Sur Les Evidences Louise Thomas Mapleh
01 Interventions FondéEs Sur Les Evidences Louise Thomas MaplehAlec Pemberton
 
03 Ciblage Des Jeunes Ancs Massogui Thiandoume
03 Ciblage Des Jeunes Ancs Massogui Thiandoume03 Ciblage Des Jeunes Ancs Massogui Thiandoume
03 Ciblage Des Jeunes Ancs Massogui ThiandoumeAlec Pemberton
 
Le levier de l'entourage des personnes malade, quelles initiatives en région ...
Le levier de l'entourage des personnes malade, quelles initiatives en région ...Le levier de l'entourage des personnes malade, quelles initiatives en région ...
Le levier de l'entourage des personnes malade, quelles initiatives en région ...PharmaSuccess
 
Restitution des résultats du baromètre de l'expérience patient
Restitution des résultats du baromètre de l'expérience patientRestitution des résultats du baromètre de l'expérience patient
Restitution des résultats du baromètre de l'expérience patientAmah KOUEVI
 
Les interventions dirigées par des pairs pour éviter la consommation de tabac...
Les interventions dirigées par des pairs pour éviter la consommation de tabac...Les interventions dirigées par des pairs pour éviter la consommation de tabac...
Les interventions dirigées par des pairs pour éviter la consommation de tabac...Health Evidence™
 
Promotion de la santé en milieux festifs
Promotion de la santé en milieux festifsPromotion de la santé en milieux festifs
Promotion de la santé en milieux festifsYoan Pesesse
 
Droits humains et vih
Droits humains et vihDroits humains et vih
Droits humains et vihclac.cab
 
"Nos jeunes à risque" - Colloque en Haiti - URAMEL - 26.05.2015
"Nos jeunes à risque" - Colloque en Haiti - URAMEL - 26.05.2015"Nos jeunes à risque" - Colloque en Haiti - URAMEL - 26.05.2015
"Nos jeunes à risque" - Colloque en Haiti - URAMEL - 26.05.2015Université de Montréal
 
Colloque RI 2014 : Intervention de Graziella POURCEL (Institut national du ca...
Colloque RI 2014 : Intervention de Graziella POURCEL (Institut national du ca...Colloque RI 2014 : Intervention de Graziella POURCEL (Institut national du ca...
Colloque RI 2014 : Intervention de Graziella POURCEL (Institut national du ca...Institut national du cancer
 
Cadre d'orientation stratégique
Cadre d'orientation stratégiqueCadre d'orientation stratégique
Cadre d'orientation stratégiqueDircomARSBFC
 
Développement d'un travail collaboratif entre PPR et soignants
Développement d'un travail collaboratif entre PPR et soignantsDéveloppement d'un travail collaboratif entre PPR et soignants
Développement d'un travail collaboratif entre PPR et soignantsTHE3P
 
Comment la recherche communautaire participative peut-elle contribuer à la s...
Comment la recherche communautaire participative peut-elle contribuer à la s...Comment la recherche communautaire participative peut-elle contribuer à la s...
Comment la recherche communautaire participative peut-elle contribuer à la s...amusten
 
Traitement des dépendences: programme mère-enfant de Portage Rond-Point 2010
Traitement des dépendences: programme mère-enfant de Portage Rond-Point 2010Traitement des dépendences: programme mère-enfant de Portage Rond-Point 2010
Traitement des dépendences: programme mère-enfant de Portage Rond-Point 2010Portage
 
Comment créer des dynamiques partenariales entre acteurs de la santé et acteu...
Comment créer des dynamiques partenariales entre acteurs de la santé et acteu...Comment créer des dynamiques partenariales entre acteurs de la santé et acteu...
Comment créer des dynamiques partenariales entre acteurs de la santé et acteu...Ireps
 

Similaire à Rotary 131202 (20)

Newsletters IREPS Prévention et éducation pour la santé Addiction 2013
Newsletters IREPS Prévention et éducation pour la santé Addiction 2013Newsletters IREPS Prévention et éducation pour la santé Addiction 2013
Newsletters IREPS Prévention et éducation pour la santé Addiction 2013
 
01 Interventions FondéEs Sur Les Evidences Louise Thomas Mapleh
01 Interventions FondéEs Sur Les Evidences Louise Thomas Mapleh01 Interventions FondéEs Sur Les Evidences Louise Thomas Mapleh
01 Interventions FondéEs Sur Les Evidences Louise Thomas Mapleh
 
03 Ciblage Des Jeunes Ancs Massogui Thiandoume
03 Ciblage Des Jeunes Ancs Massogui Thiandoume03 Ciblage Des Jeunes Ancs Massogui Thiandoume
03 Ciblage Des Jeunes Ancs Massogui Thiandoume
 
Le levier de l'entourage des personnes malade, quelles initiatives en région ...
Le levier de l'entourage des personnes malade, quelles initiatives en région ...Le levier de l'entourage des personnes malade, quelles initiatives en région ...
Le levier de l'entourage des personnes malade, quelles initiatives en région ...
 
Restitution des résultats du baromètre de l'expérience patient
Restitution des résultats du baromètre de l'expérience patientRestitution des résultats du baromètre de l'expérience patient
Restitution des résultats du baromètre de l'expérience patient
 
L’élaboration et la mise en œuvre de normes de pratique pour les soins infirm...
L’élaboration et la mise en œuvre de normes de pratique pour les soins infirm...L’élaboration et la mise en œuvre de normes de pratique pour les soins infirm...
L’élaboration et la mise en œuvre de normes de pratique pour les soins infirm...
 
Plan sida
Plan sidaPlan sida
Plan sida
 
Les interventions dirigées par des pairs pour éviter la consommation de tabac...
Les interventions dirigées par des pairs pour éviter la consommation de tabac...Les interventions dirigées par des pairs pour éviter la consommation de tabac...
Les interventions dirigées par des pairs pour éviter la consommation de tabac...
 
Glossaire RPIB.pdf
Glossaire RPIB.pdfGlossaire RPIB.pdf
Glossaire RPIB.pdf
 
Promotion de la santé en milieux festifs
Promotion de la santé en milieux festifsPromotion de la santé en milieux festifs
Promotion de la santé en milieux festifs
 
Droits humains et vih
Droits humains et vihDroits humains et vih
Droits humains et vih
 
"Nos jeunes à risque" - Colloque en Haiti - URAMEL - 26.05.2015
"Nos jeunes à risque" - Colloque en Haiti - URAMEL - 26.05.2015"Nos jeunes à risque" - Colloque en Haiti - URAMEL - 26.05.2015
"Nos jeunes à risque" - Colloque en Haiti - URAMEL - 26.05.2015
 
Colloque RI 2014 : Intervention de Graziella POURCEL (Institut national du ca...
Colloque RI 2014 : Intervention de Graziella POURCEL (Institut national du ca...Colloque RI 2014 : Intervention de Graziella POURCEL (Institut national du ca...
Colloque RI 2014 : Intervention de Graziella POURCEL (Institut national du ca...
 
Cadre d'orientation stratégique
Cadre d'orientation stratégiqueCadre d'orientation stratégique
Cadre d'orientation stratégique
 
Développement d'un travail collaboratif entre PPR et soignants
Développement d'un travail collaboratif entre PPR et soignantsDéveloppement d'un travail collaboratif entre PPR et soignants
Développement d'un travail collaboratif entre PPR et soignants
 
Le rôle de la santé publique auprès des refuges offrant des services aux pers...
Le rôle de la santé publique auprès des refuges offrant des services aux pers...Le rôle de la santé publique auprès des refuges offrant des services aux pers...
Le rôle de la santé publique auprès des refuges offrant des services aux pers...
 
Comment la recherche communautaire participative peut-elle contribuer à la s...
Comment la recherche communautaire participative peut-elle contribuer à la s...Comment la recherche communautaire participative peut-elle contribuer à la s...
Comment la recherche communautaire participative peut-elle contribuer à la s...
 
Traitement des dépendences: programme mère-enfant de Portage Rond-Point 2010
Traitement des dépendences: programme mère-enfant de Portage Rond-Point 2010Traitement des dépendences: programme mère-enfant de Portage Rond-Point 2010
Traitement des dépendences: programme mère-enfant de Portage Rond-Point 2010
 
Rapport d'activité de l'ALCS 2011
Rapport d'activité de l'ALCS 2011Rapport d'activité de l'ALCS 2011
Rapport d'activité de l'ALCS 2011
 
Comment créer des dynamiques partenariales entre acteurs de la santé et acteu...
Comment créer des dynamiques partenariales entre acteurs de la santé et acteu...Comment créer des dynamiques partenariales entre acteurs de la santé et acteu...
Comment créer des dynamiques partenariales entre acteurs de la santé et acteu...
 

Rotary 131202

 • 2. Inhoud - Ervaring en achtergrond - De Sleutel - Situatie in Europa - Ontwikkeling van verslaving - Preventie en behandeling - Rotary in actie: visie en strategie - Unplugged een EU evidence based preventieprogramma - Strategie en planning voor de clubs 2
 • 3. Ervaring en achtergrond - Psycholoog (74)-Psychotherapeut (79) - Stichter (74-2007) en algemeen directeur van De Sleutel - Vertegenwoordiger BvL aan de UN en WHO: Mental Health (2007-2011) - District-, Interdistrictcommissie Preventie verslaving (1620,1630,2170) (2007) - Rotarian Action Group Prevention Substance Abuse and Addiction (2013) 3
 • 4. De Sleutel: België - Netwerk 15 centra voor preventie behandeling opleiding voor werk - 3000 cliënten/jaar = 20% van de behandeling van drugverslaafden in België, 250 professionele medewerkers - Internationaal: behandeling en preventie: Yogyakarta (Indonesia) ism Rotary MG preventie: Rusland, Roemenië, Tsjechië 4
 • 5. Situatie Europa Gebruik gedurende de laatste 12 maand bij jongvolwassenen (evolutie t/m 2011) (15-34 jaar) - Cannabis - Cocaïne - Amphetamines 5
 • 6. Cannabis Indien bv 10 % voor België: 200.000 cannabisgebruikers 6
 • 7. Cocaine Indien bv 1,5 % voor België: 30.000 cocaïnegebruikers 7
 • 8. Amphetamines Indien bv 2 % voor België: 40.000 amfetaminegebruikers 8
 • 10. Verslaving - Gezondheid - Geluk – Sociale vaardigheden Geluk = psychisch-emotionele behoeften in evenwicht 1. Verbondenheid 4. Identiteit 2. Autonomie 5. Welbevinden 3. Vertrouwen 6. Zingeving
 • 11. Geluk Belangrijke elementen in het proces voor het realiseren van geluk: 1. psycho-emotionele behoeften 2. gevoelens 3. sociale vaardigheden 4. gedrag 11
 • 12. Gevoelens als indicatoren Balans pijn/plezier - Pijn/gemis: niet vervulde behoefte - Plezier/voldoening: vervulde behoefte - Angst: een behoefte in gevaar - Kwaadheid: een behoefte te verdedigen 12
 • 13. Sociale vaardigheden en gedrag De vaardigheden om gepast om te gaan met mensen om psycho-emotionele behoeften te vervullen Te verbinden wanneer nodig Afstand nemen op een respectvolle manier Vertrouwen wekken en anderen vertrouwen 13
 • 14. Druggebruik = DYSFUNCTIONEEL gedrag om gelukkig te worden Chronische spanning druggebruik ONTSPANNING Sociale vaardigheden om aan drugs te komen VERSLAVING Meer verslaafd sterkere soc. vaard. Dubbele gedrevenheid: - Psycho-emotional (ontspanning) - Fysical (craving) 14
 • 15. Preventie - Trainen van gevoelens en sociale vaardigheden - Zo vroeg (3 j) en zo lang mogelijk (16 j) - Thuis en op school - Betrokkenheid van ouders en opvoeders 15
 • 16. Wat maakt het verschil? - Evidence based programma’s - Structurele en lange termijn acties - Op grote schaal - Internationale en interculturele samenwerking - Anticiperen op en preventie voor de twee snelst groeiende ziekten: 1. depressie and 2. verslaving 16
 • 18. “RCT universal schoolbased prevention” … The first ever European Drug Abuse Prevention Trial EU-Dap has shown promising results. Funded by the European Commission, the project was implemented and cross-evaluated in seven countries, nine regional centres and 143 schools and involved 7000 students (3500 in a trial group and 3500 in a control group)…” 18
 • 19. Effectivity of Unplugged intervention after 2nd questionnaire (3 months post intervention) Daily smoking 30% reduction Recent drunkenness 28% reduction Experimenting cannabis 23% reduction The EU-Dap class programme has a preventive effect on early onset of drug use and on the transition of experimental to frequent use. The effect is bigger for boys than for girls. www.eudap.net 19
 • 20. Unplugged Mumbai 1 fase ste 1. 2. 3. 4. Partners: TISS, Rotary, HoGent Master training 26-28 sept = 5 Bezoek aan de betrokken clubs Werkbezoeken aan: - CAT Gent - De Sleutel Gent / Unplugged - VAD Brussel - India Platform / RUG 5. Home hospitality en tourisme Gent, Brugge, Antwerpen en Brussel 20
 • 21. Unplugged Mumbai 2 fase de 1. Train Trainers 31 okt – 2 nov = 25 2. Train leerkrachten: 25 x 8 x 25 = 5.000 3. Train leerlingen: 5.000 x 100 = 500.000 4. Budget vanuit Vlaanderen 10.000 euro 5. Budget vanuit India 12.000 euro 6. Resultaat : 25.000 minder druggebruikers Per 1 € 1 druggebruiker minder Studie NIDA: 1 $ preventie = 18 $ bespaarde gezondheidszorg 21
 • 22. Unplugged Mumbai 3 fase de Effect 1ste en 2de fase: 1. Trainers/studenten TISS 2 jaar Mumbai •Afgestudeerd: terug naar Home Town •RD 3140 maakt contact met lokale club •Methode van Snow Balling 2. Verdere samenwerking 2013-2014: • - 3 Rotary Districten Mumbai • - 1 Rotary District New Delhi • - 3 Belgische districten 22
 • 23. Drugs … Rotary heeft antwoorden Sterkte: • • • Groot internationaal georganiseerd en lokaal geïntegreerd netwerk Financiële middelen Potentiële intermediair tussen scholen, organisaties, professionele preventiewerkers, en overheid Zwakte: • • Geen expertise op vlak van drugs en preventie Te sterk gericht op korte termijn acties 23
 • 24. Rotary Visie & Strategie 1. Nadenken over preventie en opvoeding 2. Doelstelling vermindering van experimenteren met drugs met 25 % 3. Integreren in de regionale en lokale organisaties voor drupreventie 4. Informatie over drugs helpen verstrekken op een wel doordachte en actuele manier 5. Werken op perceptie “normative believe” 6. Werken aan sociale vaardigheden in onze clubs, 24 families en bedrijven
 • 25. Concrete Rotary acties • • • • • District commissies preventie verslaving opzetten met Rotarians en experts Thema preventie verslaving opnemen in de commissies DAG en New Generations Clubleden trainen tot goede intermediairs: vormingsseminarie drugpreventie Clubs ondersteunen om preventie programma’s te implementeren in scholen van 3-16 jaar Preventie verslaving op RI niveau (Polio, Malaria, water, …) 25
 • 26. Uitwerken van Visie, strategie en concrete acties op interdistrict-, district, -interclub en clubniveau 26
 • 27. Doelstellingen STARTING SITUATION AIMED SITUATION INDICATORS SV HYP EU-DAP Study Provided reseearch by Positive Impact - General Objectives ( 2020 ?) Drug abuse starts at a earlier age The objective is : to preventing the use of illegal drugs by Evolution and involves a larger number of under aged individuals. This aim corresponds with the of the indicators on the youngsters. objectives of the French Community : " the decrease of age when the youngsters drug abuse ( circular 1552) as well as of the Flemish in a drug prevention Community : reduce the use of tabacco, alcohol and programm have their illegal drugs by 25 % from now towards 2015. EU- DAP is subsidized first consumption Surplus Value : public health, purblic security, family life, wellness. Beneficiaries : Community and the coming generation Difficulty to communicate and to Reinforce the social abilities and responsabilisation of Inquiry with the youngsters Free inquiry at the Provided grants are solve problems, incapcity to defend the youngsters. Surplus Value : autonomy,wellness, at school and concerned Flemish schools allocated for research oneself and find solutions for health. Benficiaries : the youngsters yougth organizations by VAD by EU-DAP Police, families, schools and Helping the schools, the families and the community to Gather information from Rotary commission associations refer responsability to deliver the same message on drug prevention. Surplus the parents and teachers drug prevention. for the conduct of the youngsters Value : increased solidarity and efficiency in educating prior to the prevention to one another. the youngsters. Benificiairies : the local educational course on quantity and problems and making friends without using alcohol or drugs 27
 • 28. Resultaten CAUSES RESULTATS Indic. fin 2011 sources hypothèses Ignorance, manque de repères et manque de dialogue en matière de prévention drogues. A.Création et formation d’une cellule prévention dans le club Cde membres ? Combien de réunions ? Les différents acteurs et les différents outils de prévention sont mal connus ou ont des buts divergents.. B.Création de deux bases de données : « outils » et « partenaires ». Promotion de programmes pertinents, c.a.d. dont l’efficacité est démontrée (evidence based ), en particulier « Trajets », Unplugged et Mega.2 (remodelé). Combien d’outils de prévention Base de données de la zone tenue par X Si coopération avec Trempoline et des services sont répertoriés et combien d’information spécialisés. répondent aux critères fixés par le Rotary ? Registre du district A condition de … Manque de concertation entre les différents niveaux : autorités locales et C.            Concertation avec les autorités locales, provinciales Le réseau « prévention » de la Liste d’adresses actives / passives chez Si temps à investir par membres du club en accord gouvernementales, ONG, media, citoyens. Manque de visibilité de ce qui ou gouvernementales, plateformes de prévention et services zone a établi des contacts avec le responsable de zone avec la cellule prévention marche. spécialisés en prévention. Visibilité de l’action avec l’aide des X partenaires media afin d’avoir un effet multiplicateur. Vu la complexité et l’ampleur de la question et vu les controverses entre D.            Une action exemplaire par an, menée en partenariat Combien de personnes ont les partisans de différentes approches, les actions sont non concertées, avec quelques acteurs motivés et poursuivant le un même but. reçu combien d’heures de disparates, ponctuelles et peu convaincantes. formation ? Augmentation annuelle de X% d’actions par zone. Enregistrement des actions sur le site web du Rotary Bien informer les membres du club. Bonne coordination avec le District. Les budgets de la CF ne permettent pas de lancer de projets coordonnés E.Intervention financière du RC dans des initiatives locales de Combien d’argent a été attribué Comptes des clubs + centralisation des Si récolte de fonds par les clubs. et d’envergure. Au niveau fédéral, la prévention ne reçoit que 4% des prévention qui répondent aux critères fixés au niveau du district. à combien de projets dans la données au district subsides « assuétudes », tout le reste étant accordé à la répression du zone ? trafic et au traitement. Manque d’évaluation des résultats des actions et manque de remise en F.Evaluation des actions menées dans la zone. question afin d’améliorer la qualité de la prévention Enregistrement des actions au niveau du district. Taux de satisfaction des participants ? Commentaires sur leurs outputs. Enquête faite par les services prestataires. Résultats chez le resp. de zone. Accord préalable avec les prestataires et bénéficiaires concernant les modalités d’évaluation des actions. Traitement des documents d’évaluation. Bon fonctionnement du site RC pour l’enregistrement des actions. 28
 • 29. Acties CADRE Dépenses Recettes Hypothses Voir budget ACTIONS Voir budget Si District Ouest… les 4 axes de la Commission de District + Statuts Rotary A1 Encourager les clubs à fonder une cellule de « prévention-drogues » dans le club. Déclaration Commune Interministérielle "Drogues" 2010. Circulaire 1552 de la politique de prévention en Communauté Française. A2 des experts externes informent les clubs sur la politique de gestion des drogues mise en place par les autorités et sur la vision et les méthodes des approches spécialisées de terrain, sur les critères d’une bonne prévention, sur l’utilité d’une approche citoyenne et sur le rôle de la famille et présentent des programmes Trajets, Unplugged et Mega2. Formation des membres des cellules de prévention aux principes fondamentaux de la prévention de la toxicomanie (accessible à tous les membres du club) Si District Est… Les normes Santé Publique et de l’OMS A3   Etc… B1 Constituer une base de données de partenaires importants dans la zone et ressources locales B2 Constituer une base de données sur les outils de prévention qui répondent aux critères fixés par le Rotary, C1 Représenter le club au niveau politique et dans les plateformes de prévention de la toxicomanie au niveau local (pour créer des situations gagnant-gagnant ) Ministre de la Jeunesse. Ministre de l’Enseignement. Echevinat de la Jeunesse. Directions d’école 2 réseaux. Services de promotion de la santé. Services spécialisés D1 Définir les priorités et actions locales, p.ex : consolider ce qui existe déjà, soutenir « Trajets » et Mega 2 (version remodelée conforme aux standards OMS) pour la 6ème primaire et « Trajets » ou « Unplugged » pour le secondaire. Les clubs peuvent également promouvoir des programmes dans les entreprises, écoles et associations. Mouvements de Jeunesse D2 Agir comme intermédiaire entre demandeurs et professionnels de prévention . Associations de parents d’élèves D3 Financement de journées de formation en milieu scolaire Police locale E1 Présentation de l’action réalisée à la presse. Centres Locaux de Promotion de la Santé. Mouvements Mutuellistes. ASBL Trempoline F1 Les clubs enregistrent les actions de prévention qu’ils ont menées ou soutenues en 2009 et 2010. La Com. District en déduira les besoins et les « taches aveugles » Les rapports de la commission de club sont mis à la disposition de la commission de district pour assurer un suivi, du feedback et de la coordination. Les actions de club sont enregistrées dans la banque de données et ainsi mis à la disposition de tous les RC par Internet. etc PARTENAIRES importants : TOTAL 29
 • 30. Planning ACTIVITES Qui ? A.1 Former une cellule de « prévention-drogues Mr X A.2 Formation des membres des cellules de prévention T1 Mme Y A.3 Base de données de partenaires Mr X B.2 Base de données sur les outils a Représenter le club a etc C.2. Agir comme intermédiaire D..2 a a a T1 T2 RESULTATS D D  Concertation avec les autorités a D a a a D  Une action exemplaire D a D a a a a D D  Visibilité de l’action D E.3 a Les clubs enregistrent les actions T4 D E..2 F.1 T3  deux bases de données a D.3 Publicité T2 D Financement de journées de formation E.1 T1  cellule prévention Contacts avec media D.1 a a Définir les priorités et actions locales C.3 T4 D Mr W C.1 T3 D Mr Z B.1 T2 a a D a D  Evaluation des actions F.2 a D F.3 a a F.4 D a "a" : activités "D" : Délivrables D 30
 • 31. Vragen Questions correspondant aux cases du cadre logique Situation de départ Situation visée Effets : Impact négatif, Objectif Général impact positif à long terme conséquences à long terme, quels inconvénients, quels coûts, quels dangers pour qui ? Quelles finalités? Quelle plus value ? Pour quels bénéficiaires ? Problème ciblé : Pour quels bénéficiaires ? quelles conséquences ? spécifiques + mesurables + acceptés + réalistes + traçables Sources Hypothèses à condition de tenir compte de… Quelle plus-value ? (acquis, progrès) Modalités d’évaluation ? Partenaires importants pour la réussite ? Qui mesure quoi ? Objectif Spécifique : solution visée quelle incapacité ? Indicateurs Les indicateurs sont SMART: Opportunités à utiliser ? Combien de bénéficiaires ? Ecueils à éviter ? Par quelle méthode ? quels inconvénients ? pour qui ? Evénements à anticiper ? Incertitudes politiques ? Causes : Résultats : Quels « produits » ? à cause de quoi ? (produits ou services à délivrer dans l’année) Critères de satisfaction ? A. Moyens : infrastructure ? A. nouveau matériel de communication ? Quel taux de satisfaction ? B. Méthode : défauts processus ? B. description détaillée de la méthode ? Compétences acquises: C. Main d’œuvre : compétences ? C. mise en place d’une formation ? D. Milieu : clients ? concurrents ? D. étude de marché ? E. Management : Organisation ? E. Cadre de référence. Échéances à surveiller ? Où pourra-t-on trouver les résultats ? Y a-t-il des concurrents à tenir à l’œil ? Comment pérenniser le projet ? Recherche de bénévoles ? réorganisation des équipes ? Quelle publicité ? Actions : Dépenses : Coûts par postes budgétaires en lien avec les actions Recettes par postes budgétaires A condition de… Contraintes, obligations ou interdits ? Que faire pratiquement pour atteindre chaque Résultat ? Pourvoyeurs de fonds à motiver ? Lois, réglementations A1 : déterminer besoins et comparer offres du marché. Motiver la clientèle potentielle en lien avec les postes de recettes.. Références scientifiques A2 : approbation CA et passer commande. Respect réglementation liée à certaines recettes ? A3 : formation utilisateur et mise ne route. Mise en vente de produits… ? B1 : récolte de données anciennes et actuelles Exemples hors cadre…. B2 : construction de la matrice de base de données Partenaires : B3 : encodage des données dans la BD Partenaires essentiels / facultatifs pour la réussite projet… C1 : etc. Total dépenses Total recettes Condition préalable: Accord du CA ? 31
 • 32. Conclusies vormingsseminarie • Inzicht in de essentie van drugpreventie en trainen van sociale vaardigheden • Implementeren evidence based preventie programma’s leeftijd voor de leeftijd 12-14 • Na training in de eigen club, interclub of districtcommissie verantwoordelijkheid voor drugpreventie opnemen • Samenwerken met professionals voor de noden van de eigen regio 32
 • 33. Conclusies vormingsseminarie 10/09 • Samenwerken met lokale overheden in lijn met de lokale strategie • Interclub commissies binnen eenzelfde stad of regio: Gent, Kortrijk, Brugge, Vlaamse Ardennen, Meetjesland • Jaarlijks vormingsseminarie 3de en 4de jaar: 81 deelnemers van 50 clubs 50 deelnemers van 37 clubs 33
 • 34. Resultaat • 5 jaar district 1620: • 40 % van onze clubs werken aan drugpreventie • 32 clubs of 1200 man • budget van + 50.000 euro • goed om elk jaar 20 scholen structureel en op lange termijn op weg te helpen met drugpreventie. 34
 • 35. Doelstelling 2013-2014 • 30 % van alle Belgische clubs • 100 clubs 4.000 man • jaarbudget van 250.000 euro • 80 scholen op gang zetten. 35
 • 36. Voorstel voor uw club • Een verantwoordelijke drugpreventie aanstellen? - Lid van de comm DAG of Jeugd - Participeert aan het vormingsseminarie 21/09/13 - Contacteert geïnteresseerde clubleden voor deelname seminarie • Deelname aan Global Grant project Unplugged 13-14? - 2.000 € voor internationaal luik - 2.000 € voor lokaal luik ism clubs uit dezelfde regio 36
 • 37. Only You can do it but not alone 37